Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Technické novinky >> Konference Univerzity a ekonomický rozvoj
Anotace

Konference Univerzity a ekonomický rozvoj


11.12.2007
V pátek 30. listopadu 2007 se v budově Fakulty dopravní v Konviktské ulici uskutečnila konference s mezinárodní účastí nazvaná Univerzity a ekonomický rozvoj.

Konferenci uspořádalo České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní a Středočeské inovační centrum, zájmové sdružení právnických osob pod záštitou rektora ČVUT prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc., děkana Fakulty dopravní prof. Ing. Petra Moose, CSc. a předsedy hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Mgr. Oldřicha Vojíře, Ph.D.

Na programu byly přednášky o spolupráci univerzit a podnikatelského sektoru, fungování inovačních center a projektově orientovaného studia, zkušenosti s vědecko-technickými parky v Evropě, podnikatelský kurz a komercializace technologie a mnohé další. Přednášející pocházeli z českých (ČVUT, Univerzita Pardubice) i zahraničních (University of Texas at El Paso) univerzit, z Technologického centra AV ČR a ze zástupců firem a dalších výzkumných ústavů jako MIRIS s.r.o. a Bi-National Sustainability Laboratory (BNSL), El Paso, USA.

Nomenklatura

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: