Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Technické novinky >> Novinky společnosti Aura
Anotace
Stavebnicový diagnostický systém MMPS byl obohacen o nové prvky.

Novinky společnosti Aura


26.09.2005
Společnost Aura patří mezi z největší evropské výrobce čidel a přístrojů pro technickou diagnostiku. V expozici na MSV představí své výrobky a jejich použití v průmyslu, armádě, laboratořích, zkušebnách, elektrárnách, hutnictví, letectví a zemědělství.
Novinkou letošního roku jsou čidla vibrací pro prostředí s nebezpečím výbuchu a jejich příslušenství. Nová konstrukční provedení čidel jsou určena především pro oblast kompresorů, odstředivek, dopravy plynu, naftové doly a zpracování ropy. Konstrukční upořádání umožňuje bezproblémovou náhradu zastaralých nebo obtížně dostupných typů čidel. Unikátní je i konstrukce oddělovací bezpečnostní bariéry univerzálně použitelná pro všechny typy piezoelektrických čidel.
V expozici bude možné seznámit se i s novými prvky stavebnicového diagnostického systému MMPS. Systém MMPS přináší revoluční změnu ve zpracování signálu – digitalizaci signálu přímo ve vstupním modulu propojeném s okolím komunikační sběrnicí CAN. Nové moduly MMPS rozšiřují především měřicí a komunikační možnosti systému. Rozsah modulů nyní umožňuje spolehlivě pokrýt všechny běžné fyzikální veličiny důležité pro určení stavu stroje (vibrace, poškození ložisek, teploty, mazání, elektrické stavy), analýzy rychlých dějů (vibrační analýza FFT atp.) a sestavování měřicích ústředen. Softwarová nadstavba MMPS umožňuje analyzovat a vyhodnocovat stav stroje, předávat tyto informace po komunikačních sběrnicích a sítích (vč. internetu a GSM), automaticky vypínat sledovaná zařízení v havarijním stavu a archivovat provozní a poruchové hodnoty. Systém poskytuje HW i SW podporu metodě dálkového servisu stroje bez přítomnosti technika v místě provozu.Nomenklatura

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: