Témata
Reklama

Směry v provozní strojírenské metrologii

Hlavním hnacím motorem pokroku v provozní strojírenské metrologii jsou stále vyšší požadavky zejména automobilového průmyslu, který po subdodavatelích požaduje enormní nárůst technické úrovně kontroly při minimalizaci cen.

Těmto tvrdým podmínkám se musí vedle dodavatelů autodílů přizpůsobit i výrobci měřicí techniky. Vedle zavádění nových a přesnějších měřicích metod jsou s ještě větší intenzitou řešeny i cenové otázky. Většina uživatelů účelových zakázkových měřidel nyní otevřeně (i když nerada) říká, že cena má prioritu před technickou úrovní (ta se dnes již předpokládá automaticky).
Výrobci zakázkových měřidel se v maximální míře snaží opětovně aplikovat či modifikovat již ověřené uzly, aby tak vedle kvality řešili i úsporu vývojových a konstrukčních nákladů. Tento trend potvrdil i nedávno skončený veletrh Control v Siensheimu.
Reklama
Reklama

Optická bezkontaktní měřidla

Před krátkou dobou byla šlágrem metrologie statistická kontrola. Dnes vidíme enormní nárůst poptávky po vysoce výkonných kontrolních a třídicích automatech a mechanizovaných stanicích ke 100% kontrole výroby. Vyexpedovat vadnou součást se nepřipouští.
Rozmach zaznamenávají zejména optická bezkontaktní měření, a to jak na bázi laserové stínové i odrazové metody, tak i kamerových systémů. Proměřit jimi za 1sekundu 15 součástek není neobvyklé.
Nejdokonalejší stínové měřicí hlavice již pracují s rozlišením v řádu 0,01 µm (standardně 0,1 µm). Navíc se systém mnohokrát za sekundu kalibruje. Dnes jsou používány zejména pro měření průměru jednoduchých i tvarově složitých hřídelových součástí a naprosto nezastupitelné jsou u zařízení k měření tvrdých součástí (keramika, tvrdokov, povlakované plochy) a součástek, jejichž povrch nesmí být poškozen (vysoce přesné povrchy s nízkou drsností).

Zakázková měřicí technika

U univerzálních zařízení s vysokozdvižnými inkrementálními snímači, které se staly hitem před několika málo roky, pozorujeme snahu o měření také otvorů a instalaci (vedle klasických průměrových a délkových hlavic) i různých optických hlavic (IBB Technology - Německo). Někteří výrobci zavádějí vedle tradiční horizontální i vertikální polohu osy měřené součásti.
Klasická zařízení na bázi kontaktních indukčních snímačů již dosáhla vysoké úrovně a dnes pozorujeme snahu o drobná zlepšení detailů s cílem dosáhnout maximální dokonalosti měřidel. Posledními novinkami jsou zejména různé miniaturní snímače (Peter Hirt - Švýcarsko), umožňující větší integraci měřicích míst. Opakovatelnost snímačů je 0,01 µm.
Předním výrobcem a dodavatelem zakázkové měřicí techniky je v České republice brněnská firma Mesing, která úzce spolupracuje s významnými výrobci různých uzlů a komponentů měřidel a v souladu s technickými požadavky a finančními možnostmi odběratelů pro ně koncipuje potřebná měřicí zařízení. Některé příklady řešení takových měřidel firmou Mesing, případně jejich partnerů, jsou na obrázcích.
Reklama
Vydání #6
Kód článku: 40619
Datum: 16. 06. 2004
Rubrika: Trendy / Měření
Autor:
Firmy
Související články
Vysoké nároky na přesnost robotických aplikací

Trh robotických technologií v posledních letech zažívá prudký rozmach. Moderní průmyslová odvětví se po celém světě stále více spoléhají na inteligentní roboty vyznačující se vysokou přesností a 100% spolehlivostí. Výhodami pro jejich provozovatele jsou flexibilnější výrobní procesy, vyšší kvalita, nižší spotřeba materiálů a úspory nákladů. Klíčovou roli v oblasti chytrých robotických technologií hrají inovativní snímače, které fungují jako rozhraní mezi robotem a jeho prostředím.

Měření v rámci celého výrobního řetězce

Na cestě k aplikaci konceptu Průmyslu 4.0 se měřicí a kontrolní technologie čím dál víc používají jako řídící nástroj ve výrobě. V rámci plnění této nové role ale potřebují pružněji a rychleji zachytit kvalitativní údaje na různých místech: v měřicí laboratoři, v těsné blízkosti výrobní linky, stejně tak jako přímo v ní.

Přesné měření libovolného materiálu nebo povrchu

Společnost Keyence uvedla na trh řadu konfokálních snímačů polohy CL-3000 pro vysoce přesné měření na jakémkoliv materiálu nebo povrchu. Tyto vysoce kompaktní koaxiální laserové snímače polohy pomáhají s takovými úkoly, jako je zlepšování kvality, prevence dodávek nevyhovujících dílů a zvyšování objemu výroby.

Související články
Měřicí technologie pro Průmysl 4.0 v Nitře

Průmysl 4.0 závisí na propojení systémů schopných spolu komunikovat, schopných získávat, vyhodnocovat a sdílet data a na takto zpracované informace reagovat v reálném čase. Údaje z měření jsou nezbytné pro shromažďování informací, které mají být použity při inteligentním rozhodování za účelem zabránit nežádoucím procesním změnám.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Měřicí technika se stává součástí výrobních strojů

Vzhledem k tomu, že jednou z aktivit České metrologické společnosti, z. s., je mimo jiné také sledování prezentace aktuálních metrologických novinek, trendů vývoje a zastoupení metrologie na veletrzích pořádaných v České republice i v zahraničí, navštívili jsme mimo jiné veletrh Toolex 2017, který se již po desáté konal v polském městě Sosnowiec na třetím největším výstavišti v Polsku – Expo Silesia.

Velmi přesný měřicí stroj pro výpočetní tomografii

Nový model TomoCheck S HA (High Accuracy) 200 společnosti Werth Messtechnik GmbH se senzorem pro výpočetní tomografii je aktuálně nejpřesnějším souřadnicovým měřicím strojem na světě.

Měřicí přístroje pro efektivní výrobu

Jestliže jsou nástroje přesně zaměřeny a seřízeny ještě před samotným obráběním mimo obráběcí stroj, lze následně zkrátit vedlejší neproduktivní časy na stroji a zvýšit tak celkovou efektivitu výroby. Přístroje pro měření a seřizování nástrojů mohou v samotném procesu třískového obrábění zajistit zvýšení produktivity až o 25 %, a to při velmi dobrém poměru cena/výkon. Úspěšné obrábění tedy vyžaduje nejen výkonné stroje, ale i přesně seřízené nástroje.

Vylepšený triangulační snímač střední třídy

Laserové snímače optoNCDT 1750 měří posunutí, vzdálenost a polohu v mnoha průmyslových odvětvích, jako je například automatizační technika, výroba elektroniky, automobilový průmysl a strojní zařízení. Tento nový model zachovává kompaktnost a robustnost svého osvědčeného předchůdce ILD1700, ale významně zvyšuje maximální vzorkovací frekvenci, přesnost a rozlišení.

Konfirmace měřidel

Příspěvek se zabývá problematikou zajištění návaznosti měření a rozebírá obvyklé metrologické čin-nosti, které jsou za tím účelem prováděny. Zákon o metrologii i běžná praxe zmiňují jako základní postupy kalibraci nebo ověření stanovených měřidel. Kalibrace je postup vedoucí k dosažení způsobilého měřidla ve dvou logických krocích podle definice VIM. Vždy musí být zjištěn aktuální stav měřidla – provádí se zkouškou, která ověří, zda je měřidlo způsobilé plnit dané specifikace, či nikoliv. Nezpůsobilé měřidlo se musí kalibrovat nebo vyřadit. O výsledku je vydán doklad (kalibrační certifikát), jímž je potvrzena způsobilost z dřívější kalibrace nebo způsobilost dosažená kalibrací novou. Zvláštní pozornost je věnována kalibraci měřidel řízených softwarem, např. u souřadnicových měřicích strojů.

Měření energie je důležité ve všech oborech

Spotřeba a ve velké míře i kvalita energií je v poslední době stále více sledovanou veličinou. Měřicími systémy od přehledových měřičů spotřeby až po systémy, kde je měření, zobrazování, ukládání a grafické prezentování veličin integrováno do větších systémů lze získávat přehled o spotřebě kdykoli je to potřeba.

Průmysl 4.0 v měření aneb Kvalita 4.0

V souvislosti s postupující mírou digitalizace a automatizace výroby se často hovoří o Průmyslu 4.0 neboli čtvrté průmyslové revoluci. Tento trend se pochopitelně nevyhýbá ani oboru měření. Objevuje se dokonce nový pojem – Kvalita 4.0. Co si pod tím představit?

Vestavné přístroje pro měření v silnoproudé síti

Řadou vestavných přístrojů SIRAX se doplňují přístroje s vysokým výkonem SINEAX a završují tak portfolio v této oblasti. Přístroje série SIRAX se vyznačují základní funkčností převodníku elektrických veličin za dodržení velmi dobrého poměru cena/výkon. Přístroje BM1200 a BM1400 představují jednoduché a cenově výhodné monitory silnoproudé sítě. Pro vyšší stupeň vizualizace a komfortnější koncept obsluhy jsou vhodné multifunkční monitorovací přístroje, které byly označeny MM1200 a MM1400, jsou vybaveny TFT displejem a lze je na základě přehledného menu též konfigurovat.

Moderní metrologie pro kontrolu povrchu optiky

S vývojem tradiční sférické optiky se postupně celkově zvětšují její rozměry i hmotnost. S cílem zvýšit přesnost a zlepšit funkční vlastnosti se jednotlivé optické komponenty kombinují. Přitom v uplynulém období progresivní optické konstrukce využívaly asférickou a difrakční optiku k redukci počtu dílů sestavy. Jedna asférická nebo difrakční čočka může nahradit několik konvenčních sférických čoček, což umožní snížit hmotnost, cenu i potřebný prostor, ale především získat kompaktnější a výkonnější optický systém.

Revoluční linka pro měření kvality

Je to takový český "americký sen". Začínal jako soustružník, dnes Miroslav Dušek vlastní strojírenskou firmu s mnohamilionovým obratem. Láska k poctivému řemeslu se u něj potkává s vynalézavostí, která ho nyní dovedla k vývoji revoluční linky pro měření kvality.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit