Témata
Reklama

Modulární koncepce CNC soustruhů

Firmu Mori Seiki, předního japonského výrobce obráběcích strojů s celosvětovou působností, kterou pro Českou republiku zastupuje firma Newtech, není odborné veřejnosti třeba široce představovat. Jedná se o typického představitele japonské průmyslové organizace s vysokou úrovní vývoje a výroby, disponujícího moderními výrobními prostředky, velkým vývojovým a výzkumným potenciálem a v neposlední řadě kapitálovou stabilitou

Mori Seiki klade velký důraz na kvalitu a dlouhodobou životnost a spolehlivost strojů. Proto si všechny nejdůležitější součásti stroje, jako jsou vřetenové jednotky, kuličkové šrouby, nástrojové hlavy atd. vyvíjí a vyrábí sama. Vzhledem k nasazování strojů Mori Seiki do automobilového průmyslu (až 60 % produkce) lze stroje vybavit několika stupni automatizace včetně výrobních linek.
Reklama
Reklama

Multifunkčnost soustruhů

Soustruhy řady SL jsou navrhovány s důrazem na multifunkčnost stroje, která vychází z požadavků zákazníků na:
 • redukci mezioperačních časů (vysoká rychlost polohování a indexace, přesnost a efektivita);
 • ideální vyvážení parametrů stroje;
 • širokou nabídku strojů (SL-154, SL-204, SL-253, SL-2500, SL-303, SL-403, SL-603);
 • modulární koncepci, tj. volbu různých uzlů stroje.
 • Základ stroje
  Základ stroje tvoří lože, které se vyznačuje vysokou tuhostí a stabilitou. Při jeho návrhu se vycházelo z konstrukce zkrutné trubky, která je doplněna nožními podstavci přispívajícími k nadstandardní tuhosti především v oblasti zkrutu. Na strojích řady SL je použito kluzného vedení (Box-way), které poskytuje solidní hodnoty rychloposuvů (max. 24 m.min-1) při velmi dobré dynamice os.

  Vřeteno

  Vřetena soustruhů řady SL jsou tvořena vestavnými motory s permanentními magnety. Pro každý typ stroje je možné volit z několika variant vřetena. Zákazník tak může přesně podle svých potřeb volit výkon motoru vřetena, otáčky, dokonce i průchod tyčového materiálu pro daný typ stroje.

  Nástrojová hlava

  Nástrojové hlavy vlastní produkce vynikají velmi rychlou indexací (1 poloha za 0,2 s), přesností polohování a tuhostí díky patentovanému ozubení CURVIC Coupling. Výhodou je použití systému No-lift, kdy nedochází k vysouvání věnce nástrojové hlavy, ale pouze k jejímu otočení do požadované polohy. Pohon je zajištěn servomotorem. Ve variantě s osou C je možné využít naháněné nástroje v libovolné poloze nástrojové hlavy, a tím plně využít technologické možnosti stroje.

  Třískové hospodářství

  Pracovní prostor stroje je dokonale krytován. Tím je mimo jiné zajištěn rychlý odvod třísek z pracovního prostoru. Zákazník má nejen volbu mezi vhodným typem dopravníku, ale především volbu směru vynášení třísek z pracovního prostoru (doprava nebo dozadu za stroj).

  Obslužnost a bezpečnost

  Dosažitelnost pracovního prostoru je díky širokým dveřím snadná. Obslužnost stroje je standardně podporována prostředím MAPPS, které zákazníkovi poskytuje možnost tvorby NC programu formou dialogu, jeho ladění a simulaci. Bezpečnost obsluhy stroje je bez kompromisu na prvním místě.

  Automatizace

  Vzhledem k nasazení ve vysoce produktivních aplikacích jsou tyto stroje předurčeny pro vyšší stupeň automatizace. V nejjednodušších případech jde o podavače tyčí, odebírání obrobků či dopravníky obrobků. Pro vyšší stupně se jedná o automatizaci typu Gantry Loader, která zajišťuje nakládání ze zásobníku polotovarů i odebrání hotového dílce, dále propojení 2 a více strojů do automatické výrobní linky včetně jednotky, která rozpracovanou součást mezi jednotlivými operacemi otočí. Tím je dosažena maximální možná produktivita výroby.

  Ostatní možnosti

  V závislosti na typu stroje a modulární konstrukci je možné stroje dále vybavit druhým vřetenem a osou Y, které soustruh přetvoří v plnohodnotné soustružnické centrum zvládající výrobu technologicky náročných dílů na jedno upnutí. To zaručuje vysokou přesnost a opakovatelnost výroby při zvýšení produktivity.
  Soustruhy řady SL jsou standardně vybaveny ruční nástrojovou sondou, programovatelným koníkem, snímači zdvihu čelistí, odebíráním obrobků a mnoha dalšími funkcemi. Volitelná výbava zahrnuje automatickou nástrojovou sondu, vysokotlaké chlazení, hydraulickou lunetu, automatické dveře, přímé odměřování, systém automatického přepínání upínacího tlaku atd.
  Reklama
  Vydání #12
  Kód článku: 21243
  Datum: 11. 12. 2002
  Rubrika: Trendy / Obrábění
  Autor:
  Firmy
  Související články
  Teleskopické kryty s rodným listem

  Moderní obráběcí stroje jsou sofistikované mechatronické celky, kde pohyb jednotlivých částí stroje zajišťují pohybové osy (lineární a rotační) vybavené vedením, zpětnovazebně řízeným pohonem a vhodným krytem. Ačkoliv kryty nejsou vnímány jako klíčový komponent stroje, díky zajištění ochrany osy před nepříznivými vlivy okolí a znečištěním od výrobního procesu pomáhají zajistit spolehlivost chodu celého stroje. Krytování však působí v rámci pohybové osy jako přidaná hmota a zdroj pasivních odporů. Tím jsou negativně ovlivněny vlastnosti osy (např. dynamika a přesnost pohybu) a množství energie, nutné pro vyvození pohybu.Moderní obráběcí stroje jsou sofistikované mechatronické celky, kde pohyb jednotlivých částí stroje zajišťují pohybové osy (lineární a rotační) vybavené vedením, zpětnovazebně řízeným pohonem a vhodným krytem. Ačkoliv kryty nejsou vnímány jako klíčový komponent stroje, díky zajištění ochrany osy před nepříznivými vlivy okolí a znečištěním od výrobního procesu pomáhají zajistit spolehlivost chodu celého stroje. Krytování však působí v rámci pohybové osy jako přidaná hmota a zdroj pasivních odporů. Tím jsou negativně ovlivněny vlastnosti osy (např. dynamika a přesnost pohybu) a množství energie, nutné pro vyvození pohybu.

  Japonské brousicí stroje

  Japonská společnost Okamoto působí na trhu již necelých sto let. Za dobu své existence vyprodukovala mnoho typů strojů, všechny však brousicí. Následující článek představuje historii tohoto tradičního japonského výrobce a průřez portfoliem brousících strojů.

  Nový rekord v HPC frézování

  Společnosti Chiron a Gühring, výrobce strojů a specialista na nástroje, společně dosáhly významného rekordu v oblasti vysokovýkonného frézování: 1 000 cm3 oceli (16MnCr5) bylo obrobeno za 60 sekund. To představuje úběr osmi kilogramů oceli za minutu. A také extrémní třískový objem v čase a enormní posuv.

  Související články
  Bezobslužná výroba forem rychle a přesně

  Požadavky na výrobce nástrojů pro vstřikování plastových dílců rostou kontinuálně, současně se zvyšuje tlak na ceny ze zemí s nízkými mzdami. Pro výrobu těchto nástrojů jsou proto vyžadovány obráběcí stroje, které jsou vysoce produktivní i velmi přesné, aby bylo možné snížit náklady na opravu zmetků a rychle splnit přání zákazníků. Kromě toho musí "ladit" podpora ze strany výrobce stroje.

  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Související články
  Vysoce výkonné vrtání kovaných dílů

  Kované ocelové díly se často používají v aplikacích s vysokými požadavky na pevnost a spolehlivost, jako jsou např. oka ojí pro zemědělské stroje. U těchto dílů jsou kladeny požadavky na vysokou pevnost a tvrdost, což kovaná ocel splňuje. A pro obrábění těchto materiálů jsou samozřejmě třeba vysokovýkonné stroje.

  Alternativa k aditivním technologiím

  Kdo rychle potřebuje nějaký prototyp, tomu doporučuje výrobce strojů Röders z německého Soltau místo výroby s následným leštěním vyfrézovat model z celého bloku hliníku. "To jde mnohem rychleji," říká vedoucí prodeje Dr.-Ing. Oliver Gossel. Jak lze tímto způsobem vyrobit držák na mobil za 30 minut - a to dokonce s vysoce lesklým povrchem - demonstruje Röders na svém stroji RXP601 s použitím 6 mm diamantové frézy od firmy Horn.

  Manipulační systém HS flex heavy

  Firma Hermle se již téměř dvacet let zabývá automatizací svých obráběcích center a jako pokračování tohoto vývoje nyní uvádí na trh výkonný, kompaktní a rovněž cenově mimořádně atraktivní automatizační nástroj - manipulační systém HS flex heavy.

  Pohodlné upínání magnetem

  Pokud jde o úsporu času při seřízení a upnutí obrobků bez deformace, je elektricky aktivovaná technologie permanentních magnetů považována za špičkový systém. S trochou konstrukční zručnosti mohou být během sekundy a bez deformace upnuty a z pěti stran obrobeny především velkoformátové díly. Ani v oblasti standardních modulů nezůstává vývoj bez odezvy. Moderní magnetické upínací desky umožňují optické nebo automatizované monitorování upínacího procesu.

  Nástroje ve znamení podnikové mantry

  Tento článek si klade za cíl představit zajímavé nástroje, z nichž některé se dokážou sami ohlásit k údržbě, některé se dokážou třeba i samostatně nastavit. Vše je inspirováno dnešní podnikovou mantrou jednoduché obsluhy, procesní spolehlivosti a úspory vedlejších časů a tím i nákladů.

  Řídicí systém z vlastní dílny, 3. díl: Pokročilé technologické aplikace

  Třetí díl našeho seriálu o řídicím systému OSP - P300A firmy Okuma navazuje na dvě předchozí kapitoly, ve kterých jsme stručně představili architekturu systému a inteligentní funkce, které podstatně navyšují přesnost stroje, kvalitu obráběného povrchu i hospodárnost a bezpečnost stroje. Tato část série bude o technologických aplikacích implementovaných do OSP k jednoduchému použití operátorem.

  Strojírenské podniky v době pandemie

  Pandemie koronaviru uzavřela hranice naší republiky a zahraniční pracovníci se nedostanou do zaměstnání. Řada domácích zaměstnanců musela nastoupit do karantény. Mnoho českých strojírenských podniků se tak dostalo do nemalých problémů. Firma Grumant hledala recept, jak se takovým problémům vyhnout nebo alespoň minimalizovat jejich následky.

  Současný vývoj v oblasti řezných nástrojů

  Vývojové trendy v segmentu obráběcích řezných nástrojů jsou navázány na progresi ve strojírenské výrobě a reagují na aktuální potřeby průmyslu. Výzkum a vývoj již dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování, konstrukce moderních nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL, koncepty inovativních upínacích soustav. V současnosti jsou rozvíjeny technologie pro inteligentní výrobu s aplikací předností Průmyslu 4.0, včetně automatizace výrobního procesu, sběru dat o zařízeních, procesech a vyráběných dílcích. Na veletrhu EMO Hannover 2019 byly společnostmi představeny chytré technologie a řešení inteligentního řízení procesu obrábění. Digitalizace a konektivita jsou nyní důležitější než kdykoliv předtím.

  Kde se svět točí kolem kotouče

  Moderní výrobní závody sázejí na stroje, které vyžadují minimální počet manuálních operací a nepříliš intenzivní personální dohled. Pojmem, který symbolizuje optimální propojení nejmodernější technologie s výkonností, je automatizace.

  Hybridní obráběcí stroje

  Hybridní obráběcí stroje představují snahu o sdružení několika různých technologií do jednoho obráběcího stroje a tím zkrácení nevýrobních časů a tedy i zkrácení výrobního cyklu na minimum. V širším obecném pohledu můžeme říci, že každé současné obráběcí centrum je hybridní stroj, ve kterém jsou sdruženy různé technologie třískového obrábění, např. frézování a vrtání. Většinou však je pod pojmem hybridní stroj myšlen stroj sdružující technologie založené na rozdílných principech.

  Reklama
  Předplatné MM

  Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

  Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

  a mnoho dalších benefitů.

  ... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

    Předplatit