Témata
Reklama

CAD/CAM v jednom systému

16. 05. 2002

Již několik let nese SURFCAM pod svým logem označení "CAD/CAM system by SURFWARE". SURFCAM totiž obsahuje nejen technologickou (CAM) část, ale také velice výkonnou CAD část pro tvorbu a úpravu digitálních modelů. CAD část se skládá jak z objemového modeláře (označován jako SURFCAM DesignPLUS nebo také SURFCAM Solids), tak z plošného modeláře.

V minulém čísle jsme se věnovali CAM aplikacím CAD/CAM systému SURFCAM. Nyní se blíže podívejme na jeho konstruktérskou část.
Reklama
Reklama

SURFCAM Design Plus

SURFCAM Design Plus je objemový, plně parametrický modelář s možností tvorby jednoduchých i složitých sestav a následné výkresové dokumentace, který používá jádro Parasolid. Tím splňuje pravděpodobně nejčastější požadavky zákazníků, kteří si přejí zabývat se konstrukcí i modelováním tvarových 3D dílů.
Modelování začíná prací ve skicáři ve vybrané rovině. Tři základní roviny jsou k dispozici v novém souboru automaticky, přičemž není problém nadefinovat si své vlastní roviny pro následnou práci. Pro definici rovin jsou k dispozici asi všechny dostupné možnosti, jak novou rovinu vytvořit. Ve skice lze vytvářet všechny 2D drátové prvky, a to rovnou se zadanými závislostmi, nebo i bez nich a závislosti zadávat až v průběhu následující práce. Pěknou volbou je vytvoření libovolného pravidelného mnohostěnu na jeden příkaz. Do zadávání závislostí patří také kótování, které je možné podle potřeby přejmenovávat. To poslouží pro lepší zapamatování a přehlednost volených odkazů na základní kóty. Aby bylo možné vytvořit výsledné těleso, skica se může (ale nemusí) plně definovat. Dodefinování lze provést až následně - podle požadavků.
Tvorbu nových těles je možné provést výběrem ze základních "primitiv" nebo pomocí profilů - vytažením (Extrude), rotací (Rotate), tažením po křivce (Sweep) a sadou řezů (Loft). V těchto funkcích lze vybrat typ tělesa: plné těleso, skořepinu, slabostěnné těleso, plochu. Zároveň je možné určit, zda budou rovnou uzavřena, zaoblena atd. I k těmto procedurám se lze vrátit kdykoliv v průběhu práce a předefinovat požadované hodnoty. Při práci na jednom tělese se pro úpravu mohou použít nejen výše jmenované funkce, ale i mnohé další, jako deformování plochy, vrtání děr atd.

Tvorba sestav

Při tvorbě sestav je možné pracovat na dvojí úrovni:
  1. Stejně jako většina objemových parametrických modelářů také SURFCAM Design Plus umožňuje vytvářet v jenom souboru pouze jeden model. Následná sestava se tvoří pomocí odkazů (referencí) na jednotlivé díly (soubory) přidáváním 3D závislostí. Toto má velkou výhodu, pokud na projektu pracuje více konstruktérů a každý se věnuje jiným detailům. Konstruktér pouze uvede reference na potřebné díly. A pokud se některé díly změní, bude se měnit i díl, na němž právě pracují. Stačí pouze přepočítat model i se závislostmi. Tento typ tvorby sestavy je výhodný, i pokud jde o velice složitý projekt. U velmi složité sestavy je výhodnější mít ji rozdělenou do jednotlivých souborů, neboť se nepracuje s velkými objemy dat. Práce na PC je tak rychlejší a efektivnější.
  2. V tomto modeláři je však také možné vytvářet sestavu v jenom souboru, jinými slovy, je možné mít v jednom souboru více komponent. Pro tvorbu nové komponenty stačí vybrat funkci "vytvořit novou komponentu". Je to elegantní a užitečné. Pokud na jednoduché sestavě pracuje jeden člověk, není potřeba vytvářet několik souborů se vzájemnou provázaností. To přináší výhodu v přehlednosti a okamžitém zobrazení změn na celé sestavě. Pro lepší přehlednost takovéto sestavy lze tvořit vlastní masky na jednotlivé komponenty a tím zpřehlednit práci.
Konečně je možné s výhodou kombinovat oba typy sestav. Například tvarový výlisek s vložkami, ve kterých je výsledný tvar obtištěn, může být vytvořen jako jeden soubor a zbytek sestavy bude uložen v samostatných souborech se vzájemnou provázaností.

SURFCAM Surfaces modeling

SURFCAM pracuje automaticky ve 3D prostoru, ale samozřejmě je zde možná práce i ve 2D. Při tvorbě modelu je možné využít 2D/3D drátové modelování (přímka, kružnice, NURBS křivka atd.) až po plně vyspělé 3D plošné modelování (NURBS plochy).
Plošné modelování zahrnuje všechny známé typy funkcí pro tvorbu ploch s využitím řezových křivek, sítě křivek, rotace, blend, zaoblení (konstantního či proměnného), pomocí řídící křivky, vysunutí (pod různým úhlem), tažení, draft atd. s možností následné editace vytvořených ploch. Blendovou (tečnou) plochu umí program vytvořit na 2, 3 i 4 plochy zároveň. Proměnné zaoblení umí se zadáním polohy každého rádiusu, ale dokonce i pomocí tzv. "rolling ball" (valící se koule). To je vlastně zaoblení hrany a plochy nebo zaoblení mezi dvěma hranami.
V plošném modeláři je možné navrhnout dělicí rovinu a další užitečné pomůcky, jako např. vadné plochy, plochy s negativním úhlem pro obrábění atd. SURFCAM pracuje s NURBS plochami 3. řádu, ale umí vytvářet a pracovat i s plochami až 20. řádu.
Stejně jako v každém CAD systému se i zde pracuje s hladinami a barvami, s následným maskováním podle typu entit nebo podle atributů entit. Samozřejmě je možné vytvářet jednoduchou výkresovou dokumentaci, provádět tisk atd. Bez nadsázky lze tvrdit, že v tomto plošném modeláři je možné vymodelovat libovolný tvar.

Výhody spojeného CAD/CAM systému

Výhodou spojení CAD a CAM systému do jednoho celku je zjednodušení a ulehčení práce. Například pokud se použije část dráhy nástroje jako hraniční geometrie pro obrábění nebo pro konstrukci jiné geometrie, velice jednoduše se vybere dráha nástroje a příslušná ikona a dráha nástroje se převede do 3D geometrie. S touto geometrií se již pracuje v CAD modulu bez problémů. Takto lze připravit a optimalizovat dráhy nástroje a tím minimalizovat ztrátové časy atd.
Reklama
Vydání #5
Kód článku: 20507
Datum: 16. 05. 2002
Rubrika: Informační technologie / CAD/CAM/CAE
Autor:
Firmy
Související články
Zvyšte potenciál svého 2D CAD softwaru!

Stále příliš mnoho firem přichází o své finanční prostředky tím, že sice využívají nové technologie, ale ty nezvyšují jejich celkový potenciál. V takovém případě pomůže aplikace DraftSight od Dassault Syst?mes. Pomocí tohoto softwaru lze spouštět stávající DWG soubory a vytvářet nové za zlomek nákladů oproti jiným CAD řešením.

Aerospace - vlajkový průmysl s extrémními nároky

Letecký průmysl je ve Francii významným oborem, a tak není divu, že společnost Missler Software získala v této oblasti jedinečné zkušenosti díky spolupráci s většinou subdodavatelů v oboru. To ji spolu s tisíci díly obráběnými pomocí TopSolidCam řadí mezi špičky v leteckých technologiích.

Zlepšení produktivity navrhování a obrábění

O něco málo více než po roce je tu opět nová verze parametrického 3D modeláře Creo. Jak se povedlo vývojářům do již páté verze Creo zakomponovat požadavky trhu a jaké jsou hlavní směry inovací?

Související články
Nový integrovaný CAM systém

Vývoj výrobků historicky zahrnoval dva oddělené procesy: prvním byl návrh výrobku, druhým pak jeho výroba. Používání samostatných neintegrovaných CAD (návrh) a CAM (výroba) nástrojů při vývoji výrobků vedlo ke komunikační bariéře mezi návrhem a výrobou. Ve výsledku to způsobovalo problémy s náklady, časem a kvalitou, a to zejména v případech, kdy bylo potřeba upravit návrh nebo došlo k narušení vyrobitelnosti. Použitím integrovaného CAD/CAM řešení lze překonat problémy související s tradičním odloučením návrhu a výroby. S použitím integrované CAD/CAM platformy je tak možné zkrátit dobu výrobního cyklu, řídit náklady a zlepšit kvalitu při současné podpoře spolupráce mezi návrhem a výrobou výrobku.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Software zjednodušuje výrobu střižných nástrojů

Příběh společnosti Atlantic Tool & Die začíná 1. června roku 1937, kdy čtyři společníci v čele s Ernestem Mehwaldem založili malou dílnu na Fulton Road ve státě Ohio v USA. Byli to emigranti z Evropy, ale všichni čtyři byli velmi schopnými konstruktéry, a navíc vysoce kvalifikovanými pro výrobu forem. Proto tedy není divu, že se jejich malá dílna do roku 1942 rozrostla a přestěhovala se do větších prostor.

Efektivní programování tvarově podobných dílů

Firma Alcon Components využívá Edgecam a Manažer strategií ve výrobě brzdových systémů pro závodní speciály a vojenská vozidla.

Příprava CAD modelu součásti pro výrobu

NC programátoři se velmi často potýkají s problémy týkajícími se různé kvality trojrozměrných modelů potřebné pro programování obrábění. Úpravy mohou být obtížné, protože 3D modely součástí často pocházejí z různých zdrojů.

Letadlo poháněné sluneční energií vyrazilo na cestu kolem světa

Solar Impulse je projekt mající za cíl vyrobit letadlo poháněné sluneční energií, které dokáže obletět Zemi. Letoun je dílem švýcarského psychiatra a vzduchoplavce Bertranda Piccarda, jednoho z pilotů prvního balonu, který obletěl celý svět bez jediné přestávky, a švýcarského inženýra a podnikatele Andrého Borschberga. Vývoj zastřešuje polytechnika v Lausanne a podílí se na něm několik desítek specialistů.

Setkávání

Setkávání uživatelů konstrukčních a technologických softwarů má již dlouholetou tradici. Informace o novinkách, představení nejrůznějších tipů a triků, někdy i možnost si zasoutěžit a v neposlední řadě rovněž výměna zkušeností v neformální atmosféře patří k hlavním bodům programu takovýchto akcí.

CAM řešení pro multifunkční CNC obráběcí stroje

Multifunkční CNC obráběcí stroje spojují více možností a funkcionalit. Nejprve se jednalo o doplnění frézovacích operací na soustruhy (frézování osou C a osou Y), přibyla podpora protivřetena, následně byla přidána druhá nástrojová hlava a v současnosti výrobci CNC obráběcích strojů nabízejí konfigurace s plynule řízenou B osou s podporou obrábění v pěti osách, ale i s podporou technologií odvalování nebo obrážení. V nabídce jsou i stroje se třemi nástrojovými hlavami řízené tříkanálovým řídicím systémem. Posledními novinkami jsou pětiosá CNC frézovací centra doplněná o soustružnické operace.

Revoluce pokračuje: Nová strategie soustružení

CAD/CAM systém Edgecam od Vero Software v nové verzi 2015 R1 obsahuje mnoho důležitých vylepšení a nových funkcí.

Konstrukce i technologie snadno, rychle a bezpečně

CAD/CAM systém TopSolid verze 7.9 přináší v návaznosti na technologickou část další rozšíření možností v oblasti obecné konstrukce.

Softwarový simulátor stavebního stroje nahrazuje nákladné prototypy

Vývoj stavebních strojů bývá spojen se stavbou fyzických prototypů nových zařízení. Ty však vyžadují vysoké finanční náklady a množství času. Efektivní řešení dnes nabízejí softwarové simulátory. Společnost Volvo Construction Equipment zařadila do vývoje simulátor „human-in-the-loop“, který vyvinula v nástrojích Matlab a Simulink firmy MathWorks.

Softwarové řešení pro přípravu NC programů

Firma FANUC nabízí možnost rozšíření svých CNC řídicích systémů o grafické programovací prostředí nazvané Manual Guide i.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit