Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Technické novinky >> Koyo Bearings úspěšně snížila emise oxidu uhličitého o 173 tun

Koyo Bearings úspěšně snížila emise oxidu uhličitého o 173 tun


18.04.2019

Olomoucká společnost Koyo Bearings Česká republika s.r.o. se při výrobě svých produktů mimo jiné zaměřila i na životní prostředí. Od třídění odpadu přes různá recyklační zařízení až po snižování emisí.Interní environmentální politika této společnosti je zaměřená především na snížení emisí oxidu uhličitého. Cílem této politiky je každým rokem snížit emise o určité množství procent. Oxid uhličitý vzniká převážně spotřebou elektrické energie, která je v tak velkém závodě poměrně vysoká. K jeho snížení přispívá firma řadou projektů pro snížení elektrické energie. Jedním z nich je například výměna starých chladících zařízení pro filtrační okruhy a kalící linku za moderní, energeticky úspornější zařízení, která využívají technologie „freecoolingu“. Dále přispěla i výměna kompresoru za stlačený vzduch nebo výměna klimatizací za adiabatické chlazení. Za zmínku určitě stojí i průběžná výměna stávajícího osvětlení za LED svítidla. Ta je realizována jak ve výrobě, tak v administrativních prostorách a zázemích pro zaměstnance.

V uplynulém fiskálním roce se firmě podařilo snížit emise o 173 tun. Jedná se o stejné množství, které za rok absorbuje cca 17 500 průměrných stromů. Pokles spotřeby, a s ní spojených emisí CO2, je za posledních 5 let zhruba o 15%. Na toto snížení nemají vliv pouze energetická opatření, ale také výsadba stromů nebo účast našich zaměstnanců v soutěži Do práce na kole. Na této soutěži je zajímavé to, že cyklisti, kteří se přihlásili v květnu 2018 do soutěže, snížili emise oxidu uhličitého o 957 kilogramů.

V letošním fiskálním roce, který začal 1. dubna 2019, čekají firmu projekty jako je instalace fotovoltaické elektrárny na střechu závodu, instalace kogenerační jednotky pro výrobu elektrické energie a teplo ze zemního plynu nebo třeba výměna stávajících referentských vozidel s dieselovými motory za vozidla hybridní.

O tom, jak úspěšně se firmě daří snižovat spotřebu elektrické energie, hovoří i níže přiložený graf. Jedná se o spotřebu elektrické energie přepočítanou na prodanou tunu materiálu.


 

Zdroj: Tisková zpráva Koyo Bearings Česká republika

Zpracováno redakcí.Nomenklatura

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: