Témata
Zdroj: archiv J. Zdebora

Jádro: Cesta z energetické krize

Letos v září ve svých prostorách kampus Plzeň-Bory Západočeské univerzity v Plzni opět přivítá účastníky mimořádně zajímavé akce s názvem Jaderné dny 2023. Tématem, bude – jak jinak – jaderná energetika z nejrůznějších úhlů pohledu. Duchovním otcem celé akce je již od roku 2010 Ing. Jan Zdebor, CSc., kterého jsme se i letos zeptali na podrobnosti.

Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

Reklama

MM: Pane Zdebore, vaše univerzita letos pořádá již 13. ročník konference Jaderné dny. I letos, stejně jako v předchozích šesti letech, se bude odehrávat na půdě Západočeské univerzity v Plzni. Jak se toto prostředí osvědčilo v minulých letech? Myslíte si, že velký zájem z řad studentů středních škol je dán právě i univerzitním prostředím?

J. Zdebor: Jaderné dny jsou zejména vzdělávací, ale i popularizační akcí, která jednoznačně patří na univerzitní půdu. Prostředí univerzity je pro Jaderné dny optimální. Je otevřeno nejen studentům a akademikům, ale také široké veřejnosti, a v neposlední řadě i studentům středních škol. Pro ně je určena zejména výstavní část a série odborných přednášek, a jak ukazuje především loňská zkušenost, je u středoškoláků o Jaderné dny zájem. Přednášek se zúčastnilo více než 500 z nich.

MM: Plánujete oproti loňskému ročníku nějaký tematický posun? Pokud ano, čeho se bude týkat?

J. Zdebor: Letošní Jaderné dny se konají pod heslem „Jaderná energetika – cesta z energetické krize Evropy“. Pro úvodní mezinárodní konferenci, která bude otevírat letošní ročník, jsme navrhli novou formu. Oba dny bude zahajovat kulatý stůl. První den s podtitulem „Podíl jaderné energetiky na energetickém mixu EU a ČR“ a druhý den na téma „Jaderná energetika a teplárenství – perspektivy zásobování teplem v ČR (?)“.

Myslím, že pokračující energetická krize v Evropě mění pohled na roli jaderné energetiky. Je zřejmé, že dosažení klimatických cílů, tj. dostatečné zásobování energiemi je bez významného podílu jaderné energie nemyslitelné. V poslední době přibývají zprávy o tom, že i země, které v minulosti od jádra odstoupily, se k němu chtějí vracet,“ říká Jan Zdebor.
(Zdroj: archiv J. Zdebora)

MM: Na co konkrétně se mohou účastníci konference letos těšit?

J. Zdebor: Díky dvěma kulatým stolům, které na sebe tematicky navazují, je větší prostor pro vystoupení jak českých, tak zahraničních odborníků.

MM: Myslíte, že od loňska, nebo řekněme v posledních dvou až třech letech, došlo k nějakému markantnímu posunu v nahlížení na jadernou energii? Třeba v kontextu války na Ukrajině, nebo také v jiných souvislostech? Slyšela jsem, že i dřívější skalní odpůrci jaderné energie jsou jejímu využívání již nakloněni podstatně více než dříve.

J. Zdebor: Myslím, že pokračující energetická krize v Evropě mění pohled na roli jaderné energetiky. Je zřejmé, že dosažení klimatických cílů, tj. dostatečné zásobování energiemi je bez významného podílu jaderné energie nemyslitelné. V poslední době přibývají zprávy o tom, že i země, které v minulosti od jádra odstoupily, se k němu chtějí vracet. Příkladem může být Itálie. Italský parlament nedávno vyzval vládu, aby prověřila možnost využití jaderné energie jako součást národního energetického mixu, tak aby do r. 2050 země disponovala kapacitou 35 MW ze sedmi jaderných bloků.

Letošní Jaderné dny se konají pod heslem „Jaderná energetika – cesta z energetické krize Evropy“. Je zřejmé, že kromě zásobování elektřinou bude pro Českou republiku v blízké budoucnosti nezbytné mít spolehlivě zajištěno i zásobování teplem. (Zdroj: archiv J. Zdebora)

MM: K jakému konkrétnímu vývoji v oblasti využívání jaderné energie podle vás v nejbližších letech dojde – v Evropě i v rámci celé planety?

J. Zdebor: Ve světě pokračuje výstavba nových jaderných bloků v řadě zemí, které se rozhodly řešit své budoucí energetické nároky využitím potenciálu jaderné energie. Kromě Číny a Indie je to Velká Británie, a také země jako Sjednocené arabské emiráty, Turecko a Egypt. Ale i další. Tam jde o zásadní řešení energetických potřeb. Kromě velkých energetických bloků se zájem o nové jaderné zdroje v Evropě i ve světě v poslední době soustředí na malé modulární reaktory. Také ČEZ má v plánu začít s jejich výstavbou a využitím, a to nejen pro výrobu elektřiny, ale i pro zásobování teplem. Ostatně letošní Jaderné dny se této otázce budou též věnovat.

Reklama
Reklama

MM: Jaký je ekologický dopad jaderné energie ve srovnání s ostatními využívanými zdroji energie?

J. Zdebor: Přestože provoz jaderných elektráren je obecně považován za neekologický, jeho vliv na životní prostředí je srovnatelný, nebo dokonce méně škodlivý než u ostatních zdrojů produkujících elektřinu. Odpady a výpusti z jaderných elektráren jsou pod přísnou národní i mezinárodní kontrolou. Jaderné elektrárny neprodukují za provozu skleníkové plyny a ani nespotřebovávají primární zdroje, které by šlo využít k něčemu jinému. Vloni jsem v rozhovoru pro váš časopis citoval údaje z analýzy americké federální Laboratoře pro obnovitelné zdroje National Renewable Energy Laboratory. Možná bude vhodné je znovu připomenout. Emise ekvivalentu oxidu uhličitého na výrobu 1 kWh elektrické energie je u uhelných zdrojů 850 – 1 050 g, fotovoltaických 35–50 g, větrných 8–20 g a u jaderné elektrárny s tlakovodními reaktory 10–35 g.

MM: A jaký je ekonomický efekt?

J. Zdebor: Zdánlivou nevýhodou jaderných elektráren jsou vysoké pořizovací náklady. Pokud ale budeme uvažovat celý životní cyklus jaderné elektrárny, a to je dnes 60 a více let, budou pořizovací náklady přepočítané na tuto dobu a vyrobenou elektrickou energii vypadat úplně jinak. Například jaderná elektrárna Dukovany se za dobu svého provozu již více než dvakrát zaplatila. Ve srovnání s jinými energetickými zdroji má používání jaderné energie ve skutečnosti i řadu dalších ekonomických výhod. Významná je velmi vysoká efektivita například oproti solárním či větrným elektrárnám, možnost snadno regulovat množství vyráběné energie, šetření přírodními zdroji, relativně nízké provozní náklady a tak bychom mohli pokračovat.

Konferenci bude již tradičně provázet mezinárodní soutěž studentů vysokých škol v kategoriích bakalářské, magisterské a doktorské práce, zaměřené na využívání jaderné energie. Práce budou účastníkům konference k dispozici ve formě posterů v předsálí. (Zdroj: archiv J. Zdebora)

MM: Mohl byste uvést nějaké příklady ideálního využití jaderné elektrárny v daném místě a dané situaci ve srovnání s jiným zdrojem energie?

J. Zdebor: První jaderná elektrárna sloužila jako pohon americké jaderné ponorky USS Nautilus. To byl zásadní pokrok pro válečné námořnictvo ve srovnání s konvenčními pohony ponorek za druhé světové války. Jaderná elektrárna může být ale vhodnou volbou i v civilním sektoru, zvláště pro oblasti s omezenými zdroji energie, jako jsou například ostrovy nebo odlehlé oblasti daleko od elektrických sítí. Zejména v situacích, kdy je potřeba velké množství energie a kdy je důležité, aby byla energie dostupná nepřetržitě. Příkladem by mohla být první plovoucí jaderná elektrárna Sturgis s reaktorem o výkonu 10 MW, která sloužila v 60. letech americké armádě v Panamském průplavovém pásmu. V současnosti je to plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov se dvěma reaktory KLT 40S, která zásobuje město Pevek na Čukotce elektřinou i teplem, a může sloužit také k odsolování mořské vody.

MM: Existuje nějaké zásadní riziko využívání jaderné energie, se kterým je třeba se ještě vypořádat? A co se ohledně toho aktuálně děje?

J. Zdebor: Využívání jaderné energie není bez rizika. Jaderné havárie mohou mít katastrofické následky na životní prostředí a na lidské zdraví, jak bohužel víme z havárií v Černobylu nebo ve Fukušimě. Také radioaktivní odpady jsou velmi nebezpečné a vyžadují speciální opatření pro jejich ukládání. Odpady musí být uchovávány v bezpečí před životním prostředím a lidmi, což je nákladné a vyžaduje to speciální opatření. Po havárii ve Fukušimě byly všechny jaderné elektrárny na světě podrobeny důkladnému hodnocení bezpečnosti. V EU to byly takzvané „zátěžové testy“, jejichž cílem bylo posoudit, zda a jak jsou evropské jaderné elektrárny připraveny na stejné či obdobné hrozby jako ty, které způsobily havárii ve Fukušimě. Byla tam zahrnuta extrémní rizika jako zemětřesení, záplavy, extrémní povětrnostní podmínky a další, jejichž pravděpodobnost je sice velmi nízká, ale nejde zcela vyloučit. Na základě výsledků byla přijata řada dodatečných opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu jaderných elektráren.

Jaderné dny jsou zejména vzdělávací, ale i popularizační akcí, která jednoznačně patří na univerzitní půdu. Prostředí univerzity je pro Jaderné dny optimální. (Zdroj: archiv J. Zdebora)

MM: Která nejzajímavější témata zazní na letošních jaderných dnech a na které osobnosti se můžeme těšit?

J. Zdebor: Jaderné dny 2023 zahajujeme opět dvoudenní mezinárodní konferencí, která proběhne ve dnech 14. a 15. září, letos s tématem „Jaderná energie – cesta z energetické krize Evropy“. Také v tomto ročníku plánujeme jednu ze sekcí konference vyhradit přednáškám představitelů zahraničních firem, které se ucházejí o dostavbu nového jaderného zdroje v České republice, a dalším zajímavým tématům. V průběhu konference vystoupí představitelé Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAAE) se sídlem ve Vídni a Evropské nukleární společnosti, a v jednotlivých sekcích kromě českých i zástupci zahraničních vysokých škol a firem. Je zřejmé, že kromě zásobování elektřinou bude pro Českou republiku v blízké budoucnosti nezbytné mít spolehlivě zajištěno i zásobování teplem. Proto jsme pro letošní ročník zvolili téma druhého kulatého stolu „Jaderné teplárenství– perspektivy zásobování teplem v ČR (?)“. Účast na zahájení letošních Jaderných dnů přislíbil pan Dr. Tomáš Ehler z MPO, generální ředitel EDU II Ing. Petr Závodský, představitel MAAE ve Vídni pan Ashok Ganesan, prezident ENS prof. Leon Cizelj, generální ředitel ŠKODA JS Ing. Fr. Krček a další. Druhého kulatého stolu se má zúčastnit např. Ing. Michal Macenauer z EGÚ Brno nebo paní Ing. Silvana Jirotková z ČEZu.

MM: Které akce v rámci konference mohou zájemci navštívit?

J. Zdebor: Letošní Jaderné dny jsou opět naplánovány na dobu pěti dnů – od 14. září do 18. října letošního roku. Po tuto dobu bude v kampusu univerzity instalována výstava o využívání jaderné energie, kterou provází série tematických přednášek pro studenty středních škol. Konferenci bude již tradičně provázet mezinárodní soutěž studentů vysokých škol v kategoriích bakalářské, magisterské a doktorské práce, zaměřené na využívání jaderné energie. Práce budou účastníkům konference k dispozici ve formě posterů v předsálí.

Ing. Jan Zdebor, CSc.

Vysokoškolské studium absolvoval na Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni (nyní Západočeská univerzita v Plzni), v oboru Stavba jaderných zařízení, kde také získal vědeckou hodnost kandidáta technických věd.

Po nástupu do koncernu Škoda pracoval postupně jako konstruktér, vedoucí Oddělení vývoje, konstrukce a servisu pro JE. Ve Škoda JS vedl kromě jiného vývoj nových generací pohonů regulačních orgánů pro reaktory VVER 1000 i VVER 440 a řídil jejich zavádění na JE v České republice, Slovenské republice, Maďarsku a na Ukrajině. V letech 2008–2012 pracoval jako technický ředitel společnosti Škoda JS. Po odchodu do penze působí dosud jako technický poradce generálního ředitele Škoda JS.

Je spoluautorem řady vynálezů a průmyslových vzorů. Publikoval desítky odborných článků na mnoha mezinárodních konferencích a v odborných časopisech.

Působí také na Západočeské univerzitě v Plzni, kde je členem vědecké rady Fakulty elektrotechnické ZČU v Plzni a vědecké rady Technologického centra ZČU v Plzni a proděkanem pro spolupráci s praxí Fakulty strojní, na níž rovněž přednáší. Na katedře Energetických strojů a zařízení vede oddělení Jaderná energetika. Vedl řadu bakalářských a diplomových prací. V současné době je školitelem dvou externích doktorandů. Působí jako člen zkušební komise pro státní zkoušky v magisterském i doktorském studijním programu. Přednáší také na Fakultě strojní ČVUT v Praze.

Od r. 2010 zajišťuje organizaci každoroční akce Jaderné dny v Plzni, spojené s mezinárodní výstavou o využívání jaderné energie a s přednáškami a odbornými semináři pro studenty středních a vysokých škol a širokou veřejnost.

Od r. 2015 organizoval každoroční účast studentů českých vysokých škol na letních školách jaderného inženýrství na Ukrajině, kde rovněž přednášel, stejně jako na Letní škole jaderného inženýrství CENEN v České republice.

Je členem redakční rady časopisů All for Power a Jaderná energie. Dále také Inženýrské akademie ČR, České nukleární společnosti a spolku Jaderní veteráni ČR.

O jaderné energii přednášel každoročně na celorepublikové vědecko-popularizační akci Noc vědců a také na Univerzitě třetího věku při ZČU v Plzni a v Mezigeneračním a dobrovolnickém centru TOTEM.

Vydání #7, 8
Kód článku: 230703
Datum: 28. 06. 2023
Rubrika: Produktový článek / Rozhovor
Související články
Za modulárními jadernými reaktory do Plzně

Již doslova za dveřmi je akce, která každoročně přiláká do Plzně všechny, kdo se zajímají o jadernou energii – výstava Jaderné dny. Ty letošní proběhnou ve dnech 14. září – 18. října, již tradičně v univerzitním kampusu Plzeň-Bory. První dva dny se zde bude konat Mezinárodní konference na téma Jaderná energetika – cesta z energetické krize Evropy. Na podrobnosti, nejen k Jaderným dnům, ale k celé problematice jsme se opět zeptali Ing. Jana Zdebora, CSc., z pořádající Západočeské univerzity v Plzni, který je duchovním otcem Jaderných dnů.

Pravda o jádru zazní v Plzni

Jaderné dny 2022. Tak se nazývá mimořádně zajímavá výstava, která se bude konat ve dnech 14. září–19. října 2022 v kampusu Západočeské univerzity na Borských polích. V rámci výstavy proběhnou též nejrůznější konference a semináře se společným jmenovatelem – jaderná energetika. Duchovním otcem celé akce je již od roku 2010 Ing. Jan Zdebor, CSc., proděkan Fakulty strojní pořádající Západočeské univerzity v Plzni.

Ohlédnutí za jadernými dny

Letošní jaderné dny na Západočeské univerzitě v Plzni probíhaly v atmosféře prohlubující se energetické krize v Evropě. Také úvodní konference, která měla ve svém názvu "Jaderná energetika a Green Deal", se tímto tématem měla zabývat.

Související články
Inženýrská akademie ČR - Energie pro udržitelný život

Inženýrská akademie ČR je organizace sdružující lidi se společným zájmem – podporovat výzkum, vzdělávání a inovace. Najdeme zde špičkové odborníky z různých oborů. V našem seriálu dáváme slovo těm z nich, jejichž oblasti působnosti mohou být pro naše čtenáře zvlášť zajímavé.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Jaderné dny 2023: Ohlédnutí

Jaderné dny 2023 začínaly, jako již tradičně, dvoudenní mezinárodní konferencí, letos s podtitulem „Jaderná energetika – cesta z energetické krize Evropy“, a ukončily svůj oficiální program 18. října poslední přednáškou pro střední školy.

Přínos vědců pro českou ekonomiku

Výzkumná a vědecká pracoviště jsou častými nositeli průlomových objevů a řešení. Jejich přínos pro konkurenceschopnost firem a národních ekonomik je neoddiskutovatelný. Jak si vede v této oblasti Akademie věd ČR, jak spolupracuje s průmyslovou sférou a kde vidí svou přidanou hodnotu? Na toto téma jsme diskutovali s předsedkyní AV ČR profesorkou Evou Zažímalovou.

Současné ceny energií jsou pro firmy likvidační

Pavel Janeček působí v energetice celý svůj profesní život. S redakcí MM Průmyslového spektra se podělil o své dlouholeté zkušenosti z plynárenského byznysu a o názory na řešení energetické krize v České republice. Navrhuje konkrétní východiska a apeluje na rychlé jednání české vlády.

Energetická náročnost obráběcích strojů, část 2: Vliv výrobních strojů

Globální oteplování se stalo velmi diskutovaným tématem. I když bylo provedeno mnoho vědeckých studií a napsáno neméně vědeckých článků, dosud se odborná komunita nesjednotila v celkovém názoru na globální změny klimatu. Navíc zde hrají roli politika a byznysové zájmy, a tak je velmi obtížné se ve všech, často protichůdných, informacích vyznat.

MM Podcast: Glosa - Dědici evropské historie

Evropa se během relativně krátké doby proměnila z technologicky, ekonomicky i vojensky nejrozvinutějšího regionu planety v turistický skanzen s otevřeným zbytnělým sociálním systémem, na který se snaží napojit vlny přicházejících z celého světa.

MM Podcast: Glosa - Hra o energii o třech dějstvích

Mysleme na to, že Evropa je nyní blíže okamžiku bodu zvratu, protože již několik let trvající trend postupného poklesu konkurenceschopnosti tohoto regionu se dostane do ještě strmější trajektorie. Toto obrovské riziko zde reálně hrozí, a pokud na něj nebudeme reagovat a věnovat se jeho řešení, hrozí nám obrovské sociální problémy, které jsme zde za posledních několik desetiletí neřešili. A válka na Ukrajině, která není jeho prvotní příčinou, tento trend dále eskaluje.

MM Podcast: Glosa - Green Deal je mrtev, ať žije Green Deal!

V rámci tzv. Zelené dohody přijala Evropská komise návrhy na uzpůsobení své politiky v otázkách klimatu, energetiky, dopravy a zdanění, tak aby se státy mohly podílet na snižování emisí skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 % ve srovnání s rokem 1990. Komise plánovala do roku 2050 vytvořit z Evropy první klimaticky neutrální kontinent. Vše ale bylo postaveno na dodávkách ruského plynu. S ohledem na eskalaci studené války a nestabilitu dodávek ropy a zemního plynu na Green Deal ve stávající podobě zapomeňme. Vracíme se k pálení uhlí, mazutu a kdoví čeho ještě...

Projekt Resindustry: Digitální továrna

Dornbirn je největším městem rakouské spolkové země Vorarlberg, nacházející se na jejím nejzápadnějším cípu, co by kamenem dohodil od romantické procházky podél Bodamského jezera a na dohled zasněženým kopcům rakouských, italských i švýcarských Alp. Krom nádherné panoramatické restaurace s visutou vyhlídkou nad městem ve výšce 976 m n. m. je zde také muzeum automobilů Rolls-Royce, a především univerzita FH Vorarlberg, která se na počátku března tohoto roku stala místem setkání mezinárodního projektu RESindustry (www.interregeurope.eu/resindustry/) zaměřeného na výzkum a výměnu zkušeností v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie v průmyslu.

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 3. díl: Energetický mix České republiky

V minulém díle jsme upozornili na tu skutečnost, že elektromobily lze za vozidla s nízkými anebo nulovými emisemi skleníkových plynů považovat pouze podmíněně a že jednou z takových podmínek je energetický mix dané země. To jsme ilustrovali na rozdílných emisích bateriových elektrických automobilů mezi Řeckem (155,3 g CO2/km) a Švédskem (4,1 g CO2/km). V tomto díle se zaměříme právě na energetický mix, jak všeobecně, tak v souvislosti s očekávaným postupným přechodem na elektromobilitu.

Úspory naruby - Pravda a lži o vytápění, 2. část

S neustálým zdražováním energií se mnoho obyvatel ptá, čím ekologicky a současně i ekonomicky, tedy levně a s účinností pokud možno přes 100 %, vytápět svůj rodinný dům?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit