Témata
Reklama

Nový plug-in modul pro vytváření měřicích cyklů

Gibbs and Associates, přední vývojářská společnost programového vybavení v oblasti CAM a CNC, a firma Renishaw, jedna z předních světových společností v oblasti metrologie, spojily své odborné znalosti a vyvinuly nový výkonný doplňkový modul (plug-in) pro software GibbsCAM.

Nový plug-in modul Productivity+ společnosti Renishaw pro software GibbsCAM představuje nový zjednodušený způsob vytváření měřicích cyklů pro obráběcí stroje. Umožňuje vytváření technologického programu pro obrábění a generování drah nástrojů spolu s měřením.
Plug-in modul Productivity+ je souborem softwarových řešení navržených k usnadnění měření. Integruje snímání do softwaru CAM a nabízí nové výkonné prostředí k měření na stroji (samozřejmě závisí na typu řídicího systému stroje) včetně samostatné editace. Modul Productivity+ lze využít k automatizaci časově náročného ručního generování cyklů nastavování nástrojů, ustavování obrobků a ke kontrole po dokončení cyklu.
Inspekční snímací systémy se na obráběcích strojích stávají přirozenou součástí technologického postupu. Sonda je přitom umístěna v zásobníku nástrojů jako kterýkoli jiný nástroj a používá se pro ustavení a kontrolu dílce, popř. pro řízení procesu.
Reklama
Reklama

Snímací cykly

Modul plug-in Productivity+ pro software GibbsCAM využívá snímací cykly, jež jsou bezproblémově integrovány do procesu obrábění kovů a mohou být simulovány ještě před zahájením ověřování na stroji. Výsledkem je vyšší spolehlivost měření, jež vede ke zkrácení časů prověřování. Nová sestava maker umožňuje rychlejší provádění snímacích cyklů, neboť do obráběcího stroje musí být po zpracování odeslán pouze požadovaný kód.

Výhody modulu Productivity+

Modul Productivity+ zkracuje časy programování dat pro obrobky prostřednictvím využití grafických uživatelských rozhraní a nabízí některé další výhody: rychlejší, přesnější a jednodušší způsob generování měřicích cyklů pro obráběcí stroje; integrovaný vývoj výrobních postupů využívá snímací systémy jako přirozenou součást technických procesů; není vyžadována podrobná znalost makrokódů - systémy nabídek se obsluhují intuitivně; rychlejší snímací cykly; rychlejší prověřování na stroji; vyloučení ručního programování zlepšuje přesnost dokončeného snímacího programu; vyšší spolehlivost a kvalita výstupu měření i přesnosti stroje;;upravovány mohou být také existující programy, aby zahrnovaly využití sond přinášejících užitek novým i stávajícím uživatelům softwaru CAM.
Programování automatizovaných cyklů pro nastavování nástrojů a detekci jejich poškození se provádí snadno prostřednictvím dialogových oken s přehledným obsahem. Řezné nástroje mohou být rychle a přesně měřeny v obráběcím stroji, což zkracuje seřizovací časy a omezuje chyby obsluhy.
Snímací cykly lze snadno generovat volbou geometrie a uživatel bude každým z procesů proveden prostřednictvím dialogových oken s přehledným obsahem. Dráhy měření mohou být simulovány a uživatel tak získá vizuální indikaci možné kolize sondy. Výsledkem je vyšší spolehlivost činnosti stroje.

Podpora řídicích systémů

Modul Productivity+ podporuje řadu předem připravených cyklů pro určení polohy součástí či detailů a automatickou aktualizaci pracovního souřadnicového systému stroje, identifikaci dostupnosti a automatickou aktualizaci průměrových korekcí nástroje, ověření skutečných rozměrů dokončených dílců. Získaná data mohou být formátována a odeslána do jiného zařízení off-line.
Software Productivity+ podporuje následující řídicí systémy:
  Fanuc (Makro B)
  Haas
  Hitachi Seicos
  Makino (Pro 3)
  Mazatrol (pouze ISO)
  Mitsubishi Meldas
  Yasnac
Chystaná podpora:
  Acramatic A2100
  Heidenhain 426/430/530
  Matsuura/Siemens (840di)
  Num
  Okuma
  Siemens (810D, 840D)
Reklama
Vydání #6
Kód článku: 40623
Datum: 16. 06. 2004
Rubrika: Trendy / Měření
Autor:
Firmy
Související články
Vysoké nároky na přesnost robotických aplikací

Trh robotických technologií v posledních letech zažívá prudký rozmach. Moderní průmyslová odvětví se po celém světě stále více spoléhají na inteligentní roboty vyznačující se vysokou přesností a 100% spolehlivostí. Výhodami pro jejich provozovatele jsou flexibilnější výrobní procesy, vyšší kvalita, nižší spotřeba materiálů a úspory nákladů. Klíčovou roli v oblasti chytrých robotických technologií hrají inovativní snímače, které fungují jako rozhraní mezi robotem a jeho prostředím.

Měření v rámci celého výrobního řetězce

Na cestě k aplikaci konceptu Průmyslu 4.0 se měřicí a kontrolní technologie čím dál víc používají jako řídící nástroj ve výrobě. V rámci plnění této nové role ale potřebují pružněji a rychleji zachytit kvalitativní údaje na různých místech: v měřicí laboratoři, v těsné blízkosti výrobní linky, stejně tak jako přímo v ní.

Přesné měření libovolného materiálu nebo povrchu

Společnost Keyence uvedla na trh řadu konfokálních snímačů polohy CL-3000 pro vysoce přesné měření na jakémkoliv materiálu nebo povrchu. Tyto vysoce kompaktní koaxiální laserové snímače polohy pomáhají s takovými úkoly, jako je zlepšování kvality, prevence dodávek nevyhovujících dílů a zvyšování objemu výroby.

Související články
Měřicí technologie pro Průmysl 4.0 v Nitře

Průmysl 4.0 závisí na propojení systémů schopných spolu komunikovat, schopných získávat, vyhodnocovat a sdílet data a na takto zpracované informace reagovat v reálném čase. Údaje z měření jsou nezbytné pro shromažďování informací, které mají být použity při inteligentním rozhodování za účelem zabránit nežádoucím procesním změnám.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Měřicí technika se stává součástí výrobních strojů

Vzhledem k tomu, že jednou z aktivit České metrologické společnosti, z. s., je mimo jiné také sledování prezentace aktuálních metrologických novinek, trendů vývoje a zastoupení metrologie na veletrzích pořádaných v České republice i v zahraničí, navštívili jsme mimo jiné veletrh Toolex 2017, který se již po desáté konal v polském městě Sosnowiec na třetím největším výstavišti v Polsku – Expo Silesia.

Velmi přesný měřicí stroj pro výpočetní tomografii

Nový model TomoCheck S HA (High Accuracy) 200 společnosti Werth Messtechnik GmbH se senzorem pro výpočetní tomografii je aktuálně nejpřesnějším souřadnicovým měřicím strojem na světě.

Měřicí přístroje pro efektivní výrobu

Jestliže jsou nástroje přesně zaměřeny a seřízeny ještě před samotným obráběním mimo obráběcí stroj, lze následně zkrátit vedlejší neproduktivní časy na stroji a zvýšit tak celkovou efektivitu výroby. Přístroje pro měření a seřizování nástrojů mohou v samotném procesu třískového obrábění zajistit zvýšení produktivity až o 25 %, a to při velmi dobrém poměru cena/výkon. Úspěšné obrábění tedy vyžaduje nejen výkonné stroje, ale i přesně seřízené nástroje.

Vylepšený triangulační snímač střední třídy

Laserové snímače optoNCDT 1750 měří posunutí, vzdálenost a polohu v mnoha průmyslových odvětvích, jako je například automatizační technika, výroba elektroniky, automobilový průmysl a strojní zařízení. Tento nový model zachovává kompaktnost a robustnost svého osvědčeného předchůdce ILD1700, ale významně zvyšuje maximální vzorkovací frekvenci, přesnost a rozlišení.

Konfirmace měřidel

Příspěvek se zabývá problematikou zajištění návaznosti měření a rozebírá obvyklé metrologické čin-nosti, které jsou za tím účelem prováděny. Zákon o metrologii i běžná praxe zmiňují jako základní postupy kalibraci nebo ověření stanovených měřidel. Kalibrace je postup vedoucí k dosažení způsobilého měřidla ve dvou logických krocích podle definice VIM. Vždy musí být zjištěn aktuální stav měřidla – provádí se zkouškou, která ověří, zda je měřidlo způsobilé plnit dané specifikace, či nikoliv. Nezpůsobilé měřidlo se musí kalibrovat nebo vyřadit. O výsledku je vydán doklad (kalibrační certifikát), jímž je potvrzena způsobilost z dřívější kalibrace nebo způsobilost dosažená kalibrací novou. Zvláštní pozornost je věnována kalibraci měřidel řízených softwarem, např. u souřadnicových měřicích strojů.

Měření energie je důležité ve všech oborech

Spotřeba a ve velké míře i kvalita energií je v poslední době stále více sledovanou veličinou. Měřicími systémy od přehledových měřičů spotřeby až po systémy, kde je měření, zobrazování, ukládání a grafické prezentování veličin integrováno do větších systémů lze získávat přehled o spotřebě kdykoli je to potřeba.

Průmysl 4.0 v měření aneb Kvalita 4.0

V souvislosti s postupující mírou digitalizace a automatizace výroby se často hovoří o Průmyslu 4.0 neboli čtvrté průmyslové revoluci. Tento trend se pochopitelně nevyhýbá ani oboru měření. Objevuje se dokonce nový pojem – Kvalita 4.0. Co si pod tím představit?

Vestavné přístroje pro měření v silnoproudé síti

Řadou vestavných přístrojů SIRAX se doplňují přístroje s vysokým výkonem SINEAX a završují tak portfolio v této oblasti. Přístroje série SIRAX se vyznačují základní funkčností převodníku elektrických veličin za dodržení velmi dobrého poměru cena/výkon. Přístroje BM1200 a BM1400 představují jednoduché a cenově výhodné monitory silnoproudé sítě. Pro vyšší stupeň vizualizace a komfortnější koncept obsluhy jsou vhodné multifunkční monitorovací přístroje, které byly označeny MM1200 a MM1400, jsou vybaveny TFT displejem a lze je na základě přehledného menu též konfigurovat.

Moderní metrologie pro kontrolu povrchu optiky

S vývojem tradiční sférické optiky se postupně celkově zvětšují její rozměry i hmotnost. S cílem zvýšit přesnost a zlepšit funkční vlastnosti se jednotlivé optické komponenty kombinují. Přitom v uplynulém období progresivní optické konstrukce využívaly asférickou a difrakční optiku k redukci počtu dílů sestavy. Jedna asférická nebo difrakční čočka může nahradit několik konvenčních sférických čoček, což umožní snížit hmotnost, cenu i potřebný prostor, ale především získat kompaktnější a výkonnější optický systém.

Revoluční linka pro měření kvality

Je to takový český "americký sen". Začínal jako soustružník, dnes Miroslav Dušek vlastní strojírenskou firmu s mnohamilionovým obratem. Láska k poctivému řemeslu se u něj potkává s vynalézavostí, která ho nyní dovedla k vývoji revoluční linky pro měření kvality.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

 • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
 • Vysoký podíl redakčního obsahu
 • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

   Předplatit