Témata
Reklama

Obrábění kovů s minimálním množstvím obráběcí kapaliny

Vedle dosud nejrozšířenějšího způsobu chlazení řezného nástroje proudem obráběcí kapaliny se v některých případech upřednostňuje metoda s používáním minimálního množství maziva (MMM). Je jí myšlena přímá spotřeba maziva nepřesahující 50 ml/h. Při tomto způsobu se použití maziva redukuje na vytvoření unimolekulárního únosného mazacího filmu vlivem fyzikální a chemické sorpce. Mazivo je při své funkci bezezbytku spotřebováno. Z toho plyne největší výhoda této metody, neboť je odstraněna nezbytná průběžná péče o obráběcí kapalinu a náklady na její likvidaci po skončení doby její životnosti. Nevznikají tak žádné odpady. I z těchto důvodů také společnost Aral tuto metodu u svých vybraných zákazníků, zejména v SRN, již několik let úspěšně aplikuje.

Možnosti uplatnění metody MMM

Je však třeba si uvědomit, že vedle uvedených výhod je nutné řešit i problémy s tím spojené. Na prvním místě lze jmenovat nutné konstrukční úpravy zajišťující odvod třísek. Metodu MMM také nelze uplatnit pro ty obráběcí operace, při kterých dochází k vysokému vývinu tepla, jako je např. zejména broušení. Dalším předpokladem je používání nástrojů se speciální konstrukcí (pro vnitřní přívod maziva), odolných proti vysokým teplotám, což zvyšuje náklady. Odpařování maziva během obrábění sice zajišťuje odběr tepelné energie z místa řezu formou výparné enthalpie, ale zároveň hrozí znečišťování pracoviště aerosoly a parami z ne zcela definovaných produktů rozpadu při vysokých teplotách, což nutně vyžaduje výkonné odsávání a optimální konstrukci zakrytování stroje. Konečně je nutný speciální dávkovací přístroj pro dopravu přesně odměřeného množství maziva k břitu nástroje.
Reklama
Reklama

Vhodnost nasazení metody MMM

Metodu MMM je třeba volit i s přihlédnutím na ekonomii. Jak ukazuje následující příklad z praxe (lze jej využít pro hodnocení jednotlivých případů) - viz tabulka, nemusí MMM vždycky přinést očekávané úspory. Strojní vybavení, náklady na údržbu, speciální nástroje a další aspekty nebyly přitom zohledňovány.
Doporučené obráběcí operace vhodné pro MMM:
 • dělení materiálu pásovými a kotoučovými pilami (osvědčil se např. biologicky odbouratelný olej Aral Vitam BAF 46 zředěný až z 50 % vodou);
 • frézování, protahování, vrtání, závitování, tváření (ověřeny další tři oleje).
 • Olej Aral Sulnit MMS 32

  I když stávající sortiment olejů postačoval, Aral cíleně vyvinul nový olej Aral Sulnit MMS 32. Je díky založení na přírodních esterech rovněž snadno biologicky odbouratelný a je tak k životnímu prostředí maximálně šetrný. Tím se zároveň vytváří ty nejlepší předpoklady pro ekologické nakládání s odpadními kovovými třískami. Jeho výkonnostní skladba je přitom koncipována tak, aby jej bylo možné používat jak pro obrábění oceli, tak i neželezných kovů.
  Reklama
  Vydání #12
  Kód článku: 21228
  Datum: 11. 12. 2002
  Rubrika: Trendy / Obrábění
  Autor:
  Firmy
  Související články
  Japonské brousicí stroje

  Japonská společnost Okamoto působí na trhu již necelých sto let. Za dobu své existence vyprodukovala mnoho typů strojů, všechny však brousicí. Následující článek představuje historii tohoto tradičního japonského výrobce a průřez portfoliem brousících strojů.

  Teleskopické kryty s rodným listem

  Moderní obráběcí stroje jsou sofistikované mechatronické celky, kde pohyb jednotlivých částí stroje zajišťují pohybové osy (lineární a rotační) vybavené vedením, zpětnovazebně řízeným pohonem a vhodným krytem. Ačkoliv kryty nejsou vnímány jako klíčový komponent stroje, díky zajištění ochrany osy před nepříznivými vlivy okolí a znečištěním od výrobního procesu pomáhají zajistit spolehlivost chodu celého stroje. Krytování však působí v rámci pohybové osy jako přidaná hmota a zdroj pasivních odporů. Tím jsou negativně ovlivněny vlastnosti osy (např. dynamika a přesnost pohybu) a množství energie, nutné pro vyvození pohybu.Moderní obráběcí stroje jsou sofistikované mechatronické celky, kde pohyb jednotlivých částí stroje zajišťují pohybové osy (lineární a rotační) vybavené vedením, zpětnovazebně řízeným pohonem a vhodným krytem. Ačkoliv kryty nejsou vnímány jako klíčový komponent stroje, díky zajištění ochrany osy před nepříznivými vlivy okolí a znečištěním od výrobního procesu pomáhají zajistit spolehlivost chodu celého stroje. Krytování však působí v rámci pohybové osy jako přidaná hmota a zdroj pasivních odporů. Tím jsou negativně ovlivněny vlastnosti osy (např. dynamika a přesnost pohybu) a množství energie, nutné pro vyvození pohybu.

  Strojírenské podniky v době pandemie

  Pandemie koronaviru uzavřela hranice naší republiky a zahraniční pracovníci se nedostanou do zaměstnání. Řada domácích zaměstnanců musela nastoupit do karantény. Mnoho českých strojírenských podniků se tak dostalo do nemalých problémů. Firma Grumant hledala recept, jak se takovým problémům vyhnout nebo alespoň minimalizovat jejich následky.

  Související články
  Nový rekord v HPC frézování

  Společnosti Chiron a Gühring, výrobce strojů a specialista na nástroje, společně dosáhly významného rekordu v oblasti vysokovýkonného frézování: 1 000 cm3 oceli (16MnCr5) bylo obrobeno za 60 sekund. To představuje úběr osmi kilogramů oceli za minutu. A také extrémní třískový objem v čase a enormní posuv.

  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Související články
  Pohodlné upínání magnetem

  Pokud jde o úsporu času při seřízení a upnutí obrobků bez deformace, je elektricky aktivovaná technologie permanentních magnetů považována za špičkový systém. S trochou konstrukční zručnosti mohou být během sekundy a bez deformace upnuty a z pěti stran obrobeny především velkoformátové díly. Ani v oblasti standardních modulů nezůstává vývoj bez odezvy. Moderní magnetické upínací desky umožňují optické nebo automatizované monitorování upínacího procesu.

  Alternativa k aditivním technologiím

  Kdo rychle potřebuje nějaký prototyp, tomu doporučuje výrobce strojů Röders z německého Soltau místo výroby s následným leštěním vyfrézovat model z celého bloku hliníku. "To jde mnohem rychleji," říká vedoucí prodeje Dr.-Ing. Oliver Gossel. Jak lze tímto způsobem vyrobit držák na mobil za 30 minut - a to dokonce s vysoce lesklým povrchem - demonstruje Röders na svém stroji RXP601 s použitím 6 mm diamantové frézy od firmy Horn.

  Manipulační systém HS flex heavy

  Firma Hermle se již téměř dvacet let zabývá automatizací svých obráběcích center a jako pokračování tohoto vývoje nyní uvádí na trh výkonný, kompaktní a rovněž cenově mimořádně atraktivní automatizační nástroj - manipulační systém HS flex heavy.

  Nástroje ve znamení podnikové mantry

  Tento článek si klade za cíl představit zajímavé nástroje, z nichž některé se dokážou sami ohlásit k údržbě, některé se dokážou třeba i samostatně nastavit. Vše je inspirováno dnešní podnikovou mantrou jednoduché obsluhy, procesní spolehlivosti a úspory vedlejších časů a tím i nákladů.

  Řídicí systém z vlastní dílny, 3. díl: Pokročilé technologické aplikace

  Třetí díl našeho seriálu o řídicím systému OSP - P300A firmy Okuma navazuje na dvě předchozí kapitoly, ve kterých jsme stručně představili architekturu systému a inteligentní funkce, které podstatně navyšují přesnost stroje, kvalitu obráběného povrchu i hospodárnost a bezpečnost stroje. Tato část série bude o technologických aplikacích implementovaných do OSP k jednoduchému použití operátorem.

  Vysoce výkonné vrtání kovaných dílů

  Kované ocelové díly se často používají v aplikacích s vysokými požadavky na pevnost a spolehlivost, jako jsou např. oka ojí pro zemědělské stroje. U těchto dílů jsou kladeny požadavky na vysokou pevnost a tvrdost, což kovaná ocel splňuje. A pro obrábění těchto materiálů jsou samozřejmě třeba vysokovýkonné stroje.

  Bezobslužná výroba forem rychle a přesně

  Požadavky na výrobce nástrojů pro vstřikování plastových dílců rostou kontinuálně, současně se zvyšuje tlak na ceny ze zemí s nízkými mzdami. Pro výrobu těchto nástrojů jsou proto vyžadovány obráběcí stroje, které jsou vysoce produktivní i velmi přesné, aby bylo možné snížit náklady na opravu zmetků a rychle splnit přání zákazníků. Kromě toho musí "ladit" podpora ze strany výrobce stroje.

  Současný vývoj v oblasti řezných nástrojů

  Vývojové trendy v segmentu obráběcích řezných nástrojů jsou navázány na progresi ve strojírenské výrobě a reagují na aktuální potřeby průmyslu. Výzkum a vývoj již dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování, konstrukce moderních nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL, koncepty inovativních upínacích soustav. V současnosti jsou rozvíjeny technologie pro inteligentní výrobu s aplikací předností Průmyslu 4.0, včetně automatizace výrobního procesu, sběru dat o zařízeních, procesech a vyráběných dílcích. Na veletrhu EMO Hannover 2019 byly společnostmi představeny chytré technologie a řešení inteligentního řízení procesu obrábění. Digitalizace a konektivita jsou nyní důležitější než kdykoliv předtím.

  Kde se svět točí kolem kotouče

  Moderní výrobní závody sázejí na stroje, které vyžadují minimální počet manuálních operací a nepříliš intenzivní personální dohled. Pojmem, který symbolizuje optimální propojení nejmodernější technologie s výkonností, je automatizace.

  Hybridní obráběcí stroje

  Hybridní obráběcí stroje představují snahu o sdružení několika různých technologií do jednoho obráběcího stroje a tím zkrácení nevýrobních časů a tedy i zkrácení výrobního cyklu na minimum. V širším obecném pohledu můžeme říci, že každé současné obráběcí centrum je hybridní stroj, ve kterém jsou sdruženy různé technologie třískového obrábění, např. frézování a vrtání. Většinou však je pod pojmem hybridní stroj myšlen stroj sdružující technologie založené na rozdílných principech.

  Reklama
  Předplatné MM

  Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

  Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

  a mnoho dalších benefitů.

  ... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

    Předplatit