Témata
Reklama

CAD/CAM linka SolidWorks/Surfcam se v ČR stává standardem

04. 02. 2004

Rychlý rozvoj strojírenské výroby na českém trhu v druhé polovině devadesátých let vyvolal růst implementovaných CAD/CAM řešení ve strojírenských podnicích zaměřených svojí produkcí především do automobilové a letecké výroby, výroby forem všech typů, ale i do běžné přesné strojírenské výroby

Již od poloviny 90. let se stal nejrozšířenějším CAM systémem v ČR Surfcam, produkt americké firmy Surfware. Právě v druhé polovině minulého desetiletí se pak na českém trhu objevil i SolidWorks, CAD systém, u jehož vzniku stáli Michael Payne (zakladatel PTC), Jon Hirschtick (Computervision) a Vic Leventhal (Cad Solutions). Tito lidé se samozřejmě snažili o využití svých bohatých zkušeností z oblasti "velkých modelářů" a jejich skloubení s možnostmi, které nabízí operační systém Windows. Právě se systémem SolidWorks se v poslední době setkáváme ve spolupráci se Surfcamem velice často. Verze Surfcamu 2003, která již v sobě zahrnuje i asociativitu se systémem SolidWorks, úzkou vazbu obou systémů jen umocnila.
Reklama
Reklama

Surfcam

Přesto, že Surfcam je dnes CAD/CAM systémem, je celosvětově známý jako jeden z nejrozšířenějších CAM systémů. A jestliže mluvíme o České republice, lze konstatovat, že Surfcam se stal prakticky standardem v oblasti CAM produktů. CAD část produktu není ničím jiným než jedním z plně parametrických objemových modelářů na bázi jádra Parasolid. Spolu s plošnou technologií, která je součástí CAD části sytému Surfcam, je určen jak pro úpravu modelů získaných do Surfcamu přenosem z jiných CAD nebo CAM systémů, tak pro tvorbu "na zelené louce". Možnost tvorby nebo úprav v této části systému je velmi rozsáhlá a v mnoha směrech převyšuje možnosti některých jiných známých CAD systémů.

Obrábění v Surfcamu

Surfcam je však především CAM systémem s možností uplatnění při řízení téměř všech na trhu dostupných CNC technologií, jako jsou frézky (2 - 5 os), soustruhy, vodní paprsek, drátořez, vyvrtávačky atd. Surfcam umožňuje přípravu všech operací od hrubovacích přes dokončovací až po zbytkové obrábění. Součástí Surfcamu je i verifikace, která umožňuje ověření vygenerované dráhy nástroje, popř. porovnání počítačově obrobeného modelu s původním CAD modelem. Integrální součástí každé dodávky Surfcamu je rozsáhlá knihovna postprocesorů a generátor postprocesorů pro případnou úpravu nebo tvorbu vlastních postprocesorů. Mezi velice vysoko ceněné vlastnosti Surfcamu se jednoznačně řadí i jeho schopnost velmi kvalitního importu a exportu rozsáhlého počtu datových formátů z různých CAD/CAM systémů.

SolidWorks

SolidWorks je konstrukční CAD systém pracující pod MS Windows a využívající stejného grafického prostředí jako Microsoft Office (Word, Excel, ... ). Spojuje v sobě několik důležitých vlastností, které by měl moderní CAD mít - přehlednost, jednoduchost ovládání a v samozřejmě patřičnou výkonnost. Postup konstrukční práce se zaznamenává do FeatureManageru - správce, který je umístěn na levém okraji pracovního okna. Zobrazují se v něm všechny prvky nebo součásti, které byly použity pro vytvoření dílu nebo sestavy. FeatureManager velmi usnadňuje práci s modelem, protože zobrazuje nejen příslušné informace, ale slouží zároveň k přímým úpravám prvků i jejich pořadí.

Skicář

Další příjemnou součástí SolidWorks je skicář. Při přejíždění kurzoru přes entitu se u šipky zobrazují informace, jestli se nachází na čáře, oblouku, koncovém nebo středním bodě apod. Při skicování jednotlivých čar se zobrazuje jejich typ, geometrické a rozměrové údaje - délka, úhel, případná kolmost nebo rovnoběžnost. Pokud skicujete oblouk, objeví se velikost poloměru a úhel. SolidWorks umožňuje při konstruování použít i nedostatečně definovanou skicu, ale zároveň při kótování sám hlásí, kdy je geometrie plně definovaná, kdy nedokótovaná a kdy překótovaná. Mimo to lze zadávat geometrické (soustřednost, kolmost, rovnoběžnost, tečnost) i matematické relace.

Konstrukční prvky a sestavy

Po vytvoření skici následuje vytvoření konstrukčního prvku, který vznikne přidáním nebo odebráním objemu. K tomu lze použít nástroje jako vysunutí profilu, rotace, tažení po trajektorii, spojování průřezů, ořezání, žebra, díry, úkosy, či skořepiny. Silným prvkem SolidWorks je tvorba zaoblení - při vytváření součástí se velmi často můžete dostat do situace, kdy na hotovém základním tvaru zbývá zaoblit pár hran. Tato kratičká operace se v některých případech může pro konstruktéra změnit v nekonečná muka, pokud nemá v rukou kvalitní nástroj.
V režimu sestavy najdete několik funkcí, které se u CAD systémů této cenové kategorie nevyskytují zcela běžně. Například vazby se vkládají automaticky při tažení součásti kolem potenciálních vazebních partnerů - díra/čep, plocha/plocha atd. Pro testování funkce mechanismů je k dispozici kontrola kolizí, zohlednění tvarů součástí bez ohledu na vazby, vložení pružin, gravitace a další funkce.

Výkresová dokumentace

V režimu výkresové dokumentace jsou dostupné všechny standardní funkce pro 2D kreslení a samozřejmě pro 3D promítání - vytváření řezů (rovinných, rozvinutých, částečných), odvozování pohledů, detaily, zkrácené pohledy, rozvinuté tvary plechových dílů aj. Se systémem jsou dodávány symboly geometrických a tvarových tolerancí, drsností povrchu, svarů apod. U kót lze aplikovat různé typy tolerancí nebo dopisovat poznámky. Dále se dodávají formáty výkresů podle různých norem, razítek či rámečků.
Josef Malý, Ivan Britan
Reklama
Vydání #1,2
Kód článku: 40134
Datum: 04. 02. 2004
Rubrika: Komerční příloha / CD software pro strojaře
Autor:
Související články
Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

Související články
MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Digitalizace: klíč k úspěchu

Již od roku 1919 zkoumá, vyvíjí a vyrábí zabezpečovací techniku společnost EVVA - rodinná firma se sídlem ve Vídni. To, že se nyní, přibližně o 100 let později, stala průkopníkem propojené výroby, je zásluhou její jasné strategie s důrazem na digitalizaci. Důležitým milníkem nové výrobní filozofie společnosti EVVA je soustružnické a frézovací centrum Hyperturn 65 Powermill v kombinaci se síťovým řídicím rozhraním Emconnect. S flexibilním výrobním systémem od společnosti Emco lze nyní kompletně automatizovat obrábění mosazných dílů v kusové výrobě i výrobě středních sérií.

MSV ve znamení obrábění

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci vynikajících obráběcích strojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Petra Odehnala z obchodního oddělení společnosti Pilart stroje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit