Témata
Reklama

Modulární koncepce CNC soustruhů

Firmu Mori Seiki, předního japonského výrobce obráběcích strojů s celosvětovou působností, kterou pro Českou republiku zastupuje firma Newtech, není odborné veřejnosti třeba široce představovat. Jedná se o typického představitele japonské průmyslové organizace s vysokou úrovní vývoje a výroby, disponujícího moderními výrobními prostředky, velkým vývojovým a výzkumným potenciálem a v neposlední řadě kapitálovou stabilitou

Mori Seiki klade velký důraz na kvalitu a dlouhodobou životnost a spolehlivost strojů. Proto si všechny nejdůležitější součásti stroje, jako jsou vřetenové jednotky, kuličkové šrouby, nástrojové hlavy atd. vyvíjí a vyrábí sama. Vzhledem k nasazování strojů Mori Seiki do automobilového průmyslu (až 60 % produkce) lze stroje vybavit několika stupni automatizace včetně výrobních linek.
Reklama
Reklama

Multifunkčnost soustruhů

Soustruhy řady SL jsou navrhovány s důrazem na multifunkčnost stroje, která vychází z požadavků zákazníků na:
 • redukci mezioperačních časů (vysoká rychlost polohování a indexace, přesnost a efektivita);
 • ideální vyvážení parametrů stroje;
 • širokou nabídku strojů (SL-154, SL-204, SL-253, SL-2500, SL-303, SL-403, SL-603);
 • modulární koncepci, tj. volbu různých uzlů stroje.
 • Základ stroje
  Základ stroje tvoří lože, které se vyznačuje vysokou tuhostí a stabilitou. Při jeho návrhu se vycházelo z konstrukce zkrutné trubky, která je doplněna nožními podstavci přispívajícími k nadstandardní tuhosti především v oblasti zkrutu. Na strojích řady SL je použito kluzného vedení (Box-way), které poskytuje solidní hodnoty rychloposuvů (max. 24 m.min-1) při velmi dobré dynamice os.

  Vřeteno

  Vřetena soustruhů řady SL jsou tvořena vestavnými motory s permanentními magnety. Pro každý typ stroje je možné volit z několika variant vřetena. Zákazník tak může přesně podle svých potřeb volit výkon motoru vřetena, otáčky, dokonce i průchod tyčového materiálu pro daný typ stroje.

  Nástrojová hlava

  Nástrojové hlavy vlastní produkce vynikají velmi rychlou indexací (1 poloha za 0,2 s), přesností polohování a tuhostí díky patentovanému ozubení CURVIC Coupling. Výhodou je použití systému No-lift, kdy nedochází k vysouvání věnce nástrojové hlavy, ale pouze k jejímu otočení do požadované polohy. Pohon je zajištěn servomotorem. Ve variantě s osou C je možné využít naháněné nástroje v libovolné poloze nástrojové hlavy, a tím plně využít technologické možnosti stroje.

  Třískové hospodářství

  Pracovní prostor stroje je dokonale krytován. Tím je mimo jiné zajištěn rychlý odvod třísek z pracovního prostoru. Zákazník má nejen volbu mezi vhodným typem dopravníku, ale především volbu směru vynášení třísek z pracovního prostoru (doprava nebo dozadu za stroj).

  Obslužnost a bezpečnost

  Dosažitelnost pracovního prostoru je díky širokým dveřím snadná. Obslužnost stroje je standardně podporována prostředím MAPPS, které zákazníkovi poskytuje možnost tvorby NC programu formou dialogu, jeho ladění a simulaci. Bezpečnost obsluhy stroje je bez kompromisu na prvním místě.

  Automatizace

  Vzhledem k nasazení ve vysoce produktivních aplikacích jsou tyto stroje předurčeny pro vyšší stupeň automatizace. V nejjednodušších případech jde o podavače tyčí, odebírání obrobků či dopravníky obrobků. Pro vyšší stupně se jedná o automatizaci typu Gantry Loader, která zajišťuje nakládání ze zásobníku polotovarů i odebrání hotového dílce, dále propojení 2 a více strojů do automatické výrobní linky včetně jednotky, která rozpracovanou součást mezi jednotlivými operacemi otočí. Tím je dosažena maximální možná produktivita výroby.

  Ostatní možnosti

  V závislosti na typu stroje a modulární konstrukci je možné stroje dále vybavit druhým vřetenem a osou Y, které soustruh přetvoří v plnohodnotné soustružnické centrum zvládající výrobu technologicky náročných dílů na jedno upnutí. To zaručuje vysokou přesnost a opakovatelnost výroby při zvýšení produktivity.
  Soustruhy řady SL jsou standardně vybaveny ruční nástrojovou sondou, programovatelným koníkem, snímači zdvihu čelistí, odebíráním obrobků a mnoha dalšími funkcemi. Volitelná výbava zahrnuje automatickou nástrojovou sondu, vysokotlaké chlazení, hydraulickou lunetu, automatické dveře, přímé odměřování, systém automatického přepínání upínacího tlaku atd.
  Reklama
  Vydání #12
  Kód článku: 21243
  Datum: 11. 12. 2002
  Rubrika: Trendy / Obrábění
  Autor:
  Firmy
  Související články
  Pohodlné upínání magnetem

  Pokud jde o úsporu času při seřízení a upnutí obrobků bez deformace, je elektricky aktivovaná technologie permanentních magnetů považována za špičkový systém. S trochou konstrukční zručnosti mohou být během sekundy a bez deformace upnuty a z pěti stran obrobeny především velkoformátové díly. Ani v oblasti standardních modulů nezůstává vývoj bez odezvy. Moderní magnetické upínací desky umožňují optické nebo automatizované monitorování upínacího procesu.

  Strojírenské podniky v době pandemie

  Pandemie koronaviru uzavřela hranice naší republiky a zahraniční pracovníci se nedostanou do zaměstnání. Řada domácích zaměstnanců musela nastoupit do karantény. Mnoho českých strojírenských podniků se tak dostalo do nemalých problémů. Firma Grumant hledala recept, jak se takovým problémům vyhnout nebo alespoň minimalizovat jejich následky.

  Přesnost zvyšující produktivitu

  Zakoupení obráběcího centra Pama umožnilo společnosti Tajmac-ZPS zvýšit nejen její celkovou produktivitu, ale také geometrickou přesnost při výrobě důležitých komponent pro její vícevřetenové automaty.

  Související články
  Kloubový robot uvnitř stroje

  V oboru obráběcích strojů není potřeba japonskou společnost Okuma podrobně představovat. Je známá svým širokým sortimentem soustružnických, frézovacích a brousicích číslicově řízených obráběcích strojů. Nyní na trh přináší vlastní automatizační řešení v podobě robota Armroid.

  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Související články
  Prediktivní diagnostika přesnosti CNC strojů

  Jak přesný je náš stroj? Můžeme jeho parametry nějak zlepšit? Je stále ještě ve stavu, který předpokládáme? Často je obráběcí stroj pro uživatele černou skříňkou, která v optimálním případě produkuje shodné výrobky. Nemusí to tak zůstat a stav strojů lze i cíleně zlepšovat.

  Vlajková loď pětiosého obrábění

  Český výrobce obráběcích strojů Kovosvit MAS v letošním roce slaví úspěch se svojí high-tech produkcí, zejména s pětiosými vertikálními obráběcími centry řady MCU. Tyto stroje se daří firmě umísťovat na náročné trhy Evropské unie i jinde ve světě, cenné reference sbírají především v leteckém průmyslu.

  Československá stopa u nového rekordu

  Nový rekord počtu návštěvníků jsme zaznamenali na letošním technologickém setkání WFL Millturn Technologies.

  Novinka z varnsdorfské líhně

  Přední evropský výrobce obráběcích strojů, TOS Varnsdorf, letos představil nečekanou novinku, která významně rozšiřuje nabídku výkonných obráběcích strojů z varnsdorfské líhně.

  Pro větší efektivitu ve výrobě

  Spolupráce mezi výrobcem obráběcích strojů Hurco a dodavateli automatizovaných nakládacích systémů má za následek vyšší produktivitu a větší výnosy. Automatizované nakládání umožňuje rozšíření kapacity v kusové a malosériové výrobě bez potřeby dalšího personálu pro obsluhu strojů. Nakládací roboty je možno také využít v bezobslužných směnách nebo o víkendech.

  Optimalizace soustružení korozivzdorných ocelí

  Použití korozivzdorných ocelí pro inženýrské aplikace vždy do určité míry vedlo k technickému paradoxu. Zatímco konstruktéři jsou nadmíru spokojeni s tím, jaké pevnostní vlastnosti a korozní odolnost tyto běžně používané materiály nabízejí, výrobní inženýři už jsou asi méně okouzleni jejich typickým deformačním zpevňováním a všeobecně špatnou obrobitelností. Avšak průmyslovými odvětvími, jako jsou výroba čerpadel a ventilů, výroba zařízení pro ropný a plynárenský průmysl, automobilový a letecký průmysl, jsou součásti z korozivzdorných ocelí výslovně požadovány i nadále.

  Plnění požadavků na čistotu ve výrobě

  Firma Rosler vyvinula pro výrobce systémů škrticích a výfukových klapek kompletní systém automatizovaného obrábění. Tento systém pokrývá operace od převzetí obrobku po třískovém obrábění přes proces surf finishingu a jemného čištění, nanesení kódu datové matice až po zabalení dílů do KLT obalů a jejich přesun do stohovacích kontejnerů.

  Vyvrtávání hlubokých otvorů

  V současné době jsou kladeny stále vyšší nároky na nástroje pro obrábění. Čím dál více se obrábí těžkoobrobitelné a různé nestandardní materiály. K tomu jsou obrobky po konstrukční stránce čím dál složitějšími.

  Efektivní likvidace obráběcích kapalin

  Obráběcí emulze jsou klíčovým prvkem celé řady obráběcích procesů. Emulze zajišťují chlazení, odvod vznikajících třísek, dočasně pasivují obrobky v průběhu operací a mají spoustu dalších funkcí. Na konci životnosti emulze je nutné zajistit jejich likvidaci. Vyčerpané emulze jsou klasifikovány jako nebezpečný kapalný odpad, takže je nelze jednoduše vylít do kanalizace. Článek pojednává o možnostech likvidace obráběcích kapalin.

  Robot s dvojitým uchopovačem zrychlil obsluhu CNC stroje

  Osvald Jensen A/S je dánská rodinná firma dodávající strojírenské produkty pod vlastní značkou. Ve své továrně v Dánsku firma vyvíjí a vyrábí součástky do převodovek pro široké spektrum využití. Zaměřuje se na produkci vysoce kvalitních šnekových převodovek, převodových ústrojí a ozubených kol nejrůznějších velikostí.

  Reklama
  Předplatné MM

  Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

  Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

  a mnoho dalších benefitů.

  ... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

    Předplatit