Témata
Reklama

Letiště: Cesta k uhlíkové neutralitě

Uhlíkově neutrální chce být do roku 2030 Letiště Praha. Pomohou tomu nové technologie, úspornější motory, udržitelná paliva, vodíkový nebo elektrický pohon letadel. Letiště Praha se proto připojilo k iniciativě Net Zero, kterou organizuje mezinárodní sdružení letišť ACI. To sdružuje více než 200 letišť, která se chystají dosáhnout takzvané čisté uhlíkové neutrality.

Reklama
Reklama

Iniciativa Net Zero má za cíl dosáhnout takzvané čisté uhlíkové neutrality nejpozději v roce 2050. Letiště Praha ale cílí konkrétními kroky právě na rok 2030. V kontextu covidové krize jde o ambiciózní cíl. Letiště snižuje cíleně emise CO2 již od roku 2010, kdy se zapojilo do programu Airport Carbon Accreditation a je nyní ve třetí úrovni, která požaduje rovněž zapojení partnerů do snižování emisí. Ty jsou navíc každoročně ověřovány nezávislou certifikační společností.

„Evropská letiště jsou vůdčí silou v rámci řešení klimatické situace. Více než deset let každoročně dosahují meziročního snížení emisí. Vyhlášení dlouhodobého globálního uhlíkového cíle sdružení ACI je dalším krokem společného úsilí a znamením, že letištní průmysl se plně ztotožňuje s celosvětovými snahami o řešení klimatické hrozby. Chtěl bych ocenit Letiště Praha za to, že se připojilo k letištím, která své environmentální cíle sjednotila s globálními klimatickými cíli,“ říká Jost Lammers, Prezident ACI EUROPE a generální ředitel a prezident Letiště Mnichov.

„U nás v Praze se od roku 2010 se podařilo snižovat emise v průměru o tři až pět tisíc tun CO2 ročně. A to díky výměně osvětlení za úsporné LED, utlumili jsme noční provoz vzduchotechnických jednotek a osvětlení v terminálech, vyměnili jsme absorpční chladící jednotky, kotle, hořáky, využili jsme odpadního tepla na čistírně odpadních vod. Od roku 2019 se roční úspory vyšplhaly až na 40 tisíc tun oproti referenčnímu roku 2009 a to především nákupem zelené elektřiny z obnovitelných zdrojů,“ říká Soňa Hykyšová, ředitelka Ochrany životního prostředí. Letiště Praha plánuje s úspornými projekty pokračovat a do roku 2025 dosáhnout snížení emisí oproti roku 2009 o 72 procent.

Není ovšem reálné dosáhnout čisté nuly, proto je nutné zbývající emise CO2 vykompenzovat investicí do projektů, které naopak emise ve stejném objemu uspoří. Letiště Praha proto bude preferovat projekty v rámci České republiky. Letiště Praha navíc v rámci své strategie udržitelnosti Green PRG 2050 má stanoveny konkrétní cíle pro pět oblastí. Jde o směřování k druhově pestrému letišti, nula procent komunálního odpadu na skládkách do roku 2025, snižování hlukové zátěže a postupné uzavírání nočního provozu až po spolupráci s partnery a zmiňovanou uhlíkovou neutralitu.

Zdroj: Tisková zpráva agentury Letiště Praha. Zpracováno redakcí

Iniciativa Net Zero má za cíl dosáhnout takzvané čisté uhlíkové neutrality nejpozději v roce 2050. Letiště Praha ale cílí konkrétními kroky právě na rok 2030. (Zdroj: Letiště Praha)
Související články
Budoucnost stavebnictví: Odpadní termoplasty

Různé polymerní typy odpadů, pro které zatím není širší uplatnění. To je vedlejší produkt, vznikající při výrobě a zpracování plastů. Čeští výzkumníci se proto pustili do studia jejich klíčových vlastností, aby umožnili jejich následné zpracování. Výsledkem jejich práce je vytvoření uceleného přehledu možností využití odpadních termoplastů ve výrobě kompozitních materiálů pro stavebnictví. Z odpadu lze tedy nyní vyrábět různé stavební prvky z polymerbetonu nebo například odolné dlaždice.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit