Témata
Reklama

Nový typ kondenzačního sušiče pro výrobu PET lahví

11. 12. 2002

Současný technický pokrok a nové trendy v oblasti technologií pracujících s tlaky vzduchu do 50 barů zvyšují nároky na kvalitu úpravy stlačeného vzduchu. Současným nejvýznamnějším příkladem je oblast vyfukování ekologicky nezávadných plastových lahví (PET) pro plnění nápojů.

Produkce PET lahví se vyznačuje vysokým investičním nákladem, požadavky na velmi vysokou sériovost výroby a nejvyššími nároky na kvalitu a spolehlivost provozu. Při výběru kondenzačního sušiče stlačeného vzduchu na zajištění dodávky suchého vzduchu pro vyfukovací technologii stojí investor před zásadním rozhodnutím, zda si pořídit sušič s přímou expanzí (direct expansion), zajišťující trvale vysokou kvalitu vzduchu, tj. trvale velmi nízký rosný bod na úrovni +3 °C, nebo se spokojit s řešením tzv. systémem tepelné hmoty (thermal mass), které se při prvním obeznámení zdá být výhodné z hlediska úspory energie. Avšak v konečném důsledku jsou tyto úspory, pokud vůbec vznikají, zanedbatelné, a co je paradoxní, jdou na úkor stálého provozu s nízkým rosným bodem.
Reklama
Reklama

Sušič s tepelnou hmotou

Oproti sušiči se systémem přímé expanze, u něhož dochází k přímé výměně tepla mezi chladicím okruhem a stlačeným vzduchem, probíhá u sušiče s tepelnou hmotou k tepelné směně mezi vzduchem a chladicím okruhem nepřímo přes náplň v podobě písku nebo směsi vody a glykolu (především u starších zařízení). Dochází tedy ke dvěma tepelným výměnám, tzn. k dvojnásobným ztrátám. Thermal mass umožňuje vypínání kompresoru, jež by mělo vést k úspoře energie, avšak díky zvýšeným ztrátám a nadměrnému odběru energie při opakovaném zapínání je zapotřebí počítat se značně výkonnějším a dražším kompresorem. Nejnepříznivějším faktorem je fluktuace rosného bodu mezi dvěma úrovněmi k zabezpečení signálu pro zapínání a vypínání kompresoru (obvykle +3 a +12 °C). Neplynulý průběh rosného bodu umocňuje také kolísání průtoku stlačeného vzduchu, což je při provozu kompresorové stanice obvyklé. Navíc opakovaným zapínáním a vypínáním chladicího kompresoru se zkracuje jeho životnost.

Sušič se systémem přímé expanze

U sušiče se systémem přímé expanze je chladicí kompresor trvale v provozu, přičemž výkon chladicího okruhu je regulován v závislosti na intenzitě tepla z průtoku stlačeného vzduchu od 0 do 100 % obtokovým ventilem na "horkém plynu", čili na výtlačné straně chladiva v chladicím okruhu. To znamená, že chladicí okruh sušiče s přímou expanzí velmi citlivě reaguje na měnící se podmínky (fluktuace průtočného množství stlačeného vzduchu) a udržuje prakticky konstantní rosný bod +3 °C (ISO 7183). Kompresor takového sušiče se vyznačuje nižším příkonem a dlouhou životností, chladicí okruh pak obsahuje menší množství chladiva. Sušiče nemají žádnou přídavnou náplň (tepelnou hmotu) a mají tudíž zásadně nižší hmotnost a objem.

Sušiče typu PoleStar HP

Společnost Domnick Hunter Hiross představila na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně novou řadu kondenzačních sušičů PoleStar HP pro maximální provozní tlak do 50 barů. Konstrukce chladicího okruhu je zaměřena na provoz s trvale velmi nízkým rosným bodem, tedy s přímou expanzí chladiva. Vzduchový okruh je kompletně vyroben z nerezové oceli, což je velmi důležitou vlastností pro produkci PET lahví. Nerezový je výměník, potrubí i bohatě dimenzovaný odlučovač kondenzátu (demister), který zaručuje kvalitní separaci kondenzátu i při změněné rychlosti proudění stlačeného vzduchu. Maximální pracovní přetlak 50 barů a možnost provozu při vstupní teplotě stlačeného vzduchu do 65 °C a teplotě okolí do 50 °C dovolují, aby mohl být sušič PoleStar HP instalován v jakýchkoli klimatických a provozních podmínkách. Sušiče jsou zásadně vybaveny komponenty nejnovější konstrukce (včetně použitých spirálových kompresorů), které zabezpečují vysokou provozní spolehlivost. Vysoká výkonnost a úsporný provoz sušiče PoleStar HP je zajištěn:
 • využitím spirálových kompresorů, kterými jsou standardně vybaveny modely se vzduchovým výkonem od 12 m3/hod;
 • použitím ekologického chladiva R407C (úspora energie až 10 % ve srovnání s klasickými chladivy);
 • funkcí "Cold Mass", která přináší značnou úsporu energie při provozu v pohotovostním režimu, tedy při nízkém nebo nulovém průtoku stlačeného vzduchu.
 • Tyto vlastnosti dokonale splňují požadavky technologie výroby PET lahví a dalších technologií využívajících přetlak do 50 barů. Technické poradenství a dodávky zabezpečuje česká dceřiná společnost výrobce dh group, s. r. o., nebo distributoři zařízení na úpravu stlačeného vzduchu a průmyslových chlazení značky Hiross.
  -kb-
  Reklama
  Vydání #12
  Kód článku: 21240
  Datum: 11. 12. 2002
  Rubrika: Trendy / Pneumatika
  Autor:
  Firmy
  Související články
  Modulární příprava vzduchu pro průmyslové aplikace

  Stlačený vzduch je bezpečný a spolehlivý zdroj energie za předpokladu, že se správně používá a upravuje. Často je mylně pokládán za levný nebo dokonce "bezplatný" zdroj energie, avšak v místě použití má přibližně stejnou cenu jako zemní plyn. Proto je velmi důležité instalovat správné vybavení pro úpravu a regulaci přívodu vzduchu.

  Nové pneumatické válce dle ISO 15552

  Nové pneumatické pohony Parker řady P1F s certifikací podle ISO 15552 řeší širokou škálu průmyslových aplikací pro všeobecné použití v různých provozních podmínkách. Nová série nahrazuje stávající série P1D a AZ. Válce jsou k dispozici ve velikostech pístu od 32 do 125 mm.

  Přichází doba zmenšování

  Stále menší jsou nejen naše mobilní telefony, počítače a všechna elektronika obecně. I výrobky pro automatizaci se viditelně zmenšují. Však také tato dvě témata spolu silně souvisejí. Výroba elektroniky je dnes tahounem automatizace. Technologie se odehrává na malém prostoru, velmi často ve formě tzv. stolních aplikací. Koncentrace do malých rozměrů se objevuje u v jiných oblastech - představte si moderní světlomet do automobilu. Jeho výroba vyžaduje značně komplikované přípravky a prostoru také není nazbyt.

  Související články
  Bílá kniha - zónová bezpečnost

  Výrobci jsou povinni předcházet pracovním úrazům prevencí bezpečnostních rizik. Dosažení požadované úrovně bezpečnosti může být náročné, jelikož může dojít ke zvýšení složitosti a snížení produktivity. Tato bílá kniha představuje unikátní řešení zónové bezpečnosti, která snižuje složitost konstrukce redundantních pneumatických bezpečnostních okruhů a zvyšuje produktivitu stroje. Jsou zde vysvětleny výhody tohoto konceptu oproti tradičním metodám pneumatických bezpečnostních okruhů, využívajících vypouštěcí ventily a zároveň jsou zmíněny jeho přínosy jak pro výrobce strojů a zařízení (OEM), tak pro koncové uživatele.

  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Související články
  Efektivní šroubové kompresory pro náročná prostředí

  Maximální efektivita, nejvyšší účinnost i výkon ve své třídě. S takovými vlastnostmi se trhu představila nová řada kompresorů GA, kterou od letošního jara nabízí společnost Atlas Copco. Nové rotační šroubové kompresory se vstřikem oleje se vyrábějí v rozsahu příkonů od 30 do 90 kW. Jsou vhodné pro ta nejnáročnější prostředí a i přes minimální provozní náklady a nízké požadavky na údržbu zajišťují majiteli dlouhou a bezproblémovou životnost.

  Nové šroubové kompresory a pneumatické nářadí

  Používání stlačeného vzduchu jako moderní pohonné energie nachází uplatnění téměř ve všech oborech lidské činnosti. Společnost Schneider Bohemia nabízí kompletní řešení v této oblasti.

  Pneumatika a komunikace

  Jak souvisí stlačený vzduch s komunikací? Komunikace je jedním z nejpoužívanějších výrazů současnosti. Svět je plný informací, které je nutné přenášet. Jak se tento fenomén projevuje v pneumatice?

  Úsporné pneumatické válce

  Požadavky zákazníků na zlepšení energetické účinnosti, zkrácení prostojů a doby montáže i na zlepšení vzhledu výrobků vedly společnost Norgren k vývoji pneumatického válce IVAC, který v porovnání s běžnými pneumatickými systémy může přispět ke snížení spotřeby energie až o 50 %.

  Jak na stlačený vzduch chytře, bezpečně a úsporně

  Ať se podíváme kamkoli, všude se mluví o úsporách energií, bezpečném a spolehlivém provozu a co nejvyšší produktivitě. Stlačený vzduch je cennou formou energie, to si jistě uvědomujeme všichni. Méně už ale bývá známo, že ztráty způsobené úniky běžně činí 30 až 70 %. Přitom převážná většina ztrát je způsobena chybami, nedostatky a závadami v rozvodné síti, tedy nikoliv v pohybující se části strojů a zařízení.

  Malé velké změny - čidla pro pneumatické válce

  Historicky prošla magnetická čidla pro snímání poloh pneumatických válců zajímavým vývojem. Jsou stále menší, výkonnější, levnější a ještě déle vydrží.

  Moderní jednotky pro úpravu vzduchu

  Účinná úprava vzduchu vytváří ideální provozní podmínky pro nepřetržitě pracující pneumatické pohony – válce a kyvné pohony – a zlepšuje produktivitu stroje.

  Efektivní řešení i pro extrémní aplikace

  Elektrické a pneumatické prvky společnosti Festo využívá více než 300 000 zákazníků na celém světě. Z širokého portfolia výrobků v následujícím článku představíme trojici komponent z oblasti pneumatických pohonů a automatizace..

  Úsporná filtrace stlačeného vzduchu

  Kdo potřebuje stlačený vzduch vyšší kvality, nevyhne se jeho odpovídající úpravě filtrací. Právě takové provozy mohou nyní využít nové energeticky úsporné filtry firmy Kaeser.

  Technologie pro sušení a filtraci stlačeného vzduchu

  Stlačený vzduch je bezpečný a spolehlivý zdroj energie, který je široce používán v celém průmyslu. Toto médium, označované také jako čtvrtá energie, používá v některém aspektu své činnosti přibližně 90 procent všech výrobců. Na rozdíl od jiných energií je však stlačený vzduch generován na místě a jeho kvalita a cena jsou tak odpovědností uživatele. e.

  Reklama
  Předplatné MM

  Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

  Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

  a mnoho dalších benefitů.

  ... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

    Předplatit