Témata
Reklama

Každoročně ještě před začátkem vánočních svátků pohody a rodinných setkání se koná ještě jedno příjemné setkání v prostorách showroomu pražské společnosti Trumpf, která v prosinci pravidelně pořádá Dny otevřených dveří. I tentokrát byly dveře otevřené technické veřejnosti, zákazníkům a zájemcům o technologie zpracovávající plechy a profily po tři dny. Součástí programu byl také přednáškový blok, kde byly mj. představeny novinky Trumpf z loňského veletrhu Euroblech 2018 konaném v Hannoveru.

Eva Zajícová

Vystudovala Fakultu strojní na ČVUT v Praze, obor Výrobní inženýrství na Ústavu strojírenské technologie.
Od roku 2014 pracuje v MM Průmyslovém spektru nejprve na pozici editorky, poté odborné redaktorky a od roku 2019 na pozici vedoucí redakce. Technika je její prací i zálibou.

Přednáškový blok stejně jako i v jiných ročnících (celkem jich už bylo 15) zahájil jednatel společnosti Trumpf Praha Roman Haltuf a tradičně na začátku pohovořil o hospodářských výsledcích společnosti Trumpf v Čechách i ve světě za obchodní rok 2017/2018. „Byl to úspěšný rok,“ znělo z jeho úst. Výroční zpráva dokládá zvýšení tržeb společnosti o téměř 15 procent na necelých 3,6 miliardy eur. Podle filozofie nedávno zesnulého spolumajitele a největšího inovátora společnosti Trumpf Bertholda Leibingera († 16. října 2018), že pro neustálý růst společnosti je naprosto nezbytné vracet vydělané peníze zpět do firmy, investovala společnost Trumpf v loňském obchodním roce přes půl miliardy eur do vývoje a strojního zařízení.

Investice v takovém rozsahu se samozřejmě pozitivně odrazí v inovacích jednotlivých produktů, které byly prezentovány už v Hannoveru při příležitosti největší evropské přehlídky technologií zpracovávající plechy a profily Euroblech 2018. Pojďme se na některé nyní také podívat blíže.

Reklama
Reklama
Reklama
U příležitosti akce Open house společnosti Trumpf si návštěvníci mohou některé technologie z portfolia společnosti doslova osahat.
Showroom v pražských Stodůlkách disponuje také 2D řezacím strojem TruLaser 3030 s 6kW laserem TruDisk.

Laserové řezání a svařování

Již před osmi lety přišli vývojoví inženýři Trumpf s myšlenkou koncepce strojů na modulární platformě, která se za ta léta opravdu osvědčila. Unifikace dílů a modulární koncepce strojů snižuje nejen výrobní náklady, ale i provozní a servisní náklady uživatele. Strojů s implementovaným laserem určených primárně pro řezání a svařování vyrobí dnes společnost Trumpf ročně stovky kusů. Jedná se o stroje s označením TruLaser 1000, TruLaser 3000 a TruLaser 5000.

První jmenované jsou zároveň nejmenší a vyrábějí se ve dvou variantách (TruLaser 1030 a TruLaser 1040) s lasery TruDisk od 2 kW do 4 kW. Výkon těchto laserů umožňuje řezat širokou paletu materiálů i tlouštěk. Stroj je standardně vybaven ochranou proti kolizi a na přání také automatickou výměnou trysek. Nově stroje řady TruLaser 1000 disponují 18,5" dotykovým panelem a díky vhodným rozhraním jsou také připraveny pro připojení na příslušnou automatizaci nebo do sítě s jinými stroji.

Následující řada TruLaser 3000 přináší další inovace u strojů s označením TruLaser 3030, TruLaser 3040 a TruLaser 3060. Tyto stroje s novými opcemi budou k dispozici od března letošního roku. Nově byl implementován 8kW laser, který dokáže řezat oceli tloušťky 12,7 mm, rychlostí až osm metrů za minutu a nerezové oceli až do tloušťky 25 mm pomocí stlačeného vzduchu. Integrovaná technologie Highspeed Eco šetří spotřebu dusíku.

Také u řady TruLaser 5000 byl navýšen výkon laseru, a to na 10 kW. Díky možnosti řezat vyššími rychlostmi bylo nutné také zvýšit rychlost a dynamiku stroje. Stroje této řady obsahují „chytrý“ výměník trysek, který vedle navýšení kapacity na 21 kusů se pyšní zejména funkcí kontroly opotřebení trysek pomocí 3D kamery. Sám stroj opotřebení trysky vyhodnotí a je-li potřeba, také vymění. Společnost Trumpf již léta vyvíjí opce, které dělají stroje stále více autonomní tak, aby byly schopny pracovat v bezobslužném procesu a v případě potřeby si samy uměly pomoci dříve, než dojde k zastavení výroby. Ke stejnému účelu byla vyvinuta další nová funkce ActiveSpeed Control, která v průběhu řezu pomocí senzoru kontroluje proces řezání a podle potřeby sama upraví jeho rychlost. V budoucnu by pak stroj měl být schopen na základě dalších sledovaných parametrů upravovat vedle rychlosti také další parametry stroje.

Poslední z novinek v oblasti 2D řezacích strojů byla již v Hannoveru předváděna v podobě instalace kompaktního řezacího systému TruLaser Center 7030 s kompletní automatizací, která řeší veškerou manipulaci s plechy i hotovými díly zcela autonomně. Zásadní výhodou těchto kompletně automatizovaných buněk je bezobslužný provoz a významné zkrácení přípravných časů. Maximální produktivitu centra pomáhají dosáhnout inteligentní funkce jako SmartGate, SmartLift nebo SortMaster Speed. TruLaser Center 7030 je nově také napojitelný na automatizované skladové systémy, které ještě zvyšují autonomnost této výrobní buňky. O automatizovaných skladových systémech Trumpf pojednává reportáž na straně XX.

V oblasti zpracování profilů a trubek dostál inovací stroj TruLaser Tube 7000, který se vyznačuje dobrou přístupností díky otevřenému konceptu stroje, procesně bezpečnou a vysoce přesnou upínací technikou nebo díky naklápěcí laserové hlavě možností provádět šikmé řezy. Stroj lze vybavit pevnovláknovým laserem o výkonu 3 kW nebo 4 kW, ale také CO2 laserem.

V sektoru svařování laserem se vývojáři zaměřili zejména na programování těchto procesů. Dříve bylo nutné svařovací robot buňky TruWeld 5000 nejdříve jednotlivé svařovací dráhy naučit. Tento proces byl prováděn vždy časově sériově k výrobě. Nyní nově, většinu těchto programovacích úkonů přebírá off-line programovací systém, který určí většinu svařovacích drah robota. Pomocí funkce Teachline si pak robot umí sám nalézt příslušné kontury a porovnat je s programem. Stroj je v průběhu off-line programování produktivní, v provozu.

Inovace u ohraňovacích lisů

Ani druhá významná část z portfolia Trumpfu – ohraňovací lisy – nezůstává s inovacemi pozadu. Pro ještě snazší a efektivnější výměnu nástrojů byla pro řadu ohraňovacích lisů s označením TruBend 5000 vyvinuta nová generace zásobníků nástrojů ToolMaster. Nově lze zásobník ovládat přímo přes ovládací panel ohraňovacího lisu. ToolMaster se skládá ze dvou oddělených sektorů – jeden slouží k ukládání jednotlivých nástrojů, přičemž inženýři významně zvýšili kapacitu zásobníku (60 horních a 48 spodních nástrojů). Druhý sektor pak chystá jednotlivé nástroje podle programu ohýbání do přípravné stanice. Manipulace s nástroji je prováděna pomocí zavážecích vozíků. Nechybí ani funkce kontrola úhlu pomocí senzorického nástroje ACB, případně laserového měření uhlu pomocí ACB Laser.
Ze série lisů TruBend 7000 určitě za zmínku stojí kompaktní ohraňovací lis TruBend 7036, který je prý nejprodávanějším strojem v historii Trumpf. Zájem uživatelů o tento stroj je dán jeho vysokou produktivitou. Při vylepšování tohoto stroje dbali inženýři zejména na ergonomii stroje. Pro bezchybné ohýbání také do tohoto modelu byl integrován ACB nástroj pro kontrolu úhlu. Zadní dorazy a dynamický koncept pohonu dělají z TruBend 7036 velmi efektivní ohýbací stroj určený převážně pro malé díly.


Na dotazy návštěvníků s ochotou odpovídali odborníci ze společnosti Trumpf. Na obrázku se skupince zájemců věnuje jednatel společnosti Roman Haltuf.

Nejprodávanější ohraňovací lis v historii společnosti Trumpf. Oblíbený je vedle vysoké produktivity při výrobě malých dílů zejména pro svou ergonomičnost.

Obě řady ohraňovacích lisů TruBend 5000 a TruBend 7000 jsou plně připraveny pro automatizaci. Společnost Trumpf nabízí také možnost začlenit lisy do plně automatizovaných celků TruBend Cell 5000 a TruBend Cell 7000, které obsahují celé příslušenství zabezpečující plynulé zakládání polotovaru, výměnu nástrojů a kontrolu ohýbaných dílů zpravidla pomocí šestiosého robota a sofistikovaného kamerového systému.

Portfolio ohraňovacích lisů série 5000 a 7000 rozšiřují ještě ohraňovací centra TruBend Center s číselným označením 5030 a 7030, která byla představena na Euroblechu 2018 jako novinky. Centra se oproti svým předchůdcům pyšní vyšší produktivitou i rychlejší výměnou nástrojů. TruBand Center 7030 navíc disponuje automatickým zakládáním polotovaru a odebíráním naohýbaných dílů z pracovní oblasti na dopravníkové systémy.

Sledování zakázky ve výrobě

Závěrem přednáškového bloku byl posluchačům ještě připomenut koncept TruConnect, který zahrnuje balíček opcí, funkcí, ale i hardwarových vybavení, která ještě více zvyšují efektivnost procesů zpracovávajících plechy a profily zejména digitálním propojováním jednotlivých úkonů přípravných fází, výrobních procesů i logistických úkonů. Poslední ze jmenovaných má nového pomocníka. Je jím Track&Trace systém, který pomocí speciálních senzorů ve tvaru disků zhruba o velikosti hokejového puku sleduje každou zakázku. Disk se jednoduše umístí např. na paletu s danou zakázkou a sledováním signálu, který vysílá, má výrobce okamžitě přehled, kde se konkrétní zakázka nachází. Funkce najde své opodstatnění zejména v případech, kdy nějaká zakázka, jak se říká, hoří.

Inovací je mnoho a rozsah tohoto článku neumožňuje se všem detailněji věnovat. Vyzdvihli jsme alespoň největší „highlighty“ z loňského roku a jestě i letos se můžeme těšit na další inovace. Budeme je samozřejmě přinášet i nadále na stránkách našeho časopisu.

Eva Buzková, Praha

eva.buzkova@mmspektrum.com

Reklama
Související články
Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Související články
Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Evropskou veletržní sezónu 2019 opět zahájí Lipsko

Lipské průmyslové veletrhy Intec a Z otevřou brány výstaviště pro svůj další ročník již ve dnech 5. až 8. února 2019. Výhodný termín konání hned na začátku roku znamená pro vystavovatele a návštěvníky z České republiky ty nejlepší předpoklady pro navázání či prohloubení obchodních kontaktů na mezinárodní strojírenské a subdodavatelské scéně.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Nanovlákenná membrána v oknech ochrání stroje i pracovníky

Zatímco o smogu v ulicích se vedou časté debaty, znečištěný vzduch v interiéru patří k opomíjeným tématům. A to i přesto, že podle Světové zdravotnické organizace stojí život 4,3 milionu lidí ročně a v průmyslových objektech ohrožuje jak zdraví pracovníků, tak samotný provoz. Díky rozvoji moderních technologií nyní interiér účinně ochrání nanovlákenná okenní membrána.

Automatizovaná výroba dílenského nábytku

Rodinný podnik Polak cz má bohatou historii v oblasti zpracování plechů. Od dob výstředníkových lisů, na kterých společnost začínala, se toho mnoho změnilo. Jednatel a zakladatel společnosti Petr Polák si pochvaluje velký progres v technologiích zpracování plechů i v automatizaci. I přes nízký stav zaměstnanců díky automatizaci a vysokým výkonům strojů Trumpf si může dovolit dále rozšiřovat výrobu.

Komplexní řešení pro vysledovatelnost: Plně automatizované značení za rozumnou cenu od Brady

Přesvědčte se, jak praktická může být integrace automatizované identifikace PCB. Podívejte se na přehlednou infografiku od společnosti Brady!

Laserová i optická řešení a mnohem více

Pravidelné podzimní dny otevřených dveří uspořádala pro své současné i potenciální zákazníky koncem září společnost Lascam systems. Po tři dny mohli zájemci o laserové technologie navštěvovat showroom dceřiné společnosti Elya Solutions v Horních Počernicích, kde bylo v provozu více než sedm různých aplikací dceřiných i zastupujících společností. Jednotlivá stanoviště prezentovala široké portfolio aplikací a služeb, jež integrátorská společnost Lascam nabízí.

V nejisté době je univerzálnost řešením

Automatizace průmyslových procesů řeší problémy s nedostatkem kvalifikované pracovní síly, nahrazuje fyzicky namáhavou či zdravotně škodlivou činnost, snižuje chybovost lidského faktoru, zkracuje výrobní časy a v konečném důsledku přispívá ke zvýšení kvality a zisku. Nejen toto je pro ředitele společnosti Acam Solution Ing. Pavla Bortlíka a jeho tým motivace, ale i zábava. Za relativně krátkou dobu na trhu se firma stala, ať už napřímo, či přes své obchodní partnery, dodavatelem společností jako Volkswagen, Toyota, Olympus, Škoda Auto, Edwards, TE, BOSH, Heinze Gruppe, Woco STV či Fanuc a nyní přichází s řešením vhodným nejen pro velké výrobce, ale také pro malé a střední podniky – s univerzální robotickou buňkou HXG. Důležitým komponentem v této buňce je mimo jiné systém pro upínání nulového bodu VERO-S od společnosti Schunk.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Technologie roku 2018

Další z řady odborných seminářů společnosti Misan v jejím sídle v Lysé nad Labem s názvem Technologie roku 2018 se uskutečnil v únoru ve spolupráci se společností Tungaloy. Hlavními tématy byly automatizace výrobních procesů, monitorování a propojování výrobních strojů a systémů a představení nových výrobních zařízení, nástrojů a technologií, které pak byly následně předvedeny v praktické části semináře při ukázkách obrábění. Bonusem na semináři byla přítomnost chairmana a CEO Okuma Europe a Okuma America Corporation Takeshiho Yamamota a senior manažera z oddělení obchodu Okuma Europe Ralfa Baumanna, kteří poskytli MM Průmyslovému spektru exkluzivní rozhovor.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit