Témata
Reklama

Konstrukce forem pro plastové díly

Jedním z 3D CAD systémů, který je v nástrojárnách používán, je Pro/ENGINEER. Konfigurace systému Pro/ENGINEER Tool Design obsahuje nástroje pro efektivní tvorbu forem a tvarových nástrojů, umožňujících automatizaci konstrukce tvarových částí formy, a lze ji rozšířit o moduly pro podporu unifikace a pro simulaci plnění plastových výlisků. K dispozici jsou i moduly pro návaznou tvorbu NC programů a simulaci NC obrábění.

V posledních několika letech jsme svědky nárůstu spotřeby plastových dílů, a to ve všech odvětvích průmyslu. K největším spotřebitelům plastových výrobků pak patří zejména průmysl automobilový a elektrotechnický. V návaznosti na zvýšenou poptávku po plastových dílech je také kladen vyšší důraz na vývoj a výrobu přesných, tvarově náročných forem. Trendem současné doby v nástrojárnách je používání 3D modelů a komunikace prostřednictvím internetu. To umožňuje výrazně zkrátit dobu změnového řízení a zlepšit kvalitu komunikace na bázi dodavatel-odběratel.
Reklama
Reklama

Pro/ENGINEER Tool Design

Systém Pro/ENGINEER patří ke špičkovým 3D CAD systémům, který používá celá řada nástrojáren pro konstrukci forem. Pro jejich konstrukci a konstrukci dalších tvarových nástrojů je určena konfigurace systému Pro/ENGINEER Tool Design. Tato konfigurace doplňuje základní konfigurační modul Pro/ENGINEER-Foundation o nástroje a funkce pro efektivní konstrukci nástrojů a forem.
Pro/ENGINEER-Foundation je vysoce výkonný 3D, plně parametrický, všesměrně asociativní objemový modelář, umožňující efektivní konstrukci 3D objemových nebo plošných dílů a sestav, plechových dílů a tvorbu výkresové dokumentace včetně asociativních kusovníků. Pro/ENGINEER-Foundation umožňuje také komunikaci s ostatními CAD systémy prostřednictvím průmyslových standardů igs, vda, dxf, dwg, step, stl atd. Tool Design Option rozšiřuje možnosti základní konfigurace v oblasti konstrukce forem. Obsahuje snadno použitelné nástroje umožňující automatizaci konstrukce tvarových částí formy a zkrácení celkového času potřebného pro konstrukci za současného zvýšení kvality takto vznikajícího nástroje. Procesem řízené uživatelské rozhraní provází uživatele během tvorby všech částí formy a zároveň nabízí nástroje, jako například automatickou tvorbu dělicí plochy nebo automatické rozdělení částí formy, čímž umožňuje efektivní práci tzv. občasným uživatelům CAD systému.

Klíčové prvky pro tvorbu vstřikovací formy

Pro/ENGINEER Tool Design poskytuje nástroje pro rychlou tvorbu forem v systému Pro/ENGINEER. Pomocí specializovaných funkcí a jednoduše ovladatelného uživatelského prostředí je konstruktér schopen velmi rychle vytvářet, modifikovat a detailovat jakkoli složité formy. Veškeré změny produktu (plastového výlisku) jsou automaticky promítány do všech patřičných dílů, jakož i do výkresové dokumentace odvozené z těchto dílů.
Pro/ENGINEER Tool Design umožňuje:
 • vytvářet nebo importovat a upravovat 3D modely plastových dílů;
 • graficky vyhodnocovat změny modelu v jednotlivých verzích;
 • graficky vyhodnotit úkosy na modelu, nalézt podřezání, analyzovat tloušťky stěn a upravit model, pokud je třeba;
 • vytvořit jakýkoliv konstrukční prvek včetně komplexních ploch, rádiusů a úkosů;
 • aplikovat na díl potřebné smrštění - izotropní (v osách X, Y, Z souřadného systému) nebo anizotropní (pro vybrané kóty);
 • automaticky vytvořit dělicí plochu a rozdělit formu na jednotlivé komponenty;
 • automaticky kontrolovat kolize komponent formy během jejího otevírání;
 • vypočíst celkový objem výlisku (včetně vtokové soustavy) a promítnutou plochu výlisku;
 • vytvářet solid modely tvarových komponent formy, které jsou asociativní s 3D modelem plastového výlisku a jsou připraveny pro generování NC programů;
 • vytvářet jedno- nebo víceotiskové formy;
 • přidávat do sestavy formy standardní komponenty forem z knihoven (D-M-E, Futaba, Hasco atd.);
 • vytvořit konstrukční prvky specifické pro formu - vtoky, rozváděcí kanály, chlazení atd.;
 • rozšiřovat knihovnu o vlastní komponenty formy.
 • Rozšiřující moduly

  Funkcionalitu Pro/ENGINEER Tool Design lze dále rozšířit o Pro/ENGINEER Expert Moldbase a Pro/ENGINEER Plastic Advisor.
 • Pro/ENGINEER Expert Moldbase
 • Základní částí návrhu každé formy je konstrukce a detailování rámu formy. Konstruktér formy potřebuje jednoduše ovladatelný konstrukční nástroj, který umožňuje vytváření 3D modelů, jež se automaticky aktualizují na základě změn modelu výlisku, a umožňuje zachovat konstrukční znalosti, jež mohou být pak opakovaně používány pro další projekty.
  Pro/ENGINEER Expert Moldbase mimo základní knihovnu standardních dílů rámu formy (HASCO, D-M-E, Futaba, EOC, Strack atd.) umožňuje vytvářet "chytré" modely rámu formy, zaměňovat komponenty v sestavě rámu atd. Pokud jsou komponenty uloženy, jsou automaticky prováděny další operace, jako například vytvoření otvorů, definování potřebných vůlí atd., a to i do navazujících komponent formy.
 • Pro/ENGINEER Plastic Advisor
 • Pro/ENGINEER Plastic Advisor je nástroj pro simulaci plnění plastikových dílů vyráběných vstřikováním. Je určen přímo konstruktérovi plastového dílu. Umožňuje velmi jednoduše určit, jak vhodně je konstrukce navržena z hlediska budoucí výroby pomocí vstřikování a nalézt místa potenciálních problémů, jako například místa studených spojů nebo vzduchových bublin.

  NC Obrábění

  Moderní CAD/CAM technologie dnes umožňují s vysokou mírou automatizace a standardizace velmi rychle navrhnout komplexní tvarový nástroj (tvarové části, celkovou zástavbu nástroje atd.). Tuto výhodu rychlé konstrukce lze v systému Pro/ENGINEER dále rozvinout a s výhodou přenést i do oblasti NC obrábění. Systém Pro/ENGINEER umožňuje souběžnou práci konstrukčních i technologických týmů nad jedním projektem. V oblasti NC obrábění pro nástrojárny jsou k dispozici tři základní konfigurace systému:
 • Expert Machinist Option
 • Je to modul rozšiřující základní konfiguraci Pro/ENGINEER-Foundation o adaptivní Feature-Based 2,5osé obrábění 3D modelu. Součástí je také implementace 3osého objemového a plošného frézování obecných tvarů. Poskytuje uživateli komplexní soubor technologických nástrojů potřebných k produktivnímu obrobení libovolného tvaru a funkčnosti. Mimo výkonného hrubování má uživatel k dispozici také plošné frézování, profilování, obrábění kapes a dutin, projekce drah, vyhledávání a frézovaní zbytkového materiálu, konturování, hrubování zapichováním, gravírování atd. Expert Machinist Option podporuje také nové trendy v rámci rychlostního obrábění (High Speed Cutting).
 • Production Machining Option
 • Tento modul rozšiřuje konfiguraci Expert Machinist Option o podporu 3,5osého NC frézování, 2- a 4osých soustruhů, 2- a 4osých drátořezů a vrtání. Mimo funkcionalitu pro obrábění je součástí Production Machining Option také licence modulu Pro/Surface - plošný modelář. Tím se rozšiřuje oblast použití z technologie také do konstrukce 3D dílů.
 • Complete Machining Option
 • Jde o soubor modulů postavených na funkcionalitě Production Machining Option a rozšiřující jeho funkčnost o tvorbu, verifikaci a optimalizaci NC programů pro všechny typy 5osých frézovacích strojů a center.
  Součástí všech NC konfigurací je také VERICUT for Pro/ENGINEER a Pro/NC-GPOST. VERICUT je nástroj pro simulaci NC obrábění, eliminující programové chyby, zvyšující produktivitu NC programu. Tím snižuje zmetkovitost a zvyšuje kvalitu obrobků a jejich obráběných ploch. Pro/NC-GPOST umožňuje vytvářet překlady obecných CL dat (vygenerované dráhy nástroje) do "řeči" příslušného řídicího systému NC stroje.
  Reklama
  Vydání #1,2
  Kód článku: 20133
  Datum: 06. 02. 2002
  Rubrika: Informační technologie / CAD/CAM/CAE
  Autor:
  Firmy
  Související články
  Virtuálně na veletrh

  Svět se nám doslova před očima přelévá do online prostoru. To, že se na internet přesune mnoho služeb a komodit bylo jasné už od rozšíření a zvýšení dostupnosti internetu široké veřejnosti. Letošní pandemická situace však tento přerod ještě více umocnila. Ostatně i v průmyslu nás již několik posledních let doprovázejí hesla jako Internet věcí, digitalizace, big data, cloud apod. Oblíbené semináře a konference dostaly virtuální podobu a koncem listopadu si také 17 vystavovatelů a okolo 300 návštěvníků vyzkoušelo první virtuální odborné B2B setkání s názvem Výroba forem 2020.

  Rodinné podnikání v přesné strojařině

  Brněnská firma VKV Horák se zabývá konstrukcí, vývojem a výrobou přístrojové mechaniky, přípravků, jednoúčelových strojů, forem pro vstřikování plastů, lití polyuretanových dílů a vakuovému tváření plastů. S jejím zakladatelem, panem Zdeňkem Horákem, jsme si povídali o aspektech podnikání v českém prostředí, o vzdělávání, kvalitě škol, průmyslu budoucnosti.

  Automatická optimalizace plastového výrobku, formy a vstřikovacího procesu

  Virtuální a reálná optimalizace procesu vstřikování plastů Varimos (Virtual And Real Injection Moulding Optimisation System) je expertní systém německé firmy Simcon GmbH. Sestává ze dvou základních částí – virtuální a reálné.

  Související články
  Plasty a robot – jde to dohromady?

  Žijeme v době, kdy nás plasty provázejí na každém kroku. Možná si ani neuvědomujeme, kde všude nám pomáhají, kde nás ovlivňují. Od tužky či propisky přes klávesnici, u které sedíme skoro každý den, po stravování a umělohmotné vařečky, které nahradily ty dřevěné, jež používaly naše babičky. Snažíme se usnadnit si život. Těžké díly ze železa vyměnit za lehčí, plastové. Stejně tak i tvůrci softwaru se snaží zjednodušit výrobu.

  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Související články
  Zavedení nového softwaru zefektivnilo konstrukci forem

  Společnost Dramco Tool & Die Co. z Grand Islandu se specializuje na výrobu komplexních vstřikovacích forem pro automobilový a spotřební průmysl. S ohledem na potřebu upgradovat a změnit systém konstrukce a výroby forem za účelem zvýšení efektivity začala hledat systém, který by umožňoval rychlou konstrukci forem, automatizaci některých procesů a umožňoval práci jak s objemovými tělesy, tak s volnými plochami.

  První plnobarevná stolní 3D tiskárna

  Společnost Mcor představila jako první na světě plnobarevnou stolní 3D tiskárnu Mcor ARKe a klade si za cíl dostat tuto 3D tiskárnu do každé kanceláře či učebny.

  Příprava pracovníků pro výrobu technologií vstřikování plastů

  Následující příspěvek představuje jeden ze způsobů přípravy pracovníků ve firmách, jejichž hlavní pracovní náplní je technologie vstřikování plastů

  Aditivní a hybridní výroba 3D tiskem

  Rychlý rozvoj 3D tisku v posledních letech nejenže zpřístupnil tuto technologii spotřebitelům, ale také umožnil nové typy aditivní a hybridní výroby.

  Efektivní vývoj plastových dílů a vstřikovacích forem

  V mnoha odvětvích – včetně automobilového průmyslu, zdravotnických technologií nebo spotřebního zboží – představuje proces vstřikování do forem nejpoužívanější a ekonomicky nejvýhodnější metodu výroby plastových dílů. Zásadní je zde povědomí, jak návrh jednotlivých dílů ovlivní jejich vyrobitelnost, a naopak – a to ještě před zahájením výroby. Řešení nabízí konstrukční simulace.

  3D tisk nabízí příležitosti pro byznys

  Bouřlivý rozvoj v oblasti 3D tisku a aditivní výroby a „demokratizace“ tohoto odvětví vytvořily prostor pro nové obchodní příležitosti. Ty sahají od domácích hobby strojů k potenciální výstavbě budov s pomocí 3D tisku ve vesmíru.

  Digitální prototypy v techologii vstřikování plastů

  Analýzy digitálních prototypů v Autodesk Simulation Moldflow umožňují provádět optimalizaci celého vstřikovacího procesu plastů, od optimalizace designu samotného výrobku přes nastavení vstřikovacího stroje a výběru nejvhodnějšího plastu až po optimalizaci výrobního nástroje, tj. vstřikovací formy. To vše po stránce technologické i pevnostní.

  Software boří bariéry v programování robotů

  Robotmaster – CAD/CAM pro programování robotů – se stal vítězem soutěže Game Changer Awards. Tuto soutěž vyhlašuje prestižní magazín RBR (Robotic Business Review), který sleduje a hodnotí průlomové technologie a nové trendy, světové obchodní a technologické lídry v oblasti robotiky a přichází s nejnovějšími zprávami a analýzami z oblasti globálního robotického průmyslu.

  SolidWorks World 2014

  SolidWorks World je již šestnáctý rok jednou z největších akcí svého druhu na světě. Jde o každoroční konferenci uživatelů, školitelů a prodejců špičkového designového softwaru SolidWorks. Původně americká společnost SolidWorks dnes patří pod křídla francouzského Dassault Systèmes. Na našem trhu je zastupována firmami SolidVision a 3E Praha Engineering.

  Efektivní vývoj plastových dílů

  Vstřikování plastů je v řadě odvětví převládajícím a cenově nejvýhodnějším způsobem výroby různých dílů a výrobků. Největší výzvou přitom je znalost toho, jak se konstrukce daného dílu projeví na jeho vyrobitelnosti, a naopak, a to již před samotným zahájením výrobního procesu. Důležitou roli tu proto mohou sehrát simulační technologie.

  Reklama
  Předplatné MM

  Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

  Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

  a mnoho dalších benefitů.

  ... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

    Předplatit