Témata
Reklama

Od tlakové slévárny až po kompletní výrobu

Outsourcing u sléváren a kováren nabývá na důležitosti. Přesun obrábění od OEM výrobců do sléváren vedl k tomu, že se řada tlakových sléváren přeorientovala na kompletní výrobu. Příkladem je závod Ljunghäll v České republice, který s podporou firmy Grob rozšířil výrobu z tlakového lití na dodávky komplexních dílů pro automobilový průmysl.

Skupina Ljunghäll se stoletou tradicí v tlakovém lití je součástí Gnutti Carlo Group. Její závody ve Švédsku, České republice, Číně a Kanadě se dlouhodobě zaměřují na tlakové lití odlitků z AlSi – především převodovek, skříní zadní nápravy apod. Ljunghäll se vždy soustředil na komponenty s vysokou přidanou hodnotou. Brzy identifikoval potřebu zaměřit se nejen na odlévání a operace hrubého obrábění, ale i na komplexní obrábění.

Reklama
Reklama

Od slévače k obráběči

V závodě v Čáslavi začal Ljunghäll používat jednoduché stroje na výrobu komponentů pro německé automobilky. Nejprve 3osé stroje, jakmile vzrostla poptávka po procesních strojích, obrátil se Ljunghäll na české zastoupení Grob –firmu Imtos. Imtos kompletně zastupuje Grob více než 20 let. Ve svém showroomu může na stroji Grob prezentovat širokou škálu obráběcích procesů, nabízí aplikační technologie, technologické postupy a vynikající služby. Jako jedno z prvních zastoupení implementoval lokalizovaný automotive proces z Mindelheimu.

Závod Ljunghäll v ČáslaviVe spolupráci Ljunghäll, Imtos a Grob vznikl koncept procesu, který byl, jako první řešení na klíč firmy Grob, implementován v čáslavském závodě. Tím se Grob s Imtosem staly průvodci přechodu Ljunghällu ke kompletní výrobě. O to důležitějšími, že pro Ljunghäll byl přechod na komplexní obrábění skříní neprobádaným územím bez zkušeností s upínáním, strategií obrábění nebo stabilitou procesu.

Technici Grob a Imtos zajistili podporu od projektového plánování až po aplikační techniku. „Spolupráce stála od začátku na důvěře,“ vzpomíná Christoph Demmeler, oblastní obchodní ředitel Grob. „Práce našeho českého zastoupení i školení a prezentace v Mindelheimu – vše fungovalo perfektně.“ Na konci roku 2018 měl Ljunghäll 12 univerzálních G350 a jeden G550. Další obráběcí centrum G550 získá v květnu 2019.

Pro Ljunghäll bylo důležité, že Grob dokáže poskytnout nejen své know-how v oblasti klasických univerzálních strojů, ale i rozsáhlé procesní know-how v systémových procesech.

„Firmy jako Ljunghäll mívají velmi dlouhé náběhové křivky a nemohou z kapacitních důvodů začít přímo se systémovými stroji,“ říká Alexander Attenberger, oblastní manažer Grob pro univerzální stroje. „Většinou začínají s univerzálním strojem, postupně zvyšují objem výroby různými rozšířeními. Využívají například dvouvřetenové stroje nebo propojená systémová řešení. Na trhu nemůže kromě firmy Grob nikdo tuto možnost nabídnout.“ Tento proces vyhovuje OEM výrobcům. Mají jednoho partnera, který jim dodává hotovou komponentu.

Strojní park Ljunghäll

„Přechod od lití k obrábění, zejména v 5osém sektoru, byl pro nás velkou výzvou,“ vzpomínají manažeři Ljunghällu. „Obrábění v pěti osách je jiná výzva než tlakové lití. Víme ale, že pouze s tlakovým litím bychom dlouhodobě neměli na trhu šanci. Bylo proto logické, že jsme využili odborné znalosti inženýrů Grob. Zaměřujeme se na stabilitu a kvalitu procesů, v čemž jsme společnosti Grob důvěřovali.“

Detail Grob G550

Rozmanité možnosti pro kompletního dodavatele

Existuje již mnoho příkladů přerodu tlakové slévárny v kompletního výrobce. Hlavním trendem v automobilovém průmyslu je outsourcování do sléváren a kováren. Nákup poté probíhá pouze od jednoho výrobce. Zákazníci chtějí od slévárny kompletní díl. Ta dnes odlévá zcela nové díly, jako jsou konstrukční hliníkové komponenty, které se v minulosti vyráběly ohýbáním plechu. Mnohaleté zkušenosti v systémovém obrábění i ve všeobecném strojírenství předurčují Grob, aby byl svým zákazníkům praktickým poradcem a dodával odpovídající stroje.

Přerod slévárny na kompletního výrobce se týká nejen společností odlévajících hlavy nebo blokové obrobky, ale i společností vyrábějících komponenty rámových konstrukcí nebo například fotovoltaické články. Nejde jen o firmy v automobilovém průmyslu, ale o všechny slévárny, včetně výrobců nástrojů a forem.

Dalším důvodem pro přeměnu na kompletního výrobce je pokles výroby motorů. Nastupující elektromotory mají menší množství komponent než tradiční spalovací motory, odběratelé navíc vyžadují kompletní díly.

Velký význam na trzích východní Evropy

V České republice, na Slovensku, v Polsku a Maďarsku je stále mnoho sléváren, trh pro obrábění poroste. I výroba nástrojů a forem se vyvíjí ke stále složitějším komponentům. Firmy k udržení konkurenceschopnosti využívají stále více 5osých strojů a automatizovaných řešení.

TRADICE RODINNÉ FIRMY GROB

Firma Grob se již více než 90 let zabývá vývojem a výrobou strojů a  zařízení. Mezi její zákazníky patří nejznámější automobilky, jejich dodavatelé a firmy z nejrůznějších průmyslových odvětví. S výrobními závody v Mindelheimu, Blufftonu, Ohiu, São Paulu, Dalianu a Turíně i  celosvětovými servisními a prodejními zastoupeními je skupina Grob globální firmou s 6600 zaměstnanci. Ročně generuje kolem 1,5 mld eur.

Portfolio sahá od univerzálních obráběcích center přes vysoce komplexní výrobní systémy s vlastní automatizací až po ruční montážní stanice a  plně automatizované montážní linky. Součástí výrobního programu jsou i  zařízení pro elektromotory, technologii baterií a palivových článků.

Grob využívá vlastní řešení pro technologii lakování součástí motorů, obrábění skříní turbín, obrábění konstrukčních a podvozkových komponent. Vlastním software pro digitalizaci a výrobní procesy Grob-Net4Industry učinila společnost velký krok do digitální budoucnosti.

SYSTÉM ŘÍZENÍ JE KLÍČOVÝ

Ljunghäll Group se zaměřuje na provozní preciznost a výrobu vysoce kvalitních produktů na pracovišti šetrném k životnímu prostředí. Chceme naší společnosti zajistit dlouhodobě udržitelný růst. Snažíme se rozvíjet společně se zákazníky, plnit a překonávat jejich požadavky a podporovat je konkurenceschopnými řešeními.

Permanentními inovacemi vytváříme hodnotu pro své současné i budoucí zákazníky. Snažíme se přeměnit naši firmu na globálního hráče podporujícího růst svých zákazníků po celém světě.

Základem pro rozvoj naší skupiny je systém řízení. Máme zainteresovaný a angažovaný tým s energií, vášní a respektem k jednotlivci. Kompetence a znalosti spolu s týmovou prací a vedením nám umožňují zlepšovat naše podnikání, plnit nové strategické výzvy a společně tvořit budoucnost. Jsme jeden tým, který pracuje na společných cílech a vždy na „Přidané hodnotě, ve všem, co děláme“.

Grob

michal@churavy.cz

Reklama
Související články
Analýza ozubení rychlostí světla

Nároky na ozubení v automobilovém, leteckém a kosmickém průmyslu, ale i v oblasti klasických průmyslových převodovek neustále rostou. Jednou z výzev je kromě snížení ztrát způsobených třením v převodovce také zvyšující se požadavek na nehlučnost. To se týká zvláště hybridních vozů a elektromobilů. Je pochopitelné, že u součástek těchto převodovek stále roste důležitost vlastností povrchu při kluzném a valivém tření. Jednou z hlavních součástí převodovky jsou ozubená kola.

Úspora vedlejších časů

V současné době se firmy v České republice potýkají s nedostatkem pracovníků. Obzvláště citelná je tato situace v oblasti strojírenství, kde jsou na pracovníky kladeny vyšší požadavky na vzdělánV současné době se firmy v České republice potýkají s nedostatkem pracovníků. Obzvláště citelná je tato situace v oblasti strojírenství, kde jsou na pracovníky kladeny vyšší požadavky na vzdělání a praxi v oboru. Nelze ani očekávat, že se situace sama zlepší nebo nás zachrání zahraniční pracovníci. í a praxi v oboru. Nelze ani očekávat, že se situace sama zlepší nebo nás zachrání zahraniční pracovníci.

Nový pohled na moderní CAM programování v praxi

Při své dennodenní praxi se odborníci firmy Grumant u svých zákazníků opakovaně setkávají s tím, že jsou programy připravovány přímo na strojích. Důsledkem toho jsou ztráty strojní kapacity a dále dochází ke ztrátě kontroly nad výrobním procesem z hlediska použitých strategií a řezných podmínek. Ani tam, kde se již používá CAM programování, nemusí být vyhráno. O tom, jak revolučně vidí CAM programování ve firmě Grumant, pojednává tento článek.

Související články
Progres v navyšování podílu na trhu

Skupina Plansee Group dosáhla v hospodářském roce 2017/18 konsolidovaného obratu 1,3 miliardy euro, což znamenalo nárůst o 11 % ve srovnání s předchozím obdobím. V rámci bilanční tiskové konference konané v Reutte o tom informovali členové představenstva Bernhard Schretter a Karlheinz Wex.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Proč používat strategii trochoidního frézování?

Strategie trochoidního frézování byla na trh díky svým výhodám uvedena už před několika léty, ale přesto se často setkáváme se zákazníky, kteří používají výhradně tradiční metody obrábění. Důvodem nejsou nedostatečné možnosti strojového parku nebo absence kvalitního CAM systému pro programování. Důvodem je nejčastěji obecná neznalost této strategie frézování a konzervativní myšlení.

Rychlovýměnný upínací systém

Společnost v-tech v minulém roce představila modulární rychlovýměnný systém pro CNC obráběcí stroje. Slouží jako rozhraní mezi stolem CNC stroje a upínačem obrobku, který může být v podobě svěráku, univerzálního sklíčidla či přípravku.

Zero point - efektivní způsob upínání obrobků

Soustava stroj–nástroj–obrobek předurčuje, jak přesné a kvalitní bude obrobení polotovaru obrobku. K významným, ale bezesporu velmi podceňovaným prvkům tohoto procesu patří také upínání obrobku. O trendech v upínání obrobků pomocí technologických palet pojednává tento příspěvek.

Na cestě k nulové chybě upínání

I ta nejmenší cizí tělíska (prach, třísky apod.) mezi dutinou vřetena a stopkou nástroje mohou zapříčinit nepřesnost upnutí vrtáku nebo frézy, což má za následek výrobu zmetků nebo poškození nástroje a tím přerušení výroby. Toto mohou odstranit měřicí systémy se senzory.

Jak úspěšné soustružit tvrzené součástí

Soustružení tvrzených součástí (HPT) se v průběhu posledních 10 -15 let stalo respektovanou a cenově efektivní alternativou k broušení. Bylo prokázáno, že díky této metodě lze zkrátit dobu obrábění a snížit náklady o 70% i více. Ale vedle výhod souvisejících se zkrácením vlastního času cyklu, nabízí HPT i celou řadu dalších výhod. HPT je definováno jako soustružení ocelí s tvrdostí vyšší než 45 HRC (obvykle v rozmezí 55-68 HRC), přičemž jako typické příklady obráběných součástí lze zmínit brzdové kotouče, převodová kola, pastorky řízení, sedla ventilů, písty, vložky válců nebo tělesa spojek.

Bezdotykové orovnávání brousicích kotoučů

Exaktní orovnávání diamantových brousicích kotoučů musí zajistit jak vytvoření požadovaného tvaru, tak i optimální topografii povrchu. U mechanických technologií vznikají vždy síly mezi nástrojem a kotoučem. Bezkontaktní strategie nyní používá pro orovnávání kotoučů technologii elektroerozivního řezání drátovou elektrodou.

EMO Hannover 2013: část 8 - upínání obrobků

V tomto vydání se již naposledy v ucelené monotematické retrospektivě poohlédneme po loňském veletrhu obráběcí techniky EMO Hannover. Autor tohoto příspěvku se zaměřil na problematiku upínání obrobků. A co nového v této oblasti firmy nabízejí? Čtěte dále.

Povlak DLC zvyšuje trvanlivost závitníků

Pro závitníky na řezání závitů do titanu byl vyvinut nový povlak CrTiN s horní vrstvou DLC. Ve srovnání se závitníky z HSS s povlakem TiCN je možné s nimi pracovat s dvojnásobnou řeznou rychlostí při dvojnásobné trvanlivost.

Evoluce na výstavě Mach

Společnost WNT, dodavatel obráběcích nástrojů, představí své produkty na blížící se výstavě Mach 7. - 11.4. v Birminghamu.

Soustružení abrazivním kapalinovým paprskem zvyšuje trvanlivost

Soustružení abrazivním vodním paprskem je technologie, která spojuje kinematiku konvenčního soustružení s abrazivním vodním paprskem jako nástrojem. Toto spojení je výhodné zejména při obrábění těžkoobrobitelných materiálů, např. titanových slitin, kde nahrazuje hrubování konvenčním soustružením řezným nástrojem.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit