Témata
Reklama

Normy řady ISO 9000 – přínos, nebo hrozba?

18. 12. 2007

Nepochopení skutečných cílů a základních myšlenek systému norem řady ISO 9000 má katastrofální následky. Zavedené systémy jsou zbytečně složité a v průběhu auditu vedou ke lžím a podvodům.

Od počátku 90. let minulého století v rámci procesu harmonizace československých státních norem s normami všeobecně uznávanými v zemích EU do naší republiky postupně pronikají normy na řízení jakosti. Jedná se o normy řady ISO 9000. Příchod zahraničních investorů a strategických partnerů do našich firem radikálně mění dosud zaběhlé přístupy a zavedení systému řízení kvality je přímo vyžadováno a důsledně kontrolováno.

V současnosti roste množství firem, ať malých nebo velkých, které systém řízení kvality dle norem ISO mají zavedený nebo ho zavádějí, případně o podobném kroku do budoucna uvažují. Málokdo však dané problematice skutečně dobře rozumí. Většinou se slepě přijme to, co mají zavedeno firmy s podobně zaměřeným výrobním programem v zemích bývalé západní Evropy. Každá firma má však tento systém vytvořený přesně na míru, navíc vyzkoušený mnoha lety. Prosté kopírování s sebou tak mnohdy nepřináší žádný pozitivní efekt. Obvykle to vede k dosažení pravého opaku. Naprosto zbytečně mnohonásobně naroste množství různých dokumentů. Jejich udržování v aktuálním stavu pouze spotřebovává tolik drahocenný čas zaměstnanců a neúměrně je zdržuje.

Základní myšlenka norem řady ISO 9000

Základní myšlenka obsažená v normách řady ISO 9000 je však jiná.

1) Cílem je „otevřít oči“ zaměstnancům firem a ukázat jim, kde by bylo možné cokoli vylepšit, protože právě to má vliv na růst kvality. Tady spočívá logika věci a pravý význam norem řady ISO 9000.

2) Praktická realizace není ničím ani nijak omezena. Panuje zde naprostá svoboda. Vše musí sloužit danému účelu. Nikde není striktně přikázáno, jakým způsobem toho lze dosáhnout. Text přímo uvedený v těchto normách má posloužit pouze jako dobrý návod pro začátek.

Reklama
Reklama
Ošizená práce se vždycky nakonec někde projeví.

Ignorace a nepochopení

Ignorace a nepochopení těchto principů má katastrofální následky. Vytvoří se pouze množství dokumentů, jejichž praktický význam je značně diskutabilní. Ve skutečnosti tyto dokumenty ani neodpovídají realitě ve firmě. Datum kontrolního auditu je dopředu známo. Firma má dost času na to, aby se důkladně připravila. Nejedná se však o přípravu v dobrém slova smyslu. Staví se dokonalá Potěmkinova vesnice:

  • staré a dlouho neplatné dokumenty se najednou hromadně aktualizují;
  • zaměstnanci firmy se důkladně proškolí a naučí se scénář, jak se mají chovat a jak auditorovi odpovídat na jeho otázky;
  • všechny předměty, které by mohly vést k podezření, že zavedený systém nefunguje, musí zmizet. Jednoduše se schovají, aby nebyly vidět. Tragikomické je, že po odchodu auditora někdy mají dokonce i sami zaměstnanci problémy s jejich opětovným nalezením!
  • při samotném kontrolním auditu se auditorovi dovolí jít pouze do míst ve firmě, která vyhovují. V praxi to znamená, že za žádných okolností nesmí opustit kancelář vedoucího.

Auditorovi se tak přímo do očí bezostyšně lže. Protože navíc není specialista v daném oboru, jeho otázky jsou čistě v obecné rovině. Nepřímo je nucen uvěřit všemu, čím ho kdo oklame a nemá možnost si podávané informace nijak ověřit. Certifikát dle normy ISO 9000 firma sice získá, ale za jakou cenu? Je to fraška. Skutečný význam je překroucen.

Konec vážnosti ISO 9000 v Čechách?

Bude-li zavádění norem řady ISO 9000 v řadě společností probíhat i nadále tímto způsobem, celý systém se postupně zprofanuje a nikdo ho nebude brát vážně. Zbudou jen úsměvné historky z průběhu auditu o tom, jak se podařilo auditora opít rohlíkem. Jestliže se pak nějaká firma bude prokazovat certifikátem dle norem řady ISO 9000, lidé ji budou podvědomě vnímat tak, jakoby mlčky o sobě vydávala svědectví, že „tady jsme se už také naučili dobře lhát“.

Článek vznikl na základě mnohaletých bohatých zkušeností s přípravami na audity dle norem ISO.

Ing. Jiří Skalský

jiri.skalsky@yahoo.com

Reklama
Vydání #12
Kód článku: 71236
Datum: 18. 12. 2007
Rubrika: Servis / Názory
Autor:
Firmy
Související články
Inženýrská akademie ČR - Stroje pro chytrý textil

Inženýrská akademie ČR je organizace sdružující lidi se společným zájmem - podporovat výzkum, vzdělávání a inovace. Najdeme zde špičkové odborníky z různých oborů. V našem seriálu dáváme slovo těm z nich, jejichž oblasti působnosti mohou být pro naše čtenáře zvlášť zajímavé.

Zlatá hřivna českého průmyslu

Pandemie covid-19 nás nutí zamýšlet se nad smyslem a fungováním věcí ve všech oblastech. Katastrofické scénáře se střídají s nadějnými zprávami a nikdo neví, co přijde zítra, jak se budeme muset chovat v příštích dnech a týdnech a jaké vzniknou nové překážky, nová opatření proti šíření viru.

Inženýrská akademie ČR - Optimální řešení pro dokonalé projekty

Inženýrská akademie ČR je organizace sdružující lidi se společným zájmem - podporovat výzkum, vzdělávání a inovace. Najdeme zde špičkové odborníky z různých oborů. V našem seriálu dáváme slovo těm z nich, jejichž oblasti působnosti mohou být pro naše čtenáře zvlášť zajímavé.

Související články
Nevyléčitelná nemoc českého průmyslu

V současnosti je realita České republiky, jako malé exportní země, která nemá mnoho domácích firem se svými vlastními finálními výrobky prodejnými do celého světa velmi nebezpečná, neboť zkrachují-li naši odběratelé, zkrachujeme s nimi. Jsme pouze zemí nádeníků a hrozí nám novodobé nevolnictví. Z pozice subdodavatele je dnešní výše přijímaného státního dluhu nesplatitelná.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Inženýrská akademie ČR - Výzkumná spolupráce v oblasti jaderné energetiky

Inženýrská akademie ČR je organizace sdružující lidi se společným zájmem - podporovat výzkum, vzdělávání a inovace. Najdeme zde špičkové odborníky z různých oborů. V našem seriálu dáváme slovo těm z nich, jejichž oblasti působnosti mohou být pro naše čtenáře zvlášť zajímavé.

Inženýrská akademie ČR - Města chytrá i odolná

Inženýrská akademie ČR je organizace sdružující lidi se společným zájmem - podporovat výzkum, vzdělávání a inovace. Najdeme zde špičkové odborníky z různých oborů. V našem seriálu dáváme slovo těm z nich, jejichž oblasti působnosti mohou být pro naše čtenáře zvlášť zajímavé.

Inženýrská akademie ČR - Kvalitní vzdělávání

Inženýrská akademie ČR je organizace sdružující lidi se společným zájmem – podporovat výzkum, vzdělávání a inovace. Najdeme zde špičkové odborníky z různých oborů. V našem seriálu dáváme slovo těm z nich, jejichž oblasti působnosti mohou být pro naše čtenáře zvlášť zajímavé.

Reforma českého vzdělávacího systému

Prvotní příčinou úpadku českého vzdělávacího systému byla fatální změna společnosti, která nastala po privatizaci v 90 letech minulého století. Na tento přerod nedokázal tehdejší establishment a další navazující vlády patřičně reagovat a fatální následky se projevují každým rokem znatelněji.

Inženýrská akademie ČR - Energie pro udržitelný život

Inženýrská akademie ČR je organizace sdružující lidi se společným zájmem – podporovat výzkum, vzdělávání a inovace. Najdeme zde špičkové odborníky z různých oborů. V našem seriálu dáváme slovo těm z nich, jejichž oblasti působnosti mohou být pro naše čtenáře zvlášť zajímavé.

Inženýrská akademie ČR - V hlavní roli technologie

Inženýrská akademie ČR je organizace sdružující lidi se společným zájmem – podporovat výzkum, vzdělávání a inovace. Najdeme zde špičkové odborníky z různých oborů. V našem seriálu dáváme slovo těm z nich, jejichž oblasti působnosti mohou být pro naše čtenáře zvlášť zajímavé.

Inženýrská akademie ČR - Informační technologie ve službách asistivních technologií a „chytré“ péče

Inženýrská akademie ČR je organizace sdružující lidi se společným zájmem – podporovat výzkum, vzdělávání a inovace. Najdeme zde špičkové odborníky z různých oborů. V našem seriálu dáváme slovo těm z nich, jejichž oblasti působnosti mohou být pro naše čtenáře zvlášť zajímavé.

Fórum děkanů strojních fakult

Jaký smysl spatřujete v existenci zahraničních studentů – a to z úhlu pohledu spolustudentů, univerzity a společnosti jako takové? Kolik těchto studentů aktuálně máte na fakultě ve studijních programech v bakalářském a navazujícím mag-isterském stupni? Sledujete dále jejich cestu – odcházejí z republiky, nebo zůstávají?

Fórum děkanů strojních fakult

Podle aktuálně zveřejněných statistik ČSÚ přinesl rok 2018 historicky nejvyšší výdaje na výzkum a vývoj vynaložené z tuzemských veřejných a privátních zdrojů. Celkem se jednalo o 103 miliardy Kč a po dlouhé době se podařilo rozpočtované zdroje na výzkum vyčerpat. Jak podle vás optimálně měřit efektivitu tak-to vynaložených investic? Jakou metodikou na vaší fakultě hodnotíte, zdali daný podpořený VaV projekt, na kterém jste participovali, byl úspěšný, či nikoliv?

Fórum výrobních průmyslníků

Podle aktuálně zveřejněných statistik ČSÚ přinesl rok 2018 historicky nejvyšší výdaje na výzkum a vývoj vynaložené z tuzemských veřejných a privátních zdrojů. Celkem se jednalo o 103 miliardy Kč a po dlouhé době se podařilo rozpočtované zdroje na výzkum vyčerpat. Spatřujete ve vašem oboru, že by postupné navyšování financí do výzkumu a vývoje přinášelo kýžený inovační růst a napomáhalo to ve vaší konkurenceschopnosti, nebo rostete především díky vaší proinovační produktové strategii financované z vlastních zdrojů?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit