Témata
Reklama

Novinky v kontrole textury a tvaru povrchu

Vývoj a změny požadavků na kvalitu funkčních povrchů součástí jsou základním impulzem pro rozvoj kontrolních metod a prostředků, které mají "novou" kvalitu rychle a spolehlivě ověřovat. Představené novinky společnosti Taylor Hobson dokumentují kvalitativní pokrok v hodnocení kvality povrchu.

První novinka představuje přenosné bateriové profiloměry s typovým označením Surtronic S-116/S-128 určené pro univerzální dílenské i laboratorní aplikace. Uvedené přístroje jsou vybaveny induktivním měřicím systémem s relativním snímačem a automatickou kalibrací. Výrobce zdůrazňuje, že Surtronic S ve své kategorii představuje v současné době přístroj s nejlepším poměrem ceny k užitné hodnotě. Předností uvedených přístrojů jsou zejména jejich provozní odolnost, univerzálnost využití, uživatelský komfort a propojitelnost.

Reklama
Reklama
Profiloměr Surtronic S při měření drsnosti povrchu dutiny součásti.

Přenosné bateriové profiloměry

Odolnost přístroje proti nárazu zajišťuje jeho tvarovaný vnější kryt se zapuštěným, speciálně chráněným dotykovým monitorem. Robustní pohonný a převodový mechanismus, včetně ložisek, se vyznačují vysokou odolností proti opotřebení. Životnost baterií (Li-Poly) má zajistit provedení až 2 000 měření, při době pasivní pohotovosti 5 000 hod. Univerzálnost využití přístrojů charakterizuje široký rozsah typů měřitelných povrchů i jejich polohy, např. povrchů malých otvorů, drážek různého provedení, O-kroužků apod. Přístroje jsou vybaveny měřicím raménkem s rozsahem zvedání/spouštění 50 mm, s možností měření v jakékoliv poloze, na vyhodnocované délce až 25 mm. Uživatelský komfort zajišťuje displej 4,3", funkční v jakékoliv poloze, a dále možnost ovládat celé měření jedním tlačítkem. Přístroj lze z pohotovostního stavu připravit na měření v čase kratším než jednu vteřinu. Široké možnosti nabízí přístroj standardním propojením s PC nebo sítí. Změřená data lze ukládat na interní paměť přístroje (až 100 údajů) nebo na USB (> 10 000 údajů na 1 GB). Prostřednictvím USB lze provádět progresivní analýzy s využitím programu Talyprofile Lite na PC, zajistit dálkové ovládání, bezobslužný provoz nebo využít stolní tiskárnu. K přednostem patří i jednoduché zvládnutí obsluhy a minimalizace chyb obsluhy při měření.

Aplikace přístroje Surtronic S na měření povrchu čepů zalomeného hřídele.

Rozsah měření přístroje Surtronic S-116 je 200; 100 nebo 10 μm (S-128: 360; 100; 10 μm), při rozlišení 100; 20 a 10 nm, na hodnocené délce 0,25 až 12,5 mm (S-128: 0,25 až 25,0 mm). Standardně jsou přístroje vybaveny snímacím hrotem o poloměru 5 μm, lze objednat i hroty R 2 μm nebo R 10 μm. Údaje změřené posuvovou rychlostí 1 mm.s-1 lze následně upravovat filtry typu 2CR nebo Gauss. Přístroje Surtronic S měří všechny parametry podle standardů ISO 4287; ISO 13565-1; ISO 13565-2 a u přístroje S-128 i základního profilu.

Přesné induktivní měřidlo Talymin 6 s bezkonkurenčním rozsahem měření 4 mm, s rozlišením 16 nm.

Přístroje Surtronic řady S se uplatní v řízení a regulaci technologických procesů (broušení, soustružení, frézování apod.), v automobilní výrobě (hřídele, skříně, zalomené hřídele apod.), v těžkém průmyslu (stavba lodí) a v leteckém průmyslu (lopatky a hřídele turbín). Např. u plechů válcovaných za studena je obvykle kontrolována kvalita povrchu (Ra a RPc), příp. jejich připravenost pro následující zpracování (např. povlakování) nebo jen vzhled. Kvalita povrchu turbínových lopatek se často kontroluje po operaci kuličkování apod.

Bezkonkurenční měřidlo

Přístroje řady Talyrond 500 k dosažení vysoce přesného měření jakosti a tvaru (především kruhovitosti) povrchu využívají své technické přednosti, kterými jsou zejména: nízký šum pohybových a měřicích os, technologie měření s vysokým rozlišením, vysoká přesnost lineárních i rotačních měřítek a korekce oblouku. K významnému zvýšení kvality a užitné hodnoty uvedených přístrojů T500 má přispět i využití nového měřidla Talymin 6, které společnost Taylor Hobson nyní uvádí na trh.

Unikátní etalony pro seřizování přístrojů a kontrolu lineární i obvodové drsnosti povrchu s kalibrovanými hodnotami Ra a Rz.

Nový Talymin 6 nabízí ve své kategorii dosud největší rozsah měření 4 mm, s rozlišením 16 nm. Konstrukce s vyváženým raménkem zajišťuje konstantní velikost kontaktní síly při všech polohách měření (vertikálních i horizontálních). Diamantový snímací hrot (R 5 μm) lze nyní nově aplikovat i ve vodorovné poloze. Zlepšený způsob seřizování síly umožní nejen přesnější nastavení, ale i korekci oblouku v celém rozsahu měření. Novinka Talymin 6 využívá inovovaný způsob kalibrace, který ověřuje kruhovitost i texturu povrchu a současně zajišťuje i větší rozsah kalibrace.

Řadu přístrojů Surtronic Roudness charakterizují výkonné funkční vlastnosti.

Představené měřidlo Talymin 6 zajišťuje řadě přístrojů Talyrond 500 vyšší přesnost měření profilu povrchů s úchylkami tvaru <0,5 μm, s přesností poloměru <5 μm, s rozlišením <0,3 μm a systémovým šumem <30 nm. Modernizace kruhoměrů T500 – zvláště snížení šumu os a použití měřidla s vysokým rozlišením – výrazně rozšiřuje jejich praktické aplikační možnosti.

Unikátní etalony drsnosti povrchu

Pro ověřování způsobilosti měření textury povrchu Taylor Hobson představil nové unikátní etalony určené pro kontrolu lineární (podélné) a obvodové drsnosti povrchu v souladu s předpisy mezinárodních norem. Každý etalon obsahuje dvě pole s kalibrovanými hodnotami Ra/Rz ve dvou oblastech:
- lineární oblasti s povrchovou stopou sinusové vlnovky, orientovanou kolmo k ose válcového etalonu, která je určena k ověřování lineární drsnosti povrchu. Vertikální délka testovacího proužku je 8 mm, s nominálními hodnotami parametrů Rz = 1 μm a Ra = 0,32 μm;
- obvodové oblasti s povrchovou stopou sinusové vlnovky orientovanou podél osy válcového etalonu, která je určena k ověřování drsnosti na obvodu povrchu. Vertikální délka testovacího proužku je 4 mm, s nominálními hodnotami parametrů Rz = 1 μm; Ra = 0,32 μm a poloměr.

Modernizace přístrojů

Zlepšování funkčních vlastností a rozvoj přístrojové řady Surtronic Roundness cíleně rozšiřují využitelnost přístrojů vzhledem k požadavkům uživatelů. Výrobce nově nabídl systém s typovým označením Surtonic R50. U novinky uvádí srovnatelné rozlišení s konkurencí, ale nižší cenu (o 10 % levnější než R80). Inovace konstrukce přináší výrazné zlepšení ochrany přístrojů i jejich ustavení proti chvění. Především jsou vybaveny aktivním systémem AV 120, zabudovaným v desce stolu (konstrukce je upravitelná podle potřeb zákazníka), tak i pasivními systémy ochrany AV30 a AV50. Pro uživatele je přínosný i nový algoritmus tisku, zvýšené rozlišení prezentace grafů a zobrazení i zjednodušené ovládání funkcí jedním tlačítkem. Zlepšenou kvalitu výsledků hodnocení přináší i nové zpracování charakteristik harmonických složek profilu povrchu, které nabízí přístroje typu R120 a R125. Praktické experimenty potvrdily velmi dobrou shodu výsledků měření přístroji Surtronic 120 a 125 s výsledky dosaženými na měřidlech Talyrond. Nový software nabízí i další aplikace (např. Sector Roundness), dále i upravené rozvržení všech postupů a operací, zdokonalené zobrazování údajů přístroje a především výsledků měření.

Ing. Zdeněk Novák

Imeco TH, umístění na MSV: pavilon F, stánek 86

novakzdene@seznam.cz
imeco-th@imeco-th.cz
www.imeco-th.cz

Reklama
Související články
Nové možnosti měření textury a tvaru povrchu

Technické parametry a možnosti kontroly nově vyvinutých měřicích přístrojů nelze vždy považovat za finální a neměnné. Pokud se měřicí přístroje v  praxi uživatelů osvědčí, výrobce se vesměs logicky zaměří na jejich zdokonalování. Dalším vývojem sleduje zlepšení a rozšíření jejich aplikačních možností. Praktický příklad uvedeného postupu představují i nové možnosti aplikace řady měřicích přístrojů Talyrond 5xx, firmy Taylor Hobson.

Indukční LVDT snímače

Výrobce přesných snímačů vzdálenosti a polohy, společnost Micro-Epsilon vyvinula novou, cenově výhodnou řadu indukčních LVDT snímačů, které jsou ideální pro střední až vysoko objemové OEM projekty.

Lze zastavit časový rozvoj opotřebení řezných nástrojů?

Je to noční můra výrobců řezných materiálů, ale sen jejich uživatelů. Ve své podstatě již Taylorovy konstanty cT vyjadřují velkoryse čas obrábění řeznou rychlostí 1 m.min-1 (řádově 109÷1013). Ten však představuje v extrémním případě fantastických 19 milionů let obrábění – 24 hodin denně, 365 dnů v roce. To se však nestane, protože se nástroj zničí mnohem dříve jinými mechanismy opotřebení.

Související články
Bezkontaktní měření vzdálenosti

V oblasti přesného měření vzdálenosti rychle roste využití bezkontaktních technologií. To je způsobeno mnoha faktory, z nichž těmi hlavními jsou, že zákazníci potřebují měřit mnohem přesněji (s rozlišením v řádu mikrometrů nebo dokonce nanometrů) a je třeba měřit proti obtížným povrchům nebo povrchům, kterých se nelze během procesu měření dotknout což jsou například křemík, sklo, plasty, miniaturní elektronické součástky, lékařské komponenty a také potraviny.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Jak zpracovat plán kontroly a údržby

V České republice je v provozu vedle velkých zpracovatelských průmyslových celků také překvapivě velké množství celků středních a malých. Dostupné statistiky hovoří o desítkách tisíc podnikatelských subjektů, které provozují technické celky ve zpracovatelském průmyslu. Pro všechny tyto celky, bez ohledu na jejich velikost, složitost, nebo stáří platí jedna základní skutečnost. Jejich porucha může v důsledku znamenat zastavení produkce se všemi důsledky.

Pyramida produktivního procesu - nastavení procesu

V minulém čísle bylo pojednáno o tom, že nejdůležitější je příprava a seřízení stroje, v tomto článku bude vysvětleno nastavení procesu před začátkem obrábění.

Odměřovací systémy a jejich vliv na přesnost

Na obráběcí stroje jsou kladeny stále vyšší a vyšší požadavky na rychlost, přesnost a kvalitu obráběných součástí. Proces obrábění ovlivňuje mnoho faktorů a jedním z nich je kvalita pohonů jednotlivých os, které pohybují obráběcím nástrojem.

Absolutní snímač pro každou příležitost

Yeti se stal legendou. Slyšel o něm snad každý z nás. Spojuje schopnost existence v nejdrsnějších podmínkách se schopnosti unikat pozornosti.

Automatická analýza jakosti výlisků

S rozvojem hromadné výroby karoserií automobilů má toto téma stále narůstající význam. Optická 3D - měřicí technika v posledních deseti letech doznala v lisařině stále většího použití.

Laserový měřicí systém pro seřizování nástrojů

Při frézování a vrtání nástroji velmi malých rozměrů se pro seřízení a kontrolu zlome-ní nástroje používá laserový měřicí systém. Pomocí tohoto přístroje lze vyrábět rychleji, s vyšší přesností a s vyšší spolehlivostí.

Průmysl 4.0 v praxi

Reflexe současného poznání s aplikací prvků Průmyslu 4.0 do praxe byla předmětem odborné konference, kterou společnost Ceratizit společně se svými partnery připravila pro téměř stovku účastníků z řad výrobních společností ve svém Technickém centru. Od původního teoretizování o aspektech Průmyslu 4.0 jsme se nyní dostali již k praktických zkušenostem.

Trendy ve světě přesné měřicí techniky

Požadavky kladené na kontrolu kvality se rok od roku stále zvyšují. S tímto trendem se musejí vypořádat všichni výrobci měřicí techniky. Shodně je tomu i u firmy Mitutoyo, která se snaží šíří svého sortimentu maximálně vyhovět požadavkům pro dílenskou kontrolu, měrové laboratoře i procesní kontrolu, ale zároveň neopomíjí současný trend - Průmysl 4.0 a IoT - požadavek na inteligentní komunikativní měřidla a přístroje.

Akademici a (nejen) technika

Spolupráce akademické a komerční sféry. Těchto pět slov v sobě bez nadsázky zahrnuje budoucí prosperitu naší země. Akademická sféra, včetně univerzit, totiž disponuje vynikajícími mozky, jejichž práce však byla v minulosti často „jen“ výzkumem pro poznání. Přitom na kvalitní výzkum je potřeba stále větší množství financí a těch se dnes často nedostává. Komerční sféra naopak financemi disponuje, ale aby ustála zesilující tlak konkurence, potřebuje získávat další a další know-how čili právě výsledky výzkumu. V čem je úhel pohledu na tuto problematiku z obou stran stejný a v čem se liší?

Objektivní měření kruhovitosti

Kontrola technických parametrů předpokládá nejen využití vhodných přístrojů a metod měření, ale i optimálních postupů provádění, které zajistí maximální věrohodnost získaných výsledků. I při měření kruhovitosti se vyskytuje řada faktorů, které ovlivňují objektivnost a přesnost výsledků kontroly.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit