Témata
Zdroj: Zoller

Měřicí přístroje vhodné pro každou výrobu

Heslo firmy Zoller „Erfolg ist messbar“ (Úspěch je měřitelný) vyjadřuje souhru kompetencí v oblasti měření, seřizování, kontroly a správy nástrojů pro třískové obrábění. Modulární stavba měřicích a seřizovacích přístrojů značky Zoller umožňuje širokou variabilitu každého přístroje a nabízí zákazníkům to správné řešení pro každé použití.

Reklama

Měřicí a seřizovací přístroje Zoller ze série „smile“ lze individuálně přizpůsobit požadavkům zákazníka. Tyto přístroje zaujmou především nekompromisní kvalitou a kompaktním designem – jejich výjimečný design nabízí skutečnou přidanou hodnotu.

Mnoho hardwarových a softwarových možností

Série přístrojů ze série „smile“ nabízí výběr z mnoha měřicích rozsahů, od manuálního až po plně CNC řízení. Na výběr je ze tří řídicích elektronik „pilot 1.0“, „pilot 2mT“ a „pilot 4.0“ a zvolit lze manuální nebo silové upínání nástrojů, přenos dat pomocí QR kódů, pomocí postprocesoru nebo pomocí RFID čipu. Svou variabilitou přístroje ze série „smile“ ve svém segmentu opravdu vynikají.

Kompaktní měřicí a seřizovací přístroje ze série „smile“ jsou vhodné do každé výroby. (Zdroj: Zoller)

Kamera, sloužící ke kontrole středu osy soustružení, slouží pro kontrolu nebo seřízení výšky soustružnického nože v ose Y a je důležitým faktorem pro vysoký výkon a dlouhou životnost soustružnických nástrojů. Perfektní seřízení zvyšuje životnost nástroje a tím snižuje náklady na nástroje. (Je-li nástroj pod středem, zanechá na dílci čep, který musí obsluha stroje odstranit. Nástroj umístěný nad středem zbylý čep urazí svým hřbetem a dochází k poškození břitu.) Díky kameře se zkracují i časy na přestavbu stroje, protože obsluha nemusí nástroje znovu upínat nebo dělat korekce a díky garantované kvalitě a přesnosti značky Zoller se stabilizuje výrobní proces.

Procesně bezpečný přenos dat – Zoller „zidCode“

Toto obzvláště jednoduché a efektivní řešení identifikace nástrojů a přenosu dat na řídicí systém stroje nevyžaduje žádné síťové propojení. Kompletní přenos dat funguje na základě etikety s QR kódem.

Reklama

Průběh je opravdu jednoduchý: Obsluha změří a seřídí všechny nástroje na měřicím a seřizovacím přístroji Zoller a všechna data vytiskne na etiketu s QR kódem. Poté obsluha naskenuje etikety na obráběcím stroji pomocí QR čtečky a dojde k automatickému zapsání všech dat do odpovídajících políček řídicího systému. Je vyloučena možnost chyby obsluhy při ručním zadávání dat do řídicího systému a je tak garantována vysoká procesní bezpečnost a rychlost. Procesně bezpečný přenos dat pomocí systému „zidCode“ je možný s každým přístrojem ze série „smile“, a to i s přístroji vybavenými základní elektronikou „pilot 1.0“. Pro stávající přístroje u zákazníků je možné tuto možnost kdykoliv doplnit. Řešení „zidCode“ je vhodné jak pro frézovací, tak i pro soustružnické stroje.

Systém „zidCode“ zajišťuje přenos dat na stroj pomocí QR kódu. (Zdroj: Zoller)

Přesnost dokládá kvalitu

Firma Zoller je certifikována podle normy DIN EN ISO 17025:2018, a je tedy oprávněna vyrobené měřicí, seřizovací a kontrolní přístroje podle této normy certifikovat.

Výdejní a skladovací skříně „smartCabinets“ jsou k dispozici v různých provedeních, se softwarem i bez něj. (Zdroj: Zoller)

Zoller Solutions – chytrá řešení napříč celou výrobou

Enormní úspory ve výrobním procesu umožňuje software Zoller TMS Tool Management Solutions. Jde o ucelenou softwarovou správu nástrojů a komponent včetně výdejních a skladovacích skříní. Procesně bezpečné propojení sítí, od CAM systému přes seřizovnu až po obráběcí stroj, je v dnešní době stále důležitější. Software Zoller Smart Management Solutions umožňuje digitální průchod nástrojových dat napříč celou výrobou.

Skladové hospodaření s nástroji, držáky a dalšími komponentami usnadňuje softwarové řešení „tms“. (Zdroj: Zoller)

Jako firma, která se aktivně podílí na spoluvytváření budoucnosti v oblasti měření, seřizování, kontroly a správy nástrojů, nabízí Zoller perfektní řešení moderní správy nástrojů, což zvyšuje procesní bezpečnost, zkracuje vyhledávací časy a garantuje dostupnost potřebných komponent pro obrábění,“ říká Karel Suchna, jednatel firmy Zoller Czech.


Umístění expozice firmy Zoller na MSV 2022:
pavilon P, stánek 93

Související články
Pět expertů na měření nástrojů

Firma Zoller nabízí již řadu let účinné řešení pro nejnáročnější postupy měření a kontroly řezné geometrie v oblasti třískových nástrojů. V rámci nové série byl sjednocen design pěti přístrojů, a to přístrojů Genius, Titan, ThreadCheck, EdgeControl a 3dCheck.

Tepelné upínání a vyvažování nástrojů

Na letošním veletrhu AMB ve Stuttgartu představila společnost Zoller svoje nové perspektivní produkty z oblasti tepelného upínání a vyvažování nástrojů. S ohledem na zkušenosti a kompetence, jež v této oblasti získávala po dobu dvaceti let, nabízí tyto nové přístroje s inovacemi, které nastaví pomyslnou laťku ještě výše.

Měření a seřizování vyvrtávacích a vystružovacích nástrojů

Přístroj reamCheck je určen pro velmi přesné měření a seřizování vyvrtávacích nástrojů a výstružníků. Konstrukce tohoto specializovaného přístroje vychází z prémiové modulární řady venturion 600.

Související články
Správné řešení pro každé použití

Tento slogan vystihuje široký sortiment společnosti Zoller v oblasti měření, seřizování, kontroly a správy nástrojů. Pro každý typ výroby a pro každé požadavky jsou k dispozici ta nejoptimálnější řešení.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Komplexní programy pro přesné měření speciálních nástrojů

Speciální nástroje pro třískové obrábění jsou vysoce produktivní, protože často spojují více operací v jednom obráběcím kroku. Využití těchto nástrojů probíhá hlavně v sériové výrobě dílců. Avšak plné využití jejich potenciálu je možné až po jejich korektním změření a seřízení. Jinak dochází k rychlejšímu opotřebení, což zvyšuje náklady na obrábění, a výsledek obrábění neodpovídá požadované kvalitě, což zvyšuje zmetkovitost.

Automatické a přesné upnutí na požadovanou délku

Tepelné nástrojové držáky se často využívají v sériové výrobě nebo u strojů s více vřeteny. Ve srovnání s jinými upínacími systémy jsou poměrně levné, přitom mají výborný přenos síly a upnutí na celé upínací části nástroje, což vede k minimálním hodnotám obvodového házení. Kombinovaný měřicí a seřizovací přístroj Zoller redomatic dokáže přesně seřídit délku nástroje v tepelném držáku – a to zcela automaticky.

Měřicí přístroje a systém správy nástrojů

Máme-li přesně obrábět, je třeba kontrolovat nejen rozměry obrobků, ale i řezných nástrojů. K tomu slouží měřicí a seřizovací přístroje, které se používají ve výrobních firmách, nebo měřicí a kontrolní přístroje, které využívají především výrobci řezných nástrojů. Jejich předním světovým výrobcem je společnost Zoller, která má v Brně zastoupení pro Českou a Slovensku republiku. O rozhovor na tato témata jsme požádali Karla Suchnu, jednatele společnosti Zoller Czech, s. r. o.

Pro měření, seřizování a kontrolu nástrojů

Společnost Zoller pod heslem „Erfolg ist messbar“ představí na MSV Brno 2018 mnoho inovativních řešení pro měření, seřizování, kontrolu a správu nástrojů.

Řešení pro digitální budoucnost

Firma Zoller Czech, představí na letošním strojírenském veletrhu v Brně nejnovější měřicí, seřizovací a kontrolní přístroje a softwarová řešení.

Spojení s budoucností

Zoller představil na letošním veletrhu EMO kompletní výrobní infrastrukturu – od pracovní stanice CAM přes měřicí a seřizovací přístroje až po obráběcí stroj – včetně zajištění kvality nástrojů. Na jeho stánku s plochou 420 m2 se tak mohli návštěvníci seznámit s více než 10 inovacemi, 36 měřicími, seřizovacími a kontrolními přístroji nebo rozsáhlými softwarovými řešeními toolmanagementu.

Zdokonalený design vytváří skutečnou přidanou hodnotu

Firma Zoller na veletrhu AMB 2016 poprvé představila novou generaci měřicích a seřizovacích přístrojů v novém designu. Kombinace optimální ergonomie a nejrozsáhlejších hardwarových a softwarových funkcí garantuje vysoce přesné a rychlé výsledky měření každého nástroje a vytváří skutečnou ekonomickou přidanou hodnotu. Tato nová generace přístrojů bude k vidění i na strojírenském veletrhu MSV 2016 v Brně. Zoller zde představí nové přístroje smile a venturion.

Specialista na měření závitových nástrojů

Nový univerzální měřicí přístroj threadCheck změří nejen všechny obráběcí nástroje, ale i závitové nástroje se stoupáním pomocí šesté CNC osy, tedy bez zkreslení. Specialista na závity se tak stává speciálním a zároveň univerzálním systémem.

Prémiová třída měřicích, seřizovacích a kontrolních přístrojů

Firma Zoller Austria GmbH opět představí na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně mnoho zajímavých novinek v oblasti měřicích, seřizovacích a kontrolních přístrojů.

Přístroje pro měření a seřizování nástrojů

Firma Zoller celosvětově udává tón v oblasti měření, seřizování a kontroly nástrojů a stejně jako každý rok, i letos bude vystavovat na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit