Témata
Reklama

Rozhovor se zástupci odborných garantů o přípravách veletrhů

MACH, FINET, METAL 2003

V rámci příprav technických veletrhů MACH, FINET a METAL 2003, které se uskuteční 13. - 15. 5. 2003, jsme položili dvě následující otázky vybraným zástupcům odborných garantů jednotlivých akcí.
Otázky:
1. Proč jste se rozhodli podpořit svojí odbornou garancí další ročník veletrhu?
2. V čem spatřujete přínos veletrhu pro zúčastněné firmy?
Reklama
Reklama

Za veletrh strojírenských technologií MACH odpovídal

Ing. Václav Daněk, CSc., Asociace strojních inženýrů
1.
Ve shodě s naší technickou veřejností podporuje i naše Asociace strojních inženýrů záměr veletržní správy Terinvest vrátit Praze tradici průmyslových a strojírenských veletrhů na vysoké odborné úrovni, a to za dostupné a důstojné ceny pro všechny. To znamená i pro střední a menší firmy, které jsou rozhodující pro zaměstnanost, technickou úroveň strojírenství i ostatní ekonomické ukazatele našeho hospodářství. Pozitivně hodnotíme, že veletržní správa Terinvest garantuje to, k čemu se zavázala, i pro letošní ročník: vysokou úroveň služeb, stejné ceny a rozšíření veletržních akcí ve stejném termínu.
Jednoznačně se shodujeme s obsahem a záměrem veletrhu. Technologie jsou dnes totiž více než kdy jindy nejsledovanější a nejdůležitější otázkou strojírenství a strojírenské výroby. A že jde o přínos především pro naše firmy, potvrzuje jejich vysoká účast na prvním ročníku veletrhu MACH a především značný zájem o veletrh MACH 2003.
Ing. Petr Borovan, Svaz výrobců nářadí a měřidel
Posláním Svazu výrobců nářadí a měřidel je podporovat rozvoj oboru i jednotlivých členských podniků svazu. Podpora rozvoje oboru nářadí v České republice se tedy neobejde bez propagace výrobků členských podniků a šíření informací o jejich výrobcích nejrůznějšími formami. Z toho důvodu jsme přesvědčeni, že naše odborná garance oboru nářadí na veletrhu MACH 2003 pomůže účinně informovat odbornou technickou veřejnost o českých firmách vyrábějících, resp. dodávajících nářadí, o jejich dodavatelských možnostech a o vyráběném sortimentu.
Přínos veletrhu MACH 2003 spatřujeme v účinném pokrytí Čech potřebnou obchodní nabídkou. Stávající renomované veletrhy jsou soustředěny v Brně a máme dojem, že střední a západní Čechy jsou prezentační nabídkou nářadí nepokryty; tím spíše, že máme zájem oslovit i malé firmy.

Za veletrh povrchových úprav, finálních technologií a obalové techniky FINET odpovídal

Ing. Ladislav Obr, CSc., Česká společnost pro povrchové úpravy
ČSPÚ si již v letech 1999 a 2000 uvědomovala, že zde chybí opravdu reprezentativní veletrh, který by odborné i laické veřejnosti ukázal, že naše firmy jsou v oboru povrchových úprav konkurenčně schopné vůči zahraniční konkurenci. Navázali jsme kontakt s firmou Terinvest Praha a v roce 2001 jsme ji odbornou garancí podpořili při realizaci 1. ročníku veletrhu FINET. Myslíme si, že tímto veletrhem byl položen nový základ pro prezentaci novinek v oboru povrchových úprav.
Přípravy na vstup naší země do EÚ přináší i otázky, zda jsou naše průmyslové podniky na tento vstup dostatečně připraveny, zda snesou konkurenční vztahy s renomovanými zahraničními firmami. Právě odborné veletrhy dávají možnost vzájemného porovnání, a to nejen pro samotné podniky, ale i pro odbornou a laickou veřejnost. Je proto žádoucí ukázat svoji odbornou vyspělost. Úspěch na veletrhu je předpokladem pro další technický i obchodní růst jednotlivých podniků.
Ing. Milan Maxa, Asociace výrobců nátěrových hmot ČR
Sekretariát asociace provedl průzkum spokojenosti s veletrhem FINET 2001 u našich členů a na základě jeho výsledků představenstvo konstatovalo, že celková úroveň této akce byla dobrá jak z hlediska účasti odborné veřejnosti a obchodních partnerů na veletrhu, tak z hlediska organizačního zajištění a specializace. Na základě výsledků průzkumu u našich členů bylo představenstvem asociace rozhodnuto poskytovat odbornou garanci tomuto veletrhu v každém jeho ročníku.
Výroba nátěrových hmot našich členských firem představuje 75 % z celkové české produkce. Přínos naší odborné garance veletrhu FINET 2003 spatřujeme v možnosti prezentovat jak laické a odborné veřejnosti, tak i našim obchodním partnerům a naší asociaci naše členské firmy a jejich výrobky na společném výstavním stánku. Doprovodného programu veletrhu chceme stejně jako v minulém ročníku využít k prezentaci novinek ve výrobních programech členských firem a věříme, že tak zvýšíme odborný charakter této akce.

Za veletrh metalurgie METAL odpovídal

RNDr. Jaroslav Raab, Hutnictví železa, a. s.
Ocel a železo považujeme za tradiční materiál vyráběný v naší republice. Užitné vlastnosti ocele a příznivý vliv na životní prostředí tento materiál právem předurčují na čelní pozici z hlediska 21. století. Proto vždy, když se jedná o akce, které podporují využití a zpracování našich výrobků, patříme mezi přední podporovatele takovýchto akcí.
Ocelářské výrobky zaznamenávají v poslední době výrazný nárůst jak z hlediska výrobkové struktury, tak i z hlediska jakosti a šíře užití. Výrobci oceli věnují velkou pozornost výzkumu a vývoji. Právě na veletrhu mají výrobci možnost svoje představy konfrontovat s uživateli.
Ing. Zdeněk Králíček, Sdružení obchodníků s hutními materiály
Svoji podporu veletrhu formou odborné garance vidíme především v tom, že SOHM je významným činitelem trhu hutních výrobků v ČR. Sklady sdružených velkoobchodních podniků prochází ročně téměř 2 mil. tun hutních výrobků s obratem vyšším než 12 mld. Kč. Podniky SOHM tak dosahují až 25 % českéhotrhu těchto komodit. 2.
Přínosem účasti na veletrhu je výraznější zviditelnění i subjektů malého a středního podnikání v oboru. Společnou vystavovatelskou aktivitou tak přibližujeme odborné veřejnosti sortiment a služby ve všech regionech ČR.
Reklama
Vydání #12
Kód článku: 21252
Datum: 11. 12. 2002
Rubrika: Servis / Veletrhy a výstavy
Autor:
Firmy
Související články
Na evropské trhy s finanční podporou

První celoevropsky významná akce v oblasti strojírenství a subdodavatelské branže se v příštím roce koná na lipském výstavišti v termínu 2. až 5. března: veletrhy Intec a Z 2021. Také a možná právě v současných obtížných časech zde čeští vystavovatelé a návštěvníci mohou navázat důležité obchodní kontakty a informovat se o nejnovějších trendech a vývoji v oboru. Vystavovatelé z Česka navíc se státní podporou.

Startovní výstřel pro kovozpracování a subdodavatele

Veletrhy Intec a Z 2021, které se budou konat v příštím roce od 2. do 5. března, opět promění Lipsko v centrum strojírenství a evropského subdodavatelského průmyslu. V nelehkých dobách nabídnou důležitou pomůcku pro orientaci v zásadních změnách, kterými průmysl prochází. Vystavovatelé z Česka mají na veletrzích Intec a Z ty nejlepší předpoklady navázat, či dále prohloubit obchodní vztahy s významnými společnostmi z Německa a celé Evropy. Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje společnou expozici českých firem v rámci programu na podporu exportu.

MSV ve znamení sofistikovaných řešení

Na naše otázky odpovídají Zuzana Štemberová, Project Engineer ve společnosti Advanced Engineering, a Pavel Šumera, ředitel firmy Hennlich.

Související články
MSV ve znamení speciálních nástrojů

Na naše otázky tentokrát odpovídá Vavřinec Pečinka, majitel společnosti ANAJ Czech.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
MSV ve znamení obráběcích strojů

Na naše otázky odpovídá Ing. Milan Ševčík, jednatel společnosti Tecnotrade obráběcí stroje.

Směrem k autonomní výrobě

Veletrh Automatica pokračuje v růstovém kurzu. Nadcházející ročník zabere na mnichovském výstavišti rekordní plochu 76 000 m2. K dispozici bude další nová hala, více než 900 vystavovatelů a nová témata, která hýbou světem robotiky. Mezinárodní setkání odborníků automatizačního průmyslu je zatím stále plánováno na termín od 16. do 19. června 2020 s tím, že nejpozději do půlky května bude ze známých důvodů rozhodnuto, zda se v tomto termínu veletrh uskuteční či bude oznámen náhradní termín.

Düsseldorf pro klíčové hráče oborů drátů a trubek

Nová multifunkční hala pro 10 tisíc lidí, která je letošní novinkou veletrhů wire a Tube, ale i nesčetné zajímavosti z oborů dráty, kabely, trubky a roury. To je příslib veletržního dua wire a Tube.

Průvodce světem technologických inovací

Nejen vynikající příležitostí pro navazování nových či utužování stávajících obchodních vztahů, ale i příhodnou záminkou důležitých společenských setkání. Tím vším je, velmi stručně řečeno, Amper 2020 – největší středoevropská veletržní akce v oborech elektrotechnika, energetika, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení. Proběhne ve dnech 17.–20. března 2020 na brněnském výstavišti.

Budoucnost průmyslových technologií objevíte v Brně

Nadcházející 62. Mezinárodní strojírenský veletrh ukáže ještě více z digitalizace průmyslu, přičemž jeho nosným oborem bude tradičně obrábění a tváření. Očekává se návštěva 80 tisíc odborníků z více než 1 600 firem. Veletrh proběhne od 5. do 9. října 2020 na brněnském výstavišti.

MSV ve znamení monitorovacích zařízení i výroby plastů

Na naše otázky tentokrát odpovídají Ing. Jakub Červeň Sales Manager firmy 4dot a Ing. Markéta Havlíková marketing a komunikace A.M.

Nové technologie jako motor inovací - 2. část

Více než 3 000 společností z oboru plastů a kaučuku představí letos v říjnu produkty a řešení pro produktivní a zodpovědný dnešek, zítřek i pozítřek v rámci veletrhu K Düsseldorf.

Nové technologie jako motor inovací

Více než 3 000 společností z oboru plastů a kaučuku představí letos v říjnu produkty a řešení pro produktivní a zodpovědný dnešek, zítřek i pozítřek v rámci veletrhu K Düsseldorf.

Düsseldorf se chystá na Káčko

K Düsseldorf - tento název je již 67 let symbolem největšího světového setkání v oblasti průmyslu plastů a kaučuku. Každé tři roky se v Düsseldorfu scházejí vystavovatelé a návštěvníci ze všech kontinentů, aby se seznámili s nejnovějšími výsledky vývoje v tomto dynamickém a inovativním průmyslovém odvětví.

Automatizace v Brně

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně odstartuje již za necelé čtyři měsíce. Zastoupeny zde budou všechny klíčové oblasti strojírenského a elektrotechnického průmyslu. Proto i v letošním roce se v jeho prostorách setkají mimo jiné firmy z oblastí automatizace a pneumatických prvků.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit