Témata
Reklama

Spotřeby energií v průmyslu? Mějte přehled s Power BI

Víc než kdy dřív potřebují firmy znát svoje spotřeby, nejen elektrické energie, ale i dalších komodit. Společnost Foxon připravila v Power BI (součást Microsoft Office 365) demo verzi dashboardů, ve kterých uvidíte, jak spotřeby zpětně vyhodnocovat i sledovat v takřka reálném čase. V demo ukázce uvidíte, jak byste mohli vyhodnocovat i vaše vlastní data.

Abyste si mohli práci se sledováním spotřeb v reportovacím nástroji vyzkoušet, nasimulovali odborníci společnosti Foxon výrobní firmu o 4 halách (A, B, C, D), v nich dohromady deset výrobních strojů (Machine 1–⁠10). Na všech strojích jsou sbírána data o spotřebě, a následně jsou ukládána do databáze, ve které  jsou data vhodně strukturována pro potřeby reportingu v Microsoft Power BI.

Reklama
Reklama

Demo Power BI obsahuje čtyři nejčastěji sledované spotřeby v čase –⁠ elektrickou energii, plyn, stlačený vzduch a teplo. Základní dashboard zobrazuje vývoj spotřeby všech těchto čtyř komodit za zvolené období, zde např. od 1. do 10. 10. 2022.

(Zdroj: Foxon)

Dostaňte se až do detailu podle potřeby

Všechny čtyři veličiny jsou připraveny tak, abyste mohli sledovat spotřebu na každé hale zvlášť a proklikat se do detailu jednotlivých strojů a hodin. Odhalit tak můžete, kde došlo k nestandardnímu úniku nebo vyšší spotřebě, a zabránit plýtvání.

Proč došlo ke zvýšené spotřebě elektrické energie?

Na příkladu si ukážeme, co konkrétně lze z grafů a reportů vyčíst.

Hlavní graf spotřeby elektrické energie v našem demu ukazuje 9. 10. 2022 výrazně vyšší spotřebu nad očekávaný trend (320 MWh). Víte, že je to hodně, ale nevíte přesně proč.

(Zdroj: Foxon)

Pojďme se na daný den podívat detailněji. Další graf ukazuje, že se nezvyklý peak týká haly B. 

(Zdroj: Foxon)

V ní jsou tři stroje.

(Zdroj: Foxon)

Při ještě detailnějším pohledu zjistíme, že hlavní problém se odehrál na stroji Machine 5 kolem 20. hodiny.

(Zdroj: Foxon)

Teď už víte, kam jít a koho se ptát, co se stalo, případný problém řešit nebo mu do budoucna předejít.

Konkrétní reporty lze upravit na míru

Na přání konkrétního zákazníka byla mimo uvedené reporty připraven ještě jeden report. Spotřebu energie v tomto provozu klient potřebovali vyhodnocovat nejen zpětně, ale v podstatě online, aby bylo možné okamžitě reagovat.

V grafu vidíte plán spotřeby elektrické energie v jednodenních intervalech (zelená pole). Každých 10 sekund se načítají aktuální data o reálné spotřebě (červená pole).

Údržba tak vidí hned, že se v daném dni spotřeba už pohybuje nad plán, a může ji optimatizovat, aby celodenní maximum nepřekročila.

(Zdroj: Foxon)

To, co jste výše viděli, může snadno sloužit i vám, stačí do databáze napojit vaše vlastní data o spotřebách.

Pokud zatím energie neměříte, společnost Foxon vám pomůže i s instalací hardwaru a softwaru, díky kterému budete data o spotřebách sbírat do vlastní databáze.


Zpracováno redakcí z podkladů společnosti Foxon.

Související články
Sonda pro bezkontaktní sledování odběru energie

Výzkumníci z Fakulty elektrotechnické ČVUT z telekomunikační katedry vyvinuli v rámci projektu Chytrá řešení pro Prahu sondu, která dokáže měřit spotřebu libovolného spotřebiče a na dálku ji odesílat prostřednictvím sítě internetu věcí (IoT). Inteligentní sonda v podobě krabičky se připevní na napájecí kabel a bezkontaktně indikuje aktivity spotřebičů a odběr energie. Nyní prochází poslední fází testování v terénu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Proč vlastně potřebujete sbírat data?

Téma sběru dat z výrobních strojů nebylo nikdy aktuálnější než letos. Ať už vás k němu dotlačila energetická krize a potřeba sledovat spotřeby, požadavky zákazníků nebo mateřská firma, měli byste dobře promyslet několik základních otázek. Ty vám pomůžou nastavit digitalizační procesy správně a začít sbírat data efektivně a s jasnými výsledky. Tou první otázkou je: Proč vlastně potřebujete sbírat data?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit