Témata
Vydání #12
Prosinec 2007Téma měsíce

Technologie, stroje a řezné nástroje v třískovém obrábění

Články

Servis

Plzeňská konstrukce bourá předsudky

Postavení Fakulty strojní plzeňské Západočeské univerzity je mezi našimi vysokými školami strojního zaměření výjimečné. Lví podíl na tomto faktu má katedra konstruování strojů, která díky svým níže uvedeným aktivitám nemá v této oblasti u nás srovnání.

Současnost vysokého technického školství

V prvním čísle letošního ročníku MM Průmyslového spektra jsme uvedli nový seriál, který si kladl za cíl prohloubit vzájemné vztahy a spolupráci mezi akademickou a výrobní sférou. Kooperace těchto dvou světů je nezbytná, jestli se má Česká republika přiblížit Západu. Jak už před časem napsal Jan Macháček v Hospodářských novinách, prioritami státní politiky by měly být znalostní ekonomika, výzkum a vývoj, vzdělání. Investice zahraničních firem do montážních pásů v České republice jsou totiž dočasné, investoři nás mohou opustit kdykoli, hovoří se většinou o době jedné dekády. Je přesto samozřejmě pozitivní, že se tímto způsobem vytvářejí pracovní místa, ale jak známo, jsou termínovaná a platy těchto zaměstnanců do budoucna příliš neporostou. Naopak investice do vzdělávání pracovníků, do výzkumu a vývoje a v neposlední řadě spolupráce mezi akademickou sférou a průmyslem mohou Českou republiku posunout v globalizujícím se a globalizovaném světě o úroveň výš. Třeba z ní udělat zemi, která jednou bude investovat a zřizovat montážní linky na Ukrajině či v Indii.

Normy řady ISO 9000 – přínos, nebo hrozba?

Nepochopení skutečných cílů a základních myšlenek systému norem řady ISO 9000 má katastrofální následky. Zavedené systémy jsou zbytečně složité a v průběhu auditu vedou ke lžím a podvodům.

Síň slávy strojařů: Ocenění za celoživotní přínos in memoriam

V letošním roce naše redakce pokračovala v započaté etapě předávání ocenění za celoživotní přínos rozvoji československého strojírenství a opět v rámci Zlatých medailí MSV v Brně uvedla do Síně slávy dvě naše legendy. Tou první byl prof. Zdeněk Kovář, s nímž jste nalezli rozhovor v minulém vydání, a druhou, in memoriam, pak prof. Zdeněk Přikryl, jehož životopis vám předkládáme nyní.

ATRAKTIVNÍ PROJEKTY - Jámy plné drahého kamení

Celý rok jsme na tomto místě informovali o přitažlivých projektech
současnosti a blízké budoucnosti. V posledním čísle letošního ročníku
přinášíme atraktivní pohledy na podivuhodné jámy, které si původně
nekladly za cíl originalitu. A přece se nakonec staly unikátními.

Naši absolventi mohou obstát v globalizovaném světě

Rektor VUT v Brně prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, a Vědecká rada VUT v Brně udělili letos na podzim čestné doktoráty. Jedním z honorovaných byl Prof. Reimund Neugebauer z Technické univerzity (TU) Chemnitz, která spolupracuje s Fakultou strojního inženýrství VUT v Brně již od roku 1996. Tehdy započala intenzivní výměna studentů a pedagogů mezi oběma univerzitami. Na toto téma poskytl Prof. Reimund Neugebauer MM Průmyslovému spektru následující rozhovor. TU Chemnitz realizuje společné projekty zejména s Ústavem výrobních strojů, systémů a robotiky, jehož ředitele Ing. Petra Blechu, Ph.D., jsme také požádali o odpovědi na několik otázek.

Veletržní duo Zuliefermesse Z a Intec s velmi pozitivními vyhlídkami

Na lipské dvojici veletrhů složené z dodavatelského veletrhu Zuliefermesse Z a strojírenského veletrhu Intec se od 26. do 29. února 2008 opět očekává více než tisíc vystavovatelů z celé Evropy. Tyto dva veletrhy jsou úzce spojeny s hospodářským vývojem ve středním Německu, kde automobilový průmysl a strojírenství spolu s dodavatelským průmyslem představují jedno z nejdůležitějších průmyslových odvětví.

Budoucnost je v integraci

Společnost Rockwell Automation pořádá každoročně vlastní automatizační veletrh, jehož konání se periodicky opakuje v pěti amerických městech. Letošního ročníku, konaného v Chicagu, jsme jako jediní z českých médií měli čest se zúčastnit. Při této příležitosti jsme požádali o rozhovor senior viceprezidenta a výkonného ředitele Sujeeta Chanda. Samotný veletrh vám přiblížíme v některém z dalších vydání.

Czechinvest představuje

CZECHINVEST HODNOTÍ ROK 2007

První miliardy korun z fondů Evropské unie už míří na účty domácích podnikatelů. Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest rozdělila v letech 2004 – 2006 dvanáct miliard korun na podporu perspektivních domácích podniků z Operačního programu Průmysl a podnikání (OPPP), do roku 2013 mají čeští podnikatelé šanci získat ještě desetkrát tolik. , do roku 2013 mají čeští podnikatelé šanci získat ještě desetkrát tolik.

Informační technologie

Nová strategie NC obrábění a další novinky

Divize Siemens PLM Software společnosti Siemens A & D vydala NX CAM Express Verze 5. Tato nejnovější verze nabízí vylepšené uživatelské prostředí, přednastavené prostředí pro obráběcí centra, nové sady obráběcích strojů a průlomovou technologii Free Flow Machining.

Informační systém (nejen) pro oblast strojírenství

Společnost Infor, která dodává informační systémy pro společnosti a organizace, uspořádala pro své zákazníky výroční lokální konferenci Inforum Prague 2007.

Inovace

Finančně dostupná metoda pro povrchovou úpravu CNC výrobků

Až dosud musely mnohé firmy, které působí v oboru obrábění a využívají počítačem řízené obráběcí stroje (CNC stroje), zajišťovat povrchovou úpravu svých obrobků ručně nebo zadávat odstraňování otřepů jiným firmám.

Nekonvenční metody obrábění – 3. díl

Po předchozích částech věnovaných obrábění elektroerozivnímu (MM 7, 8/2007), elektrochemickému a chemickému (MM 10/2007) je 3. díl seriálu, který připravujeme ve spolupráci s Výzkumným centrem pro strojírenskou výrobní techniku a technologii, věnován obrábění ultrazvukem.

Výrobky z hliníkové pěny

V současné době čím dál více nacházejí průmyslové uplatnění odlehčené materiály vyrobené na základě pěnového kovu, nejčastěji z hliníku a jeho slitin.

Management

Operativní leasing strojů a zařízení si získává náskok ve výhodách

„Zákazník hledá především u větších investic optimální výši splátky. A nalézá ji právě u operativního leasingu,“ říká vedoucí obchodního oddělení IKB Leasing ČR, s. r . o., Ing. Tomáš Josefovič.

Výsledky exportního výzkumu

Letos na podzim již pošestnácté proběhl Exportní výzkum DHL, který mapuje názory nejvýznamnějších českých vývozců na aktuální události v České republice i zahraničí. Průzkum zajistila společnost GFK, která se telefonicky dotazovala ředitelů a členů top managementu zodpovědných za export ve 250 českých firmách.

Trendy

Proč dlouhotočný automat

Máte už ve firmě nainstalován dlouhotočný automat? Že nemáte? Myslíte si, že nic takového nepotřebujete a že takový stroj nevyužijete? Pro ty z vás, kteří obrábíte z tyče, ať už z kulaté, čtyřhranné či šestihranné, jsme připravili tento článek. Pokud totiž skutečně obrábíte materiál do průměru 32 mm a přitom nemáte dlouhotočný automat, je docela pravděpodobné, že jste nezvolili tu optimální technologii.

OBRÁBĚNÍ SOUČÁSTI TRUCK FRAME

Součást Truck Frame (lokorám) je tvarově velmi složitý a rozměrný odlitek podvozku lokomotiv, který je vyráběn v České republice pro firmu na americkém trhu. Tato firma prostřednictvím české firmy poptala v TOS Kuřim stroj na kompletní obrobení včetně upínacího přípravku, technologického programu a nástrojového vybavení.

Nová série fréz s VBD

Novou sérii fréz s vyměnitelnými břitovými destičkami společnosti WNT charakterizuje snížení nákladů na obrábění a zvýšení produktivity. Frézy řady A2510 je možné využít pro mnoho typů operací a pro obrábění celé řady materiálů.

Vystružovací nástroje s břity z CBN

Dokončovací obrábění tvrdých materiálů, především kalených ocelí s tvrdostí nad 55 HRC, je dnes v mnoha případech prováděno broušením. Jde o operaci technologicky i finančně náročnou. Při broušení vzniká mnoho jemných prachových částic, které jsou zdraví škodlivé. Všechny tyto nevýhody dokáže odstranit přechod na třískové obrábění.

Manipulační a transportní prostředky ve výrobě

Zakládání a vyjímání polotovarů i dokončených součástí na obráběcích strojích, zvedání a přemísťování na strojích a mezi nimi, posuv materiálu ve stroji, mezioperační doprava, odstraňování třísek apod. – to vše představuje úkony a operace, které podmiňují efektivní provedení výrobních procesů. Význam prostředků zabezpečujících tuto činnost vzrůstá s vývojem a automatizací techniky obrábění. Následující text se opírá o informace získané v této oblasti na loňské výstavě IMTS Chicago.

Zvyšování výkonnosti tvrdokovových nástrojů

Firma Extramet patří k předním firmám, které vyrábějí polotovary pro monolitní řezné nástroje. Díky dlouholeté spolupráci s výzkumnými ústavy, technickou univerzitou a dalšími obchodními partnery se firmě daří neustále zlepšovat vlastnosti tvrdokovových materiálů a přizpůsobovat je tak požadavkům trhu.

První VBD dle normy ISO s PVD povlakem oxidu hlinitého

Firma Walter AG již nějakou dobu vyrábí frézovací VBD s PVD povlakem oxidu hlinitého. Nyní je tento vysoce výkonný povlak, jediný svého druhu na světě, dostupný i na VBD ISO pro soustružnické aplikace.

EMO Hannover potřetí – brousicí stroje

Další díl našeho poohlédnutí po zářijové výstavě výrobních strojů, nástrojů a příslušenství EMO jsme věnovali nepřehlédnutelné oblasti zde prezentované – technologii broušení. Co všechno skrývaly kryty strojů, vám přináší následující řádky.

Efektivní upínání

Vzrůstající tvarová rozmanitost obráběných dílců a současně požadavky na kratší dodací lhůty vyžadují efektivní a časově úsporná řešení upínání. Řešením mohou být upínací systémy Gressel, ceněné pro svou vysokou úspornost vedlejších upínacích časů, životnost a flexibilitu.

Novinky z oblasti CNC řízení

Společnost Fanuc GE je známá jako výrobce spolehlivých CNC systémů a jejich „příslušenství“. V následujícím článku vás seznámíme s několika novinkami z dílny této společnosti.

Nové celotvrdokovové HPC výstružníky

Firma Gühring představila letos na EMO v Hannoveru úplně nové progresivní celotvrdokovové vysoce výkonné výstružníky s řeznými parametry na úrovni cermetu.

Řezné kapaliny pro obrábění bloků motorů

Společnost Henkel zásobuje automobilku Mladá Boleslav novou generací řezných kapalin a odmašťovačů. Jedná se o univerzální mazné a chladicí médium Multan 71-10 SK používané při výrobě motorů Škoda a nový druh neutrálního odmašťovače P3-neutracare 3700 k čištění a odmaštění po obrábění.

Jistota kvalitního obrobku

Čím dříve odhalíme chybu při obrábění, tím nižší budou případné škody. Účinnou pomocí nám v tom může být systém detekce stavu nástrojů TRS2 společnosti Renishaw. Následné měření obrobených ploch i složitých 3D součástí přímo na obráběcích centrech umožňuje nová dotyková sonda RMP600 téže společnosti.

Racionalizace v třískovém obrábění

V době, kdy výdělky rychle rostou a odborné pracovníky je stále obtížnější najít, je nutné pro vyšší konkurenceschopnost snižovat přípravné časy a automatizovat stroje.

Nová technologie pro produktivní obrábění

Firma Iscar uvádí do provozního využití nový kovoobráběcí systém pro zvýšenou produktivitu výroby nazvaný 3P Sumo Line. Tři symbolická P vyjadřují, že jde o novou generaci nástrojů pro zabezpečení vyšší produktivity (Productivity), rentability (Profitability) a výkonnosti (Performance).

Nové servopohony s harmonickými převodovkami

Nová řada pomaluběžných střídavých servopohonů CHA s průběžnou dutou hřídelí navazuje a rozšiřuje nabídku kompaktních servopohonů řady FHA-C. Nový servopohon CHA poskytuje spolehlivost a přenos vysokých krouticích momentů.

Možnosti simulace řezného procesu

Hlavním motivem třískového obrábění je vytvoření obrobku s požadovanými vlastnostmi při minimálních nákladech na jeho výrobu nebo při maximální produktivitě výroby.

Výroba

Novinky v oblasti ozubených řemenů

Na letošním strojírenském veletrhu v Hannoveru představila firma Continental ContiTech tři nové ozubené řemeny Conti Synchroforce Extreme, CXP a CXA. Jako jediný výrobce na světě je schopen vyrábět čtyři různé varianty řemenů pro vysoké výkony ve třech různých profilech.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit