Témata
Reklama

O prodejnosti stále více rozhoduje pozáruční servis

11. 12. 2002

Zdeněk Červínek

MM: Pane řediteli, i když se dá předpokládat, že většina čtenářů vaši společnost zná, mohl byste ji alespoň v krátkosti představit?

Ing. Červínek:Akciová společnost TST servis působí na trhu v ČR od poloviny roku 1990. Předmětem činnosti firmy jsou dodávky komponentů pro výrobu strojů, dodávky obráběcích a tvářecích strojů, zajišťování kooperací a další obchodní činnosti. V rámci dodávek obráběcích strojů zastupujeme na českém trhu firmu TRENS Trenčín v dodávkách univerzálních hrotových soustruhů, CNC soustruhů a obráběcích center a firmu VOJUS Povážská Bystrica v oblasti dodávek vodorovných rovinných brusek. Podle požadavků zákazníků dodáváme i stroje jiných výrobců, členů svazu a našich akcionářů. Pro stavbu strojů zajišťuje firma dodávky strojírenského šroubení, bakelitových ovládacích prvků, normalizovaných součástí, upínacích prvků, závitových zátek , těsnicích kroužků a dalších. V neposlední řadě jsou významnou činností dodávky zboží pro provoz strojů a zařízení.
Reklama
Reklama

MM: Charakterizujte prosím současnou technickou úroveň českých obráběcích a tvářecích strojů a jejich konkurenceschopnost na zahraničních trzích a v tuzemsku.

Ing. Červínek:Podle mého názoru lze říci, že technická úroveň českých a slovenských obráběcích a tvářecích strojů je srovnatelná s obdobnými stroji produkovanými ostatními světovými výrobci. Naše stroje vycházejí z dlouholeté tradice výroby kvalitních univerzálních strojů, které jsou v posledním desetiletí vybavovány řídicími systémy, pohony a elektronikou od světových výrobců. Trendem posledních let je soustředění těchto subdodávek na několik světových výrobců, kteří pokrývají svými produkty potřebu většiny světových výrobců obráběcích a tvářecích strojů. Domnívám se, že technicky a technologicky mezi kvalitními světovými výrobci nejsou radikální rozdíly a že o prodejnosti stále více rozhoduje záruční a především pozáruční servis, technologická pomoc a pochopitelně i poměr ceny a kvality strojů.

MM: Jaká je současná poptávka po strojích a jakým směrem se bude ubírat?

Ing. Červínek:Naše firma prodává obráběcí stroje na českém trhu, kde se v letošním roce projevila recese spojená se známými příčinami ve světě, zároveň v letošním roce naši republiku postihla katastrofální povodeň. Očekávaný nárůst prodeje strojů ve 3. a ve 4. čtvrtletí se mírně zpozdil. Podle jednání s našimi jednotlivými odběrateli a s ohledem na výsledky IMT 2002 v Brně se jeví postupné zvyšování prodeje až od 1. pololetí příštího roku. Trh s naší komoditou je ovšem velmi náchylný na celkovou politickou a ekonomickou situaci nejen u nás, ale i ve světě, a proto je každý odhad velmi složitý.

MM: Jak byste charakterizoval úroveň výrobků z hlediska personální, konstrukční a technologické vybavenosti v evropském kontextu?

Ing. Červínek:Podle našich zkušeností mohu říci, že naše stroje se na českém trhu v žádném případě neztratí a že odpovídají vyšší střední třídě v rámci evropských výrobků. Všechny stroje prodávané naší organizací splňují přísné normy CE provedení a zaručují personální, konstrukční a technologické požadavky na vývoz strojů obvykle v EU.

MM: Jak vaši dodavatelé reagují na současné požadavky trhu? Jak se díváte na problematiku marketingově orientovaného výzkumu a vývoje?

Ing. Červínek:Uvedu příklad: Naše společnost iniciovala před několika lety firmu VOJUS Povážská Bystrica, kterou zastupujeme pro prodej v ČR, k uspořádání setkání prodejních zástupců z celé Evropy na půdě mateřského podniku v Povážské Bystrici. Na tomto setkání byli všichni zúčastnění seznámeni s výsledky firmy, jak v oblasti technické, technologické, tak i v oblasti marketingu. V následující diskusi se postupně dotvářela filozofie výrobní firmy v těchto oblastech na budoucí období. Po vyhodnocení setkání bylo rozhodnuto, že se tato budou uskutečňovat každoročně koncem kalendářního roku s tím, že společná realizace závěrů těchto zasedání pomůže ve stále silnějším konkurenčním boji na trhu. V letošním roce se bude konat již 3. ročník a my jsme přesvědčeni, že taková pracovní setkání prodejců s výrobci jsou správným krokem k získání poznatků o požadavcích zákazníků a zlepšení prodejnosti strojů.

MM: Jaká exportní teritoria jsou pro vás zajímavá? Jak velkou část tržeb představuje export?

Ing. Červínek:Naše firma je především zaměřena na prodej na českém trhu a podíl exportu je tudíž minimální.

MM: Jaké metody financování vývozu používáte a jaký máte pohled na současné přístupy bank k profinancování obchodu se strojírenskými výrobky?

Ing. Červínek: Vývoz v naší společnosti zaujímá velmi nízkou část objemu realizace, a tudíž nelze v globálním měřítku hodnotit využívání různých finančních metod. Pro podporu prodeje strojů tuzemským odběratelům je především využívána spolupráce s renomovanými leasingovými organizacemi. Abychom byli při prodeji výrazně úspěšnější, potřebovali bychom svým zákazníkům nabízet různé formy dodavatelských úvěrů. V této oblasti jsme bohužel teprve na začátku, ale vzhledem k tomu, že pro mnohé naše zahraniční konkurenty je dodavatelský úvěr běžnou praxí, stává se zajišťování financování prodeje tímto způsobem i pro nás prioritou číslo jedna.
Děkujeme vám za rozhovor
Ing. Zdeněk Červínek
generální ředitel TST Servis, a. s
Reklama
Vydání #12
Kód článku: 21279
Datum: 11. 12. 2002
Rubrika: SST představuje / Rozhovor
Autor:
Firmy
Související články
Ovlivní státní dluh růst české ekonomiky?

Národní rozpočtová rada jako nezávislý odborný orgán vyhodnocuje, zda stát a další veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti daná zákonem. Český státní dluh zaznamenal razantní propad a letos dosáhl více než 400 miliard korun. Zda se deficit bude prohlubovat, nebo konsolidovat, a jaké dopady to může mít na českou ekonomiku, jsme diskutovali s předsedkyní Národní rozpočtové rady Evou Zamrazilovou.

Včera, dnes a zítra – IT společnosti

Průmysl České republiky se v důsledku anticovidových opatření nachází v přelomové době. V našem seriálu postupně hovoříme s představiteli stěžejních průmyslových oborů, abychom se dozvěděli, jak vidí současnost a jak budoucnost. Dalším, na koho jsme se obrátili, je prof. Vladimír Smejkal, z Fakulty podnikatelské VUT v Brně, odborník v oblasti práva a bezpečnosti informačních systémů a kyberkriminality.

„Škola je nejlepší investicí, kterou jsem v životě udělal,“ říká Jan Rýdl.

V 90. letech jsme zrušili duální systém výuky učňovského školství a zatím ho nezavedli zpět. Po 30letech se tak nejen české strojírenství potýká s nedostatkem kvalitních řemeslníků a odborníků. Jeden z nejstarších českých strojírenských podniků však našel řešení. Rozhovor s Janem Rýdlem mapuje zkušenosti na jeho cestě k vybudování firemní odborné školy a realitu, kterou její provoz představuje.

Související články
Podíl architektury na konkurenceschopnosti firmy

Česká architektura zažívá po letech stagnace svůj restart. Poptávka po kvalitním designu a funkčnosti staveb je na vzestupu. Jak si stojí česká komerční a průmyslová architektura, jak ovlivňuje image firmy, její kulturu, včetně mediálního obrazu, na to se naše redakce zeptala Ing. arch. Jiřího Opočenského.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 9. a 10. díl: Jak se staví odborníci k e-mobilitě

V minulém díle našeho seriálu jsme dali prostor pověřenci ministra dopravy pro čistou mobilitu Mgr. Janu Bezděkovskému pro vyjádření se k jednotlivým problematickým aspektům, které s sebou přináší deklarovaný úplný přechod na elektromobilitu. V tomto díle jsme s podobnými otázkami oslovili odborné garanty našeho seriálu – prof. Macka a Ing. Morkuse –, již na ně velmi obšírně odpověděli. Zároveň tímto rozhovorem s odborníky, kteří náš seriál dozorovali, připomínkovali jednotlivé díly a motivovali nás k tvorbě dalších, seriál Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu končí. Snad svůj účel – jímž bylo představit některé problematické stránky úplného přechodu na elektromobilitu a předložit je k další diskuzi – splnil.

Blýská se na lepší časy?

Přestože koronavirová pandemie svými nepředvídatelnými nástupy otřásla světovou a unijní ekonomikou, David Marek, hlavní ekonom Deloitte ČR, nevnímá ekonomické dopady pandemie až tak negativně. Oceňuje překvapivou odolnost zpracovatelského průmyslu a nastávající rok 2021 vidí jako výzvu k rychlému hospodářskému růstu.

Inovace podnikatelského modelu, Část 1. Role inovací v podnikatelském prostředí

Současná doba paralyzující naše osobní a profesní konání nám jasně ukázala realitu, se kterou se budeme setkávat stále častěji. Nastavila zrcadlo důsledků našeho, často konzervativního, přístupu k otázce dlouhodobé inovační strategie, a to jak z pohledu diverzifikace produktového portfolia, tak i marketingové a obchodní podpory zaváděných inovací. V tomto novém světě se musíme naučit žít a odolávat jeho často nepředvídatelným nástrahám.

Krize není kataklyzma: posilte resilienci své firmy

Pandemie onemocnění covid-19 přinesla tolik obávané neznámo a nejistotu. Zahýbala s exportem, finanční bilancí a také investicemi. V případě České republiky jako exportně orientované ekonomiky budou podle Ing. Jiřího Jemelky, interim manažera a jednatele společnosti J.I.P. pro firmy, důsledky mnohem závažnější. Přesto jim lze čelit.

Synergie: klíč úspěchu

Na to, jak je mladý už toho ve své profesi dokázal vskutku hodně. Už na začátku vysokoškolského studia začal podnikat v oblasti jachtingu, do čehož spadá například distribuce materiálů pro povrchové úpravy a poradenství. Dnes je Ing. Viktor Brejcha nejen spojován se společností Sea-Line, ale především je specialistou pro kompozitní materiály ve společnosti Siemens Mobility.

Ujíždí nám vlak digitalizace?

Rozhovor s Martinem Peňázem ze společnosti Autodesk, nám dává možnost nahlédnout na současnou digitální transformaci optikou, jejichž rámec a obzory se vytvářely dalece před tím, než nás doba covidová naučila přemýšlet a konat jinak a pružněji, než bylo standardem.

Pozitivní myšlení

Pozitivní nálada je nejvýznamnějším předpokladem pro zvládání náročných životních situací. Je možné si pozitivní přístup trvale udržet, pokud je náš osobní i pracovní život dlouhodobě v ohrožení? Existuje recept, jak si životní optimismus naordinovat?

Pracovat pro lidi a s lidmi

Globální hráč v oblasti digitální transformace, automatizace a řízení energií. Tak lze stručně charakterizovat společnost Schneider Electric, která poskytuje řešení pro domácnosti, budovy, datová centra, infrastrukturu i průmysl. Využili jsme příležitosti vyzpovídat jejího senior vice prezidenta pro oblast lidských zdrojů, pana Manuela Angel Sanchez Vivase, který v rámci evropského trhu zodpovídá za řízení více než 38 tisíc zaměstnanců ve 36 zemích a  v září zavítal do Prahy. V rámci evropského trhu zodpovídá za řízení více než 38 tisíc zaměstnanců ve 36 zemích.

Způsob myšlení definuje naši úspěšnost

Ekonomické změny způsobené pandemií vyžadují nové přístupy v oblasti lidských zdrojů a leadershipu. O své zkušenosti a náměty, jak v tomto turbulentním čase efektivně využít lidský potenciál, včetně svého, se s námi podělila Lucie Teisler, vedoucí partnerka poradenské společnosti Anderson Willinger.

Marketing v 21. století

Budování značky pomocí moderních marketingových nástrojů je podle Tomáše Keprty, šéfa marketingového oddělení ve společnosti ČKD Blansko, v dnešní době zcela klíčové a nezbytné pro propagaci českého strojírenství a inženýringu ve světě. V následujícím rozhovoru vysvětluje, proč a co může přinést za výhody, obchodní příležitosti i konkrétní zakázky.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit