Témata
Reklama

Konstrukce z profilů rychleji a lépe

19. 11. 2013

Konstrukce z profilů v SolidWorks se dají řešit několika způsoby. Následující článek představuje tři z nich.

Prvním a nejjednodušším způsobem je použít nástroje, které standardně poskytuje SolidWorks. Zde je práce založena na tom, že uživatel vytvoří drátový model konstrukce. K tomu má k dispozici buď nástroj 3D mřížka, jehož pomocí nakreslí půdorys konstrukce a zadá počet pater, nebo možnost přistupovat přes 2D, případně 3D skicu. Po navržení drátového modelu jednotlivé entity skici osazuje profily, které vybírá z uživatelsky přizpůsobitelné databáze. Pro založení nového profilu postačí jeho kolmý průřez a uložení do správné složky. Při vkládání profilu je možné definovat jeho umístění vůči drátovému modelu. Definice zarovnání profilů a tvar ořezání jednotlivých profilů vůči sobě lze nastavit buď globálně pro všechny profily, anebo samostatně pro každý profil (uzel) zvlášť. Další nástroje, které má uživatel k dispozici, jsou různé výztuhy, záslepky a typy svarů. Pro takto vytvořené konstrukce je k dispozici tabulka jednotlivých přířezů seřazených do složek, podle toho, zda jsou profily stejné či nikoliv. Při tvorbě výkresové dokumentace lze tuto tabulku zobrazit na výkrese a poskytnout tak výrobě informaci například o typech profilů použitých na konstrukci, jejich délkách, úpravě konců, počtech kusů, materiálu atd.

Reklama
Reklama

Doplňková aplikace BuiltWorks

Druhým nástrojem je BuiltWorks. BuiltWorks je doplňková aplikace pro CAD systém SolidWorks. Patří mezi skupinu Solution Products. Aktuální verze je plně kompatibilní s aktuální verzí SolidWorks a je vydávána jak pro 32bitový, tak pro 64bitový operační systém Windows.

Ukázka práce v BuiltWorks

Zde má uživatel možnost tvořit ocelovou konstrukci buď v rámci jednoho dílu podobně jako u samotného SolidWorksu, anebo v kontextu sestavy, kdy BuiltWorks automaticky ukládá jednotlivé profily na samostatné díly. Tento způsob může být zvlášť užitečný, pokud uživatel řeší rozsáhlejší celky. Historie modelu je zapsána do stromu stejně jako u SolidWorksu a ukládají se zde všechny informace o historii modelu, konstrukčních prvcích a detailech, jejich vztahy a atributy. Informace jsou snadno dostupné a mohou být aktualizovány nebo změněny pouze ze stromu modelu.

Práce s profily

BuiltWorks má vestavěnou mezinárodní databázi ocelových profilů a materiálů. Kromě ní může uživatel používat databázi ze SolidWorks nebo svou vlastní. Při vkládání profilů lze vybírat jak jednotlivé entity, tak i body, mezi něž se profil vkládá. K dispozici jsou pokročilé způsoby umisťování samotných profilů přes otáčení, zrcadlení, zarovnání k různým rovinám či hranám, zkracování a prodlužování. Jednou z velkých výhod BuiltWorksu je možnost tvorby složitých ořezání jednotlivých profilů. Uživatel si vybírá typ ořezání jednotlivých profilů z předinstalované databáze nebo si vytvoří své vlastní. To přináší velkou úsporu času a odstranění rutinních činností s ořezáváním jednotlivých profilů. Další nástroje umožňují vkládat různé patky, výztuhy, a to buď opět z databáze nebo uživatelsky definované.

Automatická tvorba výkresové dokumentace

Největším přínosem je však automatická tvorba výkresové dokumentace – stačí zadat, u kterých profilů, sestav či podsestav budeme chtít vytvořit výkres. Poté vybrat šablonu výkresu a nechat BuiltWorks za sebe udělat otrockou práci. Výsledná dokumentace je vytvořena během několika minut. Výkresy obsahují okótované základní pohledy, izometrický pohled, tabulku přířezů jednotlivých profilů, vyplněné razítko a mnoho dalšího, to vše podle nastavení zvolené šablony.

Doplňková aplikace SteelWorks

Třetím řešením je nástroj SteelWorks. Jedná se opět o doplňkovou aplikaci pro CAD systém SolidWorks. Patří rovněž do skupiny Solution Products. Aktuální verze je plně kompatibilní s aktuální verzí SolidWorks, je vydávána jak pro 32bitový, tak pro 64bitový operační systém Windows a je plně integrována do prostředí SolidWorks.

Detail spojů v BuiltWorks

SteelWorks je z těchto produktů nejsofistikovanější řešení. Řeší problematiku montovaných konstrukcí a hlavní použití nachází v oblasti montovaných hal a rozsáhlých ocelových konstrukcí. Umožňuje více uživatelům současně pracovat na stejném projektu ve stejném čase a z toho důvodu je i plně kompatibilní se správou dokumentace SolidWorks Enterprise PDM.

Vytváření konstrukce

Stejně jako u předchozího řešení tvoří uživatel konstrukci v rámci sestavy. Má možnost vybírat profily, ale i jednotlivé spoje z rozsáhlé databáze mezinárodních komponentů včetně norem ANSI, ISO, DIN atd. Databáze čítá 100 různých tvarů profilů, 150 různých spojů a více než 30 000 jejich velikostí. Vše je plně přizpůsobitelné. Při vložení spoje zároveň dojde k osazení i příslušným šroubovým či nýtovým spojem. Uživatel má možnost uložit si část konstrukce do knihovny pro pozdější použití. U této části lze poté potlačit různé komponenty, editovat jednotlivé parametry, zvolit odlišnou pozici a mnoho dalšího. Výrobce toto řešení označuje jako návrh pomocí komponentů.

Příklad šroubového spoje ve SteelWorks

Opět je zde k dispozici automatická tvorba výkresů. Na výkrese se zobrazuje značka a pozice jednotlivých součástí, díky nimž má výroba informaci, která součást bude přivařena ke které. Samozřejmostí jsou i kusovníky, které obsahují nejen seznam použitých profilů, ale i seznam a typy šroubů, spojovacích desek, nýtů atd.

Uživatelské verze

SteelWorks je nabízen v pěti verzích:
• Free je k dispozici zdarma na vyzkoušení a zahrnuje všechny 3D modelovací operace a vytvoření struktury ocelových konstrukcí. Umožňuje používat některé příklady knihovních prvků a spojů;
• Library zahrnuje verzi Free, a navíc obsahuje všechny druhy tyčí a šroubů, seskupené podle norem a technických předpisů;
• Advanced opět zahrnuje nižší verzi Library, a navíc všechny typy automatických a inteligentních kloubů (150 typů, 30 000 velikostí), seskupené podle norem a technických předpisů;
• Suite zahrnuje verzi Advanced a k tomu tvorbu kusovníků, značení, automatickou tvorbu výkresů a modul umožňující propojení s jakýmkoliv externím FEA softwarem;
• Suite Net je stejná jako verze Suite, ale navíc umožňuje síťový přístup k projektům, knihovnám a organizovat práci a úkoly daného projektu.

Spojování profilů ve SteelWorks

Shrnutí

Článek nastínil tři řešení pro tvorbu svařovaných konstrukcí. SteelWorks je specializované řešení pro práci s profily umožňující spolupráci více uživatelů na jednom projektu. Je navržen tak, aby usnadňoval celý návrhový proces od obecného modelování konstrukce a technologie až po tvorbu výrobních výkresů a kusovníků. BuiltWorks je řešení, které rozšiřuje funkcionalitu SolidWorks a přináší navíc spoustu užitečných a automatizovaných nástrojů, například zmíněnou automatickou tvorbu výkresů. Obě řešení představují specializované moduly určené pro firmy, které se zabývají problematikou svařovaných nebo montovaných konstrukcí. Pokud uživatel požaduje tvorbu jednodušších celků, určitě vystačí s funkcionalitou, kterou nabízí SolidWorks.

Aleš Železný

SolidVision

iva.tomeckova@solidvision.cz
www.solidvision.cz

Reklama
Související články
Zvyšte potenciál svého 2D CAD softwaru!

Stále příliš mnoho firem přichází o své finanční prostředky tím, že sice využívají nové technologie, ale ty nezvyšují jejich celkový potenciál. V takovém případě pomůže aplikace DraftSight od Dassault Syst?mes. Pomocí tohoto softwaru lze spouštět stávající DWG soubory a vytvářet nové za zlomek nákladů oproti jiným CAD řešením.

Simulace v konstrukci - klíč k inovacím

Dlouho zažitým paradigmatem v průmyslových společnostech je striktní rozdělení konstrukčního a výpočtářského oddělení. To je sice určeno pevnými historicky danými důvody, ale ty v současné době začínají pomíjet. Ve stále více společnostech mají konstruktéři možnost provádět průběžně již během konstrukce jednoduché analýzy a vývojový proces tím zefektivnit. Jak tento trend zachytit a být úspěšní v inovativních řešeních?

Nové funkce pro automatizaci obráběcího procesu

Nová verze CAD/CAM softwaru TopSolidAM V7.13 přináší především jednodušší programování s funkcemi, které se velmi snadno používají. Výsledkem je úspora času, které lze dosáhnout díky novému vysoce výkonnému režimu analýzy kolizí a možnosti provádět řadu úloh zcela automaticky, což přináší celkově vyšší úrovně automatizace obráběcích procesů. V nové verzi najdeme i novou strategii najíždění, která zajistí vyšší životnost obráběcích nástrojů.

Související články
Aerospace - vlajkový průmysl s extrémními nároky

Letecký průmysl je ve Francii významným oborem, a tak není divu, že společnost Missler Software získala v této oblasti jedinečné zkušenosti díky spolupráci s většinou subdodavatelů v oboru. To ji spolu s tisíci díly obráběnými pomocí TopSolidCam řadí mezi špičky v leteckých technologiích.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Zlepšení produktivity navrhování a obrábění

O něco málo více než po roce je tu opět nová verze parametrického 3D modeláře Creo. Jak se povedlo vývojářům do již páté verze Creo zakomponovat požadavky trhu a jaké jsou hlavní směry inovací?

Příprava CAD modelu součásti pro výrobu

NC programátoři se velmi často potýkají s problémy týkajícími se různé kvality trojrozměrných modelů potřebné pro programování obrábění. Úpravy mohou být obtížné, protože 3D modely součástí často pocházejí z různých zdrojů.

Letadlo poháněné sluneční energií vyrazilo na cestu kolem světa

Solar Impulse je projekt mající za cíl vyrobit letadlo poháněné sluneční energií, které dokáže obletět Zemi. Letoun je dílem švýcarského psychiatra a vzduchoplavce Bertranda Piccarda, jednoho z pilotů prvního balonu, který obletěl celý svět bez jediné přestávky, a švýcarského inženýra a podnikatele Andrého Borschberga. Vývoj zastřešuje polytechnika v Lausanne a podílí se na něm několik desítek specialistů.

Setkávání

Setkávání uživatelů konstrukčních a technologických softwarů má již dlouholetou tradici. Informace o novinkách, představení nejrůznějších tipů a triků, někdy i možnost si zasoutěžit a v neposlední řadě rovněž výměna zkušeností v neformální atmosféře patří k hlavním bodům programu takovýchto akcí.

Konstrukce i technologie snadno, rychle a bezpečně

CAD/CAM systém TopSolid verze 7.9 přináší v návaznosti na technologickou část další rozšíření možností v oblasti obecné konstrukce.

Softwarový simulátor stavebního stroje nahrazuje nákladné prototypy

Vývoj stavebních strojů bývá spojen se stavbou fyzických prototypů nových zařízení. Ty však vyžadují vysoké finanční náklady a množství času. Efektivní řešení dnes nabízejí softwarové simulátory. Společnost Volvo Construction Equipment zařadila do vývoje simulátor „human-in-the-loop“, který vyvinula v nástrojích Matlab a Simulink firmy MathWorks.

Od správy nástrojů po simulaci NC programů

V oblasti integrované správy nástrojů u společnosti KHS hraje software pro správu nástrojových dat TDM zásadní úlohu. Tento software zde byl zaveden před čtyřmi lety a v současné době poskytuje 3D modely nástrojů a nástrojová a technologická data pro NC programování, simulaci výroby, seřizování nástrojů, jakož i pro správu skladových zásob.nástrojů, jakož i pro správu skladových zásob.

Softwarové řešení pro přípravu NC programů

Firma FANUC nabízí možnost rozšíření svých CNC řídicích systémů o grafické programovací prostředí nazvané Manual Guide i.

CAM pro CMM

V posledních letech se ve strojírenství stále více dbá na přesnost výroby a tím i na kvalitu a efektivnost měřicího procesu. Měřicí proces dnes zasahuje i do různých stadií výroby, nejen do závěrečného procesu kontroly výrobku.

Racionalizace obráběcích operací s podporou CAD/CAM systému

V roce 2010 společnost Montupet zahájila výrobu na nové obráběcí lince v Laigneville ve Francii s cílem optimalizovat výrobu hlav spalovacích motorů a dalších slévárenských dílců pro automobilový průmysl. Mladý tým zkušebního centra pro podporu a vývoj technologií, který se v průběhu let rozrostl ze dvou na deset lidí, si vybral Missler Software jako ideálního partnera na pomoc při racionalizaci pracovních procesů ve svých závodech. TopSolid CAD a CAM jsou velmi vhodné pro systemizaci procesů obrábění a přesné zdokumentování jednoho každého výrobního postupu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit