Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Shopfloor management vychází z reálného workflow
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Shopfloor management vychází z reálného workflow

Uživatelská přívětivost, digitální propojení a optimalizace procesů: společnost TDM Systems nepřetržitě rozšiřuje shopfloor management v rámci svého systému správy nástrojů TDM Global Line.

„Pomocí Shopfloor Manageru v softwaru TDM Global Line může zákazník sestavovat veškeré pracovní postupy individuálně pomocí konfigurátoru,“ uvádí Volker Schwegler, senior konzultant a produktový manažer společnosti TDM Systems. Tím jsou podle něj pryč doby, kdy se výroba musela přizpůsobovat nepružnému softwaru. Díky důsledně modulární struktuře se shopfloor management přizpůsobí všem myslitelným podmínkám plánování zakázek, konfigurace a workflow pro úseky skladu, montáže, seřizovny nástrojů, strojů a příručních skladů u strojů. Nástrojový list tvoří základ jakéhokoliv výpočtu potřeb. „Ať jsou to zakázky, jednotlivé obrobky nebo NC programy, nakonec bude vše převedeno na nástrojové listy,“ dodává Volker Schwegler.


TDM zobrazí seznam nástrojů potřebných pro provedení výrobní zakázky. Přitom zohlední, které nástroje jsou již aktuálně osazeny ve stroji, které jsou připraveny například v seřizovně nástrojů a které je nutno vybrat ze skladu, smontovat a připravit pro použití ve stroji.

Rozhodující je situace uživatele

Při vývoji zmíněného softwaru se společnost TDM Systems orientovala vždy podle situace uživatele. Jde o to, aby se každému účastníkovi procesu zobrazily přesně ty informace, které jsou potřebné právě pro jeho specifickou úlohu. Dále bylo třeba respektovat reálný oběh nástrojů ve firmě, který vyplývá z příslušné konfigurace. Ta typicky zahrnuje sklad, seřizovací přístroj a stroj, přičemž každá z těchto oblastí má přiděleny určité úkoly. Tak je to typické, ale ne obecně platné. Schwegler vysvětluje: „Mnoho podniků například sloučí montáž a předseřízení do jednoho procesu. Obě činnosti se pak dají v tomto případě kombinovat do jednoho nákladového střediska ‚seřizovna‘ a všechny akce do jedné jediné masky.“

Další příklady z praxe: měření nástrojů je u soustruhů většinou integrováno, u frézek nebo vrtaček se však provádí zpravidla na seřizovacích přístrojích mimo obráběcí stroj. Mnoho strojů měří dnes již své nástroje automaticky samo, jiné stroje nikoli. Dosud měly být nástroje po použití nutně dopraveny do skladu. Realita však bývá taková, že nástroje zůstávají na stroji, jsou-li ještě použity pro jiné úkoly. To vše lze v Shopfloor Manageru TDM přesně zobrazit.


Pomocí Shopfloor Designeru je možné pro každý jednotlivý stroj nakonfigurovat individuální průběh přípravy nástrojů podle konkrétních podmínek a zvyklostí uživatelů.

Vše volně konfigurovatelné

Díky modulární struktuře je software volně konfigurovatelný, aniž by musel být programově a technicky upravován. Jak Volker Schwegler podotýká, software tím sleduje proces, a nikoliv naopak. Tato flexibilita drasticky snižuje individuální náročnost úprav – minimálně 80 % přání zákazníků je možné pokrýt standardními způsoby. Příliš mnoho flexibility by však mohlo vést k chybám, pokud by postupy byly prováděny v nesprávném pořadí. Tomu brání integrovaná kontrola správnosti, která dovoluje jen takové pořadí, které má smysl.

Veškeré akce, které se mají provést, jsou uspořádány v podobě to-do listů, takže každý pracovník může své úkoly provést ve správném pořadí. Dodatečné úkoly je možné do procesu kdykoliv jednoduše doplnit. Moderně koncipované prostředí si může uživatel sestavit podle svých vlastních potřeb a přání. Software TDM Global Line bude v budoucnu k dispozici všude ve výrobě prostřednictvím webového rozhraní, a bude-li to potřebné, i na tabletech.

TDM Shopfloor Manager je zcela kompatibilní se správou zásob skladovacího modulu TDM Global Line. Díky tomu je možné spravovat i kompletní nástroje ve vedlejším skladu v blízkosti stroje. Tak je vždy přesně známo, kde a v jakém stavu se kompletní nástroje nacházejí. Demontáž, nová montáž a předseřízení zde odpadají, čímž se výrazně ušetří čas a náklady. „Tím dosáhneme maximálního přehledu o oběhu nástrojů pro každého uživatele,“ těší se Volker Schwegler

 

MCC: Plánování potřeby 4.0

Pomocí Machine Control Connect (MCC) se TDM Systems stará o to, aby obráběcí stroje se svými nejrůznějšími řídicími systémy mohly prostřednictvím API (Application Programming Interfaces) odesílat a přijímat informace. Shopfloor Manager TDM tímto způsobem zajišťuje datové propojení strojů.

To přináší hned několik výhod – je nejen jako dosud známo, které nástroje ve stroji jsou, ale také v jakém konkrétním stavu se nacházejí. Tyto poznatky se promítají přímo do výpočtu potřeby. Šetří se ale také mnoho času, pokud je například třeba včas připravit „sesterský nástroj“. Nejsou-li k dispozici reálná data, například ze starších nebo jednodušších strojů, postupuje se jako dosud manuálně podle plánu. Oba postupy lze dokonce libovolně kombinovat, plánování potřeby funguje v každém případě.

Kromě toho může analytický software zjistit, jak se jednotlivé nástroje v určitých operacích chovají a zda jejich chování souhlasí s údaji výrobce. Tok dat není jednosměrnou ulicí. Data mohou být dodávána i do stroje.


TDM přehledně zobrazuje stav nástrojů osazených ve stroji. Uživatel vidí nejen to, které nástroje se aktuálně ve stroji nacházejí, ale i konkrétní technologické podmínky a zbytkovou životnost jednotlivých nástrojů.

V budoucnu bude kromě toho možné zakládat výrobní zakázky přímo v TDM Global Line. Ty pak budou tvořit základ pro výpočet potřeby nástrojů. Nehraje přitom roli, zda se zakázky zadávají ručně, nebo jsou dodávány externími systémy, jako MES či ERP. Ze získaných informací připraví TDM všechny nezbytné zdroje. Neboť jen TDM ví přesně, které nástroje a v jakém stavu ve stroji jsou.

BTS Technik

Ing. Oldřich Bosman

oldrich.bosman@seznam.cz

www.btstechnik.cz

www.tdmsystems.com
 

Další články

Informační technologie/E-business
Nástroje pro obrábění / řezné materiály

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: