Témata

Akademie tváření

Tento rozsáhlý edukační seriál vznikal přes dvsa roky ve spolupráci s odborníky Ústavu strojírenské technologie FS ČVUT v Praze a technickými specialisty firmy Trumpf. V jednotlivých příspěvcích jsme se postupně věnovali konkrétním technologiím zpracování plechu, jež byly představeny jak po teoretické stránce, tak následně v konkrétních aplikacích na strojích Trumpf.

Akademie tváření: Technologie opracování laserem

Přinášíme třetí část našeho seriálu zabývajícího se problematikou technologie tváření. Příspěvky jsou realizovány ve spolupráci s odborníky z Ústavu strojírenské technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze a technickými specialisty firmy Trumpf. V tomto díle akademickou půdu rozšířil tuzemský odborník na laserové technologie Ing. Jiří Šmíd. V jednotlivých příspěvcích se věnujeme konkrétní technologii/technologiím zpracování plechu, jež je/jsou představena/představeny jak po teoretické stránce, tak následně v konkrétních aplikacích na strojích Trumpf. Volba témat je v souladu s technickými možnostmi, které nabízejí stroje právě výše zmíněného výrobce, jež bezesporu představuje špičku v oboru, a proto se na ni i redakce při tvorbě Akademie tváření obrátila.
Rádi přivítáme vaše připomínky jak ke koncepci seriálu, tak i k samotnému obsahu konkrétních příspěvků.
Za autorský kolektiv
Roman Dvořák
roman.dvorak@mmspektrum.com

Akademie tváření: Ohýbání

Ohýbání je technologický proces tváření, při kterém je materiál vzniklým napětím trvale deformován bez podstatné změny průřezu. Plastická deformace zasahuje do poměrně malého objemu tvářeného materiálu a tvoří ostrou nebo oblou hranu (popř. oblou plochu).

Akademie tváření: Stříhání

Tímto příspěvkem začínáme nový seriál věnovaný osvětě technologie tváření. Jednotlivé díly budou vznikat ve spolupráci s odborníky z Ústavu strojírenské technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze a technickými specialisty firmy Trumpf. V každém díle našeho seriálu se budeme věnovat konkrétní technologii/technologiím zpracování plechu, jež bude/budou představena/představeny jak po teoretické stránce, tak následně v konkrétních aplikacích na strojích Trumpf.
Chceme se věnovat následujícím tématům: Technologie děrování, niblování a tváření; Technologie kombinovaného zpracování; Technologie ohýbání a ohraňování; Technologie opracování laserem (plech); Automatizace výroby; Management nástrojů; CAD/CAM v technologiích tváření; Laserová technika (svařování, navařování).
Volba témat je v souladu s technickými možnostmi, které nabízejí stroje značky Trumpf, jež bezesporu představuje světovou špičku v oboru, a proto se na ni i redakce při tvorbě Akademie tváření obrátila.
Rádi přivítáme vaše připomínky jak ke koncepci seriálu, tak i k samotnému obsahu konkrétních příspěvků.
Za autorský kolektiv
Roman Dvořák
roman.dvorak@mmspektrum.com
……………………………………………………………………………………….
K nejčastěji používaným technologiím tváření a zároveň bezodpadového dělení materiálu patří stříhání. Jde o proces, při němž dochází k oddělování částic materiálu nástroji podél křivky střihu, kterou tvoří obvod výstřižku, střižníku či střižnice.

Současnost vysokého technického školství. Obor: tváření

Na stránkách MM Průmyslového spektra vám přinášíme další díl seriálu, jehož cílem je prohloubení a navázání nových vzájemných vztahů spolupráce mezi akademickou a výrobní sférou. V průběhu letošního roku vám představujeme jednotlivé profesní katedry a ústavy českých vysokých technických škol. Výběr jejich zaměření vždy koresponduje s nosnými tématy konkrétních vydání MM Průmyslového spektra. Tentokrát jsme se zaměřili na oblast tváření. Naši výzvu k propagaci svých aktivit z celkových šesti oslovených přijaly čtyři dále uvedené katedry a ústavy.

Blanka Kutílková

blanka.kutilkova@mmspektrum.com