Témata
Webinář zaměřila na produktivní frézování při výrobě hlubokých kapes monolitními TK frézami. Čtyři různé nástroje a čtyři různé způsoby výroby při zachování vysoké produktivity poukazují na velkou variabilitu možností, jež moderní nástroje nabízejí.

Stejná kapsa – čtyři způsoby výroby

Všichni věříme, že se blíží doba, kdy se budeme moci zase scházet a společně diskutovat nad aktuálními tématy, učit se novým věcem a utužovat vzájemné vztahy. Mezitím jsme našli nový způsob, jak si předávat podstatné informace, aniž bychom ohrožovali naše zdraví. „Scházíme se“ online. Na model odborného semináře přenášeného k divákům přes internet přistoupila také společnost Ceratizit se svými partnery Hermle a SolidCAM tuto středu. Webinář zaměřila na produktivní frézování při výrobě hlubokých kapes monolitními TK frézami. Čtyři různé nástroje a čtyři různé způsoby výroby při zachování vysoké produktivity poukazují na velkou variabilitu možností, jež moderní nástroje nabízejí. Webinář sledovalo okolo 250 diváků.

Eva Zajícová

Vystudovala Fakultu strojní na ČVUT v Praze, obor Výrobní inženýrství na Ústavu strojírenské technologie.
Od roku 2014 pracuje v MM Průmyslovém spektru nejprve na pozici editorky, poté odborné redaktorky a od roku 2019 na pozici vedoucí redakce. Technika je její prací i zálibou.

Zásadní faktor zabezpečující spolehlivost a vysokou produktivitu výrobního procesu vedle vhodně zvoleného nástroje a drah obrábění představuje samotný obráběcí stroj. V tomto případě všechny čtyři ukázky byly provedeny na CNC obráběcím centru Hermle C32. Stroje Hermle jsou známé zejména pro svou jedinečnou koncepci, která je neměnná pro všechny řady a typy strojů. Základ všech strojů Hermle tvoří monolitní rám z jediného kusu. Absence šroubových spojů zabezpečuje vysokou pevnost a tuhost rámu. Minerální litina (polymerbeton) spolehlivě tlumí vibrace a umožňuje tak používat vyšší řezné rychlosti. Její minimální teplotní roztažnost napomáhá udržovat vysoké přesnosti obrábění. To hlavní know-how však spočívá v patentované modifikované portálové konstrukci s využití středového zadního vedení, které zabezpečuje vysokou stabilitu vřeteníku. Patentované jsou také další konstrukční řešení jako planetová převodovka pro pohon osy A nebo mechanická ochrana vřetene. Vedle jedinečného technického řešení strojů je možné centra dovybavit dalšími opcemi jako vysokootáčková vřetena, rychloposuvy či speciální vybavení otočného stolu. Všechny stroje je možné napojit na vlastní automatizační systém Hermle.

Základ všech strojů Hermle tvoří monolitní rám z jediného kusu a patentovaná modifikovaná portálová konstrukci s využití středového zadního vedení, které zabezpečuje vysokou stabilitu vřeteníku. (Zdroj: snímek obrazovky prezentace)

Monolitní frézy v akci

Ukázky obrábění představily čtyři různé monolitní nástroje a čtyři různé strategie pro produktivní výrobu uzavřených kapes se zaměřením na výkonné hrubovaní s ohledem na maximální spolehlivost a životnost samotných nástrojů. Pro ukázky obrábění byla zvolena vysoce legovaná nástrojová ocel, která díky vysokému obsahu chromu vykazuje zhoršenou obrobitelnost. Doporučené je chlazení vzduchem. Prezentace porovnala dva způsoby frézování HPC a trochoidní frézování. HPC geometrie nástroje se vyznačuje nepravidelnou roztečí zubů a nerovnoměrným úhlem šroubovice. Tyto vlastnosti zajišťují klidný řez, potlačují vibrace a garantují dobrý odchod třísek. Pro trochoidní frézování jsou typické nástroje s dlouhým ostřím až do hloubek 5xD a vyšším počtem zubů. Dále byly představeny a ukázány různé způsoby zanořování nástroje do hlubokých kapes (po rampě, šroubovici či axiálně) a způsoby frézování v rozích. Nástroje byly vybrány z nového katalogu, konkrétně z řady  SilverLine a PCR MonsterMill.

Nástroje pro ukázky obrábění čtyřech kapes byly vybrány z nového katalogu, konkrétně z řady SilverLine a PCR MonsterMill. (Zdroj: snímek obrazovky prezentace)

Všechny dráhy v ukázkách byly naprogramovány v programu SolidCAM, nejrozšířenějším CAD/CAM programu na trhu. Pro ukázku trochoidního frézování byla použita speciální technologie iMachinig. Tato technologie se snaží zabezpečit co nejkonstantnější řezný odpor po celou dobu obrábění. Výsledkem je možnost obrábět vyššími řeznými rychlostmi. Výhodou je, že si iMachining automaticky nastavuje řezné podmínky – od posuvu, úhlu opásání, hloubky zanoření po tvar dráhy. Nejčastěji se využívá pro obrábění hlubokých otvorů.

Všechny dráhy v ukázkách byly naprogramovány v programu SolidCAM. Pro ukázku trochoidního frézování byla použita speciální technologie iMachinig. (Zdroj: snímek obrazovky prezentace)
Výsledky obrábění čtyřech kapes čtyřmi různými strategiemi obrábění. (Zdroj: snímek obrazovky prezentace)
Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Související články
Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Související články
Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Hodinky, nebo číselníkové úchylkoměry?

Dnes nejspíše neexistuje strojírenská výroba, kde by se „hodinky“, jak je mnohdy toto měřidlo nazýváno, nepoužívaly. Stejně tak jako „šupléra“ –označující posuvné měřítko– se slangový název „hodinky“ dostal strojařům pod kůži tak, že při použití odborně správného výrazu – číselníkový úchylkoměr – často zaváhají, oč vlastně jde. Pojďme se tedy podívat na hodinky, které jsou nepostradatelným pomocníkem každého strojaře, ale čas měřit neumí.

Inovace podnikatelského modelu, Část 3. Inovační projekty

V našem seriálu vznikajícím ve spolupráci s partnerskou sítí Inovato vás krok po kroku provázíme klíčovými fázemi inovačního procesu v kontextu ekosystému doby a místa. Své zkušenosti vám předávají praktici, kteří mají za sebou mnoho inovačních projektů s tržně úspěšnými výsledky. Přijměte naše pozvání do edukačních eventů.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit