Témata
Reklama

Modernizace nástrojů pro vnitřní obrábění

Inovační aktivity firmy Iscar jsou orientovány na ucelené soubory nástrojů pro příslušné oblasti obrábění. Příkladem je modernizace a rozšíření soustružnických nástrojů pro vyvrtávání a vnitřní zapichování a modernizace nástrojů pro vrtání

Vedle inovace v oblasti vrtání Iscar vyvinul novou řadu nástrojů a destiček pro vnitřní zapichovací a soustružnické aplikace. Tato řada používá oboustranné destičky dokonale podepřené v lůžku koncepčně zcela nových držáků s adaptéry a integrálními tyčemi chlazenými kapalinou procházející středem stopky nástroje. V souladu s modernizačním trendem firmy je tím v podstatě vytvořen komplexní univerzální systém pro vnitřní obrábění.
Reklama
Reklama

Vyměnitelné destičky

K dispozici jsou dva typy destiček: lisované GEMI 3002M a broušené GEPI. Lisované destičky GEMI 3002M jsou určeny pro vnitřní soustružení a zapichování. Šířka destičky je 3 mm, rádius rohu 0,2 mm. Výkonný utvařeč typu M je využitelný pro široký rozsah řezných podmínek a materiálů obrobku.
Přesně broušené destičky GEPI se zlepšeným odvodem třísky jsou určeny pro přesné zapichování, vyvrtávání, podpichování a závitování. Jsou nabízeny v rozsahu šířek od 1 do 3,18 mm. K dispozici jsou i ve formě polotovarů umožňujících přizpůsobení tvaru dle požadavku zákazníka. Rozdílná označení broušených GEPI destiček udávají jejich funkční využití (zapichování u osazení, tvarové zapichování a kopírování, podpichování, závitování).
Popisované nové destičky jsou vyráběny v povlakované submikronové jakosti IC908 pro legované oceli, nerez oceli a vysokoteplotní slitiny s vysokou odolností proti opotřebení. K dispozici jsou i v provedení IC528 s TiCN povlakem pro ocel a legovanou ocel a dále v nepovlakované submikronové jakosti IC08 pro neželezné a vysokoteplotní slitiny. Konstrukční koncepce destiček přináší řadu výhod proti starší alternativě vnitřního obrábění, a to především v oblasti menších minimálních průměrů ve srovnání s původními destičkami GMP. Vedle již zmíněné lepší stability destičky podepřené po celé délce v lůžku je významné i ekonomické zvýhodnění v důsledku dvou řezných břitů, možnost více alternativ a širší aplikační oblast.

Vyvrtávací tyče

K dispozici jsou dva typy nástrojů: jednak integrální, označené GEHIR/L, GEHIMR/L, GEHIUR/L, jednak s adaptérem, označené GHAIR/L. Oba typy nástrojů umožňují chlazení břitu kapalinou procházející středem stopky nástroje a jsou použitelné pro výše uvedené destičky všech typů. Integrální držáky GEHIR/L s průměrem stopky 10, 12 a 16 mm jsou konstruovány pro obrábění v otvorech od Dmin = 12,5 mm. Nový typ tyčí GHAIR/L s adaptérem GEAIR/L pro GEMI a GEPI destičky je dodáván v rozsahu průměrů stopky 16, 20, 25 a 32 mm a může být použit od Dmin = 20 mm v závislosti na průměru stopky a velikosti příslušného adaptéru.
Soubor integrálních nástrojů GEHIR/L pro minimální šířku destičky Wmin = 1,9 mm je rozšířen o vyvrtávací tyč GEHIMR/L s vnitřním chlazením a s částečným podložením vyložené GEPI destičky o šířce W = 1,9 mm. Pro vnitřní podpichování destičkami menších šířek (W = 3,2) jsou v rámci uceleného souboru nových vnitřních integrálních nástrojů nahrazovány dosavadní typy držáků GHIUR/L novými nástroji GEHIUR/L s průměry stopek 12 a 16 mm a možností obrábění od Dmin = 12,5 mm. Výhody náhrady dosavadních jednostranných břitových destiček GMP dvoustrannými, dokonale uloženými GEPI byly již zmíněny výše.
Soubor vyvrtávacích tyčí GHAIR/L s vnitřním chlazením a adaptéry GEAIR/L příslušných velikostí pro nové GEMI a GEPI destičky je rozšířen o další nové nástroje s průměrem stopky 25 a 32 mm a nové adaptéry GAIR/L 32 a 40 pro minimální průměr vrtání 32 a 40 mm. Tyto adaptéry mohou být použity pro všechny dosud používané GIPI a GIFI destičky s šířkami od 1,5 do 6,4 mm pro vyvrtávání, zapichování a závitování. Možností aplikace nové moderní koncepce i pro běžné klasické destičky je zároveň významně rozšířena i stávající řada současných nástrojů s destičkami GIPI a GIFI.

Vyměnitelné vyvrtávací hlavice

Inovovaný soubor nástrojů pro vyvrtávání a vnitřní zapichování s destičkami GEMI a GEPI je vhodně doplněn dalším novým vyvrtávacím systémem tvořeným sadou vyměnitelných vyvrtávacích hlavic připojených k univerzální karbidové stopce. Rovněž tento systém představuje cenově i technologicky efektivní řešení pro operaci vyvrtávání v hlubokých otvorech. Soubor nástrojů sestává ze sedmi rozdílných vyměnitelných hlavic (šesti pro vnitřní soustružení a jedné pro vnitřní závitování), které jsou připojeny k jednotné karbidové stopce prostřednictvím dlouhé závitové tyče procházející jejím vnitřkem. Hlavice mají v zadní části zvlněnou dosedací plochu tvarově odpovídající ploše v přední části duté karbidové stopky. Dotažením stahovací matice na závitové tyči zašroubované do hlavice a vložené do karbidové stopky jsou obě zvlněné dosedací plochy přesně a pevně spojeny, což zabezpečuje dostatečnou tuhost a pevnost celého smontovaného nástroje.
Každá z hlavic má tvarově přizpůsobené lůžko pro příslušnou trojúhelníkovou či kosočtverečnou vyměnitelnou ISO destičku. Průměr jednotné vnitřkem chlazené karbidové stopky pro všechny hlavice je 12 mm, takže vyvrtávací nástroj může být použit od minimálního průměru vývrtu 13 mm. Tento flexibilní systém umožňuje rozmanité varianty obrábění, jako např. vnitřní soustružení, osazování, vnitřní závitování a další.
Tato koncepce nástroje přináší vedle technologických i významné ekonomické výhody. Nejnákladnější částí tohoto nového složeného vyvrtávacího nástroje je dlouhá karbidová stopka, jednotná pro všechny hlavice. Použité krátké samostatné zaměnitelné hlavice s vyměnitelnými destičkami zajišťují v případě poškození lůžka destičky významnou redukci nákladů na obnovu nástroje, protože karbidová stopka - představující cca 70 % nákladů - může být po osazení novou hlavicí dále použita.
Jednotlivé části komplexního vyvrtávacího nástroje, tj. hlavice požadovaného tvaru, karbidová stopka, spojovací šroub, stahovací matice, případně příslušné vyměnitelné destičky jsou k dispozici buď samostatně nebo ve formě kitu (prodejní kolekce).
Každý kit (Kit Boring E12 Shank) obsahuje 3 vyspecifikované hlavice, karbidovou stopku, spojovací šroub se stahovací maticí a 10 destiček pro každou hlavici. Montáž nástroje je velmi jednoduchá, je nutno pouze věnovat pozornost dokonalému vzájemnému dosednutí obou zvlněných spojovacích ploch a dále správné orientaci upínací plošky na karbidové stopce vůči lůžku destičky ve výměnné hlavici.
Aplikační možnosti nástrojového souboru s vyvrtávacími hlavicemi dále rozšiřují levé hlavice. Zatím jsou k dispozici hlavice v provedení SCLCL, SDUCL a STFPL. Pro pravé i levé hlavice se používá stejná karbidová stopka, spojovací šroub i stahovací matice.
Nástroje pro vrtání
Do souboru nástrojů pro vnitřní obrábění patří i nástroje pro vrtání. Inovační aktivity firmy Iscar se tedy týkají i této ucelené skupiny nástrojů. Jako novinka jsou zaváděny celokarbidové vrtáky v rozsahu průměrů 3 - 20 mm s hloubkou vrtání 3 D a 5 D. Delší provedení má chladicí otvory vedené vnitřkem nástroje.
U skupiny vrtacích nástrojů Chamdrill s výměnnými vrtacími hlavicemi IDI je rozšířena rozměrová řada vrtaných průměrů od 7,5 do 25,9 mm v hloubkách vrtání 3 D a 5 D a zvětšena hloubka vrtání na 8 D u nového nástroje s rozsahem průměrů 10 - 20,9 mm.
Nově byly vyvinuty vrtáky typu B bez příruby s hloubkou vrtání 3,5 D určené pro srážecí kroužky Chamring a dále vrtáky s označením DCT pro předvrtání otvorů pro závity. Tyto nástroje jsou vybaveny novou srážecí destičkou AOMT pro hranu předvrtaného otvoru a určeny pro rozsah ISO závitů M8 - M24.
Významné zlepšení při obrábění výměnnými vrtacími hlavicemi IDI přináší jejich doplnění chladicími otvory přivádějícími chladicí kapalinu pod řeznou hranu (Chamdrill Jet). Tímto opatřením je dosaženo zlepšení účinnosti chlazení i výplachu třísek.
Dosavadní DR vrtáky s destičkami Heliquad Somt 09 byly rozšířeny o nástroje větších průměrů vybavené novými rozměrnějšími destičkami. Destičky Somt 16 jsou určeny pro max. průměr vrtáku 60 mm, Somt 12 do 44 mm.
Reklama
Vydání #12
Kód článku: 21290
Datum: 11. 12. 2002
Rubrika: Trendy / Obrábění
Autor:
Firmy
Související články
Pohodlné upínání magnetem

Pokud jde o úsporu času při seřízení a upnutí obrobků bez deformace, je elektricky aktivovaná technologie permanentních magnetů považována za špičkový systém. S trochou konstrukční zručnosti mohou být během sekundy a bez deformace upnuty a z pěti stran obrobeny především velkoformátové díly. Ani v oblasti standardních modulů nezůstává vývoj bez odezvy. Moderní magnetické upínací desky umožňují optické nebo automatizované monitorování upínacího procesu.

Strojírenské podniky v době pandemie

Pandemie koronaviru uzavřela hranice naší republiky a zahraniční pracovníci se nedostanou do zaměstnání. Řada domácích zaměstnanců musela nastoupit do karantény. Mnoho českých strojírenských podniků se tak dostalo do nemalých problémů. Firma Grumant hledala recept, jak se takovým problémům vyhnout nebo alespoň minimalizovat jejich následky.

Prediktivní diagnostika přesnosti CNC strojů

Jak přesný je náš stroj? Můžeme jeho parametry nějak zlepšit? Je stále ještě ve stavu, který předpokládáme? Často je obráběcí stroj pro uživatele černou skříňkou, která v optimálním případě produkuje shodné výrobky. Nemusí to tak zůstat a stav strojů lze i cíleně zlepšovat.

Související články
Kloubový robot uvnitř stroje

V oboru obráběcích strojů není potřeba japonskou společnost Okuma podrobně představovat. Je známá svým širokým sortimentem soustružnických, frézovacích a brousicích číslicově řízených obráběcích strojů. Nyní na trh přináší vlastní automatizační řešení v podobě robota Armroid.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Přesnost zvyšující produktivitu

Zakoupení obráběcího centra Pama umožnilo společnosti Tajmac-ZPS zvýšit nejen její celkovou produktivitu, ale také geometrickou přesnost při výrobě důležitých komponent pro její vícevřetenové automaty.

Novinka z varnsdorfské líhně

Přední evropský výrobce obráběcích strojů, TOS Varnsdorf, letos představil nečekanou novinku, která významně rozšiřuje nabídku výkonných obráběcích strojů z varnsdorfské líhně.

Pro větší efektivitu ve výrobě

Spolupráce mezi výrobcem obráběcích strojů Hurco a dodavateli automatizovaných nakládacích systémů má za následek vyšší produktivitu a větší výnosy. Automatizované nakládání umožňuje rozšíření kapacity v kusové a malosériové výrobě bez potřeby dalšího personálu pro obsluhu strojů. Nakládací roboty je možno také využít v bezobslužných směnách nebo o víkendech.

Československá stopa u nového rekordu

Nový rekord počtu návštěvníků jsme zaznamenali na letošním technologickém setkání WFL Millturn Technologies.

Vlajková loď pětiosého obrábění

Český výrobce obráběcích strojů Kovosvit MAS v letošním roce slaví úspěch se svojí high-tech produkcí, zejména s pětiosými vertikálními obráběcími centry řady MCU. Tyto stroje se daří firmě umísťovat na náročné trhy Evropské unie i jinde ve světě, cenné reference sbírají především v leteckém průmyslu.

Optimalizace soustružení korozivzdorných ocelí

Použití korozivzdorných ocelí pro inženýrské aplikace vždy do určité míry vedlo k technickému paradoxu. Zatímco konstruktéři jsou nadmíru spokojeni s tím, jaké pevnostní vlastnosti a korozní odolnost tyto běžně používané materiály nabízejí, výrobní inženýři už jsou asi méně okouzleni jejich typickým deformačním zpevňováním a všeobecně špatnou obrobitelností. Avšak průmyslovými odvětvími, jako jsou výroba čerpadel a ventilů, výroba zařízení pro ropný a plynárenský průmysl, automobilový a letecký průmysl, jsou součásti z korozivzdorných ocelí výslovně požadovány i nadále.

Vyvrtávání hlubokých otvorů

V současné době jsou kladeny stále vyšší nároky na nástroje pro obrábění. Čím dál více se obrábí těžkoobrobitelné a různé nestandardní materiály. K tomu jsou obrobky po konstrukční stránce čím dál složitějšími.

Plnění požadavků na čistotu ve výrobě

Firma Rosler vyvinula pro výrobce systémů škrticích a výfukových klapek kompletní systém automatizovaného obrábění. Tento systém pokrývá operace od převzetí obrobku po třískovém obrábění přes proces surf finishingu a jemného čištění, nanesení kódu datové matice až po zabalení dílů do KLT obalů a jejich přesun do stohovacích kontejnerů.

Robot s dvojitým uchopovačem zrychlil obsluhu CNC stroje

Osvald Jensen A/S je dánská rodinná firma dodávající strojírenské produkty pod vlastní značkou. Ve své továrně v Dánsku firma vyvíjí a vyrábí součástky do převodovek pro široké spektrum využití. Zaměřuje se na produkci vysoce kvalitních šnekových převodovek, převodových ústrojí a ozubených kol nejrůznějších velikostí.

Efektivní likvidace obráběcích kapalin

Obráběcí emulze jsou klíčovým prvkem celé řady obráběcích procesů. Emulze zajišťují chlazení, odvod vznikajících třísek, dočasně pasivují obrobky v průběhu operací a mají spoustu dalších funkcí. Na konci životnosti emulze je nutné zajistit jejich likvidaci. Vyčerpané emulze jsou klasifikovány jako nebezpečný kapalný odpad, takže je nelze jednoduše vylít do kanalizace. Článek pojednává o možnostech likvidace obráběcích kapalin.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit