Témata
Reklama

O recesi v Křemíkovém údolí

Fakta ukazují, že odvětví vyspěých informačních technologií se v současné době obecně nachází ve stadiu, které lze označit za recesi. Alespoň to vyplývá ze skutečnosti, že ekonomika s tímto odvětvím spojená ve smyslu výstupů a obchodu neroste, a mnohdy dokonce zaznamenává pokles

O investicích do informačních technologií lze v současné době říci, že jsou méně atraktivní, a jednotlivé IT firmy mají tendenci spíše se konsolidovat než expandovat. To se odráží i v poklesu úrovně zaměstnanosti, i když je třeba poznamenat, že se to netýká všech subjektů, které v tomto odvětví působí. Zvláštním rysem celého vývoje je určitě fakt, že nejvíce negativních jevů lze nyní zaznamenat právě v oblasti, která se až dosud těšila pověsti vyspělé informační technologie, tedy ve známém Silicon Valley - Křemíkovém údolí. V této 40 kilometrů dlouhé a 16 kilometrů široké části amerického státu Kalifornie na jih od San Franciska se před časem rozběhl intenzivní výzkum a výroba polovodičů, následně i počítačů a samotného softwaru, což zavdalo příčinu i k onomu pojmenování ve spojitosti s křemíkem.
Reklama
Reklama

Křemíková horečka skončila

Není sporu o tom, že Křemíkové údolí se dnes vskutku nachází v potížích. Nejde pouze o to, že se odtud vytrácejí vynikající odborníci, kteří sem, na západní pobřeží americké pevniny, přišli v 80. a 90. letech dvacátého století za novým eldorádem. Například od počátku roku 2001 bylo v oblasti tohoto elektronického superprůmyslu zrušeno přes 110 000 pracovních míst a v samotném okrese Santa Clara (centrum Silicon Valley) se nezaměstnanost v říjnu 2002 vyhoupla již na 7,6 %, což je vůbec nejvíce ze všech městských částí v Kalifornii. Především jde o to, že zde citelně ochabuje až dosud mocná investiční vlna proslulá jako venture capital. Ano - tento rizikový kapitál, představující v užším smyslu kapitál vkládaný do nadějných, ale značně rizikových projektů, zejména takových, které jsou spojeny s novými aktivitami a nápady (start-ups), zde vycítil svého času ohromnou šanci. Vždyť Křemíkové údolí bylo přímo jako stvořené pro dravé, podnikavé, přemýšlivé, kreativní a pracovité mozky v odvětví informační technologie, takže jejich počínání bylo hojně financováno jak specializovanými institucemi, tak kapitálově silnými bankami a pojišťovnami, které se neobávaly případného neúspěchu.

Pokles

Dnes zde vypadá všechno poněkud jinak. Investice rizikového kapitálu se začaly povážlivě propadat. Jen za prvních šest měsíců roku 2002 poklesly o 48 procent. A co je nejhorší, dolů padají i náklady na výzkum a vývoj, a to meziročně o 5 procent. Tato skutečnost je právě v tomto prostředí velmi citelná, neboť vědecko-výzkumné práce od samého začátku tvořily jádro úspěchu zde angažovaných firem v odvětví informační technologie. Vrcholoví manažeři v terénu, stejně jako katedroví ekonomové na fakultách a ve vědeckých ústavech, si za této situace kladou neodbytnou otázku: "Jedná se jen o cyklickou recesi, anebo se celý tento region jakožto světový vůdce technologických inovací nachází ve velkém ohrožení?"
"Jde o brutální pokles, nejhorší v celé historii amerického odvětví informační technologie," říká britským novinářům Larry Ellison, předseda a generální ředitel společnosti Oracle, a dodává: "Křemíkové údolí už nikdy nebude tím, čím bývalo. Ti, kdo se domnívají, že jde pouze o cyklickou krizi, jsou blázni. Nevidí, co se jim odehrává před očima. Byla to dětinská představa, že zde všechno bude mít trvale vzestupnou tendenci. Je to nesmysl. Naše odvětví začíná dozrávat a jestliže něco je zralé, pak se tempo inovací zpomaluje." Tento bezesporu zasvěcený znalec tamních poměrů není ve svém názoru osamocen. Například John Goodrich, spoluzakladatel přední kalifornské právnické firmy Sonsini Goodrich Rosati, obdobně tvrdí: "Křemíkové údolí již nikdy nebude takové, jaké bylo mezi lety 1995 a 1999." S povzdechy podobného rázu se netají také Vincent Tobkin, ředitel konzultační agentury pro globální technologie a telekomunikace v Bainu: "Zákazníci nenakupují a konec tohoto stavu není v dohledu."

Omezení výzkumu

Dopad stávajících krizových jevů na výnosy z podnikání v Křemíkovém údolí je opravdu tvrdý. Podle odhadu expertů ze společnosti Merill Lynch jsou ztráty zde i v celé Kalifornii vůbec největší, jaké kdy byly zaznamenány v celé historii existence odvětví informační technologie. Optika vedoucích činitelů firem se zvlášť ostře zaměřuje na situaci, která se vyvíjí kolem nákladů na vědecko-výzkumné práce. Není divu - tato sféra je doslova životadárnou krví celého odvětví IT. Někteří si ještě v roce 2001 stále ponechávali mírný optimismus, jak o tom svědčí i taková skutečnost, že asi tři desítky IT firem z oblasti Sanfranciského zálivu se nebály ani v podmínkách recese investovat do dalšího rozvoje výzkumných a vývojových aktivit v souhrnné částce asi 21 miliard dolarů, což představovalo meziroční nárůst 2,4 procenta. Ale stejné firmy v roce 2002 již byly nuceny jednat jinak. Za první pololetí vynaložily na zmíněné práce 11,8 miliardy dolarů, zatímco za stejné období předcházejícího roku 2001 to bylo 12,4 miliardy dolarů - šlo tedy o pětiprocentní pokles.

Jak k tomu mohlo dojít?

Za nejčastěji uváděný důvod současného komerčního poklesu Křemíkového údolí se obvykle udává nejen objektivní působení recese ve světovém a potažmo i americkém rámci, nýbrž i skutečnost, že se samotný proces inovací v oboru informačních technologií dostal do takové fáze, kterou je možno označit jako období dočasného spánku. Odborníci i ekonomové si stěžují, že momentálně panuje jakýsi stav inovačního útlumu, kdy investory nepobízí nic takového, čím ještě před nedávnem byly například takové konjunkturální mánie, jako systémy dotcom nebo Y2K. Chybí katalyzátor dalšího technologického skoku, který by přinutil kapitál (a nemusí to být zrovna jeho riziková forma) k novým investicím. Tomu pak odpovídá i prognóza řady specializovaných vědeckých pracovišť i renomovaných expertů pro nejbližší období, kterou lze zobecnit do odhadu, že roční růst výnosů v odvětví informační technologie - a to především pokud jde o software - již nebude mít podobu dvouciferných hodnot, ale naopak se bude s největší pravděpodobností odvíjet někde pod hladinou šesti či sedmi procent ročně. Někteří znalci hovoří o "chudokrevném růstu". Snad jen u takových aplikací, jaké představuje například sada programů Office od největší softwarové firmy Microsoft, se výnosy mohou pohybovat nad zmíněnými sedmi procenty.

Nezájem rizikového kapitálu

Až dosud běžné východisko z podobných situací - fúze a další metody spojování firem, jejich akvizice a nákupy - se nyní ukazuje být poměrně obtížnějším řešením. Velké korporace, až příliš zaměstnány vlastními problémy, projevují zdrženlivý přístup k nákupu jiných firem. Opět si můžeme uvést průkazná fakta. Jestliže úhrn akvizic firem podporovaných rizikovým kapitálem činil za první pololetí roku 2000 celkovou částku 44 miliard dolarů, pak za pouhé dva roky - tedy v prvním pololetí roku 2002 - to bylo již jen 3,7 miliardy dolarů. V důsledku toho se pak zcela přirozeně většina odvětví "vyživovaného" rizikovým kapitálem nachází ve stavu, který lze mírně označit jako zmatený. Během prvních šesti měsíců roku 2000 činily investice této kapitálové formy v Křemíkovém údolí téměř 20 miliard dolarů, o rok později to již bylo necelých 8 miliard dolarů. A v roce 2002 je tento propad ještě výraznější - v prvním pololetí se jedná o 4 miliardy. Alespoň tak to uvádějí odborné agentury PwC a National Venture Capital Association a není důvod jim nevěřit.
Obdobným způsobem se propadly investice rizikového kapitálu i do samotných inovačních procesů začínajících firem působících na teritoriu Silicon Valley. Někteří experti uvádějí, že jde doslova o kolaps, vyjádřený 85% propadem. Nebudou daleko od pravdy, protože oficiální statistiky prozrazují, že finanční domy poskytující rizikový kapitál těmto novým anebo rozbíhajícím se firmám se do jejich inovačních programů za první pololetí roku 2000 rozhodly investovat 4,3 miliardy dolarů. O rok později to bylo 2,2 miliardy dolarů a za první pololetí roku 2002 už jen 646 milionů dolarů.
Znalci upozorňují, že obtíže, které nyní doprovázejí podnikání v Křemíkovém údolí, nejsou pouze kalifornskou, tedy lokální záležitostí, nýbrž že se mohou velmi snadno a rychle přesunout i do jiných známých regionů, které se již zapsaly do povědomí jako avantgardní v oboru informační technologie. Může se to týkat například Bostonu, metropolitní oblasti amerického hlavního města Washingtonu nebo texaského Austinu. Všechny tyto regiony byly až dosud velkým magnetem právě pro rizikový kapitál a z něho také žily. A tak lze říci, že ochabující tempo inovací v Křemíkovém údolí by mohlo nakonec ohrozit schopnost amerických korporací dosahovat takových úspěchů v produktivitě, která udržovala celkový hospodářský růst Spojených států ve druhé polovině devadesátých let dvacátého století.

Křemík nekončí

Na druhé straně ovšem platí, že Křemíkové údolí jako unikátní celek nejmodernějšího pojetí výzkumu, vývoje a produkce osobních počítačů, polovodičů, biotechnologie, modemů, softwaru a síťových systémů má světu stále co dát i co říct. Nutno vidět, že navzdory všem shora uvedeným potížím si samotná ekonomika odvětví informační technologie udržuje až pozoruhodnou výdrž, odolnost a hlavně pružnost. Nejlépe to dosvědčuje obdivuhodná rychlost pohybu, jakým se v pásmu jejího působení přeskupují pracovní síly a nakonec i reality a kapitál. Zejména oblast Sanfranciského zálivu je pořád jedním z nejlepších míst komercionalizace vyspělé technologie, a to díky tomu, že je zde k dispozici celá armáda špičkových inženýrů, stejně jako dostatek univerzit a samozřejmě i kapitálu. Dokonce i když mnohé firmy padají, jiné se zase rodí a rychle vyrůstají. Platí to i o subjektech, které nemají americký původ a vedou si zde velmi dobře. Například irská skupina pro vývoj polovodičů Parthus se nedávno úspěšně spojila s francouzskou firmou ActivCard, která se zabývá produkcí čipů s tím, že lidé v tomto novém celku věří v obnovu staré slávy Křemíkového údolí.
Reklama
Vydání #12
Kód článku: 21214
Datum: 11. 12. 2002
Rubrika: Management / Ekonomika
Autor:
Firmy
Související články
Silný výkon českého zpracovatelského sektoru

Od začátku roku na internetových stránkách www.mmspektrum.com ve speciální sekci přinášíme ve spolupráci se společností IHS Markit měsíční reporty indexu nákupních manažerů (PMI), který je nejvíce sledovaným obchodním průzkumem na světě a je pro svou schopnost poskytovat aktuální, přesné a často jedinečné měsíční indikace ekonomických tendencí oblíben mezi zástupci relevantních institucí a firem. Tento text přináší shrnutí prvního pololetí a výhled na další období.

Strategie prodeje firmy za nejvyšší cenu

Před třemi a půl lety, v době sílící ekonomické krize, jsme přinesli rozhovor o způsobech prodeje firem, kdy zástupce anglické firmy mj. uváděl ojedinělý fakt, že jimi docilované prodejní ceny firem jsou statisticky průměrně 2,5krát vyšší než nejnižší nabídka. Od té doby se evropská ekonomika částečně stabilizovala, přeživší firmy upevnily své postavení na trhu a je otázkou, v jakém objemu se nyní firmy prodávají.

Jaké má české strojírenství potenciál?

Analytická a výzkumná společnost CEEC Research opět po roce realizovala průzkum, který se zabýval mapováním potenciálu českého strojírenství. Vznikla Studie českého strojírenství 2017/H2, která přináší výsledky 101 uskutečněných osobních a telefonických interview realizovaných s klíčovými představiteli vybraných strojírenských společností. Studie byla slavnostně představena opět v prostorách Pražského hradu, tentokrát v Míčovně, za účasti generálních ředitelů českých firem, zástupců profesních svazů a organizací a politické sféry.

Související články
Investiční plán pro Evropu představen v Praze

Na pražském Žofíně se uskutečnila mezinárodní konference pod názvem Investiční plán pro Evropu, jež byla realizována Zastoupením Evropské komise ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a Evropskou investiční bankou (EIB). Cílem setkání bylo přiblížit tzv. Junckerův balíček určený k posílení investic a tvorbě nových pracovních míst v Evropě. Konference se konala při příležitosti slavnostního otevření pražské kanceláře Evropské investiční banky, která chce posilovat svou přítomnost ve všech členských zemích EU.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Každá čtvrtá faktura v Evropě je zaplacena pozdě

Stálý přísun zakázek je pro firmu známkou úspěchu a dobře odvedené práce. Úspěch se ale stěží dostaví, pokud zákazníci za výrobky neplatí včas, v horším případě vůbec. Obchod je totiž dokončen až se zaplacenou fakturou. Podle průzkumu platební morálky, který uskutečnila mezinárodní inkasní agentura EOS KSI ve 12 zemích Evropy, je pozdě splacena téměř čtvrtina pohledávek. Nejvíce pozdních plateb v roce 2014 zaznamenaly firmy v Bulharsku a Polsku, nejméně v Německu.

Financování podnikatelských investic

Společnosti působící na nebankovním trhu poskytly v loňském roce do české ekonomiky 124,3 miliard korun, což je o 0,8 miliardy korun více než v roce 2010. I přes nepříznivý vývoj ekonomiky všechny segmenty nebankovního trhu rostly.

Leasing strojů a zařízení

Společnost Deutsche Leasing ČR působí v České republice již od roku 1994 a specializuje se zejména na financování strojů a zařízení v následujících oblastech: kovoobráběcí, tiskařské, stavební a zemědělské stroje, dále pak manipulační technika, stroje na zpracování plastů a stroje pro potravinářský průmysl.

Ovlivní státní dluh růst české ekonomiky?

Národní rozpočtová rada jako nezávislý odborný orgán vyhodnocuje, zda stát a další veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti daná zákonem. Český státní dluh zaznamenal razantní propad a letos dosáhl více než 400 miliard korun. Zda se deficit bude prohlubovat, nebo konsolidovat, a jaké dopady to může mít na českou ekonomiku, jsme diskutovali s předsedkyní Národní rozpočtové rady Evou Zamrazilovou.

„Škola je nejlepší investicí, kterou jsem v životě udělal,“ říká Jan Rýdl.

V 90. letech jsme zrušili duální systém výuky učňovského školství a zatím ho nezavedli zpět. Po 30letech se tak nejen české strojírenství potýká s nedostatkem kvalitních řemeslníků a odborníků. Jeden z nejstarších českých strojírenských podniků však našel řešení. Rozhovor s Janem Rýdlem mapuje zkušenosti na jeho cestě k vybudování firemní odborné školy a realitu, kterou její provoz představuje.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak zásadně ovlivňuje vaši výrobu totální nedostatek materiálových vstupů a jak tomu čelíte? Jste nuceni kvůli tomu omezovat výrobu? Promítáte skokové navýšení cen surovin do výsledných cen vašich produktů a jak na to reagují odběratelé?

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží na chodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak i každodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit