Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Technické novinky >> MM je spolupořadatelem konference věnované obrábění, normalizaci a povrchovým úpravám.

MM je spolupořadatelem konference věnované obrábění, normalizaci a povrchovým úpravám.


25.03.2003
Český normalizační institut spolu s fakultou strojní ČVUT v Praze, veletržní správou Terinvest a technickým měsíčníkem MM Průmyslové spektrumpořádáv rámci doprovodného programu veletrhu MACH, FINET a METAL 2003konferenciKVALITA, TECHNIKA A TECHNOLOGIE VE STROJÍRENSTVÍve třech samostatných sekcíchve dnech13.- 15. května 2003, konferenční místnost, Pražský veletržní areál LetňanyCílem konference je seznámit účastníky se současnými trendy a perspektivami v oblastech managementu jakosti a výroby s ohledem na progresivní strojírenské technologie a materiály, které jsou vzájemně provázány a tvoří celek vypovídající o současných možnostech a nárocích na strojírenství, povrchové úpravy, finální technologie a metalurgii.Konference je určena pro řídící pracovníky strojírenských firem, jejich vývojové pracovníky, konstruktéry, technology, ale i pro pedagogy a studenty technických škol. Nedílnou součástí bude diskusní fórum s přednášejícími v jednotlivých sekcích.Odborní garantiIng. Jaroslav Skopal, CSc.Sekce I. Systém managementu jakostiIng. Viktor Kreibich, CSc.Sekce II. Povrch a jeho vlastnostiIng. Roman DvořákSekce III. Strojírenské technologie a materiálySeznam přednášek v jednotlivých sekcíSekce I. Kvalita strojírenských produktů- klíč k evropským trhům 13. května 2003, PVA Letňany9.30 – 9.50 – Registrace9.50 – 10.00 – Zahájení10.00 – 10.30Ing. Otakar Kunc, CSc. – České technické normy - klíč k evropské spolupráci10.30 – 11.00Ing. Vojtěch Petřík, CSc. – Protokol o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků PECA11.00 – 11.30Josef Oboňa, Jaroslav Skopal – Technická norma, výchozí dokument pro volbu technologie a materiálu11.30 – 12.15– Diskuse, občerstvení12.15 – 13.00Ing. Jaroslav Skopal – Systémy kvality, nedílná součást strategie průmyslové výroby13.00– 13.30Ing. Miroslav Staněk – Využití systémů kvality k trvalému zvyšování výkonnosti organizace13.30 – 14.15Ing. Jaroslav Skopal – Technická normalizace, podpora technického rozvoje výrobků14.15 – 15.00CzechTrade – Podnikání na jednotném vnitřním trhu EU15.00– 15.30Diskuse, zakončení konferenceSekce II. Povrch a jeho vlastnosti 14. května 2003, PVA Letňany9.30 – 9.50 – Registrace9.50 – 10.00 – Zahájení10.00 – 10.45Ing. Marek Thürner, Ing. Aleš Stibor – IPPC – Integrovaná prevence a omezování znečišťování v technologiích povrchových úprav10.45 – 11.30Ing. Vratislav Hlaváček – Povlaky s mikrolamelami zinku11.30 – 12.15– Diskuse, občerstvení12.15 – 13.00Zdena Nešporová – Ekologické aspekty obalových prostředků s inhibitory koroze13.00 – 13.45Zdeněk Tolde – Možnosti financování nových ekologických technologií13.45 – 14.30Ing. Pavel Prášek, Ing. Jan Kudláček – Netradiční technologie čištění povrchů14.30 – 15.15Ing. Tomáš Jelínek – Nátěrové hmoty pro náročné aplikace15.15 – 15.30 Diskuse, zakončení konferenceSekce III. Strojírenské technologie a materiály15. května 2003, PVA Letňany9.30 – 9.50 – Registrace9.50 – 10.00 – Zahájení10.00 – 10.45Prof. Jaromír Zelený – Výhledy a perspektivy nových technologií obrábění10.45 – 11.30Dr. Ing. Jiří Marek – Aspekty tvorby prototypových obráběcích strojů11.30 – 12.15– Diskuse, občerstvení12.15 – 13.00Ing. Lubomír Duba - Dálková podpora CNC strojů v ČR13.00 – 13.45Ing. Josef Sláma – Moderní metody měření na obráběcích strojích13.45 – 14.30Ing. P. Bach, ing. O. Svoboda a Ing. L. Hanáček - Stabilita, přesnost a tepelné chování obráběcích strojů14.30 – 15.00– Diskuse, zakončení konference--------------------------------------------Organizační garant:Český normalizační institut, Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1,Ing. Gabriela Dufková, tel. 724 183 912, E-mail: gabriela.dufkova@csni.cz

Nomenklatura

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky


Sledujte nás na sociálních sítích: