Témata
Reklama

Modernizace nástrojů pro vnitřní obrábění

Inovační aktivity firmy Iscar jsou orientovány na ucelené soubory nástrojů pro příslušné oblasti obrábění. Příkladem je modernizace a rozšíření soustružnických nástrojů pro vyvrtávání a vnitřní zapichování a modernizace nástrojů pro vrtání

Vedle inovace v oblasti vrtání Iscar vyvinul novou řadu nástrojů a destiček pro vnitřní zapichovací a soustružnické aplikace. Tato řada používá oboustranné destičky dokonale podepřené v lůžku koncepčně zcela nových držáků s adaptéry a integrálními tyčemi chlazenými kapalinou procházející středem stopky nástroje. V souladu s modernizačním trendem firmy je tím v podstatě vytvořen komplexní univerzální systém pro vnitřní obrábění.
Reklama
Reklama

Vyměnitelné destičky

K dispozici jsou dva typy destiček: lisované GEMI 3002M a broušené GEPI. Lisované destičky GEMI 3002M jsou určeny pro vnitřní soustružení a zapichování. Šířka destičky je 3 mm, rádius rohu 0,2 mm. Výkonný utvařeč typu M je využitelný pro široký rozsah řezných podmínek a materiálů obrobku.
Přesně broušené destičky GEPI se zlepšeným odvodem třísky jsou určeny pro přesné zapichování, vyvrtávání, podpichování a závitování. Jsou nabízeny v rozsahu šířek od 1 do 3,18 mm. K dispozici jsou i ve formě polotovarů umožňujících přizpůsobení tvaru dle požadavku zákazníka. Rozdílná označení broušených GEPI destiček udávají jejich funkční využití (zapichování u osazení, tvarové zapichování a kopírování, podpichování, závitování).
Popisované nové destičky jsou vyráběny v povlakované submikronové jakosti IC908 pro legované oceli, nerez oceli a vysokoteplotní slitiny s vysokou odolností proti opotřebení. K dispozici jsou i v provedení IC528 s TiCN povlakem pro ocel a legovanou ocel a dále v nepovlakované submikronové jakosti IC08 pro neželezné a vysokoteplotní slitiny. Konstrukční koncepce destiček přináší řadu výhod proti starší alternativě vnitřního obrábění, a to především v oblasti menších minimálních průměrů ve srovnání s původními destičkami GMP. Vedle již zmíněné lepší stability destičky podepřené po celé délce v lůžku je významné i ekonomické zvýhodnění v důsledku dvou řezných břitů, možnost více alternativ a širší aplikační oblast.

Vyvrtávací tyče

K dispozici jsou dva typy nástrojů: jednak integrální, označené GEHIR/L, GEHIMR/L, GEHIUR/L, jednak s adaptérem, označené GHAIR/L. Oba typy nástrojů umožňují chlazení břitu kapalinou procházející středem stopky nástroje a jsou použitelné pro výše uvedené destičky všech typů. Integrální držáky GEHIR/L s průměrem stopky 10, 12 a 16 mm jsou konstruovány pro obrábění v otvorech od Dmin = 12,5 mm. Nový typ tyčí GHAIR/L s adaptérem GEAIR/L pro GEMI a GEPI destičky je dodáván v rozsahu průměrů stopky 16, 20, 25 a 32 mm a může být použit od Dmin = 20 mm v závislosti na průměru stopky a velikosti příslušného adaptéru.
Soubor integrálních nástrojů GEHIR/L pro minimální šířku destičky Wmin = 1,9 mm je rozšířen o vyvrtávací tyč GEHIMR/L s vnitřním chlazením a s částečným podložením vyložené GEPI destičky o šířce W = 1,9 mm. Pro vnitřní podpichování destičkami menších šířek (W = 3,2) jsou v rámci uceleného souboru nových vnitřních integrálních nástrojů nahrazovány dosavadní typy držáků GHIUR/L novými nástroji GEHIUR/L s průměry stopek 12 a 16 mm a možností obrábění od Dmin = 12,5 mm. Výhody náhrady dosavadních jednostranných břitových destiček GMP dvoustrannými, dokonale uloženými GEPI byly již zmíněny výše.
Soubor vyvrtávacích tyčí GHAIR/L s vnitřním chlazením a adaptéry GEAIR/L příslušných velikostí pro nové GEMI a GEPI destičky je rozšířen o další nové nástroje s průměrem stopky 25 a 32 mm a nové adaptéry GAIR/L 32 a 40 pro minimální průměr vrtání 32 a 40 mm. Tyto adaptéry mohou být použity pro všechny dosud používané GIPI a GIFI destičky s šířkami od 1,5 do 6,4 mm pro vyvrtávání, zapichování a závitování. Možností aplikace nové moderní koncepce i pro běžné klasické destičky je zároveň významně rozšířena i stávající řada současných nástrojů s destičkami GIPI a GIFI.

Vyměnitelné vyvrtávací hlavice

Inovovaný soubor nástrojů pro vyvrtávání a vnitřní zapichování s destičkami GEMI a GEPI je vhodně doplněn dalším novým vyvrtávacím systémem tvořeným sadou vyměnitelných vyvrtávacích hlavic připojených k univerzální karbidové stopce. Rovněž tento systém představuje cenově i technologicky efektivní řešení pro operaci vyvrtávání v hlubokých otvorech. Soubor nástrojů sestává ze sedmi rozdílných vyměnitelných hlavic (šesti pro vnitřní soustružení a jedné pro vnitřní závitování), které jsou připojeny k jednotné karbidové stopce prostřednictvím dlouhé závitové tyče procházející jejím vnitřkem. Hlavice mají v zadní části zvlněnou dosedací plochu tvarově odpovídající ploše v přední části duté karbidové stopky. Dotažením stahovací matice na závitové tyči zašroubované do hlavice a vložené do karbidové stopky jsou obě zvlněné dosedací plochy přesně a pevně spojeny, což zabezpečuje dostatečnou tuhost a pevnost celého smontovaného nástroje.
Každá z hlavic má tvarově přizpůsobené lůžko pro příslušnou trojúhelníkovou či kosočtverečnou vyměnitelnou ISO destičku. Průměr jednotné vnitřkem chlazené karbidové stopky pro všechny hlavice je 12 mm, takže vyvrtávací nástroj může být použit od minimálního průměru vývrtu 13 mm. Tento flexibilní systém umožňuje rozmanité varianty obrábění, jako např. vnitřní soustružení, osazování, vnitřní závitování a další.
Tato koncepce nástroje přináší vedle technologických i významné ekonomické výhody. Nejnákladnější částí tohoto nového složeného vyvrtávacího nástroje je dlouhá karbidová stopka, jednotná pro všechny hlavice. Použité krátké samostatné zaměnitelné hlavice s vyměnitelnými destičkami zajišťují v případě poškození lůžka destičky významnou redukci nákladů na obnovu nástroje, protože karbidová stopka - představující cca 70 % nákladů - může být po osazení novou hlavicí dále použita.
Jednotlivé části komplexního vyvrtávacího nástroje, tj. hlavice požadovaného tvaru, karbidová stopka, spojovací šroub, stahovací matice, případně příslušné vyměnitelné destičky jsou k dispozici buď samostatně nebo ve formě kitu (prodejní kolekce).
Každý kit (Kit Boring E12 Shank) obsahuje 3 vyspecifikované hlavice, karbidovou stopku, spojovací šroub se stahovací maticí a 10 destiček pro každou hlavici. Montáž nástroje je velmi jednoduchá, je nutno pouze věnovat pozornost dokonalému vzájemnému dosednutí obou zvlněných spojovacích ploch a dále správné orientaci upínací plošky na karbidové stopce vůči lůžku destičky ve výměnné hlavici.
Aplikační možnosti nástrojového souboru s vyvrtávacími hlavicemi dále rozšiřují levé hlavice. Zatím jsou k dispozici hlavice v provedení SCLCL, SDUCL a STFPL. Pro pravé i levé hlavice se používá stejná karbidová stopka, spojovací šroub i stahovací matice.
Nástroje pro vrtání
Do souboru nástrojů pro vnitřní obrábění patří i nástroje pro vrtání. Inovační aktivity firmy Iscar se tedy týkají i této ucelené skupiny nástrojů. Jako novinka jsou zaváděny celokarbidové vrtáky v rozsahu průměrů 3 - 20 mm s hloubkou vrtání 3 D a 5 D. Delší provedení má chladicí otvory vedené vnitřkem nástroje.
U skupiny vrtacích nástrojů Chamdrill s výměnnými vrtacími hlavicemi IDI je rozšířena rozměrová řada vrtaných průměrů od 7,5 do 25,9 mm v hloubkách vrtání 3 D a 5 D a zvětšena hloubka vrtání na 8 D u nového nástroje s rozsahem průměrů 10 - 20,9 mm.
Nově byly vyvinuty vrtáky typu B bez příruby s hloubkou vrtání 3,5 D určené pro srážecí kroužky Chamring a dále vrtáky s označením DCT pro předvrtání otvorů pro závity. Tyto nástroje jsou vybaveny novou srážecí destičkou AOMT pro hranu předvrtaného otvoru a určeny pro rozsah ISO závitů M8 - M24.
Významné zlepšení při obrábění výměnnými vrtacími hlavicemi IDI přináší jejich doplnění chladicími otvory přivádějícími chladicí kapalinu pod řeznou hranu (Chamdrill Jet). Tímto opatřením je dosaženo zlepšení účinnosti chlazení i výplachu třísek.
Dosavadní DR vrtáky s destičkami Heliquad Somt 09 byly rozšířeny o nástroje větších průměrů vybavené novými rozměrnějšími destičkami. Destičky Somt 16 jsou určeny pro max. průměr vrtáku 60 mm, Somt 12 do 44 mm.
Reklama
Vydání #12
Kód článku: 21290
Datum: 11. 12. 2002
Rubrika: Trendy / Obrábění
Autor:
Firmy
Související články
Japonské brousicí stroje

Japonská společnost Okamoto působí na trhu již necelých sto let. Za dobu své existence vyprodukovala mnoho typů strojů, všechny však brousicí. Následující článek představuje historii tohoto tradičního japonského výrobce a průřez portfoliem brousících strojů.

Teleskopické kryty s rodným listem

Moderní obráběcí stroje jsou sofistikované mechatronické celky, kde pohyb jednotlivých částí stroje zajišťují pohybové osy (lineární a rotační) vybavené vedením, zpětnovazebně řízeným pohonem a vhodným krytem. Ačkoliv kryty nejsou vnímány jako klíčový komponent stroje, díky zajištění ochrany osy před nepříznivými vlivy okolí a znečištěním od výrobního procesu pomáhají zajistit spolehlivost chodu celého stroje. Krytování však působí v rámci pohybové osy jako přidaná hmota a zdroj pasivních odporů. Tím jsou negativně ovlivněny vlastnosti osy (např. dynamika a přesnost pohybu) a množství energie, nutné pro vyvození pohybu.Moderní obráběcí stroje jsou sofistikované mechatronické celky, kde pohyb jednotlivých částí stroje zajišťují pohybové osy (lineární a rotační) vybavené vedením, zpětnovazebně řízeným pohonem a vhodným krytem. Ačkoliv kryty nejsou vnímány jako klíčový komponent stroje, díky zajištění ochrany osy před nepříznivými vlivy okolí a znečištěním od výrobního procesu pomáhají zajistit spolehlivost chodu celého stroje. Krytování však působí v rámci pohybové osy jako přidaná hmota a zdroj pasivních odporů. Tím jsou negativně ovlivněny vlastnosti osy (např. dynamika a přesnost pohybu) a množství energie, nutné pro vyvození pohybu.

Nový rekord v HPC frézování

Společnosti Chiron a Gühring, výrobce strojů a specialista na nástroje, společně dosáhly významného rekordu v oblasti vysokovýkonného frézování: 1 000 cm3 oceli (16MnCr5) bylo obrobeno za 60 sekund. To představuje úběr osmi kilogramů oceli za minutu. A také extrémní třískový objem v čase a enormní posuv.

Související články
Vysoce výkonné vrtání kovaných dílů

Kované ocelové díly se často používají v aplikacích s vysokými požadavky na pevnost a spolehlivost, jako jsou např. oka ojí pro zemědělské stroje. U těchto dílů jsou kladeny požadavky na vysokou pevnost a tvrdost, což kovaná ocel splňuje. A pro obrábění těchto materiálů jsou samozřejmě třeba vysokovýkonné stroje.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Strojírenské podniky v době pandemie

Pandemie koronaviru uzavřela hranice naší republiky a zahraniční pracovníci se nedostanou do zaměstnání. Řada domácích zaměstnanců musela nastoupit do karantény. Mnoho českých strojírenských podniků se tak dostalo do nemalých problémů. Firma Grumant hledala recept, jak se takovým problémům vyhnout nebo alespoň minimalizovat jejich následky.

Alternativa k aditivním technologiím

Kdo rychle potřebuje nějaký prototyp, tomu doporučuje výrobce strojů Röders z německého Soltau místo výroby s následným leštěním vyfrézovat model z celého bloku hliníku. "To jde mnohem rychleji," říká vedoucí prodeje Dr.-Ing. Oliver Gossel. Jak lze tímto způsobem vyrobit držák na mobil za 30 minut - a to dokonce s vysoce lesklým povrchem - demonstruje Röders na svém stroji RXP601 s použitím 6 mm diamantové frézy od firmy Horn.

Řídicí systém z vlastní dílny, 3. díl: Pokročilé technologické aplikace

Třetí díl našeho seriálu o řídicím systému OSP - P300A firmy Okuma navazuje na dvě předchozí kapitoly, ve kterých jsme stručně představili architekturu systému a inteligentní funkce, které podstatně navyšují přesnost stroje, kvalitu obráběného povrchu i hospodárnost a bezpečnost stroje. Tato část série bude o technologických aplikacích implementovaných do OSP k jednoduchému použití operátorem.

Nástroje ve znamení podnikové mantry

Tento článek si klade za cíl představit zajímavé nástroje, z nichž některé se dokážou sami ohlásit k údržbě, některé se dokážou třeba i samostatně nastavit. Vše je inspirováno dnešní podnikovou mantrou jednoduché obsluhy, procesní spolehlivosti a úspory vedlejších časů a tím i nákladů.

Manipulační systém HS flex heavy

Firma Hermle se již téměř dvacet let zabývá automatizací svých obráběcích center a jako pokračování tohoto vývoje nyní uvádí na trh výkonný, kompaktní a rovněž cenově mimořádně atraktivní automatizační nástroj - manipulační systém HS flex heavy.

Pohodlné upínání magnetem

Pokud jde o úsporu času při seřízení a upnutí obrobků bez deformace, je elektricky aktivovaná technologie permanentních magnetů považována za špičkový systém. S trochou konstrukční zručnosti mohou být během sekundy a bez deformace upnuty a z pěti stran obrobeny především velkoformátové díly. Ani v oblasti standardních modulů nezůstává vývoj bez odezvy. Moderní magnetické upínací desky umožňují optické nebo automatizované monitorování upínacího procesu.

Bezobslužná výroba forem rychle a přesně

Požadavky na výrobce nástrojů pro vstřikování plastových dílců rostou kontinuálně, současně se zvyšuje tlak na ceny ze zemí s nízkými mzdami. Pro výrobu těchto nástrojů jsou proto vyžadovány obráběcí stroje, které jsou vysoce produktivní i velmi přesné, aby bylo možné snížit náklady na opravu zmetků a rychle splnit přání zákazníků. Kromě toho musí "ladit" podpora ze strany výrobce stroje.

Současný vývoj v oblasti řezných nástrojů

Vývojové trendy v segmentu obráběcích řezných nástrojů jsou navázány na progresi ve strojírenské výrobě a reagují na aktuální potřeby průmyslu. Výzkum a vývoj již dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování, konstrukce moderních nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL, koncepty inovativních upínacích soustav. V současnosti jsou rozvíjeny technologie pro inteligentní výrobu s aplikací předností Průmyslu 4.0, včetně automatizace výrobního procesu, sběru dat o zařízeních, procesech a vyráběných dílcích. Na veletrhu EMO Hannover 2019 byly společnostmi představeny chytré technologie a řešení inteligentního řízení procesu obrábění. Digitalizace a konektivita jsou nyní důležitější než kdykoliv předtím.

Kde se svět točí kolem kotouče

Moderní výrobní závody sázejí na stroje, které vyžadují minimální počet manuálních operací a nepříliš intenzivní personální dohled. Pojmem, který symbolizuje optimální propojení nejmodernější technologie s výkonností, je automatizace.

Hybridní obráběcí stroje

Hybridní obráběcí stroje představují snahu o sdružení několika různých technologií do jednoho obráběcího stroje a tím zkrácení nevýrobních časů a tedy i zkrácení výrobního cyklu na minimum. V širším obecném pohledu můžeme říci, že každé současné obráběcí centrum je hybridní stroj, ve kterém jsou sdruženy různé technologie třískového obrábění, např. frézování a vrtání. Většinou však je pod pojmem hybridní stroj myšlen stroj sdružující technologie založené na rozdílných principech.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit