Témata
Reklama

Edgecam pomohl zvýšit míru ziskovosti

19. 11. 2013

Milltech Precision Engineering Ltd. je dodavatelem výrobků přesného strojírenství pokrývající široké spektrum průmyslových odvětví. Aby firma zabránila poklesu svého zisku následkem rostoucích vstupních nákladů a stále silnějšího tlaku na výslednou cenu zakázek, využívá kombinaci zakázkové tvorby upínacích systémů a efektivního programování ve špičkovém CAD/CAM softwaru Edgecam.

Společnost Milltech se zabývá malosériovou výrobou náročných dílců, především pro lékařství, letecký a petrochemický průmysl, výrobu lodí, manipulační techniku, obalový, automobilový a motoristický průmysl.

Reklama
Reklama

Požadovaná přesnost dosažena díky Edgecamu

Provozní ředitel Darren Osborne říká, že vzhledem k povaze jejich práce je absolutní přesnost naprosto zásadní: „Bez dodržení požadované přesnosti nezískáme zakázky – díky Edgecamu této přesnosti ale bez obtíží dosahujeme.“

Obrobna firmy Milltech

Mezi vyráběné komponenty patří například konektory k pracovnímu rameni robotu zkoumajícího jádra reaktorů, díly pro vrtné plošiny pro těžbu ropy a plynu, díly pro tlumicí systémy, brzdové systémy a prototypy pro vývoj regulace spotřeby paliva a emisí pro automobilový průmysl, balicí zařízení, díly pro kamery, pro počítačovou tomografii (CT) či části křídel pro formule 1.

Práci osmi programátorů zvládne v Edgecamu jeden

Mike Ottolangui, generální ředitel této společnosti, říká, že největší hrozbou pro jejich růst byl nedostatek kvalifikovaných pracovníků. V roce 2012 firma na radu svého významného zákazníka, který sám Edgecam dlouhodobě používá, zakoupila špičkový CAD/CAM systém Edgecam. Od té doby stačí pouze jediný výrobní inženýr na programování CNC strojů, které dříve muselo programovat osm lidí! V Edgecamu jsou tvořeny NC kódy pro 21 obráběcích center HAAS včetně dvou čtyřosých horizontálních frézovacích strojů. Podle plánů by do budoucna mělo přibýt ještě dalších 18 CNC soustruhů, pro něž budou rovněž pořízeny licence Edgecamu.

Jeden z výrobků – hydraulická kostka pro vrtnou plošinu

Nasazení Edgecamu do výroby hodnotí nejen jako klíčový prostředek pro rozvoj firmy, ale také jako inovativní způsob výroby – zejména s ohledem na specifický způsob práce na horizontálních frézovacích centrech. To také přispělo k tomu, že se stali průkopníky v této oblasti a získali ocenění EEF’s South East Business Growth. Díky tomu byli zváni k pravidelnému vystupování v televizních zprávách a dalších ITV zpravodajských programech.

Efektivnější programování horizontálních frézek

„Měli jsme za to, že náš způsob práce s horizontálními frézovacími centry je ve strojírenství běžný – je přece tak efektivní,“ říká Mike Ottolangui. „Ale zjistili jsme, že nikdo jiný to takhle nedělá.“ Složitost konkrétních požadavků Milltechu znamenala pro dodavatele Edgecamu pětiměsíční náročnou práci na zhotovení odpovídajícího postprocesoru.

Darren Osborne přidává svůj názor z dílenského pohledu: „Tradiční horizontky jsou zaměřené spíše na střední a velké série, ale díky specifickému způsobu tvorby našich postprocesorů, přípravků a upínacích systémů využíváme naše stroje maximálně efektivně i na jednorázové zakázky a velmi malé série. S naším postprocesorem je nyní mnohem snazší nastavit horizontální než vertikální stroje.“

Umístění dílce na upínací věži

V Milltechu si navrhli svoji vlastní upínací věž pro hromadné upínání obrobků. Programátoři vždy vytvoří technologii obrábění pro jeden dílec a postprocesor se formou dialogu zeptá, kolik komponent je na věži upnuto, kolik nulových bodů chce obsluha použít a na kolika stranách věže jsou dílce upnuty. NC programy jsou pak automaticky generovány hromadně pro všechny dílce. „To znamená, že můžeme spustit program až pro 32 dílců na čtyřech stranách upínací věže, ale přitom tvoříme program pouze pro jedinou komponentu!“

Pracovní proces v Edgecamu

„Když obdržíme od zákazníka objemový model, porovnáme v Part Modeláři každý prvek ve výkresu oproti modelu, abychom ověřili přesnost modelu a ujistili se, že je shodný s výkresem,“ říká Darren Osborne. „Protože používáme asociativní obrábění, musíme se na počátku ujistit, že je model, a to především díry, vymodelován na středy tolerancí, protože někteří konstruktéři kreslí model na horní či spodní mez tolerance. My však potřebujeme mít model na střed tolerance pro všechny obráběné útvary.“ „V prvních 6 měsících od pořízení Edgecamu jsem se zaměřil na naplnění databáze nástroji a řeznými podmínkami podle hodnot doporučených výrobci.“ Díky databázi nástrojů v Edgecamu jsou pak k použitým nástrojům automaticky přiřazeny správné řezné podmínky pro konkrétní materiály.

Další příklady obrobků z produkce společnosti Milltech

Poté je nutno rozhodnout, zda je dílec vhodný spíše na vertikální, nebo horizontální frézku, neboť to ovlivňuje metodu programování. Jakmile je program vygenerován, spustí jej programátor v simulátoru Edgecamu, aby se ujistil, že dílec bude obroben kompletně a bez kolizí. „Uložíme PPF soubor na serveru a pošleme program na příslušný stroj. Program obsahuje všechny instrukce včetně nastavení nulového bodu a lze rovněž zobrazit videosimulace, takže operátor může dopředu vidět, co přesně se bude dít, a to ještě před samotným nastavením nulových bodů a obrobením dílce.“

Mike Ottolangui dodává: „S ohledem na světovou ekonomiku poptávají naši zákazníci čím dál vyšší slevy, jenže ceny materiálů a nástrojů neustále rostou. Proto je nutné vyrábět chytřeji, rychleji a efektivněji. Edgecam je pro zachování výše zisku v naší výrobě klíčovým prvkem. Když se ohlédnu zpět na jedno či dvě zásadní strategická rozhodnutí, mohu říct, že pořízení Edgecamu a ERP systému jsou dva významné faktory úspěchu společnosti Milltech.“

Bc. Petra Slatinová

Nexnet

p.slatinova@nexnet.cz
www.nexnet.cz

Reklama
Související články
Zvyšte potenciál svého 2D CAD softwaru!

Stále příliš mnoho firem přichází o své finanční prostředky tím, že sice využívají nové technologie, ale ty nezvyšují jejich celkový potenciál. V takovém případě pomůže aplikace DraftSight od Dassault Syst?mes. Pomocí tohoto softwaru lze spouštět stávající DWG soubory a vytvářet nové za zlomek nákladů oproti jiným CAD řešením.

Simulace v konstrukci - klíč k inovacím

Dlouho zažitým paradigmatem v průmyslových společnostech je striktní rozdělení konstrukčního a výpočtářského oddělení. To je sice určeno pevnými historicky danými důvody, ale ty v současné době začínají pomíjet. Ve stále více společnostech mají konstruktéři možnost provádět průběžně již během konstrukce jednoduché analýzy a vývojový proces tím zefektivnit. Jak tento trend zachytit a být úspěšní v inovativních řešeních?

Nové funkce pro automatizaci obráběcího procesu

Nová verze CAD/CAM softwaru TopSolidAM V7.13 přináší především jednodušší programování s funkcemi, které se velmi snadno používají. Výsledkem je úspora času, které lze dosáhnout díky novému vysoce výkonnému režimu analýzy kolizí a možnosti provádět řadu úloh zcela automaticky, což přináší celkově vyšší úrovně automatizace obráběcích procesů. V nové verzi najdeme i novou strategii najíždění, která zajistí vyšší životnost obráběcích nástrojů.

Související články
Aerospace - vlajkový průmysl s extrémními nároky

Letecký průmysl je ve Francii významným oborem, a tak není divu, že společnost Missler Software získala v této oblasti jedinečné zkušenosti díky spolupráci s většinou subdodavatelů v oboru. To ji spolu s tisíci díly obráběnými pomocí TopSolidCam řadí mezi špičky v leteckých technologiích.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Zlepšení produktivity navrhování a obrábění

O něco málo více než po roce je tu opět nová verze parametrického 3D modeláře Creo. Jak se povedlo vývojářům do již páté verze Creo zakomponovat požadavky trhu a jaké jsou hlavní směry inovací?

Příprava CAD modelu součásti pro výrobu

NC programátoři se velmi často potýkají s problémy týkajícími se různé kvality trojrozměrných modelů potřebné pro programování obrábění. Úpravy mohou být obtížné, protože 3D modely součástí často pocházejí z různých zdrojů.

Letadlo poháněné sluneční energií vyrazilo na cestu kolem světa

Solar Impulse je projekt mající za cíl vyrobit letadlo poháněné sluneční energií, které dokáže obletět Zemi. Letoun je dílem švýcarského psychiatra a vzduchoplavce Bertranda Piccarda, jednoho z pilotů prvního balonu, který obletěl celý svět bez jediné přestávky, a švýcarského inženýra a podnikatele Andrého Borschberga. Vývoj zastřešuje polytechnika v Lausanne a podílí se na něm několik desítek specialistů.

Setkávání

Setkávání uživatelů konstrukčních a technologických softwarů má již dlouholetou tradici. Informace o novinkách, představení nejrůznějších tipů a triků, někdy i možnost si zasoutěžit a v neposlední řadě rovněž výměna zkušeností v neformální atmosféře patří k hlavním bodům programu takovýchto akcí.

Konstrukce i technologie snadno, rychle a bezpečně

CAD/CAM systém TopSolid verze 7.9 přináší v návaznosti na technologickou část další rozšíření možností v oblasti obecné konstrukce.

Softwarový simulátor stavebního stroje nahrazuje nákladné prototypy

Vývoj stavebních strojů bývá spojen se stavbou fyzických prototypů nových zařízení. Ty však vyžadují vysoké finanční náklady a množství času. Efektivní řešení dnes nabízejí softwarové simulátory. Společnost Volvo Construction Equipment zařadila do vývoje simulátor „human-in-the-loop“, který vyvinula v nástrojích Matlab a Simulink firmy MathWorks.

Softwarové řešení pro přípravu NC programů

Firma FANUC nabízí možnost rozšíření svých CNC řídicích systémů o grafické programovací prostředí nazvané Manual Guide i.

Od správy nástrojů po simulaci NC programů

V oblasti integrované správy nástrojů u společnosti KHS hraje software pro správu nástrojových dat TDM zásadní úlohu. Tento software zde byl zaveden před čtyřmi lety a v současné době poskytuje 3D modely nástrojů a nástrojová a technologická data pro NC programování, simulaci výroby, seřizování nástrojů, jakož i pro správu skladových zásob.nástrojů, jakož i pro správu skladových zásob.

CAM pro CMM

V posledních letech se ve strojírenství stále více dbá na přesnost výroby a tím i na kvalitu a efektivnost měřicího procesu. Měřicí proces dnes zasahuje i do různých stadií výroby, nejen do závěrečného procesu kontroly výrobku.

Racionalizace obráběcích operací s podporou CAD/CAM systému

V roce 2010 společnost Montupet zahájila výrobu na nové obráběcí lince v Laigneville ve Francii s cílem optimalizovat výrobu hlav spalovacích motorů a dalších slévárenských dílců pro automobilový průmysl. Mladý tým zkušebního centra pro podporu a vývoj technologií, který se v průběhu let rozrostl ze dvou na deset lidí, si vybral Missler Software jako ideálního partnera na pomoc při racionalizaci pracovních procesů ve svých závodech. TopSolid CAD a CAM jsou velmi vhodné pro systemizaci procesů obrábění a přesné zdokumentování jednoho každého výrobního postupu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit