Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Technické novinky >> Touch The Future
Anotace

Touch The Future


10.02.2004
Česká metrologická společnost pořádá ve dnech 24. a 25. února 2004 v Plzni již 13. ročník mezinárodního semináře, nazvaného Měřicí technika pro kontrolu jakosti. Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s moderními měřicími přístroji a měřicími metodami používanými ve strojírenství, elektrotechnice, metalurgii, v opravárenských a dalších průmyslových organizacích při kontrole jakosti výrobků a výrobních procesů. V programu semináře budou také přednášky význačných odborníků o změnách právních metrologických norem a předpisů v souvislosti se vstupem ČR do EU, komentáře k ČSN EN ISO 9001, popř. navazujícím normám a informace o nových normách vztahujících se ke geometrickým tolerancím, popř. úchylkám a drsnosti povrchu.
Seminář je spojen s rozsáhlou výstavou měřicí, kontrolní a zkušební techniky pro měření délek a navazujících veličin, negeometrických veličin, pro zkoušky materiálu, systémy pro řízení a kontrolu technologických procesů, informační systémy metrologie a řízení jakosti, pro kalibraci měřidel. Bližší informace o tomto ročníku semináře získáte na sekretariátu ČMS, tel. 221 082 254, e-mail: cms-zk@csvts.cz, www.csvts.cz/cms.


Nomenklatura

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: