Témata
Reklama

Síň slávy strojařů: Ocenění za celoživotní přínos in memoriam

V letošním roce naše redakce pokračovala v započaté etapě předávání ocenění za celoživotní přínos rozvoji československého strojírenství a opět v rámci Zlatých medailí MSV v Brně uvedla do Síně slávy dvě naše legendy. Tou první byl prof. Zdeněk Kovář, s nímž jste nalezli rozhovor v minulém vydání, a druhou, in memoriam, pak prof. Zdeněk Přikryl, jehož životopis vám předkládáme nyní.

Prof. Ing. Dr. Zdeněk Přikryl, Dr. h. c. (*23. 7. 1903, †16. 2. 1978) byl uznávaným pedagogem, vědcem a člověkem s hlubokými lidskými vlastnostmi. V roce 1927 dokončil studium na Vysokém učení technickém v Brně, obor strojní a elektrotechnické inženýrství. Během posledního roku studia byl zaměstnám u firmy Ergon ve funkci konstruktéra. Po studiu na vysoké škole nastoupil jako asistent do Ústavu hospodářských strojů a výbušných motorů na Vysoké škole zemědělské v Brně.

Reklama
Reklama

V roce 1928 přišel do Československé zbrojovky v Brně, kde pracoval až do roku 1942. Zde provedl řadu základních reforem v dílenské organizaci. Jeho zásluhou byla v závodě v období 1930–1936 realizována řada nových technicko-organizačních projektů v oblasti výroby kuličkových ložisek, jízdních kol, psacích strojů a od roku 1936 také obráběcích strojů. Významně se rovněž podílel na založení učňovské školy. V roce 1942 byl dokončen nový závod na výrobu obráběcích strojů v Kuřimi u Brna, kde Zdeněk Přikryl pracoval od roku 1943 až do roku 1946, nejprve jako zástupce ředitele závodu a později (1945) jako ředitel Zbrojovky Brno.

V roce 1946 byl povolán do Prahy, aby pomohl organizovat podnik Spojené továrny na obráběcí stroje v Praze, národní podnik, se sídlem ředitelství v Praze-Holešovicích. Byl jmenován náměstkem podnikového ředitele a vrchním technickým ředitelem tohoto podniku. Je autorem světoznámé značky „TOS“. V září 1949 po zrušení podnikového ředitelství Spojených továren na obráběcí stroje přešel na Ústřední ředitelství těžkého strojírenství – technický úsek jako referent pro plánování, výzkum a vývoj obráběcích strojů.

V roce 1949 při reorganizaci Československých závodů těžkého strojírenství a v napjatých politických poměrech se přihlásil na konkurs na zatímního profesora Českého vysokého učení technického v Praze. Konkurs vyhrál. V roce 1950 obhájil doktorát technických věd na Vysokém učení technickém v Brně na téma „Kritérium výrobnosti“. V září 1951 přešel do služeb Ministerstva školství, věd a umění a byl jmenován docentem na Fakultě strojního inženýrství ČVUT v Praze a vedoucím katedry technologie obrábění. Dne 11. 9. 1952 byl pověřen prozatímním výkonem funkce děkana FS, ČVUT v Praze. Profesorem byl jmenován 9. 1. 1954. Od 1. 9. 1955 byl pověřen funkcí prorektora ČVUT v Praze.

Od začátku činnosti na ČVUT v Praze vydal řadu skript a posléze i několik učebnic: „Technologie obrábění“ a později knihu „Theorie obrábění“, která se dočkala třetího upraveného vydání, jež vyšlo až po jeho smrti. Přihlásil též několik patentů (např. „Řezání germánia“).

V  technické sekci Československé akademie věd byl členem komise pro strojírenskou technologii od února 1953. Následně od dubna 1953 byl členem vědecko-technické rady Výzkumného ústavu obráběcích strojů a obrábění.

Byl členem zkušební komise pro státní zkoušky a pro zkoušky k udělení doktorátů v Praze, na VUT v Brně a Vysoké technické škole v Bratislavě, kde také přednášel.

V době, kdy se začal stavět areál technických škol, byl od 1. 9. 1955 jmenován prorektorem pro výstavbu. Ve funkci prorektora byl pověřen roku 1957 organizací oslav výročí 250 let Českého vysokého učení technického v Praze. Zahájení proběhlo ve Vladislavském sále pražského hradu slavnostní schůzí, kterou zahájil rektor ČVUT v Praze akademik Theodor Ježdík, za přítomnosti pozvaných delegátů zahraničních vysokých škol technických, celého diplomatického sboru a čestných hostí. Úkolu organizace oslav se prof. Zdeněk Přikryl zhostil s uznáním a zdarem a za tuto činnost mu byla udělena zlatá Felberova medaile.

Spolupracoval s technickou univerzitou v Drážďanech a v roce 1961 mu zde byl udělen doktorát technických věd honoris causa.

V roce 1973, ve věku 70 let, odstoupil z funkce vedoucího katedry. Pracoval však dále na škole, přednášel, publikoval a spolupodílel se na řadě výzkumných úkolů, jako např. „Optimalizace obrobitelnosti mosazi a bronzu“.

Byl nositelem státního vyznamenání Za zásluhy o výstavbu, Řádu práce a nositelem zlaté Felberovy medaile, zlaté medaile ČVUT v Praze, zlaté medaile Vysokého učení technického v Brně a zlaté medaile Slovenské vysoké školy technické Bratislava. Měl bohaté mezinárodní styky, podnikl řadu služebních cest, např. do Itálie, Francie, Rakouska, Švédska, SSSR, NDR, Maďarska, Anglie, Polska.

Zpracováno dle podkladů prof. Mádla a prof. Zelenky z Ústavu strojírenské technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze.

Profesor Zuna se zhostil průvodcovství první části slavnostního večera na výbornou.
Synové profesora Přikryla přebírají ocenění z rukou šéfredaktora MM Průmyslového spektra Romana Dvořáka.
Oba dva syny, jak Ing. Zdeňka Přikryla, CSc. (vlevo) tak i Ing. Iva Přikryla, CSc., otec přivedl ke strojařině a oni jí zůstali až do současné doby věrní.

Předání ocenění podruhé

Profesor Petr Zuna, který ocenění in memoriam za prof. Přikryla převzal, zrealizoval z iniciativy sobě vlastní následné předání ocenění oběma synům prof. Přikryla. Tento slavnostní akt se udál v rámci slavnostního předání cen Inženýrské akademie a cen Emila Škody, které předcházelo komornímu koncertu pořádanému Inženýrskou akademií ČR pod záštitou děkana Fakulty strojní ČVUT v Praze. Následující fotografie zajisté vystihnou slavnostní atmosféru, která koncem listopadu v Betlémské kapli panovala.

Reklama
Vydání #12
Kód článku: 71221
Datum: 18. 12. 2007
Rubrika: Servis / Zajímavosti
Autor:
Firmy
Související články
Stroje v pohybu – Vrtulník na Marsu

Vědci a technici z amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) právě řídí jednu z nejnáročnějších operací v dějinách kosmonautiky. Expedice Mars 2020 hledá známky bývalého života na sousední planetě. Kromě pojízdné laboratoře je na Marsu také první stroj, který létá vlastní silou na jiné planetě, než je Země.

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 7. díl: Bezpečnost trakčních baterií

V tomto díle se zaměříme na další problematickou stránku elektromobilů, na jejich bezpečnost. Oč nám půjde především, jsou rizika spojená s možným vzplanutím trakční baterie. Jak totiž v rozhovoru pro KdeNabíjet.cz uvedl plk. Mgr. Rudolf Kramář, mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR, pokud požár elektromobilu nezasáhne trakční baterii, pak neexistuje významnější rozdíl mezi požárem bateriového elektrického vozidla a toho s klasickým spalovacím motorem. Jakmile však baterie vzplane, ať už jsou toho příčiny vnější anebo vnitřní, vyžaduje si uhašení elektromobilu rozdílné, a nutno říct, že komplikovanější a nákladnější hasičské techniky a další navazující postupy.

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 3. díl: Energetický mix České republiky

V minulém díle jsme upozornili na tu skutečnost, že elektromobily lze za vozidla s nízkými anebo nulovými emisemi skleníkových plynů považovat pouze podmíněně a že jednou z takových podmínek je energetický mix dané země. To jsme ilustrovali na rozdílných emisích bateriových elektrických automobilů mezi Řeckem (155,3 g CO2/km) a Švédskem (4,1 g CO2/km). V tomto díle se zaměříme právě na energetický mix, jak všeobecně, tak v souvislosti s očekávaným postupným přechodem na elektromobilitu.

Související články
Úspory naruby - Pravda a lži o vytápění, 2. část

S neustálým zdražováním energií se mnoho obyvatel ptá, čím ekologicky a současně i ekonomicky, tedy levně a s účinností pokud možno přes 100 %, vytápět svůj rodinný dům?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Made in Česko - Vodu nejen pro poušť

S.A.W.E.R. To je název vskutku geniálního zařízení na hranici skutečnosti a sci-fi, které bude ve velmi suchých oblastech generovat ze vzduchu vodu a posléze kultivovat místní půdu v úrodnou zemi. Zařízení již existuje a veřejnosti bude představeno na výstavě Expo 2020 v Dubaji. A stejně jako další neuvěřitelné patenty, které vám představujeme v tomto seriálu, i S.A.W.E.R. je výhradně dílem českých hlav a českých rukou.

Vyvíjí se nový solný reaktor

Ruští vědci zahajují přípravu koncepce reaktoru chlazeného tekutými solemi, který je považován za nezbytnou součást budoucnosti jaderné energetiky. Tento reaktor je totiž schopen spalovat nejrizikovější radioaktivní odpady pocházející nejen z jaderné energetiky. Dále se připravuje tendr na výstavbu reaktoru BREST-300, který také přispěje k řešení problému použitého jaderného paliva.

Jízdní kola z vesmírného inkubátoru

V České republice existuje celá řada firem, které se svými produkty prosadily po celém světě. Často nejsou ani tak známé doma jako spíš za hranicemi naší země, kde v ojedinělých případech vytvořily dokonce nový segment trhu. Seriál formou stručného příběhu představuje čtenářům cestu, po které se podnikatel se svojí firmou vydal, jaké milníky jej provázely a jakých úspěchů a uznání na světovém trhu dosáhl.

Knižní tipy

Knižní tipy pro čtenáře MM Průmyslového spektra

Česká trsátka rozeznívají struny na celém světě

V České republice existuje celá řada firem, které se svými produkty prosadily po celém světě. Často nejsou ani tak známé doma, jako spíš za hranicemi naší země, kde v ojedinělých případech vytvořily dokonce nový segment trhu. Seriál formou stručného příběhu představuje čtenářům cestu, po které se podnikatel se svojí firmou vydal, jaké milníky jej provázely a jakých úspěchů a uznání na světovém trhu dosáhl.

Jaderné elektrárny ze zakonzervovaných stavenišť

S projekty výstavby jaderných elektráren, které byly na několik let, někdy i desítek let zakonzervovány, se můžeme setkat po celém světě. Některé z nich se podařilo dokončit a mohou tak plnit svou roli v nízkoemisní výrobě elektřiny.

Najít dveře do budoucnosti

Již 20. ročník Ceny Wernera von Siemense vyvrcholil 22. února slavnostním večerem v pražské Betlémské kapli. Za své práce zde převzalo ocenění celkem 25 nejlepších mladých vědců, studentů a pedagogů. Werner Siemens prý řekl: „Lepší než bušit hlavou do zdi je najít v ní očima dveře.“ Z mladých lidí, kteří převzali ocenění nesoucí jeho jméno, by měl jistě radost. Všichni totiž dokázali nejen najít dveře, ale otevřít je do budoucnosti.

Hokejové puky z Kateřinic zamířily na olympiádu

V České republice existuje celá řada firem, které se svými produkty prosadily po celém světě. Často nejsou ani tak známé doma, jako spíš za hranicemi naší země, kde v ojedinělých případech vytvořily dokonce nový segment trhu. Seriál formou stručného příběhu představuje čtenářům cestu, po které se podnikatel se svojí firmou vydal, jaké milníky jej provázely a jakých úspěchů a uznání na světovém trhu dosáhl.

Reaktor Argus-M - fénix jaderné medicíny

Díky stárnutí jaderných reaktorů, které produkují nejpoužívanější radiofarmaka, dochází k obnovení zájmu o polozapomenutý typ reaktorů, které mají palivo rozpuštěné ve vodě. Ruská korporace Rosatom vstupuje na mezinárodní trh s reaktory Argus-M.

Letem technickým světem

Každý den nás překvapuje zprávami z vědeckotechnické sféry, která je nám sice ve své podstatě blízká, ale přesto někdy v detailech vzdálená, protože stačíme sledovat pouze svůj obor. V tomto letošním seriálu stíráme hranice úzkého zaměření a zlehka se dotkneme překvapivých novinek odjinud. Kdo chce vědět víc, snadno si podrobnosti najde.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit