Témata

Výroba a technologie

Postupný vývoj nových technologií ovlivňuje vznik a dostupnost profesí a způsobu práce, nových podnikových organizačních struktur, byznys modelů a v neposlední řadě díky novým technologiím dochází k prolnutí různých průmyslových odvětví a sektorů.

Nekvalifikovaná obsluha = nízká produktivita

17. 04. 2002

Cílem je vyškolit pracovníka, který si je schopen sám zvolit technologický postup, vytvořit či upravit program dle svých potřeb a v neposlední řadě umět využít moderní nástroje.

Kvalita chodu vřeten obráběcích strojů

17. 04. 2002

Každá nenulová vnitřní vůle uložení vřetene způsobuje jeho volný posuv všemi směry a nelze tak zabránit jeho možnému vysunutí ze střední polohy, pokud vnější síly převyšují hmotnost vřetene. Proto mají být radiální i axiální vůle všech valivých ložisek v daném uložení v zabudovaném stavu co možná nejmenší.Pro dokonalost tvaru obráběné součásti je rozhodující přesnost obvodového profilu a vlnitosti oběžných drah ložiskových kroužků, chyby úhlového přesazení a chodu v zabudovaném stavu.

Vačkově řízené PNC stroje

17. 04. 2002

V oblasti soustružnických automatů pro výrobu dílů z  tyčového materiálu je vačkové řízení, kterého využívají stroje PNC – Deco, inovativním řešením, které přináší výhody CNC řízení a zároveň vysoký výrobní výkon.Koncepce, se kterou přišla firma Tornos již před několika lety a zvýšila díky ní v posledních třech letech výrobu o více než 300 %, vyhovuje široké skupině uživatelů - stroje jsou vhodné jak pro malosériovou, tak i velkosériovou výrobu.

Řezání závitů v nerezových materiálech

17. 04. 2002

V řadě odvětví strojírenství, ale i v potravinářství a lékařství se používají materiály, u nichž je požadována velká odolnost proti korozi, případně žáruvzdornost nebo odolnost proti chemickým sloučeninám. . Používají se obvykle vysoce legované oceli, které však mají zpravidla zhoršenou až obtížnou obrobitelnost, způsobenou velkým obsahem legujících prvků. Např. martenzitické a feritické oceli obsahují 12 až 18 % chromu. Podle druhu mohou tyto oceli obsahovat přísadu 0,5 až 2,5 % niklu a cca 1,2 % molybdenu. Zvlášť obtížnou obrobitelností se vyznačují austenitické oceli s obsahem 17 až 26 % chromu a až 12 % niklu při obsahu uhlíku pouze do 0,12 %.

Seřizování nástrojů pro CNC v praxi

17. 04. 2002

Jedním ze základních rozhodovacích kritérií při nákupu seřizovacího přístroje a volbě jeho konfigurace je umět ze stávajícího stavu organizace výroby a toku dat správně analyzovat kam vhodně přístroj začlenit nebo jak případně vhodně pozměnit organizaci výroby.

Proč CAx technologie s plnou integrací?

17. 04. 2002

Co je vlastně míněno plnou integrací? Je to především jednotný datový model pro všechny integrované aplikace, unifikované mechanismy přístupu k datům a jejich používání, uživatelský interface jednotného stylu a konečně principy, pravidla a mechanismy pro používání systému pracovnímy týmy.