Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Technické novinky >> V regionech bude více informací o exportu

V regionech bude více informací o exportu


31.01.2003
Dohoda o spolupráci, uzavřená se záměrem podpořit exportní aktivity malých a středních podnikatelů (MSP), byla 30. ledna podepsána mezi agenturou CzechTrade a Hospodářskou komorou ČR. Vládní agentura pro podporu obchodu a sdružení zastupující zájmy menších firem chtějí zkombinovat a rozšířit svoje zázemí a služby pro MSP, mimo jiné za účelem plošného šíření kvalifikovaných informací. Přestože se procento malých a středních podnikatelů na našem trhu výrazně zvyšuje, z 31% podílu na HDP v roce 1996 na letošních očekávaných zhruba 50%, proti členům EU je to pořád málo. Jelikož je náš trh malý, bude zvyšování podílu vývozu pro rozvoj našich výrobců nutností - dnes je toto číslo na úrovni 37% oproti evropské polovině. Z velké části je export navíc soustředěn do několika zemí blízko našich hranic (zhruba 70%, celých 40% připadá na Německo) a díky tomu je výrazně ovlivňován výkyvy ekonomik těchto států. Podle CzechTrade je dobrou strategií snažit se přivést na nové a vzdálenější trhy, např. kanadský, ruský nebo čínský. Schéma spolupráce bylo načrtnuto v několika bodech – informace, poradenství, vzdělávání, asistence, spolupráce na projektech. Rozsáhlá síť regionálních zastoupení Hospodářské komory je výhodným místem pro šíření informací o státní podpoře exportu, stejně tak jako o poradenských činnostech, které CzechTrade nabízí pro teritoria v nichž má svoje zastoupení (dnes 25 zahraničních kanceláří). Dalšími aktivitami budou organizování vzdělávacích akcí pro podnikatele, pomoc při vyhledávání nových obchodních kontaktů nebo vytipování a realizace společných projektů.

Nomenklatura

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky


Sledujte nás na sociálních sítích: