Témata
Reklama

Přesné mobilní měření

Lasertracker je mobilní třísouřadnicový měřicí systém pro měření velkých objektů, pracující na principu laserového interferometru.

Přemisťovat jen málo mobilní předměty měření velkých rozměrů do místa dosahu statických měřických systémů je řešení pomalé a drahé. Velmi často je levnější a snazší naopak dopravit nějaký měřicí sytém tam, kde se nachází kontrolovaný objekt. V podobných případech se stále častěji prosazují mobilní měřicí aparatury.
Reklama
Reklama

Mobilní měřicí zařízení

Mezinárodní technické vývojové centrum (ITEZ) automobilky Opel v německém Rüsselsheimu odpovídá za plánování, vývoj a instalaci svařovacích linek pro nové modely vozů. Centrální středisko kontroly kvality a řízení jakosti (ZQS) jako součást ITEZ testuje efektivitu těchto zařízení před jejich začleněním do výroby, přičemž svařovací linky jsou 12 metrů dlouhé a pevně ukotvené do podlahy výrobní haly. Nezbývá než využít některého mobilního měřicího zařízení. Šest let se ITEZ spoléhal na tzv. systém Metronor - fotogrammetrický systém se dvěma kamerami. Ten pracuje dobře a Opel ho používá i nadále, ale má také své limity. Proto před rokem ITEZ inicioval nákup lasertrackeru LTD500 švýcarské firmy Leica Geosystems AG. Tato firma je předním výrobcem mobilních třísouřadnicových měřicích systémů a v České republice je zastoupena pražskou firmou Gefos, a. s.

Lasertracker

Lasertracker je mobilní třísouřadnicový měřicí systém pro měření objektů velkých rozměrů. Principiálně vychází z laserového interferometru, který sleduje polohu hranolu a určuje jeho polohu s přesností 10 mikrometrů na metr. Systém může změřit až 1000 bodů za sekundu a v radiálním směru má dosah 35 metrů. Měření je možno provádět jak staticky (jednotlivé body), tak dynamicky (celé obecné plochy). Měřená data mohou být porovnávána s diskrétními nominálními souřadnicemi X, Y, Z nebo se spojitými obecnými CAD plochami. Nejnovější verze lasertrackeru LTD700 a LTD800 nabízejí možnost spojení s unikátními periferními součástmi T-Probe a T-Scan, s jejichž pomocí je nejen možno měřit téměř "za pochodu", ale též snadno a rychle digitalizovat zkoumaný objekt.
Lasertracker LTD800 umožňuje absolutně nejrychlejší měření ze všech současných měřicích systémů, což umožňuje dosažení velmi velké hustoty nasnímaných souřadnic na zkoumaných plochách (až 3000 bodů za sekundu), a zároveň největší měřenou délku (až 40 metrů), neboť senzor svým dosahem obsáhne velký prostor. Lasertrackery Leica mají otevřená rozhraní k nejrozšířenějším zákaznickým formátům CAD a jsou kompatibilní s nejběžnějšími programy pro měření a kontrolu.

Příslušenství

Lasertracker, se kterým pracuje ITEZ, se honosí nejen přesností 0,01 mm na 1 m, ale také dalším komponentem - velmi přesným sklonoměrem Nivel20. Ten umožňuje urovnání svařovací linky do vodorovné polohy, což je velmi důležité nejen při její instalaci, ale i v průběhu její pravidelné údržby během provozu, při němž hrozí nebezpečí poklesu některého z rohů rámu linky.
Zařízení T-Probe, první příslušenství svého druhu, umožňuje nebývalou flexibilitu měření díky své schopnosti měřit a kontrolovat prostorovou polohu bodů uvnitř komponentů a nástrojů bez újmy na přesnosti. Lasertrackery LTD700 a LTD800 bude též možno kombinovat s další mobilní periferní součástí - ručním skenerem T-Scan pro snadnou a rychlou digitalizaci objektů.

Lasertracking ve světě

Opel není jedinou automobilkou, která těží z výhod, jež nabízí lasertracker coby zástupce optických měřicích systémů. Skupina BMW využívá technologii firmy Leica už od roku 1999 pro management kvality během stavby prototypů. Senzor komunikuje jednak s podpůrným softwarem AXYZ, vyvinutým taktéž firmou Leica Geosystems, jednak se speciálním softwarem pro automobilové konstruktéry CAM2. Také inženýři Toyoty používají lasertracker LTD800, a to pro kontrolu kvality hotových automobilů pouze na základě známých nominálních projektových dat.
DaimlerChrysler reprezentuje další trend: Nedávno si opatřil dvě mobilní měřicí aparatury s lasertrackerem LTD800 pro zajištění kvality a přesnosti průmyslové inspekce na výrobní lince, kde vzniká jeho třída A. Hlavní aplikací pro tyto dva nové systémy bude měření a kontrola celých karoserií i jejich jednotlivých komponentů, řízení montážních operací v Rastattu i u dodavatelů a kalibrace "in-line senzorů" během montáže. Hlavním důvodem pro zvolení popisované technologie byla možnost rozšířit v nejbližší budoucnosti systém o další mobilní periferie. Ty umožňují tracking se šesti stupni volnosti - kontrolní měření bez omezení rameny nebo kabely. Tyto nové periferní součásti systému, které pracují s variantami lasertrackeru LTD700 LTD800, lze použít pro měření vysoké přesnosti jakýchkoli předmětů kdekoli.
Pro automobilky se již stalo standardem, že jejich kompletní konstrukce jsou k dispozici také jako data ve formátu CAD. To umožňuje dosud nevídaně rychlou výměnu dat mezi měřickými a vyhodnocovacími aparaturami přes otevřená rozhraní. Využití této skutečnosti lze v nejbližší době očekávat také v leteckém průmyslu.
Ing. Vladimír Černohorský
Reklama
Vydání #6
Kód článku: 40645
Datum: 16. 06. 2004
Rubrika: Trendy / Měření
Autor:
Firmy
Související články
Vysoké nároky na přesnost robotických aplikací

Trh robotických technologií v posledních letech zažívá prudký rozmach. Moderní průmyslová odvětví se po celém světě stále více spoléhají na inteligentní roboty vyznačující se vysokou přesností a 100% spolehlivostí. Výhodami pro jejich provozovatele jsou flexibilnější výrobní procesy, vyšší kvalita, nižší spotřeba materiálů a úspory nákladů. Klíčovou roli v oblasti chytrých robotických technologií hrají inovativní snímače, které fungují jako rozhraní mezi robotem a jeho prostředím.

Měření v rámci celého výrobního řetězce

Na cestě k aplikaci konceptu Průmyslu 4.0 se měřicí a kontrolní technologie čím dál víc používají jako řídící nástroj ve výrobě. V rámci plnění této nové role ale potřebují pružněji a rychleji zachytit kvalitativní údaje na různých místech: v měřicí laboratoři, v těsné blízkosti výrobní linky, stejně tak jako přímo v ní.

Přesné měření libovolného materiálu nebo povrchu

Společnost Keyence uvedla na trh řadu konfokálních snímačů polohy CL-3000 pro vysoce přesné měření na jakémkoliv materiálu nebo povrchu. Tyto vysoce kompaktní koaxiální laserové snímače polohy pomáhají s takovými úkoly, jako je zlepšování kvality, prevence dodávek nevyhovujících dílů a zvyšování objemu výroby.

Související články
Měřicí technologie pro Průmysl 4.0 v Nitře

Průmysl 4.0 závisí na propojení systémů schopných spolu komunikovat, schopných získávat, vyhodnocovat a sdílet data a na takto zpracované informace reagovat v reálném čase. Údaje z měření jsou nezbytné pro shromažďování informací, které mají být použity při inteligentním rozhodování za účelem zabránit nežádoucím procesním změnám.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Měřicí technika se stává součástí výrobních strojů

Vzhledem k tomu, že jednou z aktivit České metrologické společnosti, z. s., je mimo jiné také sledování prezentace aktuálních metrologických novinek, trendů vývoje a zastoupení metrologie na veletrzích pořádaných v České republice i v zahraničí, navštívili jsme mimo jiné veletrh Toolex 2017, který se již po desáté konal v polském městě Sosnowiec na třetím největším výstavišti v Polsku – Expo Silesia.

Velmi přesný měřicí stroj pro výpočetní tomografii

Nový model TomoCheck S HA (High Accuracy) 200 společnosti Werth Messtechnik GmbH se senzorem pro výpočetní tomografii je aktuálně nejpřesnějším souřadnicovým měřicím strojem na světě.

Měřicí přístroje pro efektivní výrobu

Jestliže jsou nástroje přesně zaměřeny a seřízeny ještě před samotným obráběním mimo obráběcí stroj, lze následně zkrátit vedlejší neproduktivní časy na stroji a zvýšit tak celkovou efektivitu výroby. Přístroje pro měření a seřizování nástrojů mohou v samotném procesu třískového obrábění zajistit zvýšení produktivity až o 25 %, a to při velmi dobrém poměru cena/výkon. Úspěšné obrábění tedy vyžaduje nejen výkonné stroje, ale i přesně seřízené nástroje.

Vylepšený triangulační snímač střední třídy

Laserové snímače optoNCDT 1750 měří posunutí, vzdálenost a polohu v mnoha průmyslových odvětvích, jako je například automatizační technika, výroba elektroniky, automobilový průmysl a strojní zařízení. Tento nový model zachovává kompaktnost a robustnost svého osvědčeného předchůdce ILD1700, ale významně zvyšuje maximální vzorkovací frekvenci, přesnost a rozlišení.

Konfirmace měřidel

Příspěvek se zabývá problematikou zajištění návaznosti měření a rozebírá obvyklé metrologické čin-nosti, které jsou za tím účelem prováděny. Zákon o metrologii i běžná praxe zmiňují jako základní postupy kalibraci nebo ověření stanovených měřidel. Kalibrace je postup vedoucí k dosažení způsobilého měřidla ve dvou logických krocích podle definice VIM. Vždy musí být zjištěn aktuální stav měřidla – provádí se zkouškou, která ověří, zda je měřidlo způsobilé plnit dané specifikace, či nikoliv. Nezpůsobilé měřidlo se musí kalibrovat nebo vyřadit. O výsledku je vydán doklad (kalibrační certifikát), jímž je potvrzena způsobilost z dřívější kalibrace nebo způsobilost dosažená kalibrací novou. Zvláštní pozornost je věnována kalibraci měřidel řízených softwarem, např. u souřadnicových měřicích strojů.

Měření energie je důležité ve všech oborech

Spotřeba a ve velké míře i kvalita energií je v poslední době stále více sledovanou veličinou. Měřicími systémy od přehledových měřičů spotřeby až po systémy, kde je měření, zobrazování, ukládání a grafické prezentování veličin integrováno do větších systémů lze získávat přehled o spotřebě kdykoli je to potřeba.

Průmysl 4.0 v měření aneb Kvalita 4.0

V souvislosti s postupující mírou digitalizace a automatizace výroby se často hovoří o Průmyslu 4.0 neboli čtvrté průmyslové revoluci. Tento trend se pochopitelně nevyhýbá ani oboru měření. Objevuje se dokonce nový pojem – Kvalita 4.0. Co si pod tím představit?

Vestavné přístroje pro měření v silnoproudé síti

Řadou vestavných přístrojů SIRAX se doplňují přístroje s vysokým výkonem SINEAX a završují tak portfolio v této oblasti. Přístroje série SIRAX se vyznačují základní funkčností převodníku elektrických veličin za dodržení velmi dobrého poměru cena/výkon. Přístroje BM1200 a BM1400 představují jednoduché a cenově výhodné monitory silnoproudé sítě. Pro vyšší stupeň vizualizace a komfortnější koncept obsluhy jsou vhodné multifunkční monitorovací přístroje, které byly označeny MM1200 a MM1400, jsou vybaveny TFT displejem a lze je na základě přehledného menu též konfigurovat.

Moderní metrologie pro kontrolu povrchu optiky

S vývojem tradiční sférické optiky se postupně celkově zvětšují její rozměry i hmotnost. S cílem zvýšit přesnost a zlepšit funkční vlastnosti se jednotlivé optické komponenty kombinují. Přitom v uplynulém období progresivní optické konstrukce využívaly asférickou a difrakční optiku k redukci počtu dílů sestavy. Jedna asférická nebo difrakční čočka může nahradit několik konvenčních sférických čoček, což umožní snížit hmotnost, cenu i potřebný prostor, ale především získat kompaktnější a výkonnější optický systém.

Revoluční linka pro měření kvality

Je to takový český "americký sen". Začínal jako soustružník, dnes Miroslav Dušek vlastní strojírenskou firmu s mnohamilionovým obratem. Láska k poctivému řemeslu se u něj potkává s vynalézavostí, která ho nyní dovedla k vývoji revoluční linky pro měření kvality.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit