Témata
Reklama

Hokej pod střechou

16. 06. 2004

Nedávné mistrovství světa v ledním hokeji se odehrálo v moderní víceúčelové hale Sazka Arena, pozoruhodné kromě jiného použitou unikátní konstrukcí zastřešení.

Hlavním projektantem haly je společnost Helika, a. s., která pro tuto rozsáhlou investiční akci, probíhající navíc za silného časového tlaku, zvolila CAD řešení založené na produktech společnosti Autodesk: AutoCAD, Autodesk MAP, Autodesk Architectural Desktop a nadstavbě CADKON, aplikaci firmy AB Studio, spol. s r. o., autorizovaného systémového centra Autodesku.
Reklama
Reklama

Originální střecha

Originální koncepce zastřešení Sazka Areny, jejímž autorem je ing. Vladimír Janata, CSc., z firmy Excon, byla oceněna hlavní cenou profesora Františka Faltuse a prvním místem v soutěži O nejlepší realizovanou stavbu s ocelovou konstrukcí v České a Slovenské republice v období 2000 - 2003. Střecha je tvořena kopulí tvaru kulového vrchlíku o průměru 135 m a vzepětí 9,3 m. Nosná konstrukce střechy je navržena v radiálním systému tvořeném 36 vazníky s předepjatými táhly, které se v centrální části stýkají na středním kruhovém tubusu. Vnější průměr tubusu je 18 m a jeho výška 12,3 m. Obloukové příhradové vazníky jsou vysoké přibližně 4 metry a jsou navzájem propojeny kruhovými ztužidly. Prostor mezi táhly a vazníky je využit pro mosty a lávky divadelní techniky.
Navržený systém nosné konstrukce umožnil odlehčení celé střechy a kromě toho i variabilní zavěšování těžkých břemen při různých programech pořádaných v Aréně - může se jednat až o stovky tun zavěšených na nosnou konstrukci i značně asymetricky. Střešní plášť je kompletován ze speciálních Dart panelů s výbornými izolačními a statickými vlastnostmi. Dalším výjimečným prvkem konstrukce haly je obvodový plášť tvořený hliníkovou konstrukcí se skleněnou výplní.

Projekční práce

Ve společnosti Helika na projektu Sazka Areny pracovalo 20 lidí, přičemž každý člen týmu zodpovídal za určitou oblast stavby. Před započetím projekčních prací byly stanoveny činnosti a zodpovědnost jednotlivých členů týmu včetně kontrolních mechanismů. Data byla a jsou uložena na společném serveru, ke kterému mají přístup i subdodavatelé. Byl stanoven striktní postup vkládání nových dat a povinnost informovat vedoucí tým o změnách. Formáty využívané pro přenos dat jsou DWG, DOC a XLS. Výborná komunikace a informovanost je nutnou podmínkou úspěšné spolupráce. Řídicí tým všech 20 lidí se proto scházel pravidelně jednou týdně a podle potřeby i častěji. Realizace projektu si také vyžádala nepřetržitou přítomnost projektantů na stavbě, kteří denně vydávali dílčí projektovou dokumentaci na základě požadavků investora, popř. dodavatelů. Obvykle bylo cca 10 lidí přítomno přímo na stavbě a 10 zaměstnanců v Helice kreslilo nutné podklady.

Použité řešení Autodesku

Základní aplikací, ve které byly vytvářeny projekční podklady víceúčelové haly, je Autodesk Architectural Desktop, což je aplikace pro architekty a stavební projektanty, založená na platformě AutoCAD, umožňující na základě modelu stavby efektivně vytvářet výkresovou dokumentaci. Její prostředí je uzpůsobeno potřebám architektů a projektantů: obsahuje plně funkční AutoCAD a navíc inteligentní stavební objekty (stěny, dveře, prvky fasád, schodiště aj.), knihovny těchto stavebních prvků a samozřejmě možnost jejich vyhodnocení do výkazů. K dispozici je rovněž obecný modelář pro koncepční model stavby, terén a detaily. Od verze 2004 je součástí dodávky také velmi kvalitní program VIZ Render pro vytváření fotorealistických pohledů a animací.
Díky použití CAD systémů společnosti Autodesk bylo možné navrhnout netradiční technické a konstrukční řešení, zpracovat návrh projektu obrovského rozsahu a průběžně jej aktualizovat v daném čase, efektivně komunikovat s účastníky projektu a subdodavateli a v mimořádně krátkém termínu dokončit projektovou dokumentaci.
-Mk-
Reklama
Vydání #6
Kód článku: 40608
Datum: 16. 06. 2004
Rubrika: Trendy / CAD/CAM/CAE
Autor:
Firmy
Související články
Zvyšte potenciál svého 2D CAD softwaru!

Stále příliš mnoho firem přichází o své finanční prostředky tím, že sice využívají nové technologie, ale ty nezvyšují jejich celkový potenciál. V takovém případě pomůže aplikace DraftSight od Dassault Syst?mes. Pomocí tohoto softwaru lze spouštět stávající DWG soubory a vytvářet nové za zlomek nákladů oproti jiným CAD řešením.

Nové funkce pro automatizaci obráběcího procesu

Nová verze CAD/CAM softwaru TopSolidAM V7.13 přináší především jednodušší programování s funkcemi, které se velmi snadno používají. Výsledkem je úspora času, které lze dosáhnout díky novému vysoce výkonnému režimu analýzy kolizí a možnosti provádět řadu úloh zcela automaticky, což přináší celkově vyšší úrovně automatizace obráběcích procesů. V nové verzi najdeme i novou strategii najíždění, která zajistí vyšší životnost obráběcích nástrojů.

Simulace v konstrukci - klíč k inovacím

Dlouho zažitým paradigmatem v průmyslových společnostech je striktní rozdělení konstrukčního a výpočtářského oddělení. To je sice určeno pevnými historicky danými důvody, ale ty v současné době začínají pomíjet. Ve stále více společnostech mají konstruktéři možnost provádět průběžně již během konstrukce jednoduché analýzy a vývojový proces tím zefektivnit. Jak tento trend zachytit a být úspěšní v inovativních řešeních?

Související články
Aerospace - vlajkový průmysl s extrémními nároky

Letecký průmysl je ve Francii významným oborem, a tak není divu, že společnost Missler Software získala v této oblasti jedinečné zkušenosti díky spolupráci s většinou subdodavatelů v oboru. To ji spolu s tisíci díly obráběnými pomocí TopSolidCam řadí mezi špičky v leteckých technologiích.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Nový integrovaný CAM systém

Vývoj výrobků historicky zahrnoval dva oddělené procesy: prvním byl návrh výrobku, druhým pak jeho výroba. Používání samostatných neintegrovaných CAD (návrh) a CAM (výroba) nástrojů při vývoji výrobků vedlo ke komunikační bariéře mezi návrhem a výrobou. Ve výsledku to způsobovalo problémy s náklady, časem a kvalitou, a to zejména v případech, kdy bylo potřeba upravit návrh nebo došlo k narušení vyrobitelnosti. Použitím integrovaného CAD/CAM řešení lze překonat problémy související s tradičním odloučením návrhu a výroby. S použitím integrované CAD/CAM platformy je tak možné zkrátit dobu výrobního cyklu, řídit náklady a zlepšit kvalitu při současné podpoře spolupráce mezi návrhem a výrobou výrobku.

Zlepšení produktivity navrhování a obrábění

O něco málo více než po roce je tu opět nová verze parametrického 3D modeláře Creo. Jak se povedlo vývojářům do již páté verze Creo zakomponovat požadavky trhu a jaké jsou hlavní směry inovací?

Software zjednodušuje výrobu střižných nástrojů

Příběh společnosti Atlantic Tool & Die začíná 1. června roku 1937, kdy čtyři společníci v čele s Ernestem Mehwaldem založili malou dílnu na Fulton Road ve státě Ohio v USA. Byli to emigranti z Evropy, ale všichni čtyři byli velmi schopnými konstruktéry, a navíc vysoce kvalifikovanými pro výrobu forem. Proto tedy není divu, že se jejich malá dílna do roku 1942 rozrostla a přestěhovala se do větších prostor.

Efektivní programování tvarově podobných dílů

Firma Alcon Components využívá Edgecam a Manažer strategií ve výrobě brzdových systémů pro závodní speciály a vojenská vozidla.

Příprava CAD modelu součásti pro výrobu

NC programátoři se velmi často potýkají s problémy týkajícími se různé kvality trojrozměrných modelů potřebné pro programování obrábění. Úpravy mohou být obtížné, protože 3D modely součástí často pocházejí z různých zdrojů.

Letadlo poháněné sluneční energií vyrazilo na cestu kolem světa

Solar Impulse je projekt mající za cíl vyrobit letadlo poháněné sluneční energií, které dokáže obletět Zemi. Letoun je dílem švýcarského psychiatra a vzduchoplavce Bertranda Piccarda, jednoho z pilotů prvního balonu, který obletěl celý svět bez jediné přestávky, a švýcarského inženýra a podnikatele Andrého Borschberga. Vývoj zastřešuje polytechnika v Lausanne a podílí se na něm několik desítek specialistů.

Setkávání

Setkávání uživatelů konstrukčních a technologických softwarů má již dlouholetou tradici. Informace o novinkách, představení nejrůznějších tipů a triků, někdy i možnost si zasoutěžit a v neposlední řadě rovněž výměna zkušeností v neformální atmosféře patří k hlavním bodům programu takovýchto akcí.

Revoluce pokračuje: Nová strategie soustružení

CAD/CAM systém Edgecam od Vero Software v nové verzi 2015 R1 obsahuje mnoho důležitých vylepšení a nových funkcí.

CAM řešení pro multifunkční CNC obráběcí stroje

Multifunkční CNC obráběcí stroje spojují více možností a funkcionalit. Nejprve se jednalo o doplnění frézovacích operací na soustruhy (frézování osou C a osou Y), přibyla podpora protivřetena, následně byla přidána druhá nástrojová hlava a v současnosti výrobci CNC obráběcích strojů nabízejí konfigurace s plynule řízenou B osou s podporou obrábění v pěti osách, ale i s podporou technologií odvalování nebo obrážení. V nabídce jsou i stroje se třemi nástrojovými hlavami řízené tříkanálovým řídicím systémem. Posledními novinkami jsou pětiosá CNC frézovací centra doplněná o soustružnické operace.

Konstrukce i technologie snadno, rychle a bezpečně

CAD/CAM systém TopSolid verze 7.9 přináší v návaznosti na technologickou část další rozšíření možností v oblasti obecné konstrukce.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit