Témata

Výroba a technologie

Postupný vývoj nových technologií ovlivňuje vznik a dostupnost profesí a způsobu práce, nových podnikových organizačních struktur, byznys modelů a v neposlední řadě díky novým technologiím dochází k prolnutí různých průmyslových odvětví a sektorů.

IMTS 2002 slaví 75 let

16. 07. 2002

Největší světový strojírenský veletrh IMTS 2002 (International Manufacturing Technology Show) otevře brány výstaviště McCormick Place v Chicagu ve dnech 4. až 11. září 2002 jako 24. ročník po 75 letech od založení.

Rekonstrukce, modernizace, nebo generální oprava?

16. 07. 2002

Ve vztahu ke strojním zařízením musí být termíny rekonstrukce, modernizace a generální oprava používány velmi uvážlivě, zejména s ohledem na požadavky a ustanovení NV č. 378/2001 Sb. a NV č. 170/1997 Sb. Právní výklad uvedených termínů je nejen v ČR, ale i v EU značně komplikovaný a nejednotný, a navíc se neustále mění, takže tento stručný příspěvek zohledňuje stávající stav. Z právního hlediska je zvlášť důležité rozlišovat strojní zařízení, které je uváděno na trh nebo do provozu jako nové, a strojní zařízení, které je již v provozu.

Příběh dvou budov

16. 07. 2002

Hlavní výhodou soustavy tepelných čerpadel voda - vzduch napojených na dvoutrubkový rozvod vody je vyrovnávání tepelné bilance budovy mezi teplotními zónami, kde jsou velké tepelné zisky (osluněná strana budovy) a teplotními zónami s potřebou dodání tepla (strana budovy ve stínu).

Nový materiál pro monolitní přesné nástroje

12. 06. 2002

Nový druh slinutého karbidu od firmy Sandvik Coromant, nazvaný Pluratech-GC H10P, umožní přechod od tradiční výroby lisovacích nástrojů a forem z měkkých ocelí na obrábění materiálů zpracovaných na vyšší tvrdost.

J. Tyc: Vítám vstřícnější přístup bank k renomovaným firmám

12. 06. 2002

Rozhovor s majitelem firmy Strojírna TYC, s.r.o.

Aplikace čerpadel na NC frézovací centra

12. 06. 2002

Čerpadla, odborně nazývaná hydrogenerátory, slouží k přeměně mechanické energie na tlakovou a kinetickou energii kapalin. Na obráběcích strojích se většinou jako kapaliny používají vodní emulze, hydraulické oleje a mazací oleje.