Témata
Reklama

Proč ne dílenské programování?

16. 06. 2004

Podnětem k napsání tohoto článku byly reakce na článek "Dílenské programování", uveřejněný v prvním letošním čísle MM Průmyslového spektra a cílené dotazy, na co si dát pozor při výběru technologického softwaru, nebo zda není lepší volbou pro obráběcí stroje CAM systém.

Volbou a nákupem dílenského programování, např. Shopmill, Shopturn (Siemens), Manual Guide (GE Fanuc), CAPS (Mori Seiki), Mazatrol (Mazak) atd. můžete s určitými omezeními programovat obrábění na CNC obráběcím stroji, na kterém je koupeno, ale co s ostatními stroji na dílně? Je šance, že se zakoupeným produktem dílenského programování, úzce spojeným s jedním konkrétním strojem jednoho konkrétního výrobce, budete moci programovat širokou typovou základnu stávajících CNC strojů ve svém výrobním provozu?
Reklama
Reklama

"Zcela zdarma"

Jak je to ve skutečnosti s dialogovým programováním, nabízeným zcela zdarma jako součást řídicího systému obráběcího stroje nebo jako konkurenční nástroj výrobce obráběcího stroje? Vždy je důležité vědět jestli to, co získáte "zadarmo", je skutečně zadarmo.
Je potřeba počítat se skutečnými náklady na pořízení a efektivní provoz softwarového nástroje, který je nabízen jako součást dodávky stroje (CNC řídicího systému). Tedy kalkulovat dostupnost a kvalitu zaškolení a technické podpory prodejce CNC obráběcího stroje, znalost nabízeného dialogového programování prodejcem a jeho školicích pracovníků, kvalitu manuálů.
Obdobné platí i v případě přímé podpory od dodavatele řídicího systému. Je skutečně servisní technik či aplikační inženýr ten pravý technolog, který vám dokáže být nápomocen? Je vyřešena otázka aktualizačního servisu produktu? Bude možné právě na váš stroj nahrát novou, opravenou verzi dílenského programování? Je to technicky možné a v jakém časovém intervalu máte možnost toto využít?

Tvorba geometrie dílce

CAD geometrické nástroje v systémech dialogového programování jsou většinou omezeny na tvorbu pouze jednoduchých tvarů, a tak při nutnosti obrábění složitých tvarů dochází k problémům až nemožnosti žádanou součást takovýmto způsobem naprogramovat. Vlastní tvorba geometrie přímo na panelu řídicího systému při práci se standardním papírovým výkresem není zase až tak pohodlnou záležitostí, a přitom obsluha musí ještě paralelně sledovat proces obrábění, tj. opotřebení břitových destiček, odvod třísek apod.
Grafické formáty dat modelů vašich zákazníků si také nevybíráte, transformace do IGES či DXF, máte-li takovou možnost, není to pravé řešení. Vyžadujte vždy možnost přímého načítání ze standardních CAD formátů, tj. objemová data a ne jejich transformované obaly či řezy, aby nedocházelo k chybám při přenosech a transformacích.

Obrobení dílce

Matematik programátor, který dialogové programování vyvíjel, většinou není technolog obráběč. Nezapomínejte na to při výběru, ať vás nepřekvapí např. neznalost korekce, kompenzace rádiusu nástroje G41, G42 nebo nemožnost definice polotovaru, který nemusí být vždy kvádr (frézování), případně tyčovina, jedná-li se o soustružení, s čímž souvisí nemožnost hned od první operace zarovnání čela pracovat jen se skutečným přířezem, výkovkem, odlitkem.
Postupy úběru materiálu v případě frézování vícenásobných kapes, obrábění kapsy s několika ostrovy, ale i zborcené 2,5D stěny kapes či ostrovů s možností obrábět pouze materiál polotovaru, tj. se zárukou neobrábění vzduchu, obrábění kapes s jednou či více otevřenými stěnami - to jsou standardní vlastnosti, které nejspíše od dílenského programování očekáváte. Pravdou ale je, že ve většině případů tyto funkce nabízené dílenské programování neumožňuje a vám nezbývá, než si dokreslovat falešné obrazce a omezující tvary, nebo se smířit s tím, že hotovy dílec, který je po stránce rozměrové v naprostém pořádku, bude vyráběn déle, než je nezbytně nutné pro cyklový čas.
Při práci s dialogovým programováním není většinou u nakreslených tvarů možnost volby počátku a konce obrábění, tj. zajetí a vyjetí do řezu a z řezu. Je nutné se spokojit pouze s předem definovaným algoritmem, který určuje vlastní dráhy obrábění a do kterého nelze zasahovat. Možnost volby, kde začít obrábět, tj. místo a způsob najíždění do polotovaru, je důležitá volba, která by měla záviset na rozhodnutí technologa.
Práce s tvarovými nástroji pro vytváření speciálních tvarů a následné doobrobení se zárukou, že je obráběn pouze materiál a že nejezdíte zbytečně ve vzduchu, je při práci s 2D soustružením i při 2,5D frézování též žádáno.

Technická podpora

Stane se, že máte při tvorbě geometrií či technologie obrábění problém nebo že máte potřebu konzultovat s někým vámi zvolené postupy. Je možné, že vám dodavatel CNC obráběcího stroje nebo řídicího systému smluvně přislíbil neomezenou technickou podporu. Nechme stranou kvalitu vlastní technické podpory, ale zkuste se zamyslet nad tím, jak dokážete poslat váš problematický díl, který právě tvoříte přímo na obráběcím stroji pomocí dílenského programátorského softwaru, co nejrychleji, tedy pomocí e-mailu, do centra technické podpory vašeho dodavatele. Pravděpodobně zjistíte, že nezbývá jiná cesta než telefon nebo eventuálně zaplatit výjezd technické pomoci k vašemu stroji, což není určitě odpovídající a nejrychlejší řešení, jaké potřebujete. Jakou kvalitu tedy vlastně má přislíbená technická pomoc? Je skutečně neomezená?

Kde se tedy uplatní?

Závěrem je nutno poznamenat, že nejsem odpůrcem kvalitních systémů dílenského programování a jejich používání v provozech s CNC obráběcími stroji. Cílem tohoto článku bylo shrnout jednotlivá pro a proti a hlavně vysvětlit, jak reagovat na námitku, že stroj, který kupujete právě vy, je nabízen s dialogovým programováním zadarmo.
Např. zástupci Siemensu o svých produktech ShopMill, ShopTurn zdůrazňují, že se nejedná o CAD/CAM, že jde o grafickou podporu obsluhy obráběcího stroje. Zástupce japonského dodavatele obráběcích strojů Mori Seiki mi na otázku po cílové skupině jejich produktu dílenského programovaní CAPS či Vega vysvětlil, že hlavní cílovou skupinou pro tyto produkty jsou firmy začínající s CNC obráběním, firmy bez znalosti NC programování, ale i bez znalosti vlastní technologie obrábění na CNC strojích, kde je využívání technologických maker výhodou. Potvrdil však, že se dílenské programovaní nerozšiřuje mezi zákazníky se základní znalostí NC problematiky, ISO programování, kteří chtějí ovlivňovat způsoby drah obráběcích nástrojů.
Věřím, že lze na stránkách MM Průmyslového spektra v diskusi na toto téma pokračovat.
Reklama
Vydání #6
Kód článku: 40637
Datum: 16. 06. 2004
Rubrika: Trendy / CAD/CAM/CAE
Autor:
Firmy
Související články
Zvyšte potenciál svého 2D CAD softwaru!

Stále příliš mnoho firem přichází o své finanční prostředky tím, že sice využívají nové technologie, ale ty nezvyšují jejich celkový potenciál. V takovém případě pomůže aplikace DraftSight od Dassault Syst?mes. Pomocí tohoto softwaru lze spouštět stávající DWG soubory a vytvářet nové za zlomek nákladů oproti jiným CAD řešením.

Nové funkce pro automatizaci obráběcího procesu

Nová verze CAD/CAM softwaru TopSolidAM V7.13 přináší především jednodušší programování s funkcemi, které se velmi snadno používají. Výsledkem je úspora času, které lze dosáhnout díky novému vysoce výkonnému režimu analýzy kolizí a možnosti provádět řadu úloh zcela automaticky, což přináší celkově vyšší úrovně automatizace obráběcích procesů. V nové verzi najdeme i novou strategii najíždění, která zajistí vyšší životnost obráběcích nástrojů.

Simulace v konstrukci - klíč k inovacím

Dlouho zažitým paradigmatem v průmyslových společnostech je striktní rozdělení konstrukčního a výpočtářského oddělení. To je sice určeno pevnými historicky danými důvody, ale ty v současné době začínají pomíjet. Ve stále více společnostech mají konstruktéři možnost provádět průběžně již během konstrukce jednoduché analýzy a vývojový proces tím zefektivnit. Jak tento trend zachytit a být úspěšní v inovativních řešeních?

Související články
Aerospace - vlajkový průmysl s extrémními nároky

Letecký průmysl je ve Francii významným oborem, a tak není divu, že společnost Missler Software získala v této oblasti jedinečné zkušenosti díky spolupráci s většinou subdodavatelů v oboru. To ji spolu s tisíci díly obráběnými pomocí TopSolidCam řadí mezi špičky v leteckých technologiích.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Nový integrovaný CAM systém

Vývoj výrobků historicky zahrnoval dva oddělené procesy: prvním byl návrh výrobku, druhým pak jeho výroba. Používání samostatných neintegrovaných CAD (návrh) a CAM (výroba) nástrojů při vývoji výrobků vedlo ke komunikační bariéře mezi návrhem a výrobou. Ve výsledku to způsobovalo problémy s náklady, časem a kvalitou, a to zejména v případech, kdy bylo potřeba upravit návrh nebo došlo k narušení vyrobitelnosti. Použitím integrovaného CAD/CAM řešení lze překonat problémy související s tradičním odloučením návrhu a výroby. S použitím integrované CAD/CAM platformy je tak možné zkrátit dobu výrobního cyklu, řídit náklady a zlepšit kvalitu při současné podpoře spolupráce mezi návrhem a výrobou výrobku.

Zlepšení produktivity navrhování a obrábění

O něco málo více než po roce je tu opět nová verze parametrického 3D modeláře Creo. Jak se povedlo vývojářům do již páté verze Creo zakomponovat požadavky trhu a jaké jsou hlavní směry inovací?

Software zjednodušuje výrobu střižných nástrojů

Příběh společnosti Atlantic Tool & Die začíná 1. června roku 1937, kdy čtyři společníci v čele s Ernestem Mehwaldem založili malou dílnu na Fulton Road ve státě Ohio v USA. Byli to emigranti z Evropy, ale všichni čtyři byli velmi schopnými konstruktéry, a navíc vysoce kvalifikovanými pro výrobu forem. Proto tedy není divu, že se jejich malá dílna do roku 1942 rozrostla a přestěhovala se do větších prostor.

Efektivní programování tvarově podobných dílů

Firma Alcon Components využívá Edgecam a Manažer strategií ve výrobě brzdových systémů pro závodní speciály a vojenská vozidla.

Příprava CAD modelu součásti pro výrobu

NC programátoři se velmi často potýkají s problémy týkajícími se různé kvality trojrozměrných modelů potřebné pro programování obrábění. Úpravy mohou být obtížné, protože 3D modely součástí často pocházejí z různých zdrojů.

Letadlo poháněné sluneční energií vyrazilo na cestu kolem světa

Solar Impulse je projekt mající za cíl vyrobit letadlo poháněné sluneční energií, které dokáže obletět Zemi. Letoun je dílem švýcarského psychiatra a vzduchoplavce Bertranda Piccarda, jednoho z pilotů prvního balonu, který obletěl celý svět bez jediné přestávky, a švýcarského inženýra a podnikatele Andrého Borschberga. Vývoj zastřešuje polytechnika v Lausanne a podílí se na něm několik desítek specialistů.

Setkávání

Setkávání uživatelů konstrukčních a technologických softwarů má již dlouholetou tradici. Informace o novinkách, představení nejrůznějších tipů a triků, někdy i možnost si zasoutěžit a v neposlední řadě rovněž výměna zkušeností v neformální atmosféře patří k hlavním bodům programu takovýchto akcí.

Revoluce pokračuje: Nová strategie soustružení

CAD/CAM systém Edgecam od Vero Software v nové verzi 2015 R1 obsahuje mnoho důležitých vylepšení a nových funkcí.

CAM řešení pro multifunkční CNC obráběcí stroje

Multifunkční CNC obráběcí stroje spojují více možností a funkcionalit. Nejprve se jednalo o doplnění frézovacích operací na soustruhy (frézování osou C a osou Y), přibyla podpora protivřetena, následně byla přidána druhá nástrojová hlava a v současnosti výrobci CNC obráběcích strojů nabízejí konfigurace s plynule řízenou B osou s podporou obrábění v pěti osách, ale i s podporou technologií odvalování nebo obrážení. V nabídce jsou i stroje se třemi nástrojovými hlavami řízené tříkanálovým řídicím systémem. Posledními novinkami jsou pětiosá CNC frézovací centra doplněná o soustružnické operace.

Konstrukce i technologie snadno, rychle a bezpečně

CAD/CAM systém TopSolid verze 7.9 přináší v návaznosti na technologickou část další rozšíření možností v oblasti obecné konstrukce.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit