Témata
Reklama

Cesta za energií vzduchu

11. 12. 2002

Jednoho listopadového dne jsem opustil pohodlí redakce a vypravil se směrem na východ, abych se dověděl něco nového o Nirváně.

Možná by se úvodní věta lépe hodila do trochu jiného časopisu, ale doufám, že na ní něco bude - už jen proto, že Nirvánu jsem napsal s velkým "N". Navštívil jsem totiž náš nejmodernější závod na výrobu kompresorů, kde se mimo jiných modelů vyrábějí i kompresory Nirvana. Závod patří nadnárodní společnosti Ingersoll-Rand a nachází se v Uničově. Během mé návštěvy mi byl průvodcem výrobní ředitel Ing. Miroslav Lácha.
Reklama
Reklama

Koncepce závodu

Kompresory se značkou IR se vyrábějí v pěti závodech na světě: v Davidsonu a Campbellsville v USA, ve Vignati v Itálii a v Šanghaji v Číně, v současné době je zrušena výroba v Anglii, která byla přestěhována právě do Uničova. Samotná korporace Ingersoll-Rand se věnuje mnohem širšímu spektru produktů a zaměstnává na 45 000 lidí v několika desítkách závodů.
Stavba závodu v Uničově byla zahájena loni v listopadu a již 14. května letošního roku proběhla kolaudace administrativní budovy a výrobní hala byla uvedena do zkušebního provozu. Následně byla z Anglie do Uničova dovezena první výrobní linka, na níž jsou od konce srpna vyráběny kompresory s příkony od 4 do 30 kW. Jedná se o typové řady Links, Pegasus, M 22 a M 30. Na této lince jsou vyráběny především sériové výrobky a její kapacita činí 20 kompresorů za směnu. Výroba na další lince číslo 2, která je určena pro střední velikosti kompresorů cca od 37 do 75 kW, byla zahájena počátkem října. Zde se vyrábějí kompresory řad M 37, M 45, M 55 a M 75. Jedná se o tzv. gear-drive kompresory poháněné přes převodovku s ozubenými koly. Na této lince se vyrábějí také "malé" Nirvany 37, 45, 55 a 75 s přímým pohonem šroubovice motorem HPM (Hybrid Permanent Magnet) s permanentními magnety. Dalším typem připravovaným do výroby jsou malé Sierry. Kapacita linky č. 2 je 8 kompresorů za směnu. Zatím poslední linka č. 3, která byla uvedena do provozu na konci listopadu, je určena pro velké speciální kompresory. Zde se počítá s výrobou čtyř kompresorů za směnu. V případě vyšších požadavků zákazníků lze na kterékoliv lince zavést vícesměnný provoz.

Montáž kompresorů

Zhruba třetinu plochy výrobní haly zaujímá skladové hospodářství, které musí být dokonale organizováno, neboť již v příštím roce činí předpokládaný obrat závodu 1,7 mld. Kč. Závod v Uničově je závodem čistě montážním. Nic se zde neobrábí, veškeré komponenty jsou dováženy od příslušných dodavatelů. Kromě stávajících mají šanci i další potenciální dodavatelé z ČR či okolních zemí, například ze Slovenska, Polska, Maďarska nebo Rumunska.
Závod je koncipován jako průběžný, linky jsou rovné, z jedné strany je navážen materiál a z druhé odváženy hotové kompresory. Všechny toky materiálu jsou organizovány jako přímé, čímž se velmi šetří náklady na interní logistiku. Vlastní proces výroby začíná zaplánováním a vytisknutím tzv. Machine Build Record Cart, což je montážní karta stroje. V ní jsou uvedeny specifikace každého stroje, jako číslo objednávky, sériové číslo kompresoru, číslo motoru, číslo separátoru a specifikace dalších komponentů. Tato karta provází stroj po celou dobu montáže. Závod v Uničově pracuje systémem DFT - Demande Flow Technology. Její princip spočívá ve využití systému PULL, principu kanbanů a štíhlé výroby. Zavedením tohoto systému se daří držet skladové zásoby na relativně nízké úrovni při dodržování zákazníkem požadovaného termínu. Dále pak příslušnému operátorovi nikdo nemusí říkat, kdy se má zabývat jakou činností, ale je o tom informován pomocí vizuálních signálů.

Ověřování parametrů

V testovacích buňkách navazujících na montážní linky se provádí testování všech vyrobených kompresorů podle ISO 1217, která udává požadavek na účinnost pro vyráběné stroje. Zde se měří elektrické hodnoty, tlak vzduchu na výstupu, množství dodávaného vzduchu (z těchto hodnot se výpočtem získává účinnost), dále pak vibrace a teploty v různých částech kompresoru. Všechna naměřená data jsou zaznamenávána a pomocí speciálního programu vyhodnocována v počítači. Pokud naměřené údaje odpovídají požadovaným hodnotám, lze kompresor uvolnit pro expedici. Jestliže však některý z naměřených parametrů nevyhovuje, je třeba zjistit příčinu, neshodu odstranit, kompresor znovu otestovat a teprve pokud je vše v pořádku, je možné vytisknout konečný protokol. Zjištěná data jsou archivována a v případě požadavku je lze doložit zákazníkovi.

Expedice a prodej

Většina z vyrobených kompresorů je určena pro západní Evropu i jiné země světa. "Zákazníky ale neobhospodařujeme přímo," uvádí k tomu ing. Lácha. "Logistiku pro nás zajišťuje firma specializovaná firma Menlo. Všechny vyrobené kompresory jsou odváženy do Hubu v Holandsku, odkud jsou reexportovány k zákazníkům. To se zatím týká i odběratelů v České republice, ale předpokládáme, že od začátku příštího roku by tyto a případně i kompresory pro některé další trhy chodily přímo." Vlastní prodej je organizován přes prodejní a marketingové oddělení prostřednictvím lokálních dealerů, v ČR značku Ingersoll-Rand zastupuje společnost Ideal-Trade Service.

Lidé

Uničovský závod má nyní 100 zaměstnanců, jejich počet by měl do konce roku stoupnout na 120 až 130. Do tří let od zahájení provozu by zde mělo pracovat 190 zaměstnanců. Zeptal jsem se v této souvislosti, zda se například počítá s podílem českých inženýrů na vývoji nových kompresorů. "Kdybychom je měli, mohli by mít čeští inženýři podíl na vývoji nových kompresorů," odpovídá ing. Lácha. "Problémem ale je schopné inženýry se znalostí anglického jazyka vůbec najít. V současné době hledáme dva inženýry, kteří by spolupracovali se závody v Davidsonu a ve Velké Británii. Máme totiž dva nové produkty, Pegasus 2 a velkou Nirvanu na 160 kW, a na těchto projektech by se tito odborníci již mohli podílet."
Cesta Nirvany a dalších strojů v České republice tedy začíná. Přejeme, aby byla úspěšná.
Reklama
Vydání #12
Kód článku: 21239
Datum: 11. 12. 2002
Rubrika: Trendy / Kompresory
Autor:
Firmy
Související články
Inteligentní řízení kompresorů přináší úsporu energie

Novinkou na českém trhu, kterou představila společnost Veskom, je inteligentní nadřazené řízení až dvanácti kompresorů Gardner Denver Connect 12. Mezi jeho výhody patří optimalizace tlaku ve vzduchové soustavě, flexibilita spínání kompresorů, zobrazování aktuálního stavu stanice a kompresorů, vyšší bezpečnost provozu a úspora energie.

Modulární příprava vzduchu pro průmyslové aplikace

Stlačený vzduch je bezpečný a spolehlivý zdroj energie za předpokladu, že se správně používá a upravuje. Často je mylně pokládán za levný nebo dokonce "bezplatný" zdroj energie, avšak v místě použití má přibližně stejnou cenu jako zemní plyn. Proto je velmi důležité instalovat správné vybavení pro úpravu a regulaci přívodu vzduchu.

Výměnný systém pro automatizaci obrábění

Hlavice Robot point je novinkou české strojírenské firmy v-tech a je dalším produktem, který jde cestou filozofie Průmysl 4.0.

Související články
Modulární lisovací systémy

Od univerzálních standardních lisů až po jednoúčelové speciální lisy - firma TOX Pressotechnik je díky svému modulárnímu systému lisů a pohonů schopna realizovat speciální a úsporná řešení v krátkém čase. Lisy ecoLine je možné sestavit v online konfigurátoru.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Přichází doba zmenšování

Stále menší jsou nejen naše mobilní telefony, počítače a všechna elektronika obecně. I výrobky pro automatizaci se viditelně zmenšují. Však také tato dvě témata spolu silně souvisejí. Výroba elektroniky je dnes tahounem automatizace. Technologie se odehrává na malém prostoru, velmi často ve formě tzv. stolních aplikací. Koncentrace do malých rozměrů se objevuje u v jiných oblastech - představte si moderní světlomet do automobilu. Jeho výroba vyžaduje značně komplikované přípravky a prostoru také není nazbyt.

Bílá kniha - zónová bezpečnost

Výrobci jsou povinni předcházet pracovním úrazům prevencí bezpečnostních rizik. Dosažení požadované úrovně bezpečnosti může být náročné, jelikož může dojít ke zvýšení složitosti a snížení produktivity. Tato bílá kniha představuje unikátní řešení zónové bezpečnosti, která snižuje složitost konstrukce redundantních pneumatických bezpečnostních okruhů a zvyšuje produktivitu stroje. Jsou zde vysvětleny výhody tohoto konceptu oproti tradičním metodám pneumatických bezpečnostních okruhů, využívajících vypouštěcí ventily a zároveň jsou zmíněny jeho přínosy jak pro výrobce strojů a zařízení (OEM), tak pro koncové uživatele.

Nové pneumatické válce dle ISO 15552

Nové pneumatické pohony Parker řady P1F s certifikací podle ISO 15552 řeší širokou škálu průmyslových aplikací pro všeobecné použití v různých provozních podmínkách. Nová série nahrazuje stávající série P1D a AZ. Válce jsou k dispozici ve velikostech pístu od 32 do 125 mm.

Chlazení a mazání kompresorů

V kompresorech se běžně používají chladiva spolu s mazivy. Aby kombinace těchto dvou složek dobře fungovala, je potřeba zvolit vhodné mazivo. Výrobci maziv reagují na změny v legislativě EU o využívání freonů jako chladiva v kompresorech.

Fenomén otáčení

Najít v přírodě cokoliv, co se mechanicky otáčí, je velmi obtížné. Otáčení však hraje roli v celé historii našeho průmyslu. Bez otáčení by nebyl vynalezen soustruh, bez soustruhu by nebyly vyrobeny písty, bez pístů by se nepodařilo spustit parní stroj, bez páry by nezačala éra techniky…

Když je součástka rozhodující

Dokonalé fungování nového automatického testovacího systému realizovaného společností Sagicofim k provádění přejímacích zkoušek bezpečnostních nádob na filtrační prvky podle nejpokrokovějších předpisů zaručuje servoventil řady LR z produkce společnosti Camozzi.

Hydraulika a pneumatika. Quo vadis?

Vážení čtenáři, opět po roce se vám dostává do rukou letní vydání magazínu MM Průmyslové spektrum věnované hydraulice a pneumatice. Ve své úvaze se pokusím najít odpověď na úvodní otázku, tedy kam tyto tradiční obory směřují.

Pneumatické válce certifikované dle ISO

Nové pohony řady P1F řeší širokou škálu průmyslových aplikací pro všeobecné použití v různých provozních podmínkách.

Vícecestné rotační přívody médií

Do rotačních částí obráběcích strojů je při obrábění nutné stále častěji přivádět, odvádět nebo v nich vést více než jedno médium. Nutností je to při soustružení i frézování a také při kombinaci obou technologií, kdy je potřeba přivádět média ke všem nástrojům obráběcích operací. Společnost Deublin, výrobce rotačních přívodů, představila novou generaci vícecestných rotačních přívodů – hybridní řadu.

Chvění zakázáno

Nemusí to být samotný stroj nebo budova, které způsobují nežádoucí vibrace. Tlumiče kmitů mají kmity vzniklé vibracemi odstranit. Zkušebna a zkušební obráběcí stroj byly vybaveny rozdílnými výrobky, které chvění tlumí.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit