Témata
Reklama

Precizní zemědělství je cestou k efektivitě

Precizní zemědělství se stalo čím dál více skloňovaným pojmem a je jedním z nejvýznamnějších trendů svého oboru. Podle průzkumu již 30 % českých zemědělců související technologie - jako je automatizace či navigace - využívá a dalších 34 % to má v plánu. Napomoci jim k tomu může například nová inteligentní platforma od české firmy Agromex.

Podle čerstvé analýzy ÚZEI (Ústavu zemědělské ekonomiky a informací) již 30 % českých zemědělských subjektů využívá alespoň nějakou technologii precizního zemědělství. Z celkového počtu 1 884 zemědělských subjektů, kterým se analýza věnovala, jich 567 (30 % subjektů) uvedlo, že využívají alespoň nějakou technologii precizního zemědělství.  

Efektivní zemědělství závisí na celé řadě více či méně předvídatelných faktorů, a tak vyžaduje precizní přístup. (Zdroj: Agromex)

Podrobné výsledky průzkumu

Mezi zemědělskými subjekty v ČR jsou nejvíce rozšířeny technologie z kategorie navádění a řízení soustav, které využívá 23 % respondentů.  Mezi těmi, kteří využívají precizní zemědělství, pak tyto technologie využívá 76 % respondentů. Variabilní aplikace hnojiv využívá 8 % respondentů (27 % z uživatelů precizního zemědělství) a variabilní aplikace přípravků na ochranu rostlin využívají 3 % respondentů (10 % z uživatelů precizního zemědělství). Zpracování půdy a zakládání porostu zastupuje 9 % respondentů (30 % těch z uživatelů precizního zemědělství). S drony pracují 3 % respondentů (10,5 % uživatelů precizního zemědělství) a s roboty 0,4 % respondentů (1,5 % uživatelů precizního zemědělství).

Reklama
Reklama
Reklama

Konkrétně je nejvíce zastoupeno navigování a automatizace při řízení strojů (20 % respondentů; 63 % výměry všech respondentů). Druhou nejvyužívanější technologií je sekční kontrola záběru, kterou 16 % respondentů obhospodařuje 59 % veškeré své výměry. Na třetí příčce je využívání variabilních aplikací dusíkatých hnojiv, která používá 7 % respondentů na 21 % jejich výměry.

Celkem 34 % respondentů plánuje v následujících 2-3 letech zavést nějakou technologii precizního zemědělství nebo zavést jiný, prozatím méně rozšířený způsob hospodaření. Nejčastěji se jedná o zavedení navigace a automatizace řízení strojů (50 %), variabilní aplikace minerálních hnojiv (27 %) a omezené zpracování půdy (26 %). Pro respondenty, kteří o zavedení technologií precizního zemědělství v následujících 2-3 letech nepřemýšlí, jsou hlavními bariérami investiční kapitál (61 %), nedstatečná plocha (38 %) a provozní kapitál (30 %).

Nové řešení z České republiky

Z výše uvedených statistik je patrné, že popularita a zároveň nezbytnost postupného využívání technologií a řešení precizního zemědělství vzrůstá. Potvrzuje to mimo jiné i strategie předního českého dovozce zemědělské techniky Agromex a softwarové společnosti CleverFarm. Ti společně vyvinuli novou platformu MyMex, jejímž účelem je zpřístupnění metod precizního zemědělství. „Tato platforma umožňuje zemědělcům a farmářům kompletní kontrolu a správu jejich farem s přesností a efektivitou. Jedná se o řešení určené pro integraci a optimalizaci. S touto platformou mohou dosáhnout efektivnějšího a udržitelnějšího hospodaření,“ říká Patrik Kalenda ze společnosti Agromex.

Automatizace je v zemědělství čím dál rozšířenějším trendem. (Zdroj: Agromex)

Tato platforma umožní přesnější aplikaci hnojiv, pesticidů a dalších agrochemikálií. Za pomoci inteligentních analýz, dat o půdě a plodinách a technických informací o strojích pomůže zemědělcům přesně dávkovat zemědělské chemikálie tak, aby plně odpovídaly aktuálním potřebám a podmínkám. Platforma integruje senzory a technologie z Fendt Connect a CleverFarm, což umožňuje zemědělcům sledovat a řídit jak konkrétní zemědělskou techniku (traktory, postřikovače, mlátičky), tak i stav a vývoj plodin a půdy. Díky tomu mohou mít kompletní přehled a kontrolu nad farmou na jednom místě.

Platforma MyMex umožní podrobné a přesné řízení jednotlivých zemědělských procesů. (Zdroj: Agromex)

MyMex využívá k automatizaci a optimalizaci pracovních procesů také pokročilé technologie umělé inteligence a strojového učení. Systém dokáže generovat doporučení pro plánování závlahy, hnojení a dalších agrotechnických operací, a to na základě aktuálních dat i historie farmy či zemědělského subjektu. Díky této platformě mohou zemědělci vodu, hnojiva a pesticidy využívat efektivněji, čímž dojde ke snížení ztrát a zbytečných nákladů.

Systém poskytuje zemědělcům informace o stavu půdy a plodin a doporučuje optimální postupy pro minimalizaci spotřeby zdrojů. Díky přesnější aplikaci agrochemikálií a optimalizaci pracovních postupů pomůže minimalizovat negativní dopady zemědělství na životní prostředí, snížit znečištění půdy, vody a vzduchu a nadále tak posouvat zemědělské hospodaření k udržitelnosti a efektivitě.


Redakčně zpracováno na základě tiskové zprávy společnosti Agromex.

Související články
Vědci a firmy z ČR společně zkoumají vesmír

Čeští vědci a technici se významnou měrou podílejí na vědecké misi Plato, kterou připravuje Evropská vesmírná agentura (ESA). Přípravy probíhají už od roku 2014, vesmírná sonda Plato má být vypuštěna v roce 2026. Jejím úkolem je objevovat a zkoumat planety podobné Zemi v prostoru mimo Sluneční soustavu, tzv. exoplanety.

Související články
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit