Témata
Reklama

Měření a vyhodnocování statistické přesnosti vícevřetenových automatů

Ještě v nedávné minulosti se vícevřetenové soustružnické automaty (typy AN, Ank, SAS, SAY) měřily pouze pomocí klasických mechanických mikrometrů a analogových číselníkových úchylkoměrů s přesností měření 0,01 mm.

Jedním z kvalitativních posunů ve výsledné přesnosti bylo zavedení měření pomocí digitálních mikrometrů a analogových číselníkových úchylkoměrů s přesností na 0,001 mm. Používání digitálních měřidel s výstupem naměřených hodnot do počítače současně umožnilo elektronický sběr naměřených dat a jejich následné vyhodnocení, analýzu a archivaci.
Neustálý vývoj v oblasti technologie obrábění, zvyšování požadavků zákazníků a samozřejmě zvyšování přesnosti obráběných dílců nutí výrobce strojů neustále vyvíjet a zdokonalovat metody pro vyhodnocování přesnosti strojů.
V současné době již standardně požaduje většina zákazníků statistické vyhodnocení přesnosti stroje pomocí statistických parametrů Cpk, Cmk způsobilosti stroje, nebo celého procesu obrábění dílce. Takový způsob statistického vyhodnocení parametrů přesnosti strojů je zaveden především u dodavatelů v automobilovém průmyslu. Samozřejmostí při měření a následné analýze je využívání speciálních softwarových programů pro vyhodnocení statistické způsobilosti. K tomu je často využíván např. statistický program Palstat CAQ.
Ve výrobě je proto stanoven závazný postup pro způsob vyhodnocení charakteristiky způsobilosti přesnosti strojů, případně procesů. Tento uvedený postup stanovuje stav stroje, způsob výroby a odběru dílců, měření dílců a následné vyhodnocení výsledků.
Postup vyhodnocení způsobilosti přesnosti strojů vychází se směrnice VDA 4.1 Svazu automobilového průmyslu, vyhodnocení způsobilosti měřidel je převzato z referenční příručky MSA Svazu automobilového průmyslu.
Při vyšetřování způsobilosti přesnosti stroje musí být zkoumány pouze charakteristiky zkoumaného stroje.Vedlejší vlivy činitelů, jako jsou lidé, materiál, metody a prostředí, musí být udrženy na konstantní hodnotě. Samotný stroj musí být ve stabilním provozním stavu, tzn. stroj i řezný olej musí mít ustálenou provozní teplotu, nástroje musí být v optimálním stavu, a do procesu obrábění nesmí obsluha stroje zadávat jakoukoliv změnu ovlivňující samotný technologický proces.
Se změnou filozofie vyhodnocování přesnosti strojů se průběžně připravují další vylepšení, a to v zásadní změně tvaru zkušebního dílce. Tento nový dílec přinese především větší množství informací o přesnosti jednotlivých suportů, potřebných pro ověření způsobilosti přesnosti stroje statistickými metodami. Dále použití nového zkušebního dílce znamená razantní úsporu materiálu, montážního času pro seřízení stroje, času pro výslednou kontrolu stroje a také přímou informaci pro technologii zákazníka, zda stroj je schopen dosáhnout definovaných parametrů.
Nový zkušební dílec se obrábí jednoduchým zápichem z příčných suportů stroje a výsledně se hodnotí každý suport samostatně. Sběr naměřených dat probíhá automaticky za pomoci indukčních snímačů s výstupem měřicího signálu do počítače, kde jsou tato naměřená data analyzována. V protokolu o kvalitě stroje nalezne zákazník hodnoty přesností k jednotlivým pracovním suportům i celé výsledné přesnosti stroje.
Reklama
Reklama
Reklama
Vydání #6
Kód článku: 40629
Datum: 16. 06. 2004
Rubrika: Trendy / Měření
Autor:
Firmy
Související články
Proporcionální ventily s IO-Link technologií

Emerson Aventics proporcionální ventily Sentronic Plus (614 serie) a Sentronic LP (617) jsou nyní k dispozici s integrovanou IO-Link komunikační technologií.

Slabina subdodavatelských řetězců

Díky pandemii koronaviru si v uplynulém roce našlo cestu k cyklistice spousta lidí a trh s koly, komponenty a cyklistickými doplňky, který dlouhodobě roste, nyní zažívá obrovský boom. To, že začíná více a více lidí jezdit na kole, se ale děje kontinuálně posledních několik let. Pandemie však tento nárůst zájmu výrazně urychlila. Zároveň však ale také odhalila některé slabiny globálního cyklistického trhu, které budou s největší pravděpodobností mít pro některé výrobce a prodejce kol či cyklo servisy vážné následky. Co se tedy vlastně stalo a co nás zřejmě čeká?  

Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Související články
Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit