Témata
Reklama

Nedestruktivní kontrola PET láhví

V roce 2000 bylo vyrobeno přes 120 miliard PET láhví, na které se spotřebovalo přes 6,7 milionů tun polytereftalátu. Podle odborníků na veletrhu plastů K 2001 bude v následujících letech dále a ještě výrazněji (odhad je nad 10 %) pokračovat trend růstu světové spotřeby PET láhví. Nová technika pro rychlou kontinuální a automatizovanou kontrolu jakosti láhví, s jakou přišla na veletrh americká firma AGR TopWave, usnadní zvládnutí zvyšujících se požadavků. Mezi těmi jsou kromě většího předpokládaného vyráběného množství láhví i omezené hodinové výkony vyfukovacích strojů a skutečnost, že jde o obaly na potraviny

Vývoj této techniky má velký význam a představuje velmi perspektivní obor, neboť spotřeba PET obalů patrně zdaleka nedosáhla svého vrcholu v západní Evropě ani v USA. Jestliže se v západní Evropě asi 57 % nealkoholických nápojů prodává v PET láhvích, v SRN to bylo donedávna jen asi 12 %. Podle informací asociace Alkoholfreie Getränke však dochází i tam k dramatickému růstu. V roce 2000 podíl těchto nápojů v PET láhvích v SRN stoupl na 18,2 %, za první čtyři měsíce roku 2001 je to již 29,2 %. Německé pivovary s PET obaly zatím nepočítají, ale jsou ochotny v budoucnu uvažovat o monomateriálových PET láhvích (bez bariérových vrstev), které zaručí jakost po dobu 6 měsíců. Tyto obaly však nebudou na trhu dříve než za 2 roky. Kontrolní technika může přispět i k výrobě dokonalejších a lehčích obalů a navzdory růstu jejich spotřeby dokonce snížit množství PET odpadů.
Reklama
Reklama

Kontrola uvnitř stroje

Kontrolní a monitorovací systém BVIS Series II (Blowmolder Vision Inspection System) je první ze čtyř kontrolních jednotek systému firmy AGR TopWave a je umístěn uvnitř vyfukovacího stroje. Modulární zařízení vystavené verze bylo upraveno pro dvoustupňové vyfukovací stroje Sidel typů SBO32 a SBO48. Umístěním zařízení do stroje se sleduje vyřazení vadných a tvarově neodpovídajících výrobků ještě před vstupem na dopravník a další kontrolou jakosti. Optické zařízení vybavené automatickým zaostřováním identifikuje kritické vady dna, povrchu a hrdla láhví, především vady typu děr a přeložek a zjištěné údaje se exportují do sítě systému řízení jakosti.

Tloušťka a integrita stěny

Na druhém kontrolním místě se nachází nové zařízení nedestruktivního a bezkontaktního in-line kontrolního a měřicího systému PETWall se 100% kontrolou tloušťky stěny a integrity monomateriálových PET láhví. Systém využívá techniky absorpce infračerveného záření vícekanálovou IR spektrometrií k přesnému stanovení tloušťky stěny, nerovnoměrnosti a výskytu vad. Buď 4 měřicí senzory na jednom měřicím místě nebo 2 senzory na 2 měřicích místech (u vyfukovacích zařízení se 2 výstupy) jsou schopny zkontrolovat až 30 000 láhví za hodinu. Systém se umísťuje zpravidla v blízkosti stroje a lze použít u všech běžných typů dopravníků, přičemž zabírá šíři pouhých 457 mm. Informace o měření se přenáší na barevný monitor s vysokým rozlišením a ukládá do paměti počítače pro každou láhev včetně exportu dat pro řízení jakosti výroby. Systém PETWall s vysokou přesností a opakovatelností měření automaticky označuje a vytřiďuje vadné výrobky. Je vhodný pro různé tvary i barevné odstíny láhví.

Tvar láhví a umístění etiket

Zařízení PG9800 je určeno pro kontrolu tvaru láhví a forem, pro namátkové provozní, ale spíše laboratorní měření profilu PET obalů. Díky nedestruktivnosti kontroly odpadá náročné a drahé proměřování řezů láhví a kontrola hmotnosti vážením. PG 9800 je také založeno na vícekanálové IR spektrometrii a používá se výhradně pro nádoby z polyetylentereftalátu (PET). Poslední přírůstek do kontrolních zařízení pro plastové nádoby představuje zařízení Label Examiner, které je navrženo pro kontrolu použití a umístění etiket ve výrobně nádob před plněním. Je vhodné pro nádoby ze všech typů plastových materiálů i pro etikety připravované in-mold technologií. Optický systém ověřuje, simultánně na přední i zadní straně nádoby, jedná-li se o správné etikety a kontroluje jejich umístění v souřadnicích x-y. Zařízení je vybaveno počítačem a barevným monitorem s vysokým rozlišením. Malá šířka 457 mm dovoluje použití téměř na všechny typy dopravníků.
Vedle popsaných novinek nabízí AGR TopWave ještě řadu přístrojů pro kontrolu PET láhví jako magnetické zkoušení láhví na přítomnost kovových předmětů, ruční přístroj na měření tloušťky stěny Hand Held Thickness Probe 2000 a systém proměřování láhví podle Gawise. Zařízení se dodávají pro měření v palcovém i metrickém systému.
Reklama
Vydání #12
Kód článku: 21205
Datum: 11. 12. 2002
Rubrika: Výroba / Plasty
Autor:
Firmy
Související články
Plasty pomáhají modernizovat strojírenství

S pokračujícím vývojem nových materiálů se mění i materiálová skladba strojírenských výrobků a zařízení. V současné době si již nelze rozvoj téměř všech strojírenských odvětví bez použití plastových materiálů představit. Vývoj pak ukazuje, že plasty budou hrát ve strojírenství stále významnější úlohu.

Laserové řešení pro plastikářský průmysl

Konvenční technologie opracování plastů již v mnoha případech nevyhovuje požadavkům koncových uživatelů. Moderní lasery posouvají kvalitu výroby plastů na zcela novou úroveň. Lastic představuje implementaci nejmodernějších laserových technologií a ergonomického ovládání do jediného produktu, jenž je navržen tak, aby jeho aplikace do stávajících výrobních linek byla zcela bezproblémová.

Absorbér energie, izolace nebo kreativní materiál?

Vypadá jako polystyren, ale není to polystyren. Rozdíl poznáte nejpozději ve chvíli, kdy jej vezmete do ruky. Řeč je o expandovaném polypropylenu, materiálu, který pod obchodním názvem Arpro vyrábí globálně působící japonská společnost JSP. Vnitřní struktura dílů z něj vyrobených na první pohled připomíná díly z pěnového polystyrenu, ale jejich vlastnosti jsou zcela rozdílné.

Související články
Nové vstřikovací jednotky pro vstřikovací stroje

Společnost Engel Austria od základu přepracovala své hydraulické vstřikovací jednotky a na veletrhu K 2016 od 19. do 26. října v Düsseldorfu představila novou generaci úspěšných řad vstřikovacích strojů Engel victory a Engel duo, které díky inovativním funkcím dosahují vyšší přesnosti, ergonomie a účinnosti.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Jak úspěšně zpracovávat pokrokové polymery

Průhledné součásti z plastů jsou zhotoveny většinou z PMMA. Existují však také speciální polyolefiny, které mají dobré optické vlastnosti, ale jejich bezproblémové zpracování je možné pouze za určitých předpokladů. Článek ukazuje, co je nutné brát v úvahu.

Nové možnosti průmyslového využití plastů

Supertechnopolymery představují nejnovější a nejvyspělejší článek ve vývoji polymerových materiálů. Od tradičních plastů se liší především vysokým obsahem vyztužujících skelných vláken, případně i přítomností syntetických vláken z aramidu, která dávají supertechnopolymerům výborné mechanické i tepelné vlastnosti. Díky své vysoké odolnosti se tyto moderní inženýrské plasty stále častěji stávají vhodnou alternativou za oceli, přičemž nabízejí i řadu výhod:

Trexel pro vyšší využití procesu MuCell

Americká společnost Trexel inc. po nabytí licencí od Massachusetts Institute of Technology rozvíjí proces MuCell a vyrábí techniku pro vstřikování lehčených materiálů. Koncem února oznámila, že uzavřela partnerství s tchajvanskou firmou CoreTech pro využití jejího simulačního software Moldex3D.

Žíhání termoplastů

Moderní nauka o plastech v mnoha směrech vychází z nauky o kovech. Příkladem je žíhání, jeden ze způsobů tepelného zpracování. Společným účelem žíhání kovů i plastů je pomocí řízených teplotních změn dosáhnout rovnovážných stavů struktury a tím i cíleně ovlivňovat vlastnosti.

Makroplasty versus mikroplasty

Plasty se staly nenahraditelným materiálem sloužícím téměř všem oblastem lidské činnosti. V poslední době se pozornost odborníků i veřejnosti soustřeďuje na zcela nový ekologický fenomén, zvaný mikroplasty. Ve smyslu ekologické terminologie je pak možné výrobky z plastů označovat jako makroplasty.

Reaktivní jednotka pro výrobu termoplastových kompozitů

Polymerizace in-situ přináší úžasné možnosti výroby plastových dílů s termoplastickou polyamidovou matricí vyztuženou textilními vlákny. Kombinace suché textilní výztuže s polymerizací a vstřikováním do formy je základem pro mimořádně efektivní a automatizované procesy v oblasti sériové výroby, například při produkci lehkých automobilových dílů. Rozhodujícím faktorem pro efektivitu zpracování a kvalitu produktu je reaktivní jednotka vyvinutá společností Engel speciálně pro přípravu a vstřikování ? kaprolaktamu. Společnost Engel své řešení systematicky optimalizovala a nyní přišla s novou, menší velikostí.

Plasty a kompozity v inovaci strojírenských výrobků

Plasty a kompozity s polymerní matricí přinesly revoluci v materiálových přístupech ke konstrukci strojírenských výrobků a zařízení. Nepřetržitě probíhající materiálové inovace v oblasti plastů a kompozitů spoluvytvářejí inovativní řešení ve strojírenství. Reagují na potřeby strojírenského průmyslu a stávají se kontinuálním procesem s jasnou perspektivou do budoucna.

Horké trysky jako nový standard

Studené plnicí kanály doprovázejí odvětví vstřikování plastů od prvopočátku. I dnes často vypadá tento způsob plnění dutiny jako ten nejjednodušší a nejelegantnější. Proč má tedy smysl zabývat se aplikací horkých trysek i do malých sérií a malých forem? Srovnejme oba způsoby plnění a porovnejme ekonomické přínosy.

Optimalizace plastových výlisků s obsahem přírodních vláken

V průmyslové výrobě, především v automobilovém průmyslu, se začíná prosazovat trend nasměrovaný k využívání obnovitelných materiálů, ke kterým mj. patří přírodní vlákna. Vývojáři nových výrobků se setkávají s požadavky na aplikační využití plastových materiálů vyztužených přírodními vlákny, jako jsou sisal, konopí, len atd.

Automatizační řešení pro kratší doby cyklů

Díky nové funkci active vibration control rozpoznají lineární roboty Engel viper nejen své vlastní vibrace, ale mohou také reagovat na vibrace, které jsou způsobeny vnějšími vlivy. Aktivní kompenzace kmitání během běžícího procesu zvyšuje rychlost nastavení polohy a zkracuje dobu cyklu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit