Témata
Reklama

Setkání uživatelů a partnerů

16. 06. 2004

Jak je již v posledních letech tradicí, uspořádala společnost Sonetech pro uživatele a partnery využívající systém EdgeCAM setkání v příjemném prostředí hotelu Adamantino v Luhačovicích. Čtyřdenní program byl rozdělen do dvou dvoudenních cyklů, zvlášť pro uživatele a zvlášť pro partnery.

Během jednotlivých seminářů se mohli účastníci setkání dovědět aktuální informace z oblasti ekonomiky i vlastního CAM systému. Současně proběhla přímá konfrontace požadavků a dotazů od uživatelů a partnerů na společnost Pathtrace, kterou stejně jako loni zastupoval pan Nick Spurrett, který má jako country manager na starosti trh v České republice i na Slovensku.
Reklama
Reklama

EdgeCAM v ČR a ve světě

Z prezentovaných výsledků vyplývá, že český trh patří v portfoliu společnosti Pathtrace v posledních letech k nejdynamičtějším. V tomto ohledu zaujímá Česká republika obdobnou pozici jako skandinávské země nebo Německo, které patří mezi nejsilnější domácí partnery a slouží také jako odbytiště velké části produkce českého strojírenství. Všechna uvedená data jsou získána od společnosti CIM Data, což je nezávislý soukromý subjekt, zabývající se výzkumem v oblasti CAD/CAM systémů a každoročně monitoruje všechny informace na trhu a sestavuje podrobné žebříčky a návazné finanční výsledky, které jsou pak následně volně k dispozici.
V úvodní prezentaci byli účastníci setkání obeznámeni s historickými souvislostmi a vývojem společnosti Pathtrace. V navazujících přednáškách byl prezentován vývoj EdgeCAMu pro nejbližší budoucnost. Pan Spurrett nastínil vizi pro nejbližší nové verze, které už mají oznámeno datum svého uvedení na trh. Společnost Pathtrace se každoročně snaží uvádět na trh minimálně tři až čtyři nové verze, což mimo jiné vyplývá ze smluv, které má tato firma s předními světovými výrobci CAD aplikací jako jsou Autodesk, Solid Edge, Solid Works či ProENGINEER. Smluvní vazba tak uživateli zajišťuje, že pokud je na trhu vyšší verze nového CAD produktu, následuje v dohledné době i verze systému EdgeCAM, která již nové změny v CAD produktu akceptuje a nemá problémy s jejich načtením a zpracováním. Samozřejmě že nové verze nepřicházejí jen s úpravami týkajících se CAD, ale hlavně s dalšími novinkami. Jak během setkání několikrát sdělil pan Spurrett, společnost Pathtrace si velmi cení přímého kontaktu s koncovými uživateli systému a zpětné vazby, kterou od nich tímto způsobem dostává.

Novinky

Další blok přednášek byl soustředěn na změny, ke kterým došlo v systému EdgeCAM během posledního roku. Uživatelé tak měli možnost získat ucelený pohled na to, co je v systému nového a co mohou při své práci, pokud tak již nečiní, dále využít. Velký zájem byl o informace týkající se vývoje v CAD aplikaci, kterou společnost Pathtrace vlastní a plně vyvíjí - Part Modeláři. Podle ohlasu, který jsme od účastníků v závěru prezentace získali, je patrné, že prostor pro další CAD se silnou vazbou na EdgeCAM zde stále je.
Relativně velký prostor byl věnován jednotlivým součástem systému EdgeCAM, které má možnost využívat každý, kdo v systému pracuje. Šlo hlavně o vylepšení v Databázi nástrojů a u Manažera zakázek. Oba tyto moduly mají za úkol co nejvíce zjednodušit koncovému uživateli práci se systémem, a přitom co nejvíce zefektivnit dosažený výsledek. U Databáze nástrojů je možné využít vlastních zkušeností, čímž se tento nástroj stává velmi mocnou zbraní, hlavně pro technology. Je zde možná přímá volba nástroje s jeho řeznými podmínkami. Vzniká tak vlastně nová, zákazníkem definovatelná databáze, která uchovává předdefinované nástroje včetně grafického zobrazení - a to jak nástroje, tak nástrojového držáku, společně s informacemi o nástroji a řezných podmínkách. Nástroje mohou být přidávány, odebírány, editovány a vybírány k použití v EdgeCAM. Obě součásti mohou být zobrazeny v průběhu simulace obrábění, což může být použito ke kontrole kolizí s obráběným dílcem nebo upínkou.
Co se týká Databáze nástrojů v EdgeCAM, lze ji považovat za základ pro funkci Manažera zakázek. Moduly, jako Zásobník nástrojů a Technologický asistent jsou na této aplikaci postaveny a pevně integrovány. V závislosti na požadavcích zákazníka může být vytvořena jednoduchá nebo vícenásobná databáze nástrojů. Přístup k ní může být zkopírován do každého PC nebo může být zpřístupněn po síti.
Také Manažer zakázek dovoluje uživateli uchovávat cenné informace, které se vztahují k určité obráběcí operaci. Lze zde uložit informace včetně čísla souboru s NC kódem, seznam nástrojů, grafickým znázorněním nastavení stroje, stavem pracovního úkolu a detaily o zákazníkovi v HTML formátu tak, aby tyto informace byly dostupné díky internetu, extranetu nebo intranetu na základě udělení určitých přístupových práv.
Letošní setkání potvrdilo vzrůstající zájem jak uživatelů, tak i partnerů o nejnovější informace týkající se systému EdgeCAM a možnosti ovlivnit jeho další vývoj. Každoročně se zvyšující účast na tomto setkání je tak oceněním vývojového týmu u Pathtrace i odměnou pro pracovníky společnosti Sonetech.
Petr Blažek
Reklama
Vydání #6
Kód článku: 40616
Datum: 16. 06. 2004
Rubrika: Trendy / CAD/CAM/CAE
Autor:
Firmy
Související články
Zvyšte potenciál svého 2D CAD softwaru!

Stále příliš mnoho firem přichází o své finanční prostředky tím, že sice využívají nové technologie, ale ty nezvyšují jejich celkový potenciál. V takovém případě pomůže aplikace DraftSight od Dassault Syst?mes. Pomocí tohoto softwaru lze spouštět stávající DWG soubory a vytvářet nové za zlomek nákladů oproti jiným CAD řešením.

Simulace v konstrukci - klíč k inovacím

Dlouho zažitým paradigmatem v průmyslových společnostech je striktní rozdělení konstrukčního a výpočtářského oddělení. To je sice určeno pevnými historicky danými důvody, ale ty v současné době začínají pomíjet. Ve stále více společnostech mají konstruktéři možnost provádět průběžně již během konstrukce jednoduché analýzy a vývojový proces tím zefektivnit. Jak tento trend zachytit a být úspěšní v inovativních řešeních?

Nové funkce pro automatizaci obráběcího procesu

Nová verze CAD/CAM softwaru TopSolidAM V7.13 přináší především jednodušší programování s funkcemi, které se velmi snadno používají. Výsledkem je úspora času, které lze dosáhnout díky novému vysoce výkonnému režimu analýzy kolizí a možnosti provádět řadu úloh zcela automaticky, což přináší celkově vyšší úrovně automatizace obráběcích procesů. V nové verzi najdeme i novou strategii najíždění, která zajistí vyšší životnost obráběcích nástrojů.

Související články
Aerospace - vlajkový průmysl s extrémními nároky

Letecký průmysl je ve Francii významným oborem, a tak není divu, že společnost Missler Software získala v této oblasti jedinečné zkušenosti díky spolupráci s většinou subdodavatelů v oboru. To ji spolu s tisíci díly obráběnými pomocí TopSolidCam řadí mezi špičky v leteckých technologiích.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Nový integrovaný CAM systém

Vývoj výrobků historicky zahrnoval dva oddělené procesy: prvním byl návrh výrobku, druhým pak jeho výroba. Používání samostatných neintegrovaných CAD (návrh) a CAM (výroba) nástrojů při vývoji výrobků vedlo ke komunikační bariéře mezi návrhem a výrobou. Ve výsledku to způsobovalo problémy s náklady, časem a kvalitou, a to zejména v případech, kdy bylo potřeba upravit návrh nebo došlo k narušení vyrobitelnosti. Použitím integrovaného CAD/CAM řešení lze překonat problémy související s tradičním odloučením návrhu a výroby. S použitím integrované CAD/CAM platformy je tak možné zkrátit dobu výrobního cyklu, řídit náklady a zlepšit kvalitu při současné podpoře spolupráce mezi návrhem a výrobou výrobku.

Zlepšení produktivity navrhování a obrábění

O něco málo více než po roce je tu opět nová verze parametrického 3D modeláře Creo. Jak se povedlo vývojářům do již páté verze Creo zakomponovat požadavky trhu a jaké jsou hlavní směry inovací?

Software zjednodušuje výrobu střižných nástrojů

Příběh společnosti Atlantic Tool & Die začíná 1. června roku 1937, kdy čtyři společníci v čele s Ernestem Mehwaldem založili malou dílnu na Fulton Road ve státě Ohio v USA. Byli to emigranti z Evropy, ale všichni čtyři byli velmi schopnými konstruktéry, a navíc vysoce kvalifikovanými pro výrobu forem. Proto tedy není divu, že se jejich malá dílna do roku 1942 rozrostla a přestěhovala se do větších prostor.

Efektivní programování tvarově podobných dílů

Firma Alcon Components využívá Edgecam a Manažer strategií ve výrobě brzdových systémů pro závodní speciály a vojenská vozidla.

Příprava CAD modelu součásti pro výrobu

NC programátoři se velmi často potýkají s problémy týkajícími se různé kvality trojrozměrných modelů potřebné pro programování obrábění. Úpravy mohou být obtížné, protože 3D modely součástí často pocházejí z různých zdrojů.

Letadlo poháněné sluneční energií vyrazilo na cestu kolem světa

Solar Impulse je projekt mající za cíl vyrobit letadlo poháněné sluneční energií, které dokáže obletět Zemi. Letoun je dílem švýcarského psychiatra a vzduchoplavce Bertranda Piccarda, jednoho z pilotů prvního balonu, který obletěl celý svět bez jediné přestávky, a švýcarského inženýra a podnikatele Andrého Borschberga. Vývoj zastřešuje polytechnika v Lausanne a podílí se na něm několik desítek specialistů.

Setkávání

Setkávání uživatelů konstrukčních a technologických softwarů má již dlouholetou tradici. Informace o novinkách, představení nejrůznějších tipů a triků, někdy i možnost si zasoutěžit a v neposlední řadě rovněž výměna zkušeností v neformální atmosféře patří k hlavním bodům programu takovýchto akcí.

Revoluce pokračuje: Nová strategie soustružení

CAD/CAM systém Edgecam od Vero Software v nové verzi 2015 R1 obsahuje mnoho důležitých vylepšení a nových funkcí.

CAM řešení pro multifunkční CNC obráběcí stroje

Multifunkční CNC obráběcí stroje spojují více možností a funkcionalit. Nejprve se jednalo o doplnění frézovacích operací na soustruhy (frézování osou C a osou Y), přibyla podpora protivřetena, následně byla přidána druhá nástrojová hlava a v současnosti výrobci CNC obráběcích strojů nabízejí konfigurace s plynule řízenou B osou s podporou obrábění v pěti osách, ale i s podporou technologií odvalování nebo obrážení. V nabídce jsou i stroje se třemi nástrojovými hlavami řízené tříkanálovým řídicím systémem. Posledními novinkami jsou pětiosá CNC frézovací centra doplněná o soustružnické operace.

Konstrukce i technologie snadno, rychle a bezpečně

CAD/CAM systém TopSolid verze 7.9 přináší v návaznosti na technologickou část další rozšíření možností v oblasti obecné konstrukce.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit