Témata
Reklama

Kvalitní výroba ve studených válcovnách

Vyžadovaná tolerance hotového vyválcovaného pásu se v současnosti pohybuje již na úrovni ? 5 µm. Spolehlivé dodržování zadaných tolerancí je nezbytností, ať už se jedná o ocel, měď nebo hliník

Měření tloušťky pásu

Staré konstrukce válcovacích linek, často ještě vybavené seřizováním vřeten pomocí elektromotorů, jsou udržovány v dobrém stavu díky sehrané a zkušené obsluze. Mohly by sice být trochu rychlejší a méně náchylné k odchylkám, ale pokud jsou vybaveny dobrým měřicím přístrojem, který udává aktuální hodnotu přímo a bez zprůměrování, má obsluha potřebné informace a jistotu.
Zprůměrování měřených hodnot, a to již v rozsahu doby měření 50 nebo 80 ms, potlačuje výskyt odchylek, což potom při dalším zpracování v závodě konečného uživatele vede k lomu nástrojů nebo tvorbě trhlin v materiálu (například při hlubokém tažení). Je samozřejmé, že rychle pracující měřicí přístroj stojí větší peníze než přístroj, který asi nepracuje s takovou přesností, ale díky zprůměrování je schopný udržovat požadovaný nízký rozptyl měření. Po dvou reklamacích od stejného zákazníka je však již jasné, že se šetřilo na nepravém místě.
Reklama
Reklama

Modernizace válcovacích stolic

Mnohé válcovací stolice jsou vybaveny dobrými, avšak již velmi starými měřicími přístroji. Jedná-li se o mechanické kontaktní přístroje, je nutno je po 20 či 30 letech používání nechat zrenovovat u výrobce, aby byly na úrovni nové moderní techniky. Je to rychlejší a méně nákladné než investice do špatného nového přístroje.
Předpokládáme, že se trh v nejbližších letech opět dostatečně oživí. Potom bude opět k dispozici kapitál, který umožní generálkovat válcovací stolice, jež jsou poněkud pomalé a náchylné k nepřesnostem. Při modernizaci pak bude možné např. nahradit staré seřizování vřeten pomocí elektromotorů seřizováním servohydraulickým a současně instalovat dynamickou regulaci tloušťky pásu. Jsou-li však současné měřicí přístroje špatné a pomalé, může být investice do modernizace stolice neekonomická. I u nepříliš rychlých stolic, pracujících s rychlostí pásu řádově 200 m.min-1, musí být naměřené skutečné hodnoty tloušťky pásu k dispozici řádově v intervalu 1 - 2 ms. Regulace musí umět reagovat, doba průběhu signálu musí být vzata v úvahu a odpružení stolice také vyžaduje svůj čas.

Vizualizace průběhu válcování

Co dělat do té doby, než bude pro modernizaci stolic k dispozici dostatečný kapitál? Dejme tomu, že měřicí přístroje jsou v pořádku, že jsou rychlé, spolehlivé a dobře udržované. Namísto pouhého údaje naměřených hodnot na přístrojích nebo na výstupu tiskárny je plně automatická vizualizace v průběhu válcování i po něm nejracionálnější modernizací poskytující zlepšené výsledky. Jedna měřicí stopa by měla udávat tloušťku pásu na výstupu, druhá tloušťku pásu na vstupu, další rychlost válcování a podle typu stolice by měly být odečítány údaje o síle válcování, tahu pásku a šířce materiálu.
Nejde jen o to, že valcíř a zákazník mají okamžitý a trvalý přehled o tom, zda tolerance pásu jsou v pořádku nebo který úsek pásku by bylo lépe převést na jinou technologii. Valcíř bude překvapen, co všechno se ještě může dozvědět o své, tak důvěrně známé válcovací stolici. Jaké vlivy může mít změna parametrů, např. rychlosti nebo tahu pásu na tolerance zpracovávaného materiálu, nebo jakých kombinací by se měl v budoucnosti vystříhat pro zabránění nežádoucím překročení tolerancí.

§§§

S rozumně vynaloženým kapitálem lze dosáhnout značných vylepšení jakosti i u starých zařízení a nemusí přitom jít o velkou investici. Ale každá investice, jež je dnes realizována, by neměla v průběhu 2, 5 nebo 10 let vzbuzovat starosti. Dobrý měřicí přístroj zaplatíte pouze jednou, špatný stojí peníze pořád.
Firmu Vollmer, která měřicí přístroje pro měření tlouštěk válcovaného pásu vyrábí, zastupuje na českém trhu společnost SK Technik, s. r. o.
-rol-
Reklama
Vydání #12
Kód článku: 21225
Datum: 11. 12. 2002
Rubrika: Výroba / Měření
Autor:
Firmy
Související články
Kontrola rotačních součástek v sériové výrobě

Hřídelové a kotoučové součástky patří k nejrozšířenějším ve strojírenství. S nástupem elektromobility jejich podíl zřejmě ještě poroste. Sériová výroba běžně pracuje v sekundovém taktu, a stejně tak rychlá musí být nově i kontrolní technika. Stoprocentní kontrola se již stává samozřejmostí.

Přesné upínání pro měřicí techniku

Měřicí technika je jednou ze základních součástí průmyslových výrobních procesů, výzkumu a vývoje i mnoha dalších aplikací. Kromě řídicí technologie patří mezi další klíčové požadavky možnost automatizace a vhodnost pro Průmysl 4.0.

Trendy ve světě přesné měřicí techniky

Požadavky kladené na kontrolu kvality se rok od roku stále zvyšují. S tímto trendem se musejí vypořádat všichni výrobci měřicí techniky. Shodně je tomu i u firmy Mitutoyo, která se snaží šíří svého sortimentu maximálně vyhovět požadavkům pro dílenskou kontrolu, měrové laboratoře i procesní kontrolu, ale zároveň neopomíjí současný trend - Průmysl 4.0 a IoT - požadavek na inteligentní komunikativní měřidla a přístroje.

Související články
Plná digitalizace v systémech zajištění kvality

V posledních době se pojem Průmysl 4.0 stal běžnou součástí našeho života. Co se však za tím skrývá? Cílem této velké změny je vytvořit plně „digitalizovaný systém“, který umožní flexibilní výrobu v celém jejím cyklu. Bude minimalizovat lidské vlivy a optimalizovat na základě získaných dat všechny složky výrobního procesu. To znamená počínaje vývojem a konstrukcí počínaje přes předvýrobní etapy a nákup materiálu až po samotnou výrobu vč. zajištění kvality a distribuci finálních produktů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Plováčkové průtokoměry na olej

Výrobou přístrojů pro polní instrumentaci se dlouhodobě a úspěšně zabývá celosvětově působící společnost Kobold Messring. Do jejího hlavního programu patří průtokoměry, teploměry, hladinoměry a tlakoměry.

Jak dokonale měřit průtok

Pro měření průtoků v průmyslových závodech nebo pro testování složení protékající tekutiny dnes existuje řada snímačů průtoku a průtokoměrů, které lze použít v nejrůznějších pracovních prostředích. Mnohé z nich pocházejí z dílny společnosti Kobold Messring GmbH.

Analýza ozubení rychlostí světla

Nároky na ozubení v automobilovém, leteckém a kosmickém průmyslu, ale i v oblasti klasických průmyslových převodovek neustále rostou. Jednou z výzev je kromě snížení ztrát způsobených třením v převodovce také zvyšující se požadavek na nehlučnost. To se týká zvláště hybridních vozů a elektromobilů. Je pochopitelné, že u součástek těchto převodovek stále roste důležitost vlastností povrchu při kluzném a valivém tření. Jednou z hlavních součástí převodovky jsou ozubená kola.

Velkoformátové měření za nízkou cenu

Společnost Hoffmann Group přináší na trh nový konturograf s CNC řízením, který se vyznačuje velkým měřicím rozsahem 190 mm.

Optický CMM skener

Firma Creaform letos v dubnu představila nový model 3D skeneru MetraScan 3D, který díky svým inovacím a parametrům nastavuje nový standard v oblasti metrologie a laserového 3D skenování.

Střípky ze svátku metrologie

Ještě před letošním svátkem metrologů, jenž se slaví 20. května, se konala tradiční metrologická událost světového rozsahu – veletrh Control v německém Stuttgartu.

Multisenzorová souhra - měřicí stroje s pevným portálem

Po mnoho let se souřadnicové měřicí stroje společnosti Werth Messtechnik GmbH osvědčují při měření s více snímači umístěnými na dvou nezávislých osách. Nebezpečí kolize mezi snímačem a obrobkem se tak podstatně sníží, protože senzory, které nejsou používány, jsou zasunuty.

Expimer - expresní zařízení pro rychlé stanovení materiálových vlastností

Expimer, prezentovaná instrumentovaná měřicí soustava pro stanovení mechanických vlastností materiálů indentační metodou, může být alternativním způsobem, jak rychle definovat materiálové vlastnosti. Celý proces spočívá v tom, že na základě parametrů získaných v průběhu makroprocesu automatizovaného vtlačovaní indentoru kulového tvaru (ABI) do povrchu materiálu bez porušení konstrukce, lze rychle zjistit požadované materiálové vlastnosti. Tato metoda je jedinečná vzhledem k jednoduchosti, rychlosti vyhodnocení, manipulovatelnosti a užitečnosti pro stanovení mechanických vlastnosti materiálů během jejich vývoje, výroby a zejména v pracovních podmínkách provozu.

Měření a korekce chyb obráběcího stroje ve výrobním procesu

Vlivem kolísání teplot ztrácejí obráběcí stroje svoji přesnost. Již rozdíl několika málo stupňů vede k nedodržení požadovaných výrobních tolerancí. Pro zvládnutí tepelné roztažnosti částí stroje se dosud používají nákladná klimatizační zařízení. Fraunhofer Institut – IPT jde nyní jinou cestou: nová měřicí technika zjišťuje deformaci stroje a koriguje chyby přímo během jeho práce.

Měřicí technika na Control 2015

Letošního stuttgartského mezinárodního veletrhu Control 2015, zaměřeného na problematiku kvality, se účastnilo na 917 vystavovatelů. Jejich setkání s návštěvníky dokumentovalo novinkami a inovovanými technologiemi současnou úroveň dané oblasti, ale bylo inspirativní také pro další rozvoj oboru.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit