Témata
Reklama

Vrtáky s výměnnými destičkami

Drill Fix Rectangular (DFR) je označení vrtáků od firmy Kennametal Hertel, které mají vyměnitelné řezné destičky ve tvaru obdélníku. Tyto vrtáky mají řadu výhod proti tradičním monolitním vrtákům a vrtákům s vyměnitelnými trigonovými destičkami

Tělesa DFR vrtáků jsou standardně konstruována s drážkami pro odvod třísky ve šroubovici, stopkami podle DIN 6535 HE (Whistle Flat), mají vnitřní přívod chlazení k řezným destičkám a délkami 2xD a 3xD.
Reklama
Reklama

Konstrukce destiček

Zajímavá je konstrukce řezných destiček pro tyto vrtáky. Jejich obdélníkový tvar dává větší prostor pro řešení utvařečů třísek a proto i možnost vysokých hodnot řezných podmínek. Utvařeče jsou navíc lisovány do šroubovice, a tím lépe napomáhají optimálnímu utváření a odvodu třísek i u hůře obrobitelných materiálů. Zadní části utvařečů jsou vyvýšené z důvodu ochrany upínacího šroubku a druhé řezné hrany před odcházejícími třískami. Přední strany destiček mají střechovitý tvar, který zajišťuje dobré středicí vlastnosti DFR vrtáků, hladký chod nástroje a měkké najetí do obrobku. Zvýšené řezné hrany umožňují dosáhnout dobré kvality obrobeného povrchu a zabraňují tvorbě rýh v obrobených otvorech vznikajících při vytahování nástroje z obrobku. Destičky mají na okrajích speciální fazetky, které brání skřípnutí třísek mezi destičku a těleso nástroje.

Geometrie a jakosti řezných materiálů

Řezné destičky pro DFR vrtáky jsou dostupné ve dvou variantách řezných geometrií a čtyřech jakostech řezného materiálu. Geometrie GD byla vyvinuta především pro obrábění ocelí a vysoké hodnoty posuvů. Vyniká především velmi pevnou řeznou hranou. Geometrie LD je určena pro obrábění neželezných kovů a litin. Její ostrá, vysoce pozitivní řezná hrana snižuje řezné síly a vibrace při obrábění. Nejhouževnatější jakostí je KC7025. Tato jakost je tvořena jemnozrnným karbidem s PVD-TiN povlakem. Díky spojení houževnatosti a výborné odolnosti proti otěru je vhodná pro obrábění korozivzdorných ocelí a hůře obrobitelných materiálů. KC7140 je jakost s vysokoteplotní tvrdostí s vrstvami povlaků TiN a TiCN nanesených metodou PVD. Tato jakost je zvláště vhodná pro obrábění nízkolegovaných, vysokolegovaných a austenitických ocelí. KC7140 je efektivní při suchém obrábění a obrábění vysokými řeznými rychlostmi. KC7225 je jakost z PVD-TiAlN povlakovaného jemnozrnného karbidu. Tato jakost má relativně vysokou houževnatost navzdory své vysoké odolnosti proti otěru a zaručuje vysokou stabilitu obráběcích procesů při obrábění korozivzdorných ocelí, litin, neželezných kovů a špatně obrobitelných materiálů. Ze čtyřech jakostí určených pro řezné destičky DFR vrtáků má největší odolnost proti opotřebení KC7020. Tato jakost je tvořena jemnozrnným karbidem s PVD-TiN povlakem a je použitelná pro obrábění všech ocelových materiálů.

Výhody DFR proti tradičním vrtákům

Výhody vrtáků s vyměnitelnými destičkami proti monolitním vrtákům spočívají především ve snížení nákladů na nástroje. Monolitní vrtáky je možné nahradit DFR vrtáky už od průměru 12,5 mm. Přednostmi DFR vrtáků v porovnání s vrtáky s vyměnitelnými trigonovými destičkami jsou hlavně pozitivnější utvařeče třísek, zesílené stěny destiček kolem upínacích šroubků, větší stabilita obráběcího procesu a díky speciálním fazetkám nehrozí skřípnutí třísek mezi řeznou destičku a ocelové těleso vrtáku.
Reklama
Vydání #12
Kód článku: 21220
Datum: 11. 12. 2002
Rubrika: Trendy / Obrábění
Autor:
Firmy
Související články
Japonské brousicí stroje

Japonská společnost Okamoto působí na trhu již necelých sto let. Za dobu své existence vyprodukovala mnoho typů strojů, všechny však brousicí. Následující článek představuje historii tohoto tradičního japonského výrobce a průřez portfoliem brousících strojů.

Teleskopické kryty s rodným listem

Moderní obráběcí stroje jsou sofistikované mechatronické celky, kde pohyb jednotlivých částí stroje zajišťují pohybové osy (lineární a rotační) vybavené vedením, zpětnovazebně řízeným pohonem a vhodným krytem. Ačkoliv kryty nejsou vnímány jako klíčový komponent stroje, díky zajištění ochrany osy před nepříznivými vlivy okolí a znečištěním od výrobního procesu pomáhají zajistit spolehlivost chodu celého stroje. Krytování však působí v rámci pohybové osy jako přidaná hmota a zdroj pasivních odporů. Tím jsou negativně ovlivněny vlastnosti osy (např. dynamika a přesnost pohybu) a množství energie, nutné pro vyvození pohybu.Moderní obráběcí stroje jsou sofistikované mechatronické celky, kde pohyb jednotlivých částí stroje zajišťují pohybové osy (lineární a rotační) vybavené vedením, zpětnovazebně řízeným pohonem a vhodným krytem. Ačkoliv kryty nejsou vnímány jako klíčový komponent stroje, díky zajištění ochrany osy před nepříznivými vlivy okolí a znečištěním od výrobního procesu pomáhají zajistit spolehlivost chodu celého stroje. Krytování však působí v rámci pohybové osy jako přidaná hmota a zdroj pasivních odporů. Tím jsou negativně ovlivněny vlastnosti osy (např. dynamika a přesnost pohybu) a množství energie, nutné pro vyvození pohybu.

Strojírenské podniky v době pandemie

Pandemie koronaviru uzavřela hranice naší republiky a zahraniční pracovníci se nedostanou do zaměstnání. Řada domácích zaměstnanců musela nastoupit do karantény. Mnoho českých strojírenských podniků se tak dostalo do nemalých problémů. Firma Grumant hledala recept, jak se takovým problémům vyhnout nebo alespoň minimalizovat jejich následky.

Související články
Nový rekord v HPC frézování

Společnosti Chiron a Gühring, výrobce strojů a specialista na nástroje, společně dosáhly významného rekordu v oblasti vysokovýkonného frézování: 1 000 cm3 oceli (16MnCr5) bylo obrobeno za 60 sekund. To představuje úběr osmi kilogramů oceli za minutu. A také extrémní třískový objem v čase a enormní posuv.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Pohodlné upínání magnetem

Pokud jde o úsporu času při seřízení a upnutí obrobků bez deformace, je elektricky aktivovaná technologie permanentních magnetů považována za špičkový systém. S trochou konstrukční zručnosti mohou být během sekundy a bez deformace upnuty a z pěti stran obrobeny především velkoformátové díly. Ani v oblasti standardních modulů nezůstává vývoj bez odezvy. Moderní magnetické upínací desky umožňují optické nebo automatizované monitorování upínacího procesu.

Alternativa k aditivním technologiím

Kdo rychle potřebuje nějaký prototyp, tomu doporučuje výrobce strojů Röders z německého Soltau místo výroby s následným leštěním vyfrézovat model z celého bloku hliníku. "To jde mnohem rychleji," říká vedoucí prodeje Dr.-Ing. Oliver Gossel. Jak lze tímto způsobem vyrobit držák na mobil za 30 minut - a to dokonce s vysoce lesklým povrchem - demonstruje Röders na svém stroji RXP601 s použitím 6 mm diamantové frézy od firmy Horn.

Manipulační systém HS flex heavy

Firma Hermle se již téměř dvacet let zabývá automatizací svých obráběcích center a jako pokračování tohoto vývoje nyní uvádí na trh výkonný, kompaktní a rovněž cenově mimořádně atraktivní automatizační nástroj - manipulační systém HS flex heavy.

Nástroje ve znamení podnikové mantry

Tento článek si klade za cíl představit zajímavé nástroje, z nichž některé se dokážou sami ohlásit k údržbě, některé se dokážou třeba i samostatně nastavit. Vše je inspirováno dnešní podnikovou mantrou jednoduché obsluhy, procesní spolehlivosti a úspory vedlejších časů a tím i nákladů.

Řídicí systém z vlastní dílny, 3. díl: Pokročilé technologické aplikace

Třetí díl našeho seriálu o řídicím systému OSP - P300A firmy Okuma navazuje na dvě předchozí kapitoly, ve kterých jsme stručně představili architekturu systému a inteligentní funkce, které podstatně navyšují přesnost stroje, kvalitu obráběného povrchu i hospodárnost a bezpečnost stroje. Tato část série bude o technologických aplikacích implementovaných do OSP k jednoduchému použití operátorem.

Vysoce výkonné vrtání kovaných dílů

Kované ocelové díly se často používají v aplikacích s vysokými požadavky na pevnost a spolehlivost, jako jsou např. oka ojí pro zemědělské stroje. U těchto dílů jsou kladeny požadavky na vysokou pevnost a tvrdost, což kovaná ocel splňuje. A pro obrábění těchto materiálů jsou samozřejmě třeba vysokovýkonné stroje.

Bezobslužná výroba forem rychle a přesně

Požadavky na výrobce nástrojů pro vstřikování plastových dílců rostou kontinuálně, současně se zvyšuje tlak na ceny ze zemí s nízkými mzdami. Pro výrobu těchto nástrojů jsou proto vyžadovány obráběcí stroje, které jsou vysoce produktivní i velmi přesné, aby bylo možné snížit náklady na opravu zmetků a rychle splnit přání zákazníků. Kromě toho musí "ladit" podpora ze strany výrobce stroje.

Současný vývoj v oblasti řezných nástrojů

Vývojové trendy v segmentu obráběcích řezných nástrojů jsou navázány na progresi ve strojírenské výrobě a reagují na aktuální potřeby průmyslu. Výzkum a vývoj již dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování, konstrukce moderních nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL, koncepty inovativních upínacích soustav. V současnosti jsou rozvíjeny technologie pro inteligentní výrobu s aplikací předností Průmyslu 4.0, včetně automatizace výrobního procesu, sběru dat o zařízeních, procesech a vyráběných dílcích. Na veletrhu EMO Hannover 2019 byly společnostmi představeny chytré technologie a řešení inteligentního řízení procesu obrábění. Digitalizace a konektivita jsou nyní důležitější než kdykoliv předtím.

Kde se svět točí kolem kotouče

Moderní výrobní závody sázejí na stroje, které vyžadují minimální počet manuálních operací a nepříliš intenzivní personální dohled. Pojmem, který symbolizuje optimální propojení nejmodernější technologie s výkonností, je automatizace.

Hybridní obráběcí stroje

Hybridní obráběcí stroje představují snahu o sdružení několika různých technologií do jednoho obráběcího stroje a tím zkrácení nevýrobních časů a tedy i zkrácení výrobního cyklu na minimum. V širším obecném pohledu můžeme říci, že každé současné obráběcí centrum je hybridní stroj, ve kterém jsou sdruženy různé technologie třískového obrábění, např. frézování a vrtání. Většinou však je pod pojmem hybridní stroj myšlen stroj sdružující technologie založené na rozdílných principech.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit