Témata

Materiály

Rychlost přenosu nových vědeckých poznatků do výrobní praxe je kritickým faktorem, který ovlivňuje konkurenceschopnost podniků v oboru strojírenství. Materiálové inženýrství patří mezi úhelné kameny, které tvoří pevné základy této stavby spojující poznatky z chemie a fyziky a nacházející primární aplikace v letectví, kosmonautice či medicíně.

Nanotechnologie a povrchové inženýrství

12. 06. 2002

Málokterý světový veletrh poskytuje takové možnosti shlédnout propojení jedné z nejúžasnějších technologií s povrchovými úpravami jako nastávající veletrh Materialica 2002 ve dnech 30. září až 3. října na výstavišti Neue Messe v Mnichově.

Tvrdokov - vysoce odolný materiál proti opotřebení

16. 05. 2002

Použití tvrdokovu jako materiálu s vysokou odolností proti opotřebení je dáno jeho vlastnostmi: vysokou tvrdostí, vysokou pevností v tlaku, vysokým modulem pružnosti, dostatečnou houževnatostí, nepatrnou tepelnou roztažností, dobrou obrobitelností a nepatrnou tendencí k zavaření za studena.

Vliv kvality povrchu na korozní odolnost korozivzdorných ocelí

16. 05. 2002

Korozní odolnost korozivzdorných ocelí v provozním prostředí závisí především na správné volbě korozivzdorné oceli pro provozní parametry, na správném konstrukčním uspořádání a kvalitě povrchu. U konstrukcí a technologických zařízení vyrobených z korozivzdorných ocelí dochází často buď jenom k pouhému zhoršení vzhledu povrchu, nebo i k vážnému koroznímu napadení a snížení životnosti, a to vše v důsledku nesprávného postupu při jejich manipulaci a zpracování.

Materialica 2002 a Oktoberfest - to je materiál!

16. 05. 2002

Nenajde se v Evropě jiný velký veletrh nabízející náhled do materiálů 21. století ve spojení s odborným kongresem Materials Week a konaný v průběhu největších pivních slavností Oktoberfest než právě veletrh Materialica 2002 v Mnichově ve dnech 30. září až 3. října 2002.

Technologie Rapid Prototypingu

06. 02. 2002

Mezi nejvýznamnější technologie Rapid Prototypingu patří stereolitografie a selective laser sintering. Prototyp vzniká přímým využitím konstrukčních 3D dat, v prvním případě vytvrzováním epoxidové pryskyřice pomocí laserového paprsku, v druhém laserovým spékáním nejčastěji polyamidového nebo kovového prášku.

Prototypy z polyamidu v technické praxi

06. 02. 2002

Polyamidové modely zhotovené metodou selective laser sinteringu nacházejí uplatnění jako technické nebo vzhledové prototypy, které umožňují zkrátit dobu vývoje nových výrobků při současné úspoře nákladů. Konkrétní příklady představují designérskou studii, model složitého odlitku, prototypy, které posloužily jako funkční díly ve vysavači či v okenních žaluziích, a modely využívané v nástrojárnách a slévárnách.