Témata
Zdroj: Zoller

Pět expertů na měření nástrojů

Firma Zoller nabízí již řadu let účinné řešení pro nejnáročnější postupy měření a kontroly řezné geometrie v oblasti třískových nástrojů. V rámci nové série byl sjednocen design pěti přístrojů, a to přístrojů Genius, Titan, ThreadCheck, EdgeControl a 3dCheck.

Reklama

Těchto pět „expertů“ splňuje speciální požadavky zákazníků, ke kterým patří například měření mikrogeometrie a závitů, 3D digitalizace nebo hloubková analýza opotřebení a vyštípnutí řezné hrany.

Firma Zoller nabízí již řadu let účinné řešení pro nejnáročnější postupy měření a kontroly řezné geometrie v oblasti třískových nástrojů. V rámci nové série byl sjednocen design pěti měřicích a seřizovacích přístrojů, a to přístrojů Genius, Titan, ThreadCheck, EdgeControl a 3dCheck.

Nový design přístroje Genius. (Zdroj: Zoller)

Špičková měřicí technika – nový génius

Nový univerzální měřicí stroj Genius splňuje všechny požadavky: od rychlé kontroly jednotlivých geometrií až po plně automatické a na obsluze nezávislé měření více než 100 parametrů na standardních a malých nástrojích. Nová, multifunkční násvitová kamera DualCam garantuje díky osmi LED segmentům perfektní osvětlení a je ideálním řešením pro kombinované 2D a 3D měření geometrií. To uživatelům přináší vysokou absolutní a opakovatelnou přesnost při každém měření.

Měření s maximální přesností – přístroj Titan

CNC řízený multisenzorový měřicí systém, uložení tělesa přístroje na základně tlumící vibrace a automatická nivelace garantují, že přístroj Titan je ideální pro měření a kontrolu přesných nástrojů, pro měření mikrogeometrie i pro měření rektifikace řezné hrany.

Měřicí přístroj Titan. (Zdroj: Zoller)
Reklama
Reklama

Měření geometrií závitových nástrojů – ThreadCheck

Tam, kde tradiční měřicí technika naráží na své hranice, začíná oblast měření přístrojem Thread Check. Díky šesti CNC řízeným osám a výklopnému rameni s multisenzorovou optikou OrthoScan jím lze vedle nástrojů pro třískové obrábění všeho druhu měřit i nástroje se stoupáním, jako jsou závitníky nebo závitové frézy.

Výklopné rameno OrthoScan přístroje ThreadCheck. (Zdroj: Zoller)

Skenování, digitalizace a analýza komplexních nástrojů – 3dCheck

Přístroj 3dCheck odkrývá nové dimenze měření, přičemž zůstává univerzální, vysoce přesný a jednoduchý na obsluhu. Spojuje přednosti optického 3D měření, přístroje řízeného pomocí CNC a plně automatického průsvitového měření. Přístroj se uplatní obzvláště v reverzním inženýrství, při kontrole kvality nebo při inspekci nástroje. Intuitivní software umožňuje 3D data exportovat ve standardizovaném formátu do CAD systému zákazníka.

3D skenování pomocí přístroje 3dCheck. (Zdroj: Zoller)

Rychlé a plně automatické rozeznání poškození řezné hrany – EdgeControl

Pro rychlou a přesnou kontrolu vyštípnutí nebo opotřebení řezné hrany byl vyvinut přístroj EdgeControl s 3D senzorem. Senzor plně automaticky vyrovná řeznou hranu a ve 3D prostředí digitalizuje dráhy pojezdů os. Následná analýza 3D modelu probíhá plně automaticky a je možné ji na přání manuálně přizpůsobit.

Kamerové zpracování obrazu a ovládací software Pilot 4.0

Unikátní ovládací software Pilot 4.0 umožňuje v oblasti nové řady přístrojů Genius plně automatické měření nástrojů, určení všech důležitých parametrů geometrií a protokolování výsledků – a je úplně jedno, jak je daný nástroj komplexní. Velkým ulehčením pro uživatele je využití měřicích programů Pilot 4.0 se samovysvětlujícími ovládacími prvky, včetně moderního ovládacího konceptu.

Správa brusných kotoučů v softwaru Pilot 4.0 . (Zdroj: Zoller)

Správa brusných kotoučů

Prostřednictvím správy brusných kotoučů lze nejenom měřit pakety brusných kotoučů, ale i provádět jejich systematickou a hospodárnou kontrolu. Z rozsáhlé databáze brusných kotoučů lze stiskem tlačítka vybrat a individuálně upravit ten správný kotouč. Modul skladu nabízí uživateli trvalý přehled o všech kotoučích, celých paketech a veškerém příslušenství, a to přímo na monitoru ve virtuálních 3D skladových místech.

Reklama

Optimalizace procesu s naměřenými digitálními daty

Požadavky výrobců nástrojů a ostříren se postupně zvyšují. Stoprocentní kontrola, zpětné dohledání všech výrobních kroků a procesní bezpečnost patří ke standardním postupům stále častěji. Základem pro tyto požadavky jsou rozhraní Zoller, která umožňují bezproblémové postupy, nabízejí nový potenciál úspor a pomáhají při zvyšování produktivity.

Multifunkční násvitová kamera DualCam. (Zdroj: Zoller)

Měřicí přístroj Zoller umí díky těmto rozhraním vygenerovat z brusného programu brusky plně automatický měřicí program. Změřená data lze pak podle typu a nastavení rozhraní poslat buď do programovacího systému, nebo je vrátit brusce a korigovat brusný program. Tím se časy programování a prostoje strojů redukují na minimum. Díky uživatelsky přívětivému ovládacímu konceptu dojde k eliminaci případných chyb, a tím i k časovým i finančním úsporám.

Měřicí technika Zoller. (Zdroj: Zoller)

Měřicí technika 4.0 – mikrometrická přesnost a vzájemná propojenost

Díky propojení všech brusných procesů ve výrobě prostřednictvím sítě se zvýší potenciál měřicích přístrojů Zoller a celý brusný proces lze digitalizovat, což podstatně zvyšuje přehlednost a rychlost procesu nejen opakované výroby.

Související články
Profesionální vybavení pro dílny a obrobny

Společnost Hoffmann Group přináší na trh svůj nový katalog 2019/2020 a s ním více než 9 000 produktových novinek. Nejnovější vydání očekávané encyklopedie kvalitního nářadí, zařízení provozů a osobních ochranných prostředků (OOP) zahrnuje více než 85 000 artiklů a nabízí tak ještě rozsáhlejší sortiment výrobků z jednoho zdroje.

Měření a seřizování vyvrtávacích a vystružovacích nástrojů

Přístroj reamCheck je určen pro velmi přesné měření a seřizování vyvrtávacích nástrojů a výstružníků. Konstrukce tohoto specializovaného přístroje vychází z prémiové modulární řady venturion 600.

Měřicí technologie pro Průmysl 4.0 v Nitře

Průmysl 4.0 závisí na propojení systémů schopných spolu komunikovat, schopných získávat, vyhodnocovat a sdílet data a na takto zpracované informace reagovat v reálném čase. Údaje z měření jsou nezbytné pro shromažďování informací, které mají být použity při inteligentním rozhodování za účelem zabránit nežádoucím procesním změnám.

Související články
Měřicí přístroje pro efektivní výrobu

Jestliže jsou nástroje přesně zaměřeny a seřízeny ještě před samotným obráběním mimo obráběcí stroj, lze následně zkrátit vedlejší neproduktivní časy na stroji a zvýšit tak celkovou efektivitu výroby. Přístroje pro měření a seřizování nástrojů mohou v samotném procesu třískového obrábění zajistit zvýšení produktivity až o 25 %, a to při velmi dobrém poměru cena/výkon. Úspěšné obrábění tedy vyžaduje nejen výkonné stroje, ale i přesně seřízené nástroje.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Analýza ozubení rychlostí světla

Nároky na ozubení v automobilovém, leteckém a kosmickém průmyslu, ale i v oblasti klasických průmyslových převodovek neustále rostou. Jednou z výzev je kromě snížení ztrát způsobených třením v převodovce také zvyšující se požadavek na nehlučnost. To se týká zvláště hybridních vozů a elektromobilů. Je pochopitelné, že u součástek těchto převodovek stále roste důležitost vlastností povrchu při kluzném a valivém tření. Jednou z hlavních součástí převodovky jsou ozubená kola.

Samocentrovatelná hlava - šikovný pomocník se širokým záběrem

Stávající trend zpřesňování a zefektivňování strojní výroby zákonitě promítá své nároky i do oblasti měřicí techniky užívané k seřizování a kalibraci obráběcích strojů. Požadavky na moderní měřicí zařízení jsou ve zkratce definovány asi takto: V co nejkratším čase a s minimální nejistotou poskytnout co možná nejvíce informací o přesnosti testovaného stroje a současně informace podat v dále aplikovatelném formátu. MT-Check, neboli samocentrovatelná hlava, je na tento post vhodným kandidátem.

Směry vývoje kontroly povrchu

Zvýšení rychlosti kontroly a rozšíření možností aplikace metrologických prostředků a systémů v praxi patří k současným vývojovým trendům měření a hodnocení kvality povrchu. Pokrok v kontrole povrchu je představen na novinkách v optickém interferometrickém měření, které v uplynulém období zaznamenalo velmi intenzivní rozvoj.

Geometrie kulových fréz dokonale pod kontrolou

Firma Blum – Novotest představila na letošním veletrhu Metav v Düsseldorfu novou opci měřicích cyklů pro laserové systémy LaserControl NT. Tato opce umožňuje velmi precizním způsobem měřit a kompenzovat chyby tvaru kulové frézy před, anebo během výrobních operací. Výsledkem je zvýšení kvality výroby a snížení nákladů na nástroje.

Veletrh obrábění v novém pojetí

Máme za sebou (doufejme) vynucené období veletržního půstu. Mezi průkopníky, kteří se v oblasti strojírenství rozhodli nepříjemnou realitu téměř roku a půl změnit, patří společnost Ceratizit, která se svými partnery uspořádala v technickém centru třídenní akci nazvanou Veletrh obrábění. Pojďme se podívat, jak to zde vypadalo.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu automatizace obslužných procesů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.

Tlak na zvyšování produktivity a další faktory související s cenou práce či nedostatkem pracovní síly přiměly mnoho výrobců automatizovat své výrobní procesy. Většina obslužných procesů, jako je upínání, paletizace, kontrola kvality a další úkony (třídění, odvoz, balení), probíhá ve vedlejších časech.


I tyto procesy lze optimalizovat, zefektivnit anebo částečně automatizovat. Jaké produkty, systémy či služby zvyšující efektivitu obslužných výrobních procesů nabízí vaše společnost?

MSV ve znamení měření a seřizování

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci špičkových měřicích a seřizovacích přístrojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Karla Suchny, jednatele společnosti Zoller Czech.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se mimo jiné věnujeme tématu výroby forem. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.

S jakými trendy v oblasti výroby forem se setkáváte? Jaká nová řešení pro tento obor nabízíte a jaké výhody přinášejí?

Správné řešení pro každé použití

Tento slogan vystihuje široký sortiment společnosti Zoller v oblasti měření, seřizování, kontroly a správy nástrojů. Pro každý typ výroby a pro každé požadavky jsou k dispozici ta nejoptimálnější řešení.

Kompaktní horizontální seřizovací přístroj pro Průmysl 4.0

Systémový dodavatel Kelch představil na veletrhu EMO v Hannoveru inovativní výsledky vývoje pro optimalizaci procesů, mezi nimi poprvé nově koncipovanou konstrukční řadu H3 z úspěšné série seřizovacích přístrojů Kenova set line.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit