Témata
Vydání #12
Prosinec 2002Téma měsíce

Vzduchotechnika, pneumatika a kompresory

Nové technologie obráběcích procesů

Články

Servis

Rozevírání nůžek mezi dovozem a vývozem

Říjen - pokles obchodní bilance

EuroBLECH 2002 zazářil

Navzdory investiční krizi proběhl v Hannoveru ve dnech 21. až. ?? října 2002, s rekordní účastí 1320 vystavovatelů z 31 zemí a se skvělými exponáty, již 17. ročník veletrhu zpracování plechu EuroBLECH 2002, jeden z nejvýznamnějších evropských technologických veletrhů

Materialica se strategickými partnery

Již pátý ročník materiálového veletrhu Materialica 2002, konaný na přelomu září a října v Mnichově počtem 315 vystavovatelů a přes 7000 odborných návštěvníků, sice táhl více než loni, přesto nevybočil z rámce malého veletrhu.

Motory a stroje

Během letošního ročníku jsme v této rubrice pravidelně informovali o nejnovějších odborných knihách, které se v poslední době objevily na pultech našich knihkupectví. V tomto předvánočním čísle se naopak budeme věnovat knize, která se nedávno objevila na pultu jednoho pražského antikvariátu

PMI

Hodnota indexu PMI nad 50,0 signalizuje nárůst výrobní ekonomiky, pod 50,0 pokles a 50,0 neměnný stav.

Vývoj exportního sebevědomí

V říjnu proběhlo 6. kolo exportního výzkumu DHL, který na vzorku 250 významných českých exportérů mapuje exportní sebevědomí, očekávání exportujících firem, podmínky pro export apod. Realizaci výzkumu společnost DHL International ČR zadala již tradičně agentuře GfK-Praha.

Mezinárodní konference EEBW: Energie efektivně 2002

Hlavními tématy konference a výstavy EEBW: Energie efektivně 2002, která se uskutečnila ve dnech 5. až 7. listopadu 2002 v Praze, bylo efektivní využívání energie, využití obnovitelných zdrojů energie a trendy v liberalizaci energetických zdrojů

Informační technologie

Jak vypadá integrovaný CAD/CAM/CAE systém dnes

Release 10 integrovaného CAD/CAM/CAE systému Catia V5 je příležitosti k malému ohlédnutí za možnostmi, které dnes tento systém nabízí.

CAD/CAM na VOŠ, SPŠOA Kopřivnice

Začátek výuky CA technologií na VOŠ, SPŠ a OA v Kopřivnici se datuje na počátek devadesátých let. S nástupem osobních počítačů se mimo jiné otevřel prostor pro využití výpočetní techniky také v oblasti výuky počítačové podpory konstrukce a výroby. Již v roce 1991/92 škola vybavila učebnu výpočetní techniky prvními osobními počítači. Jako jedna z prvních se připojila ke světovému trendu a začala s výukou CA systémů.

Studentská CAD konstrukce malého leteckého motoru

Vítězem letošního ročníku studentské kategorie konstruktérské soutěže Strojírenský CAD projekt 2002, pořádané pod záštitou firmy Autodesk a vyhlášené na veletrhu Invex v Brně, se stal Robert Dvořák z VOŠ, SPŠOA Kopřivnice se svým návrhem leteckého motoru. Tento projekt byl vytvořen jako součást absolventské práce pro závěrečné zkoušky ve školním roce 2001/2002. V následujících řádcích autor přiblíží podrobnosti svého řešení, které nezůstalo pouze virtuálním, ale je již v současnosti uváděno do výroby

Inovace

Elektricky vyhřívané katalyzátory snižují emise po startu

Automobilové emise odcházejí do ovzduší nejvíce v prvních minutách po startu vozidla. Běžné katalyzátory se totiž teprve \\\\\\"probouzejí\\\\\\". Elektricky vyhřívané katalyzátory přinášejí výrazné zlepšení.

Zkušenosti s energetickým využíváním pevných biopaliv v ČR

Na této dvoustraně představujeme jednu z přednášek, která byla na mezinárodní konferenci EEBV: Energie efektivně 2002 věnována využití biopaliv. Ta jsou v současnosti v podmínkách ČR považována za nejperspektivnější formu obnovitelných zdrojů energie.

Management

O recesi v Křemíkovém údolí

Fakta ukazují, že odvětví vyspěých informačních technologií se v současné době obecně nachází ve stadiu, které lze označit za recesi. Alespoň to vyplývá ze skutečnosti, že ekonomika s tímto odvětvím spojená ve smyslu výstupů a obchodu neroste, a mnohdy dokonce zaznamenává pokles

Trendy

Nové pneumatické válce a ventily

Oblast pneumatických komponentů a systémů je jednou z nejvíce se rozvíjejících oblastí automatizační techniky. V blízké budoucnosti lze v této oblasti očekávat vývoj směřující především ke zvyšování technických parametrů komponentů a dále rozsáhlou integraci elektronických součástí a systémů v oblasti pneumatiky. Firma Bosch Rexroth se ubírá stejným směrem - pro příklad lze uvést novinky z posledních let, jako jsou mezi válci bezpístnicový RexMover, pracovní jednota Airboxer, kompaktní a tandemové válce a vícepolohové jednotky, dále nové typy ventilů TC a ventilových jednotek V15, Mini, VTS a HF ventilové jednotky s ASInterface modulem a dále pak nové produkty z oblasti elektropneumatických regulačních ventilů.

Nové možnosti v oblasti vyvrtávání

Firma Dine Inc. vznikla v roce 1988 ze společnosti Han-Ju Trading Co., kterou založila japonská společnost Sumitomo v roce 1975. Po svém osamostatnění pokračovala Dine v produkci vyměnitelných břitových destiček z kubického nitridu boru a především upínačů a vyvrtávacích hlav, modulárních systémů atd. V roce 1990 se výrobně znovu spojila s japonskou společností Kiratsu Seiki Corporation a získala tak licenční práva na výrobu mnoha zajímavých nástrojů a technologií. Deset let Dine vyráběla své produkty pod značkou Dinox a za tu dobu si získaly své místo především na rozsáhlých korejských a japonských trzích. V posledních letech produkty Dinox expandují na světové trhy, kde se snaží prosadit především vysokou kvalitou při příznivých cenových relacích.

Modulární koncepce CNC soustruhů

Firmu Mori Seiki, předního japonského výrobce obráběcích strojů s celosvětovou působností, kterou pro Českou republiku zastupuje firma Newtech, není odborné veřejnosti třeba široce představovat. Jedná se o typického představitele japonské průmyslové organizace s vysokou úrovní vývoje a výroby, disponujícího moderními výrobními prostředky, velkým vývojovým a výzkumným potenciálem a v neposlední řadě kapitálovou stabilitou

Modernizace nástrojů pro vnitřní obrábění

Inovační aktivity firmy Iscar jsou orientovány na ucelené soubory nástrojů pro příslušné oblasti obrábění. Příkladem je modernizace a rozšíření soustružnických nástrojů pro vyvrtávání a vnitřní zapichování a modernizace nástrojů pro vrtání

Soustružnická centra pro přesné obrábění tyčoviny

Firma LICO patří na Tchaj-wanu k významným výrobcům obráběcích strojů, exportujícím své výrobky do celého světa již 23 let. O firemní strategii vypovídá samotný název firmy - LICO je zkratkou pro Latest technology, Internationalized product, Complete service and Overall reliability, což v překladu znamená moderní technologie, mezinárodní produkty, kompletní služby a celkovou spolehlivost. Výrobce je nositelem mnoha ocenění a v roce 2001 byl certifikován podle norem ISO 9002

Novinky mezi měřicími systémy pro obrábění

Nová miniaturní sonda pro obráběcí centra, bezkontaktní systém pro kontrolu a ustavení nástrojů a inovované systémy pro kalibraci obráběcích strojů, nové hlavice a sondy pro souřadnicové měřicí stroje a také výsledky vývoje v laserovém odměřování patří k novinkám Renishaw.

Důležité aspekty vysokorychlostního obrábění

Frézování dutin, výroba zápustek, forem pro odlévání i tlakové lití, jejich prototypů nebo třeba frézování grafitových a měděných elektrod patří k oblastem, v nichž se velmi dobře uplatňuje vysokorychlostní obrábění. V následujících řádcích se pokusíme přiblížit některé jeho klady, zápory a problematiku použití řezných kapalin při tomto druhu obrábění.

Jemné broušení při obrábění keramiky předčí lapování

U dokončovacího obrábění nabývá stále většího významu jemné broušení před lapováním. Na základě podobných kinematických poměrů je dosaženo pomocí obou metod vysoké rozměrové a tvarové přesnosti. Protože je však při jemném broušení brusné zrno vázáno v nástroji, je možné náklady na odpad a čištění podstatně zredukovat.

Cesta za energií vzduchu

Jednoho listopadového dne jsem opustil pohodlí redakce a vypravil se směrem na východ, abych se dověděl něco nového o Nirváně.

Nový typ kondenzačního sušiče pro výrobu PET lahví

Současný technický pokrok a nové trendy v oblasti technologií pracujících s tlaky vzduchu do 50 barů zvyšují nároky na kvalitu úpravy stlačeného vzduchu. Současným nejvýznamnějším příkladem je oblast vyfukování ekologicky nezávadných plastových lahví (PET) pro plnění nápojů.

Nový kompaktní kompresor s proměnnými otáčkami

Kompresor VS 20 doplňuje širokou řadu kompresorů Gardner Denver s proměnnými otáčkami a zajišťuje značné úspory energie u aplikací 5 - 20 kW

Obrábění kovů s minimálním množstvím obráběcí kapaliny

Vedle dosud nejrozšířenějšího způsobu chlazení řezného nástroje proudem obráběcí kapaliny se v některých případech upřednostňuje metoda s používáním minimálního množství maziva (MMM). Je jí myšlena přímá spotřeba maziva nepřesahující 50 ml/h. Při tomto způsobu se použití maziva redukuje na vytvoření unimolekulárního únosného mazacího filmu vlivem fyzikální a chemické sorpce. Mazivo je při své funkci bezezbytku spotřebováno. Z toho plyne největší výhoda této metody, neboť je odstraněna nezbytná průběžná péče o obráběcí kapalinu a náklady na její likvidaci po skončení doby její životnosti. Nevznikají tak žádné odpady. I z těchto důvodů také společnost Aral tuto metodu u svých vybraných zákazníků, zejména v SRN, již několik let úspěšně aplikuje.

Počítačem řízené vydávání nástrojů

Skladování a přebírání nástrojů je v rámci managementu nástrojů přičítána stále větší důležitost. Automatizované přebírání nástrojů s využitím speciálních skladovacích skříní zároveň umožňuje zpracování dat, což se výsledně projeví snížením nákladů. Uvedené skladovací skříně mohou být umístěny přímo ve výrobě a umožňují shromáždění všech informací, které uživatel pokládá za důležité a nutné.

Lineární elektrické pohony a jejich přednosti

Nástup elektroniky umožnil rozvoj hydraulice i pneupohonům a polohovací systémy zjednodušil - v případě pneumatiky se podařilo dosáhnout úrovně přesnosti pod 0,1 mm. Pneumatické řešení polohovacích úloh je však komplikované, nepříliš flexibilní a mimořádně citlivé na proměnlivé zatížení. Alternativu představují lineární elektrické pohony.

Sehraný tým z oblasti pohonů

Dalšího partnera pro osy s ozubenými řemeny a vřetenové osy představila nedávno firma Festo nové servomotory typu MTR AC. Společně s digitálními kontroléry SEC AC jsou určeny pro použití v polohovacích systémech, od úloh typu Pick & Place až po testování. Totéž platí pro nové osy výložníků poháněné ozubenými řemeny typu DGEA, jimiž výrobce rozšířil svou modulární polohovací stavebnici.

Dokončený vývoj nového turbodmychadla

PBS Turbo, s. r. o., Velká Bíteš, jeden z českých výrobců plnicích turbodmychadel, v letošním roce úspěšně dokončuje projekt vývoje nového turbodmychadla s radiální turbínou.

Nová řada kompaktních ventilů s velkým výkonem

Na mezinárodním veletrhu MOTEC 2002 uvedla firma Hoerbiger-Origa novou konstrukční řadu kompaktních ventilů, určenou pro moderní prvky průmyslové automatizace. Malé rozměry, nízká hmotnost, vysoký průtok a přesto energetická a finanční úspornost - to jsou parametry, kterých se snažili konstruktéři těchto zařízení dosáhnout.

Vrtáky s výměnnými destičkami

Drill Fix Rectangular (DFR) je označení vrtáků od firmy Kennametal Hertel, které mají vyměnitelné řezné destičky ve tvaru obdélníku. Tyto vrtáky mají řadu výhod proti tradičním monolitním vrtákům a vrtákům s vyměnitelnými trigonovými destičkami

Rozšířené spektrum pneumatických válců a příslušenství

Vedle ucelené řady pneumatických válců s průměrem pístu od 8 do 320 mm podle norem ISO 6431, 6432 a VDMA 24562 vyrábí společnost Stránský a Petržík Pneumatické válce, s. r. o., také jejich normalizované příslušenství a další prvky. Část výroby tvoří nestandardní díly a konstrukční oddělení je podle požadavků zákazníka schopno operativně provést změny válců a ostatních prvků.

Mechanizmy opotrebovania nastrojov pri obrábaní

Opotrebovanie je interakciou medzi rezným nástrojom, materiálom obrobku a reznými podmienkami obrábania. Mechanizmus opotrebovania je charakterizovaný oterom elementárnych častíc medzných dotykových vrstiev a ich odstraňovaním vo forme produktov opotrebovania zo zóny rezania. Celkové opotrebovanie reznej hrany je spravidla výsledkom oteru, plastickej deformácie a krehkého porušenia.

Další novinky pro ventilový systém a nové pneuválce

Dalšími novými prvky navazuje firma Parker Hannifin na dříve představený ventilový systém Moduflex. Novinky odpovídají posledním trendům v oblasti pneumatiky, směřujícím ke zjednodušení montáže pneumatických obvodů a ke zvýšení univerzálnosti prvků pro sestavovaní obvodů používaných pro rozmanité úkoly mechanizace a automatizace výrobních procesů

Rozvody stlačeného vzduchu z tažených hliníkových profilů

S rozvojem nových technologií se v poslední době klade důraz i na dříve opomíjená témata, jakými jsou rozvody stlačeného vzduchu ve výrobních halách. Jednou z možností, jak výrazně zlepšit kvalitu stlačeného vzduchu, je použití nových materiálů těchto rozvodů. Zajímavé řešení s použitím tažených hliníkových profilů nabízí italská firma Teseo.

Výroba

Nedestruktivní kontrola PET láhví

V roce 2000 bylo vyrobeno přes 120 miliard PET láhví, na které se spotřebovalo přes 6,7 milionů tun polytereftalátu. Podle odborníků na veletrhu plastů K 2001 bude v následujících letech dále a ještě výrazněji (odhad je nad 10 %) pokračovat trend růstu světové spotřeby PET láhví. Nová technika pro rychlou kontinuální a automatizovanou kontrolu jakosti láhví, s jakou přišla na veletrh americká firma AGR TopWave, usnadní zvládnutí zvyšujících se požadavků. Mezi těmi jsou kromě většího předpokládaného vyráběného množství láhví i omezené hodinové výkony vyfukovacích strojů a skutečnost, že jde o obaly na potraviny

Termální vrtání - progresivní metoda tváření otvorů

Vrták Flowdrill z karbidu wolframu generuje při tváření otvorů třecí teplo, které lokálně ohřívá materiál, což nástroji umožňuje plynulý průchod obrobkem a formování pouzdra z přemísťovaného materiálu

Kvalitní výroba ve studených válcovnách

Vyžadovaná tolerance hotového vyválcovaného pásu se v současnosti pohybuje již na úrovni ? 5 µm. Spolehlivé dodržování zadaných tolerancí je nezbytností, ať už se jedná o ocel, měď nebo hliník

Extruzně vyráběné termoplastické vláknité materiály

V současnosti se vláknité materiály schopné tekutosti a tvarovatelnosti stále vážněji prosazují na trhu a vnikají do dosavadních domén umělých hmot. Termoplastické vláknité materiály (TVM) umožňují zpracování extruzním a následně vstřikovacím postupem. Touto technologií je již vyráběno mnoho rozličných výrobků - od bednění přes okenní parapety a duté profily až po tužky a pastelky. Po prvních zkušebních sériích je dnes již téměř dokončena příprava na velkosériovou výrobu.

Nové rychlořezné oceli Hitachi Metals pro tvářecí nástroje

Tři nové rychlořezné oceli řady YXR s vysokou pevností a houževnatostí vyvinula japonská společnost Hitachi Metals s cílem pokrytí mezery nástrojových ocelí pro objemové tváření mezi ocelemi pro práci za studena, rychlořeznými ocelemi a ocelemi pro práci za tepla.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit