Témata
Reklama

Reference jsou podstatné

11. 12. 2002

Vladimír Plašil

MM:Pane řediteli, i když se dá předpokládat, že většina čtenářů vaši společnost zná, mohl byste ji alespoň v krátkosti představit, zejména z hlediska obchodovaného sortimentu?

Ing. Plašil: Akciová společnost ALTA je zahraničněobchodní společnost, zaměřená na vývoz strojírenských zařízení do zemí SNS a na dovoz surovin ze stejného teritoria. Mezi strojírenskými komoditami, se kterými obchoduje, zejména v Rusku a Bělorusku, jsou nejdůležitější položkou obráběcí a tvářecí stroje od českých výrobců.
Reklama
Reklama

MM: Charakterizujte prosím současnou technickou úroveň českých obráběcích a tvářecích strojů a jejich konkurenceschopnost na zahraničních trzích a v tuzemsku.

Ing. Plašil: Většina českých výrobců obráběcích a tvářecích strojů je schopna nabídnout velmi dobré technické parametry a moderní konstrukci svých strojů, a to za ceny, které náš zákazník považuje za zajímavé. V zemích SNS jsou z minulého období tradiční značky našich strojů velmi rozšířené, avšak při prodeji nových strojů nestačí jen dobrá zkušenost s předcházejícím zařízením téhož výrobce. Je nutné přesvědčit zákazníka o vysoké užitné hodnotě současných českých strojů, a to se vcelku daří.

MM: Jaká je současná poptávka po strojích a jakým směrem se bude ubírat?

Ing. Plašil: Poptávka na trzích, které zpracováváme, bude výrazně stoupat a zájem bude především o zařízení umožňující využití nových technologií, vysokých řezných rychlostí a odpovídajících nástrojů.

MM: Jak byste charakterizoval úroveň českých výrobců z hlediska personální, konstrukční a technologické vybavenosti v evropském kontextu?

Ing. Plašil: Dle mého názoru je mezi našimi výrobci obráběcí a tvářecí techniky celá řada podniků, které splňují moji představu o úspěšném podniku schopném prosadit se v Evropě i ve světě. Vede je management s promyšleným podnikatelským záměrem, nebojí se vsadit na nová konstrukční řešení svých výrobků a dokáží investovat dostatek prostředků do zvýšení technologické vybavenosti. Bohužel těchto zářných příkladů není mnoho a určitě je na místě obava o to, jak jiné naše podniky obstojí při srovnání se zahraniční konkurencí.

MM: Jak vaši dodavatelé reagují na současné požadavky trhu? Jak se díváte na problematiku marketingově orientovaného výzkumu a vývoje

Ing. Plašil: Dodavateli naší společnosti jsou výrobci obráběcích a tvářecích strojů. Ti, kteří jsou v dobré kondici, jsou schopni v technickém vývoji a konstrukci strojů reagovat na požadavky trhu. Tam, kde je situace ve výrobním podniku složitá, začíná se projevovat nižší schopnost nabídnout zajímavé technické řešení a nabídnout zákazníkovi to, co potřebuje.

MM: Jaká exportní teritoria jsou pro vás zajímavá? Jak velkou část tržeb představuje export?

Ing. Plašil: Naše společnost se snaží o maximální záběr ve všech zemích SNS, ale nejzajímavější je pro nás samozřejmě Rusko – a to nejen Moskva a Moskevská oblast, ale také další průmyslové regiony, ať již v Evropě nebo za Uralem. Podíl exportních a importních dodávek se rok od roku různí, obecně jej lze ohodnotit jako vyrovnaný.

MM: Jaký bude podle vás vývoj marží obchodních společností za situace, kdy se zvyšují tuzemské náklady a pokračuje celosvětový trend snižování ceny finálních výrobků?

Ing. Plašil: Dovolte mi polemizovat, zda se skutečně snižují ceny finálních výrobků, jsou-li na nejvyšší technické úrovni a výsledkem moderního vývoje, a zda nejsou pohyby v cenové úrovni pouze odrazem zostřeného boje o ovládnutí trhu nebo o přežití, zvláště v poslední době. Marže obchodních společností, které budou nabízet maximální komplexnost služeb při odbytu strojů, se pravděpodobně přizpůsobí současnému boji o trh, ale musejí rozhodně pokrýt náklady na čím dál složitější prodej strojů a zařízení.

MM: Jakou úlohu hrají v současné době a jak se budou vyvíjet obchodní společnosti za situace, kdy většina podniků usiluje o přímý vztah s odběratelem?

Ing. Plašil: Ukazuje se, že přímý prodej od výrobce k odběrateli je velmi příjemný, když už je odběratel nalezen a když se zjistí, že je schopen a připraven odebírat na bázi standardních obchodních a finančních podmínek. Jako generální ředitel obchodní společnosti musím ovšem připomenout, že varianta přímého prodeje na odběratele má svoje značná omezení a že obchodní společnosti jsou schopny nabídnout svoje zastoupení na konkrétním trhu, vyhledat tam potenciálního zákazníka a připravit zpracování nového obchodního projektu včetně vyřešení financování, a to s takovými obchodními podmínkami pro výrobce, že je zbaví většiny obchodních i finančních rizik.

MM: Jak hodnotíte současnou úroveň proexportní politiky státu?

Ing. Plašil: Samozřejmě že ve srovnání se situací v polovině 90. let jsme dnes úplně jinde. Nicméně věřím, že koncepce proexportní politiky, která se v současné době zpracovává, bude opět výrazným krokem kupředu. Naše společnost má určitě štěstí i v tom, že zastupitelské úřady v zemích našeho působení (Ruská federace, Ukrajina a Bělorusko) by mohly v řadě případů sloužit jako příklad aktivní podpory domácích exportérů.

MM: Jaké metody financování vývozu používáte a jaký máte pohled na současné přístupy bank k profinancování obchodu strojírenskými výrobky?

Ing. Plašil: Společnost využívá velkou část spektra bankovních produktů, které financují její vývozní potřeby (včetně služeb EGAP a ČEB) stejně jako související výrobní potřeby našich partnerů. Máme reálné zkušenosti s projektovým financováním (tj. dlouhodobé zdroje a s tím související bankovní produkty), tak i s financováním zbožových dodávek do zahraničí. Nabízené produkty jsou dle našeho mínění dostačující, rovněž si nemůžeme ve většině případů stěžovat na jejich cenové parametry. Vzhledem k našemu cílovému teritoriu bychom uvítali možnost řešit větší část dodávek bez nutnosti pojištění EGAP. Náklady na pojištění se mohou v některých případech stát limitujícím faktorem znevýhodňujícím financování z ČR oproti našim konkurentům.
Reklama
Vydání #12
Kód článku: 21255
Datum: 11. 12. 2002
Rubrika: SST představuje / Rozhovor
Autor:
Firmy
Související články
Ovlivní státní dluh růst české ekonomiky?

Národní rozpočtová rada jako nezávislý odborný orgán vyhodnocuje, zda stát a další veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti daná zákonem. Český státní dluh zaznamenal razantní propad a letos dosáhl více než 400 miliard korun. Zda se deficit bude prohlubovat, nebo konsolidovat, a jaké dopady to může mít na českou ekonomiku, jsme diskutovali s předsedkyní Národní rozpočtové rady Evou Zamrazilovou.

Včera, dnes a zítra – IT společnosti

Průmysl České republiky se v důsledku anticovidových opatření nachází v přelomové době. V našem seriálu postupně hovoříme s představiteli stěžejních průmyslových oborů, abychom se dozvěděli, jak vidí současnost a jak budoucnost. Dalším, na koho jsme se obrátili, je prof. Vladimír Smejkal, z Fakulty podnikatelské VUT v Brně, odborník v oblasti práva a bezpečnosti informačních systémů a kyberkriminality.

„Škola je nejlepší investicí, kterou jsem v životě udělal,“ říká Jan Rýdl.

V 90. letech jsme zrušili duální systém výuky učňovského školství a zatím ho nezavedli zpět. Po 30letech se tak nejen české strojírenství potýká s nedostatkem kvalitních řemeslníků a odborníků. Jeden z nejstarších českých strojírenských podniků však našel řešení. Rozhovor s Janem Rýdlem mapuje zkušenosti na jeho cestě k vybudování firemní odborné školy a realitu, kterou její provoz představuje.

Související články
Podíl architektury na konkurenceschopnosti firmy

Česká architektura zažívá po letech stagnace svůj restart. Poptávka po kvalitním designu a funkčnosti staveb je na vzestupu. Jak si stojí česká komerční a průmyslová architektura, jak ovlivňuje image firmy, její kulturu, včetně mediálního obrazu, na to se naše redakce zeptala Ing. arch. Jiřího Opočenského.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 9. a 10. díl: Jak se staví odborníci k e-mobilitě

V minulém díle našeho seriálu jsme dali prostor pověřenci ministra dopravy pro čistou mobilitu Mgr. Janu Bezděkovskému pro vyjádření se k jednotlivým problematickým aspektům, které s sebou přináší deklarovaný úplný přechod na elektromobilitu. V tomto díle jsme s podobnými otázkami oslovili odborné garanty našeho seriálu – prof. Macka a Ing. Morkuse –, již na ně velmi obšírně odpověděli. Zároveň tímto rozhovorem s odborníky, kteří náš seriál dozorovali, připomínkovali jednotlivé díly a motivovali nás k tvorbě dalších, seriál Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu končí. Snad svůj účel – jímž bylo představit některé problematické stránky úplného přechodu na elektromobilitu a předložit je k další diskuzi – splnil.

Blýská se na lepší časy?

Přestože koronavirová pandemie svými nepředvídatelnými nástupy otřásla světovou a unijní ekonomikou, David Marek, hlavní ekonom Deloitte ČR, nevnímá ekonomické dopady pandemie až tak negativně. Oceňuje překvapivou odolnost zpracovatelského průmyslu a nastávající rok 2021 vidí jako výzvu k rychlému hospodářskému růstu.

Inovace podnikatelského modelu, Část 1. Role inovací v podnikatelském prostředí

Současná doba paralyzující naše osobní a profesní konání nám jasně ukázala realitu, se kterou se budeme setkávat stále častěji. Nastavila zrcadlo důsledků našeho, často konzervativního, přístupu k otázce dlouhodobé inovační strategie, a to jak z pohledu diverzifikace produktového portfolia, tak i marketingové a obchodní podpory zaváděných inovací. V tomto novém světě se musíme naučit žít a odolávat jeho často nepředvídatelným nástrahám.

Krize není kataklyzma: posilte resilienci své firmy

Pandemie onemocnění covid-19 přinesla tolik obávané neznámo a nejistotu. Zahýbala s exportem, finanční bilancí a také investicemi. V případě České republiky jako exportně orientované ekonomiky budou podle Ing. Jiřího Jemelky, interim manažera a jednatele společnosti J.I.P. pro firmy, důsledky mnohem závažnější. Přesto jim lze čelit.

Synergie: klíč úspěchu

Na to, jak je mladý už toho ve své profesi dokázal vskutku hodně. Už na začátku vysokoškolského studia začal podnikat v oblasti jachtingu, do čehož spadá například distribuce materiálů pro povrchové úpravy a poradenství. Dnes je Ing. Viktor Brejcha nejen spojován se společností Sea-Line, ale především je specialistou pro kompozitní materiály ve společnosti Siemens Mobility.

Ujíždí nám vlak digitalizace?

Rozhovor s Martinem Peňázem ze společnosti Autodesk, nám dává možnost nahlédnout na současnou digitální transformaci optikou, jejichž rámec a obzory se vytvářely dalece před tím, než nás doba covidová naučila přemýšlet a konat jinak a pružněji, než bylo standardem.

Pozitivní myšlení

Pozitivní nálada je nejvýznamnějším předpokladem pro zvládání náročných životních situací. Je možné si pozitivní přístup trvale udržet, pokud je náš osobní i pracovní život dlouhodobě v ohrožení? Existuje recept, jak si životní optimismus naordinovat?

Pracovat pro lidi a s lidmi

Globální hráč v oblasti digitální transformace, automatizace a řízení energií. Tak lze stručně charakterizovat společnost Schneider Electric, která poskytuje řešení pro domácnosti, budovy, datová centra, infrastrukturu i průmysl. Využili jsme příležitosti vyzpovídat jejího senior vice prezidenta pro oblast lidských zdrojů, pana Manuela Angel Sanchez Vivase, který v rámci evropského trhu zodpovídá za řízení více než 38 tisíc zaměstnanců ve 36 zemích a  v září zavítal do Prahy. V rámci evropského trhu zodpovídá za řízení více než 38 tisíc zaměstnanců ve 36 zemích.

Způsob myšlení definuje naši úspěšnost

Ekonomické změny způsobené pandemií vyžadují nové přístupy v oblasti lidských zdrojů a leadershipu. O své zkušenosti a náměty, jak v tomto turbulentním čase efektivně využít lidský potenciál, včetně svého, se s námi podělila Lucie Teisler, vedoucí partnerka poradenské společnosti Anderson Willinger.

Marketing v 21. století

Budování značky pomocí moderních marketingových nástrojů je podle Tomáše Keprty, šéfa marketingového oddělení ve společnosti ČKD Blansko, v dnešní době zcela klíčové a nezbytné pro propagaci českého strojírenství a inženýringu ve světě. V následujícím rozhovoru vysvětluje, proč a co může přinést za výhody, obchodní příležitosti i konkrétní zakázky.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit