Témata
Reklama

Nové prostředí automatizuje tvorbu NC programů

Uplynulo již 30 let od prvního spuštění Edgecamu a jeho vývojáři mají zákazníkům stále co nabídnout. V době představení Edgecamu šlo o tradiční CAD/CAM systém založený na drátové a plošné geometrii. Nicméně s vývojem Mechanical Desktop a ProEngineer, následované SolidWorks, Solid Edge a Inventor, se CAD systémy střední třídy na objemové bázi začaly stále více rozšiřovat. Vývojáři Edgecamu se tedy jako první na trhu CAD/CAM systémů rozhodli vydat se jedinečnou cestou podporující všechna hlavní 3D objemová jádra namísto vývoje svého softwaru založeného na vlastním objemovém jádru.

Výhodou zvolené koncepce podporující všechna hlavní objemová jádra je, že odpadá nutnost překládat CAD data. Dodnes má mnoho jiných systémů problémy s přenosem dat prostřednictvím nezávislých formátů, například IGES. Do Edgecamu jsou však všechny formáty importovány snadno a bez ztráty integrity.

Reklama
Reklama

Dnešní Edgecam

Dnešní Edgecam obsahuje revoluční Manažer strategií, vysokorychlostní hrubovací strategii Waveform a úplně nový modul pro drátové řezání. Manažer strategií umožňuje vytvoření standardů obrábění zachycením nejefektivnějších a zároveň osvědčených metod obrábění a jejich následnou automatickou aplikaci při dalším programování, a to i na zcela odlišných dílech. Pomocí strategií probíhá příprava NC programů způsobem, který se diametrálně liší od doposud využívaných konvenčních způsobů přípravy výroby. Technolog zadá strategiím požadovanou logiku a metodiku obrábění jednotlivých částí obráběných komponent a Edgecam pak využívá tyto parametry ke zcela automatickému zpracování NC programů. Díky strategiím tak lze snížit čas potřebný pro přípravu výroby o desítky procent a zároveň, a to je velmi důležité, pomáhá standardizovat metody obrábění.

Prostředí Manažera strategií

Hrubovací strategie Waveform, která maximalizuje míru úběru materiálu a zároveň prodlužuje životnost stroje i nástroje, představuje pro uživatele posunutí hranic tradičního frézování. Další novinkou je přidání rozhraní Autodesk Vault do Edgecamu. Menu Autodesk Vault v Edgecamu umožňuje uživateli spravovat data v softwaru Autodesk Vault 2013.

Dráhy nástroje vytvořené strategií Waveform

Nové drátové řezání v Edgecamu

Nový modul Drátové řezání poskytuje intuitivní prostředí pro komplexní programování všech drátořezů. Edgecam Drátové řezání obsahuje rozsáhlou databázi postprocesorů s knihovnou technologií řezání. Uživatel má možnost vybírat z předdefinovaných strategií řezání, jako například noční provoz bez obsluhy nebo denní provoz s obsluhou, případně může definovat vlastní strategii.

Mezi hlavní výhody nového drátového řezání patří:
• přednastavené postprocesory, které lze dále editovat;
• knihovna schémat řezání;
• jednoduché aplikace hrubovacích a dokončovacích řezů na různé typy dílců;
• reverzní dráha s možností změny technologie pro každý řez;
• různé strategie v rozích, včetně ISO a kuželových;
• značky na dráze nástroje reprezentující navlečení drátu, přestřižení drátu a zastavení stroje;
• bezodpadové řezání kruhových i nepravidelných tvarů;
• bezodpadové řezání zohledňuje průměr předvrtaného otvoru a eliminuje tak tzv. řezy naprázdno a zkracuje dobu cyklu.

Nové prostředí Workflow

Důkazem toho, že vývojáři Edgecamu nezahálejí, je nové prostředí, pomocí něhož lze k vygenerování NC kódu dospět ještě rychleji a snadněji než dosud. Řeč je o letošní převratné novince Edgecamu – o novém prostředí Workflow, které je vyvinuto pro zjednodušení a zpříjemnění práce technologů a programátorů a za účelem snížení nákladů, zlepšení kvality vyráběných dílů a zkrácení dodacích lhůt.

Ukázka prostředí Workflow

Workflow automaticky vybere vhodné prostředí (frézovací či soustružnické) pro obrobení dílce a umístí nulový bod podle nastavení uživatele. Díky nově navrženému ovládacímu panelu, automatickému polohování dílce, výběru polotovaru z databáze a volbě vhodného stroje lze vygenerovat dráhy nástrojů pro obrábění doslova během několika vteřin.

Nástroje prostředí Workflow pomáhají při načítání a polohování dílců, při výběru způsobu obrábění a vhodných obráběcích strojů, přidávají uživatelem definovaný polotovar nebo polotovar z databáze, importují upínače, vybírají stroj a soubor nástrojů a vybírají strategie pro co nejvyšší možnou automatizaci výroby. V každém kroku Workflow uživateli navrhuje, jak nejlépe a nejefektivněji dosáhnout požadovaného výsledku, případně automaticky provede obrábění. V každém kroku procedury Workflow může uživatel nastavení obrábění kdykoliv změnit.

Způsob práce v prostředí Workflow

Začátkem května Vero Software, vývojářská společnost CAD/CAM softwaru Edgecam, zorganizovala pro své zákazníky a ostatní zájemce dva webináře o novém prostředí Workflow. Těchto webinářů se zúčastnilo více než tisíc zájemců, kterým bylo předvedeno, jak probíhají jednotlivé kroky v tomto prostředí:
• nastavení – Workflow dynamicky nastaví nulový bod modelu podle předchozího uživatelského nastavení bez ohledu na to, jak nulový bod nastavil konstruktér. Následně přidá polotovar a upínače prostřednictvím databáze polotovarů a správce upínačů a strojů;
• útvary – funkce rozpoznávání útvarů v Edgecamu je schopna během několika vteřin rozpoznat na 3D modelu velké množství útvarů k obrobení včetně jejich vlastností;
• obrábění – plánovací nástěnka umožňuje pomocí funkce drag & drop komfortně měnit pořadí obráběcích operací;
• ověření – pomocí simulátoru jsou ověřeny dráhy nástrojů, případné kolize či překročení limitů os stroje.
• vygenerování NC kódu – poslední, pátý krok.

Dialog pro nastavení nulového bodu v prostředí Workflow

Jakmile je jeden krok ve Workflow hotov, uživatel plynule přejde do dalšího a postupně tímto způsobem dokončí všech pět kroků. Proces je zakončen získáním plně naprogramovaného dílce s provedenou kontrolou kolizí a s rychlým a precizním vygenerováním NC kódu. Nové prostředí je ve stylu Microsoft Office 2010, což uživatelům umožňuje efektivně spravovat soubory a složky.

Průběžná podpora uživatele

Během webinářů bylo položeno několik otázek týkajících se toho, jak mohou tyto nové nástroje pomoci ve výrobním procesu. Odpovědi lze shrnout do následujících bodů.

Načítání a umístění součástí

Načítání a umístění součástí probíhá plně automaticky na základě voleb uživatele. Dříve musel uživatel ručně nastavit prostředí (soustružnické nebo frézovací) a použít tradiční příkazy „posun“ a „transformace modelu“ před definováním nulového bodu.

Volba stroje a způsobu obrobení dílce

Uživatel volí ze seznamu vhodných strojů, který je sestaven automaticky na základě tvaru a rozměrů daného dílce.

Použití uživatelem definovaného polotovaru či polotovaru z databáze

Polotovary jsou při volbě automaticky rozděleny do tří kategorií – vhodný, lze použít a nevhodný. Z těchto kategorií je pak možné jednoduše vybrat požadovaný tvar polotvaru.

Použití upínačů

Uživatel má možnost definovat jakékoliv modely svěráků, sklíčidel aj. jako upínače. Ze Správce upínačů pak již jen vybírá vhodný typ pro danou situaci.

Automatizace výroby pomocí strategií

Vývojáři společnosti VERO Software vyvinuli sofistikovaný systém automatizace obrábění v Edgecamu. Na základě rozpoznaných útvarů na modelu a jejich vlastností jsou pomocí předem definovaných strategií obrábění vygenerovány dráhy nástrojů pro obrobení dílce ve správném pořadí. Tyto automaticky vygenerované dráhy lze dále detailně uživatelsky upravovat.

Přínosy

Edgecam Workflow má významný vliv na zkrácení programovacího času a díky své jednoduchosti ovládání zásadním způsobem zkracuje dobu potřebnou k zaškolení nových uživatelů. Cílem vývojářů přitom bylo odpovědět na potřeby uživatelů v oblasti snižování nákladů při současném zlepšování kvality a zkracování dodacích lhůt. Bylo tak dosaženo podstatně rychlejší tvorby NC programů oproti programování běžným způsobem.

Správce upínačů ve Workflow

Nové prostředí Workflow bude v Edgecamu uvedeno ve verzi 2013 R2, jejíž vydání mohou čeští zákazníci očekávat přibližně v září letošního roku.

Bc. Petra Slatinová

Nexnet
p.slatinova@nexnet.cz
www.nexnet.cz

Reklama
Vydání #10
Kód článku: 131011
Datum: 01. 10. 2013
Rubrika: Trendy / MSV 2013
Autor:
Firmy
Související články
Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Automatizace lidem práci nebere

Automatizaci se ve firmě Kovosvit MAS věnují od roku 2013. Z původního projektu vznikla samostatná divize MAS Automation a na letošní rok má plánované téměř dvojnásobné tržby oproti roku 2017. V porovnání s plánovaným obratem celého Kovosvitu jsou tržby divize zatím nevýznamné, ale průměrný růst divize o dvě třetiny ročně dokládá, že automatizace má v podniku ze Sezimova Ústí zelenou.

V nejisté době je univerzálnost řešením

Automatizace průmyslových procesů řeší problémy s nedostatkem kvalifikované pracovní síly, nahrazuje fyzicky namáhavou či zdravotně škodlivou činnost, snižuje chybovost lidského faktoru, zkracuje výrobní časy a v konečném důsledku přispívá ke zvýšení kvality a zisku. Nejen toto je pro ředitele společnosti Acam Solution Ing. Pavla Bortlíka a jeho tým motivace, ale i zábava. Za relativně krátkou dobu na trhu se firma stala, ať už napřímo, či přes své obchodní partnery, dodavatelem společností jako Volkswagen, Toyota, Olympus, Škoda Auto, Edwards, TE, BOSH, Heinze Gruppe, Woco STV či Fanuc a nyní přichází s řešením vhodným nejen pro velké výrobce, ale také pro malé a střední podniky – s univerzální robotickou buňkou HXG. Důležitým komponentem v této buňce je mimo jiné systém pro upínání nulového bodu VERO-S od společnosti Schunk.

Související články
Roboty pro automobilový sektor

Kompletní obnova automatizovaných robotických linek iniciovaná vrcholovým managementem společnosti Magneti Marelli vedla v závodě nacházejícím se v Crevalcore (územně správní celek města Bologna) ke zvyšování počtu zaměstnanců i efektivity těchto automatizovaných výrobních linek. Jak vysvětluje Marco Calabrese, ředitel údržby výrobního závodu, mnoho úkolů, které byly manuálního charakteru, je nyní zautomatizováno. „V těchto případech potřebujeme dosáhnout vyšší přesnosti, opakovatelnosti, výkonnosti a výrobní kvality a v zájmu vyšší efektivity samozřejmě i snížit dobu trvání cyklu. Integrací robotické automatizace zvýšila kvalitu a produktivitu práce a vedla i ke zvýšení počtu zaměstnanců pracujících v našem závodě.“

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Nástroj pro monitorování procesu svařování

Základním indikačním bodem spolehlivosti finálního produktu je zavedení a dodržování normativních předpisů. Jedním z indikátorů v oblasti svařování a svařovaných konstrukcí je použití souboru norem ČSN EN ISO 3834, které zabezpečují požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů. Normativy jasně definují kvalifikační/kvalitativní požadavky a soubor nezbytných opatření pro kompletní tok výrobku, až k jeho finálnímu stavu.

Vodorovné vyvrtávačky v praxi, Zastavení čtvrté

Zkušenosti zákazníků jsou nejcennějším podnětem, kterých se dodavateli-výrobci dostává. Nezkreslené reference na zkušenosti z provozu a servisu pak přináší objektivními informace pro další potenciální zákazníky. Kdo jiný by měl tedy o kvalitě firmy vědět více než ten, kdo její produkty vyzkoušel? To je cesta k publikované formě článků, kterou MM Průmyslové spektrum na trhu českých technických periodik zastává. Navštěvovat uživatele produktů a nechat je vyprávět o zkušenostech, které mají s jejich používáním, s komunikací s dodavatelem, se spokojeností s jeho službami. Pak získáme skutečnou referenci, z níž si lze udělat určitou referenci.

Produktivní svařovací procesy

Hlavním cílem měnící se tržní ekonomiky je zvýšení produktivity a hledání nových úspor ve svařování. Výrobní společnosti, orientující se na svařovací procesy, požadují nejen zvyšování produktivity, ale i její monitorování a následné hodnocení. Tento stav je vyvolán potřebou udržení konkurenceschopnosti a je zaměřený na zvýšení profitu společnosti při udržení stávajících lidských i technických zdrojů.

CAM při výrobě malých vodních turbín

Obnovitelné zdroje založené na energii vody jsou nedílnou součástí enviromentálně šetrného energetického systému. Švýcarská společnost Bunorm AG dodává turbíny pro malé vodní elektrárny využívající pro práci malé množství vody. Veškeré potřebné komponenty si vyrábí firma sama a následne je kompletuje do výsledného výrobku.

Virtuální kontrola obrábění

Kvalita obrobeného povrchu a čas obrábění při dosažení požadované přesnosti jsou nejběžněji sledovanými kritérii obrábění. Prostředkem pro optimalizaci a rychlou kontrolu výsledků obrábění se stávají simulace virtuálního obrábění s vizualizací obrobeného povrchu.

Zvýšení hodnoty díky softwaru

Vybavit se tím správným softwarem se vyplatí, jelikož zvýší produktivitu i zisk společnosti. Tady je důkaz.

900 000 nástrojových datových záznamů navíc

Nové rozhraní výrazně rozšiřuje datovou nabídku pro uživatele systému TDM. Ti mají nově k dispozici nástrojová data od více než 40 výrobců, tedy téměř pro každou obráběcí operaci.

Excentrický lis nahradil více starších strojů

Díky využití špičkových technologií při realizaci svých výrobků se společnost Sangiacomo Presse řadí mezi přední výrobce mechanických, výstředníkových lisů s rámem ve tvaru C a s rámem ve tvaru H. Na světovém trhu působí již od 60 let.

Alternativa k aditivním technologiím

Kdo rychle potřebuje nějaký prototyp, tomu doporučuje výrobce strojů Röders z německého Soltau místo výroby s následným leštěním vyfrézovat model z celého bloku hliníku. "To jde mnohem rychleji," říká vedoucí prodeje Dr.-Ing. Oliver Gossel. Jak lze tímto způsobem vyrobit držák na mobil za 30 minut - a to dokonce s vysoce lesklým povrchem - demonstruje Röders na svém stroji RXP601 s použitím 6 mm diamantové frézy od firmy Horn.

Laserové svařování pro Průmysl 4.0

Vláknové lasery jsou významným nástrojem pro svařovací aplikace, které slouží mnoha zavedeným odvětvím i novým rychle rostoucím oborům. Pro progresivní výrobce, kteří již výhod laserového svařování využívají, zůstává otázkou, jak dále zlepšit efektivitu procesu a být krok napřed oproti konkurenci. Optimalizace jakéhokoli průmyslového procesu pro inteligentní výrobu vyžaduje vysoce kvalitní on-line sběr dat. Stále roste potřeba technologií, které pomohou lépe monitorovat proces laserového svařování.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit