Témata
Webinář zaměřila na produktivní frézování při výrobě hlubokých kapes monolitními TK frézami. Čtyři různé nástroje a čtyři různé způsoby výroby při zachování vysoké produktivity poukazují na velkou variabilitu možností, jež moderní nástroje nabízejí.

Stejná kapsa – čtyři způsoby výroby

Všichni věříme, že se blíží doba, kdy se budeme moci zase scházet a společně diskutovat nad aktuálními tématy, učit se novým věcem a utužovat vzájemné vztahy. Mezitím jsme našli nový způsob, jak si předávat podstatné informace, aniž bychom ohrožovali naše zdraví. „Scházíme se“ online. Na model odborného semináře přenášeného k divákům přes internet přistoupila také společnost Ceratizit se svými partnery Hermle a SolidCAM tuto středu. Webinář zaměřila na produktivní frézování při výrobě hlubokých kapes monolitními TK frézami. Čtyři různé nástroje a čtyři různé způsoby výroby při zachování vysoké produktivity poukazují na velkou variabilitu možností, jež moderní nástroje nabízejí. Webinář sledovalo okolo 250 diváků.

Eva Zajícová

Vystudovala Fakultu strojní na ČVUT v Praze, obor Výrobní inženýrství na Ústavu strojírenské technologie.
Od roku 2014 pracuje v MM Průmyslovém spektru nejprve na pozici editorky, poté odborné redaktorky a od roku 2019 na pozici vedoucí redakce. Technika je její prací i zálibou.

Reklama

Zásadní faktor zabezpečující spolehlivost a vysokou produktivitu výrobního procesu vedle vhodně zvoleného nástroje a drah obrábění představuje samotný obráběcí stroj. V tomto případě všechny čtyři ukázky byly provedeny na CNC obráběcím centru Hermle C32. Stroje Hermle jsou známé zejména pro svou jedinečnou koncepci, která je neměnná pro všechny řady a typy strojů. Základ všech strojů Hermle tvoří monolitní rám z jediného kusu. Absence šroubových spojů zabezpečuje vysokou pevnost a tuhost rámu. Minerální litina (polymerbeton) spolehlivě tlumí vibrace a umožňuje tak používat vyšší řezné rychlosti. Její minimální teplotní roztažnost napomáhá udržovat vysoké přesnosti obrábění. To hlavní know-how však spočívá v patentované modifikované portálové konstrukci s využití středového zadního vedení, které zabezpečuje vysokou stabilitu vřeteníku. Patentované jsou také další konstrukční řešení jako planetová převodovka pro pohon osy A nebo mechanická ochrana vřetene. Vedle jedinečného technického řešení strojů je možné centra dovybavit dalšími opcemi jako vysokootáčková vřetena, rychloposuvy či speciální vybavení otočného stolu. Všechny stroje je možné napojit na vlastní automatizační systém Hermle.

Základ všech strojů Hermle tvoří monolitní rám z jediného kusu a patentovaná modifikovaná portálová konstrukci s využití středového zadního vedení, které zabezpečuje vysokou stabilitu vřeteníku. (Zdroj: snímek obrazovky prezentace)
Reklama
Reklama

Monolitní frézy v akci

Ukázky obrábění představily čtyři různé monolitní nástroje a čtyři různé strategie pro produktivní výrobu uzavřených kapes se zaměřením na výkonné hrubovaní s ohledem na maximální spolehlivost a životnost samotných nástrojů. Pro ukázky obrábění byla zvolena vysoce legovaná nástrojová ocel, která díky vysokému obsahu chromu vykazuje zhoršenou obrobitelnost. Doporučené je chlazení vzduchem. Prezentace porovnala dva způsoby frézování HPC a trochoidní frézování. HPC geometrie nástroje se vyznačuje nepravidelnou roztečí zubů a nerovnoměrným úhlem šroubovice. Tyto vlastnosti zajišťují klidný řez, potlačují vibrace a garantují dobrý odchod třísek. Pro trochoidní frézování jsou typické nástroje s dlouhým ostřím až do hloubek 5xD a vyšším počtem zubů. Dále byly představeny a ukázány různé způsoby zanořování nástroje do hlubokých kapes (po rampě, šroubovici či axiálně) a způsoby frézování v rozích. Nástroje byly vybrány z nového katalogu, konkrétně z řady  SilverLine a PCR MonsterMill.

Nástroje pro ukázky obrábění čtyřech kapes byly vybrány z nového katalogu, konkrétně z řady SilverLine a PCR MonsterMill. (Zdroj: snímek obrazovky prezentace)
Reklama

Všechny dráhy v ukázkách byly naprogramovány v programu SolidCAM, nejrozšířenějším CAD/CAM programu na trhu. Pro ukázku trochoidního frézování byla použita speciální technologie iMachinig. Tato technologie se snaží zabezpečit co nejkonstantnější řezný odpor po celou dobu obrábění. Výsledkem je možnost obrábět vyššími řeznými rychlostmi. Výhodou je, že si iMachining automaticky nastavuje řezné podmínky – od posuvu, úhlu opásání, hloubky zanoření po tvar dráhy. Nejčastěji se využívá pro obrábění hlubokých otvorů.

Všechny dráhy v ukázkách byly naprogramovány v programu SolidCAM. Pro ukázku trochoidního frézování byla použita speciální technologie iMachinig. (Zdroj: snímek obrazovky prezentace)
Výsledky obrábění čtyřech kapes čtyřmi různými strategiemi obrábění. (Zdroj: snímek obrazovky prezentace)
Související články
Alternativa k aditivním technologiím

Kdo rychle potřebuje nějaký prototyp, tomu doporučuje výrobce strojů Röders z německého Soltau místo výroby s následným leštěním vyfrézovat model z celého bloku hliníku. "To jde mnohem rychleji," říká vedoucí prodeje Dr.-Ing. Oliver Gossel. Jak lze tímto způsobem vyrobit držák na mobil za 30 minut - a to dokonce s vysoce lesklým povrchem - demonstruje Röders na svém stroji RXP601 s použitím 6 mm diamantové frézy od firmy Horn.

Optimalizované obrábění tvrdokovů

Tvrdokovy se skládají z jemných zrn velmi tvrdých materiálů - zpravidla karbidu wolframu - s kovovým pojivem, jako je např. kobalt. Jsou vytvářeny metodou práškové metalurgie a po sintrování dosahují vysokých hodnot pevnosti a tvrdosti. Tvrdokovy se přednostně používají pro výrobu obráběcích nástrojů, přesto také u řezných a tvářecích nástrojů vede jejich vynikající životnost k rostoucí poptávce. Pro tento účel vyžadované třískové obrábění přináší vysoké náklady. V rámci semináře u jednoho výrobce obráběcích strojů prezentují odborníci z oblasti technologií, obráběcích strojů, nástrojů a softwaru CAD-CAM své zkušenosti i řešení využitelná v praxi.

Aktuální přístupy ke zvyšování produktivity třískového obrábění

V každé výrobní technologii neustále klademe nové požadavky na zvyšování produktivity, přesnosti, jakosti, efektivity, spolehlivosti apod. Produktivita je jedním z důležitých parametrů, na jejichž základě lze technologie mezi sebou srovnávat. Třískové obrábění si z pohledu produktivity neustále udržuje významné postavení, neboť je schopno zajistit všechny výše uvedené požadavky i pro velmi přesné dílce. Výše celkové produktivity a samozřejmě i ostatních parametrů je dána každým článkem z tohoto řetězce: zvolený nástroj – upnutí nástroje – řezné podmínky – upnutí dílce – zvolená strategie obrábění – NC kód (vazba na CAM a postprocesor) – možnosti stroje z pohledů parametrů pohonů a též jeho technologické konfigurace (multifunkčnost) – řídicí systém.

Související články
Nástroje v rámci čtvrté průmyslové revoluce

Abychom mohli vyrábět součásti hospodárně, je potřebné rozšířit proces o výměnu informací. Důležitou roli při tom hraje management nástrojů, neboť pokud chybí nástroj, výroba stojí.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Větší řádkování při obrábění načisto

Při použití fréz s optimálně zakřiveným břitem pro frézování vnějších povrchů je možné časy na dokončovací obrábění značně snížit. Docílit toho lze vzájemnou souhrou stroje, nástroje a softwaru, jak ukazuje následující příklad.

Silná geometrie s měkkým řezem

Existují prezentace produktů, které je potřeba přečíst si několikrát, než je člověk pochopí. Tato prezentace k nim ovšem nepatří. S-Cut SC-UNI je fréza, jejíž funkční princip lze přes její unikátní provedení, nebo právě proto, velmi snadno vysvětlit. Její břity ve tvaru S a extrémně nestejné dělení potlačující chvění vyvolané procesem obrábění vytvářejí z této frézy vysoce kvalitní nástroj, který v rámci veškerých srovnávacích testů poráží porovnávané frézy.

Toolmanagement do moderní výroby

Každá firma, která realizuje technologii obrábění, spravuje svůj nástrojový park a příslušná data. Disponuje určitým nástrojovým managementem např. v podobě výdajových karet či vytvořený v běžně dostupných počítačových programech, např. MS Excel. Otázkou pak je, zda mu tento stávající systém plně vyhovuje nebo ho hodlá změnit a nalézt profesionálnější řešení.

Léčivá mračna

Oftalmologie je lékařský obor, který se zabývá anatomií, fyziologií a nemocemi očí. V Indii je šedý zákal nejčastější příčinou slepoty, jíž by šlo zabránit, a jistá firma vyrábí potřebné zařízení, které oční lékaři potřebují a používají k léčbě postižených.

Dřevěné kůlny a rámy Featherbeds

Enzo Ferrari v 50. letech minulého století hovořil o mladých britských týmech formule 1 jako o garážistech a povýšeně navrhoval, že by tyto týmy, jako skromní obyvatelé garáží, neměly být brány tak seriózně jako stáj z Maranella, která se ráda pasovala do role aristokracie v automobilových soutěžích, modré krve ve sportu zbohatlíků s utěrkami od oleje. Bylo by však přesnější, kdyby tento "starý muž" nazval své závodní soupeře jako kůlnaře.

EMO 2011 Hannover, Část 7 - Soustružnické stroje

Veletrh EMO konaný v září 2011 v Hannoveru přinesl v oblasti soustružnických strojů širokou prezentaci mnoha různých řešení. Představila se kompletní světová špička i mnoho menších výrobců. Hlavními tématy v konstrukci soustružnických strojů jsou produktivita a přesnost. Především požadavek na vyšší produktivitu vede na integraci automatizace do všech typů soustružnických strojů a růst možností frézování poháněnými nástroji v revolverových hlavách.

EMO Hannover 2011 - Part 2. MM Award - ocenění pro nejlepší exponáty

MM Award, udělovaná časopisem MM MaschinenMarkt, je již mnoho let doprovodnou akcí řady veletrhů pořádaných na území Německa. Protože MM je značka s celosvětovou působností, jsou obdobná ocenění udělována na veletrzích i v dalších zemích, kde si časopis vydávaný s tímto logem vydobil renomé. V domovském Německu, mezi místními strojírenství znalými lidmi, MM Award udělovaná na EMO má rozhodně velkou prestiž, stejně jako EMO samotné.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se mimo jiné věnujeme tématu výroby forem. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.

S jakými trendy v oblasti výroby forem se setkáváte? Jaká nová řešení pro tento obor nabízíte a jaké výhody přinášejí?

Závěrečné oponentní řízení CK-SVT

V dubnu 2012 byl na půdě Fakulty strojní ČVUT v Praze oficiálně zahájen osmi letý projekt Centrum kompetence - Strojírenská výrobní technika v rámci dotačního programu Technologické agentury ČR. Projekt byl úspěšně ukončen ke konci roku 2019 a v červnu 2020 proběhlo Závěrečné oponentní řízení ve firmě TOS Varnsdorf, jednoho ze spoluřešitelů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit